mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay9892
mod_vvisit_counterHôm Qua4164
mod_vvisit_counterTuần Này21991
mod_vvisit_counterTuần Trước2
mod_vvisit_counterTháng Này134023
mod_vvisit_counterTháng Trước353437
mod_vvisit_counterTất cả16623815

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ TƯ CN2MC-A PDF Print E-mail

qua1955 .

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Tư 11-3-20

Phúc Âm Thánh Mátthêu. (20: 17-28)

BẠN VÀ TÔI CẦN LÀM TÔI TỚ ĐỂ PHỤC VỤ THA NHÂN

Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với họ: "Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại".Bấy giờ bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Người. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: "Bà muốn gì". Bà ta thưa lại: "Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài". Chúa Giêsu đáp lại: "Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng?" Họ nói với Người: "Thưa được". Người bảo họ: "Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai, thì người ấy mới được". Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em: Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: "Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người."

Suy niệm/TÔI CẦN PHỤC  VỤ ANH EM:

Bài Tin mừng hôm nay đã viết tiên đoán lần thứ ba của Chúa Giêsu về cuộc khổ nạn cuả ngài. Tại sao Chúa Giêsu nói với các môn đệ ba lần? Chúa Giêsu muốn cho họ hiểu biết sự thật về sứ mệnh của ngài nơi trần gian. Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa đã đến để mang ơn cứu độ của Thiên Chúa đến cho mọi dân tộc nhờ cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Ngài. Chúa Giêsu muốn các môn đệ của mình biết sự thật hơn là để lại cho họ những suy nghĩ không đúng về ngài.

Câu chuyện về mẹ của các con ông Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Goan, rõ ràng rằng họ không biết sự thật về Chúa Giêsu và sứ mệnh thực sự của ngài phải được thực hiện cho tất cả nhân loại. Họ nghĩ rằng Chúa Giêsu có thể đến để thiết lập vương quốc Ít-ra-en và Ngài sẽ là vua. Sau khi Chúa Giê-su sống lại: "Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ít-ra-en không?"(Act. 1, 6)

Một khi tội lỗi đi vào thế gian, con người sống trong sự nô lệ của tội lỗi. Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa đã đến để mang lại tự do cho họ nhờ cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Ngài. Khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết vào ngày thứ ba và lên trời, ngài muốn mọi người tin theo ngài lên Nước Trời với ngài sau cuộc sống này.

Phao-lô nói: "Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Ki-tô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người."(1 Cor. 15, 19) Đó có thể là lý do tại sao Chúa Giêsu nói: "Các ngươi không biết điều các ngươi xin." khi người mẹ cầu xin Chúa Giê-su cho nơi chỗ danh dự cao nhất trong vương quốc của ngài cho hai con của bà nơi trần gian này.

Chúa Giêsu chết vì tội lỗi của thế gian; do đó, bất cứ ai ăn năn sám hối và tin vào Chúa Giêsu sẽ nhận được ơn cứu rỗi của Thiên Chúa và đi vào vương quốc vinh quang của ngài. Chúa Giêsu đã nói: "Cũng như vậy, Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người."(Mt. 20, 28)

Ngày nào vẫn trôi qua. Hôm nay, bạn và tôi có hiểu tại sao chúng ta tin vào Chúa Giêsu và biết chúng ta sẽ đi về đâu sau cuộc sống trần gian này không?

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Wednesday 3-11-20

Gospel MT 20: 17-28

As Jesus was going up to Jerusalem, he took the Twelve disciples aside by themselves, and said to them on the way,
"Behold, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be handed over to the chief priests and the scribes, and they will condemn him to death, and hand him over to the Gentiles to be mocked and scourged and crucified, and he will be raised on the third day."
Then the mother of the sons of Zebedee approached Jesus with her sons and did him homage, wishing to ask him for something.
He said to her, "What do you wish?" She answered him, "Command that these two sons of mine sit, one at your right and the other at your left, in your kingdom." Jesus said in reply, "You do not know what you are asking. Can you drink the chalice that I am going to drink?" They said to him, "We can." He replied, "My chalice you will indeed drink, but to sit at my right and at my left,
this is not mine to give but is for those for whom it has been prepared by my Father." When the ten heard this, they became indignant at the two brothers. But Jesus summoned them and said, "You know that the rulers of the Gentiles lord it over them,
and the great ones make their authority over them felt. But it shall not be so among you. Rather, whoever wishes to be great among you shall be your servant; whoever wishes to be first among you shall be your slave. Just so, the Son of Man did not come to be served but to serve and to give his life as a ransom for many."

Reflection:

Today's Gospel wrote about the third prediction of the passion. Why did Jesus say to his disciples three times? Jesus wanted to them the truth of his mission on earth. Jesus, the Son of God came to bring the salvation of God to all nations through his passion, death, and resurrection. Jesus wanted his disciples to know the truth rather than leaving them the false thought about him.

The story about the mother of the sons of Zebedee, James and John, was clear that they did not know the truth about Jesus and his real mission to be fulfilled for all humankind. They thought that Jesus might come to establish the kingdom of Isreal and He would be the king. It is clear after Jesus's resurrection: "When they had gathered together they asked him, "Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel?"(Acts. 1, 6)

Once the sin fell into the world, the human lives under the slave of sins. Jesus, the Son of God came to bring liberty for them through his passion, death, and resurrection. When Jesus rose again from the dead on the third day and ascended heaven, he wanted everyone believing and following him to the Kingdom of heaven with him after this life.

Paul said, "If for this life only we have hoped in Christ, we are the most pitiable people of all."(1 Cor. 15, 19) That could be why Jesus said, "You do not know what you are asking." when the mother asked Jesus for the highest place of honor in his kingdom for her sons in this world.

Jesus died for the sins of the world; therefore, whoever repents and believes in Jesus would receive the salvation of God and enter into his glorious kingdom. Jesus said, "Just so, the Son of Man did not come to be served but to serve and to give his life as a ransom for many."(Mt. 20, 28)

Every day is still passing by. Today, do you and I understand why we believe in Jesus and know where we would go to after this earthly life?

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

------------------------------