mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay10250
mod_vvisit_counterHôm Qua4164
mod_vvisit_counterTuần Này22349
mod_vvisit_counterTuần Trước2
mod_vvisit_counterTháng Này134381
mod_vvisit_counterTháng Trước353437
mod_vvisit_counterTất cả16624173

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ HAI CN2MC-A PDF Print E-mail

qua1955 .

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Hai 9-3-20

CÙNG THAM DỰ TIỆC LỜI CHÚA VÀ THÁNH THỂ MỖI NGÀY

Phúc Âm Thánh Luca. (6: 36-38): CÓ LÒNG NHÂN TỪ -ĐỪNG XÉT ĐOÁN

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán; đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại các con: Người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong bằng đấu nào, thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy!"

TÔI ĂN-NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA:

"Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương."(TV. 136, 1) Thiên Chúa là Thiên Chúa của lòng thương xót và Ngài không bao giờ thay đổi. Lòng thương xót của Thiên Chúa là gì? Đó là tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện cho con người qua sự tha thứ của ngài. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đã mang đến ơn cứu rỗi của Thiên Chúa bằng cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại. Ơn cứu rỗi của Thiên Chúa là lòng thương xót của Thiên Chúa để tha thứ tội lỗi và cứu rỗi con người.

Để nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa cho tội nhân, họ cũng phải tha thứ cho những người xúc phạm họ. Thiên Chúa là tình yêu và cũng là công lý. Chúa Giê-su nói: "Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em."(Lc. 6, 38)

Tại sao tôi không nên phán xét người khác? Bởi vì tôi không hoàn hảo, và tôi cũng là một tội nhân. Chúa Giê-su nói: "Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em."(Mt. 7, 5)

Tôi không biết sự thật hoàn toàn từ trong ra ngoài như Thiên Chúa. Thiên Chúa nói với ông Samuen: "Đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì Ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm: người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn ĐỨC CHÚA thì thấy tận đáy lòng."(1 Sam. 16, 7) Và: "Thật vậy, tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta. Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy."(Is. 55, 8-9)

Chỉ có Thiên Chúa mới có thể phán xét công bằng, và khen thưởng hoặc kết án một cách công minh. Chỉ có Thiên Chúa mới có thẩm quyền tối thượng của mình để phán xét toàn thể loài người "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người."(Mt. 25, 31) "Con Người" đó là Đức Chúa Giêsu Kitô.

Hãy khiêm tốn và cầu nguyện liên tục để tránh xa mọi thứ tội lỗi, đặc biệt nhất là tội kiêu ngạo.

Lạy Chúa Giêsu, tất cả chúng con luôn tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa bởi vì: "Ôi lạy CHÚA, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng?"(TV. 130, 3)

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Monday 3-9-20

Gospel LK 6: 36-38

Jesus said to his disciples:"Be merciful, just as your Father is merciful. "Stop judging and you will not be judged. Stop condemning and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Give and gifts will be given to you; a good measure, packed together, shaken down, and overflowing, will be poured into your lap. For the measure with which you measure will in return be measured out to you."

Reflection:

"Praise the LORD, for he is good; for his mercy endures forever."(Ps. 136, 1) God is God of mercy and he never changes. What is the mercy of God? It is the love of God shown to the human through his forgiveness. Jesus, the Son of God brought the salvation of God by the passion, death, and resurrection. The salvation of God is the mercy of God to forgive and save the human.

In order to receive the forgiveness of God for sinners, they must also forgive those offending them. God is love and also justice. Jesus said, "If you forgive others their transgressions, your heavenly Father will forgive you. But if you do not forgive others, neither will your Father forgive your transgressions."(Mt. 6, 14-15) "For the measure with which you measure will in return be measured out to you."(Lk. 6, 38)

Why should I not judge others? Because I am not perfect, and I am a sinner, too. Jesus said, "You hypocrite, remove the wooden beam from your eye first; then you will see clearly to remove the splinter from your brother's eye."(Mt. 7, 5)

I do not know the whole truth from inside out as God does. The Lord said to Samuel: "Do not judge from his appearance or from his lofty stature, because I have rejected him. God does not see as a mortal, who sees the appearance. The LORD looks into the heart."(1 Sam. 16, 7) And: "For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways—oracle of the LORD.For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, my thoughts higher than your thoughts."(Is. 55, 8-9)

Only God can judge justly, and reward or condemn properly. Only God has his ultimate authority to judge all humankind "When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, he will sit upon his glorious throne, and all the nations will be assembled before him."(Mt. 25, 31-32) The Son of Man is Jesus Christ.

Be humble and pray constantly to stay away from all kinds of sins, especially the sin of arrogance.

Jesus, we all always trust in your mercy because, "If you, LORD, keep account of sins, Lord, who can stand?"(Ps. 130, 3)

Dominic Quang Hoang, a Christian.

------------------------------