mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1467
mod_vvisit_counterHôm Qua13079
mod_vvisit_counterTuần Này24542
mod_vvisit_counterTuần Trước72250
mod_vvisit_counterTháng Này135944
mod_vvisit_counterTháng Trước248232
mod_vvisit_counterTất cả17016316

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ BẢY CN12TN-A PDF Print E-mail

qua1955 .

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Bảy 27-6-20

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (MT 8-5-17)

Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: "Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt đau đớn lắm!" Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: "Tôi sẽ đến chữa nó". Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi, tôi bảo người kia đến thì anh đến, tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!" Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng". Ðoạn Chúa nói với viên sĩ quan rằng: "Ông cứ về, ông được như ông đã tin". Và ngay giờ ấy, gia nhân ông đã được lành mạnh. Khi Chúa Giêsu vào nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang sốt rét liệt giường. Chúa chạm đến tay bà và cơn sốt biến đi. Bà chỗi dậy tiếp đãi các ngài. Ðến chiều, họ đưa đến cho Chúa nhiều người bị quỷ ám: Chúa dùng lời đuổi quỷ, và chữa lành tất cả các bệnh nhân, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói rằng: "Người đã gánh lấy các bệnh tật của chúng ta, và đã mang lấy những nỗi đau thương của chúng ta."

Suy niệm:

Viên đại đội trưởng có quyền lực và có thể ra lệnh cho binh lính của mình làm những gì anh ta muốn. Tuy nhiên, ông nhận ra uy quyền của Chúa Giêsu còn cao cả hơn ông. Ông biết khiêm tốn nói với Chúa Giêsu: "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh."(Mt. 8, 8)

Viên đại đội trưởng nhận biết sự thật về mình và Chúa Giêsu. Ông đặt niềm tin vào lời Chúa Giêsu mà không cần đến gặp người đầy tớ đau bệnh của ông. Sự thật đem đến cho ông đức tin và sự khiêm nhường. Sự thật đã giải thoát ông khỏi sự kiêu ngạo và người đầy tớ của ông cũngđược khỏi đau khổ và tê liệt.

Trớ trêu thay, nhiều người phớt lờ Thiên Chúa và tỏ ra rất kiêu ngạo. Họ nghĩ rằng sức mạnh của họ là tất cả và làm nhiều việc ác gây ra đau khổ và cái chết cho những bé mọn. Họ sẽ phải đối mặt với sự kết án của Thiên Chúa ở tđời sau vì không ai có thể chạy trốn khỏi sự phán xét của Ngài vào ngày cuối cùng. Bất cứ ai chống lại Thiên Chúa sẽ bị ném xuống hoả ngục vĩnh cửu "ở nơi đó sẽ có tiếng khóc và nghiến răng.

Giảng dạy và chữa lành là những hoạt động chính của Chúa Giêsu trong suốt mục vụ của ngài. Giảng dạy là để giúp con người thoát khỏi những sai lầm và đưa họ đến sự thật. Chữa bệnh để giúp mọi người thoát khỏi mọi bệnh tật thống trị thân xác con người. Điều quan trọng nhất là lời của Chúa Giêsu ban sự sống đời đời. Phêrô nói với Chúa Giê-su: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời."(Ga. 6, 68)

"Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông."(Ga. 8, 31-32)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Saturday 6-27-20

Gospel MT 8: 5-17

When Jesus entered Capernaum, a centurion approached him and appealed to him, saying,
"Lord, my servant is lying at home paralyzed, suffering dreadfully." He said to him, "I will come and cure him." The centurion said in reply, "Lord, I am not worthy to have you enter under my roof; only say the word and my servant will be healed. For I too am a man subject to authority, with soldiers subject to me.
And I say to one, 'Go,' and he goes; and to another, 'Come here,' and he comes; and to my slave, 'Do this,' and he does it." When Jesus heard this, he was amazed and said to those following him, "Amen, I say to you, in no one in Israel have I found such faith.
I say to you, many will come from the east and the west, and will recline with Abraham, Isaac, and Jacob
at the banquet in the Kingdom of heaven, but the children of the Kingdom will be driven out into the outer darkness, where there will be wailing and grinding of teeth." And Jesus said to the centurion,
"You may go; as you have believed, let it be done for you." And at that very hour his servant was healed.
Jesus entered the house of Peter, and saw his mother-in-law lying in bed with a fever. He touched her hand, the fever left her, and she rose and waited on him. When it was evening, they brought him many
who were possessed by demons, and he drove out the spirits by a word and cured all the sick, to fulfill what had been said by Isaiah the prophet: He took away our infirmities and bore our diseases.

Reflection:

A centurion has power and can order his soldiers to do what he wants. However, he realized that Jesus' authority was greater than he. He humbly said to Jesus, "Lord, I am not worthy to have you enter under my roof; only say the word and my servant will be healed."(Mt. 8, 8)

A centurion perceived the truth about himself and Jesus. He put his faith in Jesus' words without going to see his sick servant. Truth brought him faith and humility. The truth set him free from arrogance and his servant was also free from suffering and paralysis.

Ironically, many ignore God and are very arrogant. They think that their power is everything and do many evil deeds that cause suffering and death for the little ones. They will face God's condemnation in the future because no one can flee from His judgment on the last day. Anyone who opposes God will be thrown into eternal hell "where there will be wailing and grinding of teeth."

Teaching and healing are the main activities of Jesus throughout his ministry. Teaching is to help people free from errs and guide them to the truth. Healing to help people from all diseases dominate the human body. The most important is the word of Jesus giving eternal life. Peter said to Jesus, "Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life."(Jn. 6, 68)

"If you remain in my word, you will truly be my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free."(Jn. 8, 31-32)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

--------------------------------