mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1640
mod_vvisit_counterHôm Qua15981
mod_vvisit_counterTuần Này27380
mod_vvisit_counterTuần Trước85007
mod_vvisit_counterTháng Này37361
mod_vvisit_counterTháng Trước339420
mod_vvisit_counterTất cả17257153

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ BA 23-6-2020 PDF Print E-mail

CẢM NGHIỆM SỐNG Lời Chúa - Thứ Ba 23-6-20

TIN MỪNG Thánh Mátthêu. (7: 6; 12-14)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ðừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con."Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế! Ðấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy."Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy; cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy"

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ

"Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa.6 Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người."(Ep. 4-6) Ơn cứu rỗi của Thiên Chúa là ban cho muôn dân tộc, không chỉ người Do Thái. "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời."(Ga. 3, 16)

Người Do Thái là dân được Thiên Chúa tuyển chọn; tuy nhiên, bất cứ ai tin và thực thi những gì Chúa Giêsu đã dạy sẽ có sự sống đời đời. Thiên Chúa là tình yêu và yêu tất cả những con cái của ngài đều được tạo ra theo hình ảnh của ngài (Gn. 1, 26-27). Trước khi lên trời, Chúa Giêsu truyền lệnh cho các môn đệ: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án." (Mc. 16, 15-16) Thiên Chúa là tình yêu và công lý. Mọi người đều có cơ hội được vào Nước Thiên Chúa tùy thuộc vào việc họ có tin vào Chúa Giêsu hay không.

Chó và heo là những điều khinh miệt của người Do Thái đối với dân ngoại. Câu nói này ban đầu có thể bắt nguồn từ một cộng đồng Kitô giáo Do Thái phản đối việc rao giảng phúc âm cho dân ngoại (USCCB - ghi chú). Có ai đó có một số đặc quyền được Thiên Chúa ban cho, nhưng họ trở nên ích kỷ và kiêu ngạo rối họ khinh thường người khác. Chúa Giê-su nói lại một lần nữa luật công bằng: "Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế!"(Mt. 7, 12)

Với tình yêu và công lý thì có hòa bình và hạnh phúc, nếu không, gia đình, cộng đồng, quốc gia sẽ không bao giờ an nghỉ. Hòa bình phải bắt đầu với mỗi người làm những điều đúng như Chúa Giêsu đã dạy.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Tuesday 6-23-20

Gospel MT 7: 6; 12-14

Jesus said to his disciples: "Do not give what is holy to dogs, or throw your pearls before swine, lest they trample them underfoot, and turn and tear you to pieces. "Do to others whatever you would have them do to you. This is the Law and the Prophets. "Enter through the narrow gate; for the gate is wide and the road broad that leads to destruction, and those who enter through it are many. How narrow the gate and constricted the road that leads to life. And those who find it are few."

Reflection:

"One Lord, one faith, one baptism; one God and Father of all, who is over all and through all and in all."(Ep. 4. 5-6) God's salvation is to give to all nations, not just Jews. "For God so loved the world that he gave his only Son so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life."(JN. 3, 16)

The Jews are God's chosen people; however, anyone who believes and does what Jesus taught will have eternal life. God is love and loves all his children created in his image (Gn. 1, 26-27). Before ascending to heaven, Jesus commanded his disciples: "Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature. Whoever believes and is baptized will be saved; whoever does not believe will be condemned."(Mk. 16, 15-16) God is love and justice. God is love and justice. Everyone has the opportunity to enter the Kingdom of God depending on whether or not they believe in Jesus.

Dogs and swine were Jewish terms of contempt for Gentiles. This saying may originally have derived from a Jewish Christian community opposed to preaching the gospel (what is holy, pearls) to Gentiles (USCCB - notes). Someone has some privileges granted by God, but they become selfish and arrogant they despise others. Jesus once again said the law of fairness: "Do to others whatever you would have them do to you."(Mt. 7, 12)

With love and justice, there is peace and happiness, otherwise, family, community, nation will never rest. Peace must begin with each person doing the things that Jesus taught.

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

------------------------------