mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay9945
mod_vvisit_counterHôm Qua4164
mod_vvisit_counterTuần Này22044
mod_vvisit_counterTuần Trước2
mod_vvisit_counterTháng Này134076
mod_vvisit_counterTháng Trước353437
mod_vvisit_counterTất cả16623868

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - CHÚA TRACH BẠN-THỨ BA CN2MC-A PDF Print E-mail

qua1955 .
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Ba 10-3-20

Phúc Âm Thánh Mátthêu. (23: 1-12)

TÔI ĂN-NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: "Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy, vì thế họ nới rộng thẻ Kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là "thầy". Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Ðức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên."

NÓI CẦN ĐI THEO VỚI LÀM:

Các luật sĩ và người biệt phái có thẩm quyền giảng dạy và rao truyền luật pháp của Môsê cho dân chúng. Những gì Môsê có được là từ Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã nói: "Vì vậy những gì họ nói với các ngươi, hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm."(Mt. 23, 3) Chúa Giêsu gọi họ là những kẻ giả hình là những người không thành thật. Họ nói nhưng không làm. Nói cách khác, họ là những kẻ nói dối. Họ nói dối với mọi người để họ có thể tìm tất cả những lợi ích cho họ như quyền lực, tiền bạc, danh vọng ...

Có một lần, Chúa Giêsu nói với người Do Thái đối nghịch với ngài: "Cha các ông là ma quỷ, và các ông muốn làm những gì cha các ông ham thích. Ngay từ đầu, nó đã là tên sát nhân. Nó đã không đứng về phía sự thật, vì sự thật không ở trong nó. Khi nó nói dối là nó nói theo bản tính của nó, bởi vì nó là kẻ nói dối, và là cha sự gian dối."(Ga. 8, 44) Nói cách khác, họ là con cái của ma quỉ.

Luôn luôn có những tiên tri giả và những giáo thuyết sai lầm trong tất cả các thế hệ. Nhiều người bị lừa dối bởi nhiều lý do khác nhau. Chúa Giêsu đã dạy làm thế nào để biết sự thật là tin vào Ngài và lời nói của ngài. Chúa Giê-su nói với người Do Thái: "Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông."(Ga. 8, 31-32) Những gì Chúa Giêsu đã nói thì ngài đã làm như vậy bởi vì ngài là sự thật (Ga. 14, 6).

Vì tình yêu đích thực, Chúa Giêsu đã chết vì các tội lỗi của nhân loại để cứu họ khỏi nô lệ cho tội lỗi và nhận được ơn cứu rỗi của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã phán: "Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình."(Ga. 15, 13)

Chúa Giêsu từ trời xuống để hướng dẫn tất cả những ai tin nơi ngài con đường vào Nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã đến trần gian để ban cho họ sự sống đời đời. Ngài đã nói: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy."(Ga. 14, 6)

Hãy khiêm nhường và cầu nguyện Chúa Giêsu cho Nước Trời sau cuộc đời này bởi vì Chúa Giêsu đã nói: "Không có thày, các con không thể làm gì được."(Ga. 15, 5) "Ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên."(Mt. 23, 12) Tuy nhiên, "Hãy cầu nguyện không ngừng."(1 Thes. 5, 17) để tránh xa tất cả các tiên tri giả và những lời dạy và rao truyền sai lầm ở mọi lúc và mọi nơi.

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Tuesday 3-10-20

Gospel Mathew (23: 1-12)

Jesus spoke to the crowds and to his disciples, saying, "The scribes and the Pharisees have taken their seat on the chair of Moses. Therefore, do and observe all things whatsoever they tell you, but do not follow their example. For they preach but they do not practice. They tie up heavy burdens hard to carry and lay them on people's shoulders, but they will not lift a finger to move them. All their works are performed to be seen. They widen their phylacteries and lengthen their tassels. They love places of honor at banquets, seats of honor in synagogues, greetings in marketplaces, and the salutation 'Rabbi.' As for you, do not be called 'Rabbi.' You have but one teacher, and you are all brothers.
Call no one on earth your father; you have but one Father in heaven. Do not be called 'Master'; you have but one master, the Christ. The greatest among you must be your servant. Whoever exalts himself will be humbled, but whoever humbles himself will be exalted."

Reflection:

The scribes and the Pharisees had their authority to teach and preach the law of Moses to the people. What Moses got was from God. Jesus said, "Therefore, do and observe all things whatsoever they tell you, but do not follow their example."(Mt. 23, 3) Jesus called them the hypocrites who were not honest ones. They said but did not do. In other words, they were the liars. They lied to the people so they could find all the interests for themselves like power, money, fame...

At one time, Jesus said to the Jews who opposed him, "You belong to your father the devil and you willingly carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning and does not stand in truth, because there is no truth in him. When he tells a lie, he speaks in character, because he is a liar and the father of lies."(Jn. 8, 44) In other words, they are the children of the devil.

There have been always false prophets and false teachings in all generations. Many people are deceived by many different reasons.
Jesus taught how to know the truth is to believe in Him and his words. Jesus said to the Jews, "Jesus then said to those Jews who believed in him, "If you remain in my word, you will truly be my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free."(Jn, 8, 31-32) What Jesus said, he did so because he is the truth (Jn. 14, 6)

Due to true love, Jesus died for all humanity's sins to save them from the slave of sins and receive the salvation of God. "No one has greater love than this,j to lay down one's life for one's friends."(JN. 15, 13)

Jesus came down from heaven to guide all believersìn Him the way to enter the Kingdom of God. Jesus came to the world to give them eternal life. He said, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me."(JN. 14, 6)

Be humble and pray to Jesus for the Kingdom of heaven after this life because Jesus said, "Without me, you can do nothing."(Jn. 15, 5) "Whoever humbles himself will be exalted."(Mt. 23, 12) However, "Pray without ceasing."(1 Thes. 5, 17) to stay away from all prophets and false teachings and preachings at all times everywhere.

Jesus, I trust in You!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

-----------------------------