mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay8840
mod_vvisit_counterHôm Qua10439
mod_vvisit_counterTuần Này42354
mod_vvisit_counterTuần Trước72250
mod_vvisit_counterTháng Này153756
mod_vvisit_counterTháng Trước248232
mod_vvisit_counterTất cả17034128

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ NĂM CN4MC-A PDF Print E-mail

qua1955 .
CẢM NGHIỆM SỐNG&Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Năm 26-3-20

Phúc Âm Thánh Gioan. (5: 31-47): DIỄN TỪ VỀ CÔNG VIỆC CỦA CHÚA

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do-thái rằng: "Nếu chính Ta làm chứng về Mình, thì chứng của Ta sẽ không xác thực. Có một Ðấng khác làm chứng về Ta, và Ta biết chứng Người làm về Ta thì xác thực. Các ngươi đã sai người đi hỏi Gioan, và Gioan đã làm chứng cho sự thật. Phần Ta, Ta không cần chứng của loài người, nhưng Ta nói những điều này để các ngươi được cứu thoát. Gioan là cây đèn cháy sáng. Các ngươi cũng muốn vui hưởng ánh sáng đó một thời gian. Nhưng Ta có một bằng chứng hơn chứng của Gioan: vì công việc Chúa Cha đã giao cho Ta hoàn thành, là chính công việc Ta đang làm. Các việc đó làm chứng về Ta rằng Chúa Cha đã sai Ta. Và Chúa Cha, Ðấng đã sai Ta, chính Người cũng làm chứng về Ta. Nhưng chưa bao giờ các ngươi được nghe tiếng Người, chưa bao giờ nhìn thấy mặt Người, và lời Người, các ngươi cũng chẳng giữ lại được, vì các ngươi không tin Ðấng Người đã sai đến. Các ngươi tra cứu Sách Thánh, vì tưởng rằng trong đó các ngươi sẽ tìm thấy sự sống muôn đời; chính Sách Thánh lại làm chứng về Ta, vậy mà các ngươi vẫn không chịu đến với Ta để được sống.Ta không tìm vinh quang nơi loài người. Nhưng Ta biết các ngươi không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Ta đến nhân danh Chúa Cha, nhưng các ngươi không chịu đón nhận. Nếu có một người nào khác nhân danh mình mà đến, các ngươi sẽ đón nhận nó. Các ngươi là những người nhận vinh quang lẫn nhau mà không tìm vinh quang do một Thiên Chúa, thì làm sao các ngươi có thể tin được? Các ngươi đừng tưởng rằng Ta sẽ tố cáo các ngươi với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ngươi là Môsê, tức là người mà các ngươi vẫn tin tưởng. Vì nếu các ngươi tin Môsê, thì có lẽ các ngươi cũng đã tin Ta, bởi vì chính Môsê đã viết về Ta. Nhưng mà nếu các ngươi không tin điều Môsê đã viết, thì làm sao các ngươi tin lời Ta được?"

Suy niệm/SỐNG VÀ CHIA SẺ:

Không ai muốn mình bị lừa dối và ai cũng muốn sự thật. Có nhiều sự thật trong cuộc sống nhưng sự thật quan trọng nhất cho tất cả nhân loại là sự thật về Chúa Giêsu. Tại sao như vậy? Nó sẽ liên quan đến số phận của mỗi người sau khi chết. Đó được gọi là sự sống đời đời hoặc là Nước Thiên Chúa.

Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy."(Ga 14, 6) Chúa Giêsu là sự thật. Điều đó có nghĩa là Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian. Chúa Giêsu đến để giải thoát những ai tin và sám hối tội lỗi được thoát khỏi ách nô lệ cho tội lỗi và thoát khỏi hoả ngục đời đời.

Chúa Giê-su nói với những người Do-thái đã tin Người: "Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông."(Ga. 8, 31-32) Lời của Chúa Giêsu là sự thật.

Chúa Giêsu đã nói: "Ta đến nhân danh Chúa Cha, nhưng các ngươi không chịu đón nhận. Nếu có một người nào khác nhân danh mình mà đến, các ngươi sẽ đón nhận nó."(Ga. 5, 43) Giống như nhiều người Do Thái đã không tin vào Chúa Giêsu và tất cả họ đã qua đời. Số phận của họ sẽ gặp nguy hiểm. Thật không may, giống như nhiều người Do Thái trước đây, nhiều người không tin vào Chúa Giêsu thay vì lại tin vào một số phàm nhân.

Chúa Giêsu nói với Philatô: "Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi."(Ga. 18, 37) Chúa Giêsu đã chết để làm chứng cho sự thật: Ngài là Con Thiên Chúa, Đấng Cứu độ trần gian.

Chúa Giêsu đã dạy sự thật nhưng số phận của mỗi người chúng ta sẽ tùy thuộc vào sự lựa chọn của chính mình. Chúa Giêsu phải là một lựa chọn sáng suốt và khôn ngoan cho tôi vì chính Ngài và chỉ có mình Ngài đã chết trên thập giá để cho tôi được sống. Thánh Phaolô đã nói: "Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi."(Gal. 2, 20) Còn bạn thì thế nào hôm nay?

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Thursday 3-26-20

Gospel JN 5: 31-47

Jesus said to the Jews: "If I testify on my own behalf, my testimony is not true. But there is another who testifies on my behalf, and I know that the testimony he gives on my behalf is true. You sent emissaries to John, and he testified to the truth. I do not accept human testimony, but I say this so that you may be saved. He was a burning and shining lamp, and for a while, you were content to rejoice in his light. But I have testimony greater than John's. The works that the Father gave me to accomplish, these works that I perform testify on my behalf that the Father has sent me. Moreover, the Father who sent me has testified on my behalf. But you have never heard his voice nor seen his form, and you do not have his word remaining in you, because you do not believe in the one whom he has sent. You search the Scriptures because you think you have eternal life through them; even they testify on my behalf. But you do not want to come to me to have life. "I do not accept human praise; moreover, I know that you do not have the love of God in you. I came in the name of my Father, but you do not accept me; yet if another comes in his own name, you will accept him. How can you believe, when you accept praise from one another and do not seek the praise that comes from the only God? Do not think that I will accuse you before the Father: the one who will accuse you is Moses, in whom you have placed your hope. For if you had believed Moses, you would have believed me, because he wrote about me. But if you do not believe his writings, how will you believe my words?"

Reflection:

No one wants to be deceived and everyone wants the truth. There are much truth in life but the most import truth for all the human is the truth about Jesus. Why so? It would relate to the fate of the human after death. It is called eternal life or the Kingdom of God.

Jesus said, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me."(Jn. 14, 6) Jesus is the truth. It means Jesus is the Son of God, a Savior of the world. Jesus came to set anyone believing in Him and repenting free from the slave of sins and eternal hell.

Jesus then said to those Jews who believed in him, "If you remain in my word, you will truly be my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free."(Jn. 8, 31-32) Jesus's word is the truth.

Jesus said, "I came in the name of my Father, but you do not accept me; yet if another comes in his own name, you will accept him." (Jn. 5, 43) Like many Jews disbelieved in Jesus and they all passed away. Their fate would be in jeopardize. Unfortunately, like many Jews before, many people do not believe in Jesus instead of some human beings.

Jesus said to Pilate, "For this, I was born and for this I came into the world, to testify to the truth. Everyone who belongs to the truth listens to my voice."(Jn. 18, 37) He died to testify for the truth: he is the Son of God, a Savior of the world. How about you today?

Jesus taught the truth but the fate of each one of us would depend on the choice of its own. Jesus must be a clear and wise choice for me because he and only him died on the cross for me to live. Paul said, "I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who has loved me and given himself up for me."(Gal. 2, 20) How about you today?

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

-------------------------------