mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay9422
mod_vvisit_counterHôm Qua4164
mod_vvisit_counterTuần Này21521
mod_vvisit_counterTuần Trước2
mod_vvisit_counterTháng Này133553
mod_vvisit_counterTháng Trước353437
mod_vvisit_counterTất cả16623345

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ SÁU CN2MC-A PDF Print E-mail

qua1955 .

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Sáu 13-3-20

Phúc Âm Thánh Mátthêu. (21: 33-43; 45-46)

*ÔNG SẼ TRU DIỆT BON GIAN ÁC ĐÓ CỎ THỂ LÀ TÔI*

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh; đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa. Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: "Đứa con thừa tự kia rồi: Nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó". Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào? Các ông trả lời: "Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi". Chúa Giêsu phán: "Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh sao: " 'Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc; đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta'? Bởi vậy, Ta bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái".
Các Thượng tế và biệt phái nghe dụ ngôn đó, thì hiểu Người ám chỉ về mình. Họ liền tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì thiên hạ đều tôn Người là Tiên tri.

*SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA: NƯỚC THIÊN CHÚA SẼ CẤT KHỎI CAC ÔNG CÓ THỂ LÀ BẠN VÀ TÔI.

Chúa Giêsu đã kể dụ ngôn của những người tá điền để nói về cái chết của ngài do bởi các thượng tế và người biệt phái. Họ đã từ chối Chúa Giêsu. Họ sẽ bị lên án. Chúa Giêsu nói với họ: "Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái."(Mt. 21, 43)

Những người biết làm cho trổ sinh hoa trái sẽ vào Nước Thiên Chúa. Những người này làm những việc tốt lành là yêu thương và phục vụ những người bé mọn mà Chúa Giêsu đã nói đến trong Tin Mừng Thánh Máttheu (25, 31-46)

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian cứu loài người khỏi nô lệ cho tội lỗi và dẫn họ đến Nước Trời. Thật không may, có nhiều người từ chối ngài vì nhiều lý do khác nhau như tôn giáo của riêng họ, truyền thống cổ xưa của tổ tiên hoặc gia đình của họ, lãnh đạo của họ, hoặc ham muốn riêng tư, khát vọng danh tiếng, tiền bạc, quyền lực, thú vui trần tục, giáo phái cuồng tín, bị tẩy não bởi những người vô thần hoặc độc tài ...

Mặc dù Chúa Giêsu đã làm nhiều việc tốt lành, nhưng người Do Thái không thể nhận ra tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm Người, tuy nhiên, nhiều người chỉ có thể nhìn thấy Chúa Giêsu qua nhân tính chứ không thấy thiên tính của ngài.

Trong mắt nhiều người, Chúa Giêsu có thể là một trong những vị thầy tốt trong lịch sử của nhân loại ... và ngài không đáng kể đối với họ. Tuy nhiên, Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa mang hình dạng con người. Qua Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã tỏ lộ tình yêu của ngài và mang ơn cứu độ đến cho mọi dân tộc. Vì vậy, bất cứ ai đón nhận Chúa Giêsu sẽ được nhận là con của Thiên Chúa. "Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa."(Ga. 1, 11-12)

Hôm nay, bạn biết Chúa Giêsu là ai qua lời của Ngài trong Thánh Kinh, bởi các tông đồ và bởi Giáo hội Công giáo của ngài. Xin đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành con cái của Thiên Chúa và trở thành công dân của Nước Trời. Tôi tự hào là một công dân của Nước Trời hơn là một công dân của bất kỳ quốc gia nào trên trần gian này. Nườc Trời mới là quê hương đích thực, sau cùng và vĩnh cửu của con người nhờ Chúa Giêsu Ktiô. "Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất."(KH. 21, 4)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Friday 3-13-20

Gospel MT 21: 33-43; 45-46

Jesus said to the chief priests and the elders of the people: "Hear another parable. There was a landowner who planted a vineyard, put a hedge around it, dug a winepress in it, and built a tower. Then he leased it to tenants and went on a journey. When vintage time drew near, he sent his servants to the tenants to obtain his produce. But the tenants seized the servants and one they beat, another they killed, and a third they stoned. Again he sent other servants, more numerous than the first ones, but they treated them in the same way. Finally, he sent his son to them, thinking, 'They will respect my son.' But when the tenants saw the son, they said to one another, 'This is the heir. Come, let us kill him and acquire his inheritance.' They seized him, threw him out of the vineyard, and killed him. What will the owner of the vineyard do to those tenants when he comes?" They answered him, "He will put those wretched men to a wretched death and lease his vineyard to other tenants who will give him the produce at the proper times." Jesus said to them, "Did you never read in the Scriptures: The stone that the builders rejected has become the cornerstone; by the Lord has this been done, and it is wonderful in our eyes? Therefore, I say to you, the Kingdom of God will be taken away from you and given to a people that will produce its fruit." When the chief priests and the Pharisees heard his parables, they knew that he was speaking about them. And although they were attempting to arrest him, they feared the crowds, for they regarded him as a prophet.

Reflection:

Jesus told the parable of the tenants to speak about his death by the chief priest and the Pharisees. They rejected Jesus. They would be condemned. Jesus told them, "The Kingdom of God will be taken away from you and given to a people that will produce its fruit."(Mt. 21, 43)

The people who produce their fruit would enter the Kingdom of God. These people would have their good works as loving and serving the least ones which Jesus spoke in Gospel Matthew (25, 31-46)

Jesus is the Son of God, a Savior of the world who save the human from the slave of sins and lead them to the Kingdom of heaven. Unfortunately, there are many people deny him due to many different reasons as their own religions, the ancient traditions of their ancestors or family, their own leaders, or their own desires, eager for fame, money, power, worldly pleasures, fanatical cults, brainwashed ones by atheist or dictatorship...

Although Jesus did many good works, the Jews could not recognize the love and power of God in Jesus. Jesus is God made Man, however, many people can only see Jesus through his human nature, not the divine nature.

In the eyes of the people, Jesus may be one of the good teachers in humanity's history... and he is insignificant for them. However, Jesus is the Son of God in the human form. By Jesus, God revealed his love and brought his salvation to all nations. So, anyone who accepts Jesus would be the children of God. "He came to what was his own, but his own people did not accept him. But to those who did accept him, he gave them the power to become children of God, to those who believe in his name."(JN. 1, 11-12)

Today, you know who Jesus is through His word in the Holy Bible, by his apostles, and by his Catholic Church. Do not miss your chance to be God's children and become a citizen of the Kingdom of heaven. I am proud of being a citizen of the Kingdom of heaven more than a citizen of any nation on earth.
The Kingdom of heaven is the true, final and eternal homeland of man through Jesus Christ. "He will wipe every tear from their eyes, and there shall be no more death or mourning, wailing or pain, [for] the old order has passed away."(Rev. 21, 4)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

--------------------------------