mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay9339
mod_vvisit_counterHôm Qua7385
mod_vvisit_counterTuần Này57444
mod_vvisit_counterTuần Trước68243
mod_vvisit_counterTháng Này297516
mod_vvisit_counterTháng Trước351972
mod_vvisit_counterTất cả20815210

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - CN13TN-A PDF Print E-mail

qua1955 .

Chia sẻ Lời Chúa - Chúa Nhật 28-6-20

Tin Mừng Thánh Mát- thêu. (10, 37-42): VÁC THẬP GIÁ MỖI NGÀY THEO CHÚA

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: "Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó. "Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu."

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ

Các tông đồ là những người bước theo Chúa Giêsu. Tôi có muốn theo bước theo Chúa Giêsu không? Tại sao? Thưa có, vì đó là Nước Trời. Tôi phải đi theo Chúa Giêsu vì Ngài đã dạy rằng: "Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy."(Ga. 14, 6) Tuy nhiên, Chúa Giêsu nói với mọi người điều kiện để trở thành môn đệ của ngài, "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo."(Mt. 16, 24)

Một anh thanh niên giàu có đã đến và hỏi Chúa Giêsu là làm thế nào để có được sự sống đời đời (Nước Trời)? Chúa Giêsu trả lời: "Anh hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi."(Mt.19, 21) .

Đối với những người ngoài Kitô giáo, nếu ai muốn vào Nước Trời thì họ nên học biết những lời giảng dạy của Chúa Giêsu và bước theo Ngài. "Bất cứ ai nhận được bạn đều nhận được tôi, và bất cứ ai nhận được tôi đều nhận được người đã gửi cho tôi." (Mt 10, 40) Bất cứ ai tiếp nhận Giáo hội của Chúa Giêsu sẽ được tiếp nhận Ngài qua Bí tích Thánh Thể. Bí tích Thánh Thể là lương thực ban xuống từ trời cho những người theo Chúa Giêsu trên cuộc hành trình đến Nước Trời.

Bất cứ ai yêu thương và phục vụ những người bé mọn với sự hy sinh sẽ được thưởng trên Nước Trời. Để phục vụ tha nhân thì cần phải có sự hy sinh. Ngay cả một sự hy sinh nhỏ như cho một ly nước nhỏ thì nó vẫn được Thiên Chúa kể đến. Sự hy sinh cao cả nhất mà Chúa Giêsu đã thực hiện là tự hiến dâng mạng sống mình trên thập giá để cứu loài người thoát khỏi bị nô lệ cho tội lỗi của họ. Chúa Giêsu mất mạng sống mình nhưng Ngài đã đi vào trong nước vinh quang Thiên Chúa. Đó là những gì Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ : "Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó."(Mt. 10, 39)

"Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Ki-tô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người."(1 Cr. 15, 19) Trái nghịch với người thanh niên giàu có buồn bã từ và từ chối Chúa Giêsu, Thánh Phaolô nói: "Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Ki-tô, tôi cho là thiệt thòi.8 Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô và được kết hợp với Người."(Pl. 3, 7-8)

Bất cứ ai yêu thế gian này và sống ích kỷ chỉ là một kẻ ngu ngốc bởi vì họ sẽ đánh mất tất cả sau khi cuộc đời này kết thúc. Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy cho mọi người biết đâu là lựa chọn đúng đắn cho Nước Trời.

"Vậy hãy lo tìm Nước của Người, còn các thứ kia, Người sẽ thêm cho. "Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em. Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí." Lc. 12, 31-33) Thật là tốt lành và hạnh phúc biết bao!

Bình an của Chúa Kitô!

Đa Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Sunday 6-28-20
Gospel MT 10: 37-42

Jesus said to his apostles: "Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me, and whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me; and whoever does not take up his cross and follow after me is not worthy of me. Whoever finds his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. "Whoever receives you receives me, and whoever receives me receives the one who sent me. Whoever receives a prophet because he is a prophet will receive a prophet's reward, and whoever receives a righteous man because he is a righteous man will receive a righteous man's reward. And whoever gives only a cup of cold water to one of these little ones to drink because the little one is a disciple— amen, I say to you, he will surely not lose his reward."

Reflection:

The apostles are followers of Jesus. Do I want to follow Jesus? Why? Yes, because it is the Kingdom of heaven. I have to follow Jesus because he taught: "No one comes to the Father but not through me."(Jn. 14, 6) However, Jesus tells everyone his conditions to become his disciples. , "Whoever wants to follow the Master, must renounce himself, take up his cross, and follow"(Mt. 16, 24)
A rich young man came and asked Jesus how to gain everlasting life (the Kingdom of heaven)? Jesus answered: "Go, sell what you have and give to [the] poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me."(Mt. 19: 21).

For non-Christians, if anyone wants to enter the Kingdom of heaven, they should know the teachings of Jesus and follow Him. "Whoever receives you receives me, and whoever receives me receives the one who sent me."(Mt. 10: 40) Anyone who receives the Church of Jesus will receive Him, the Eucharist. The Eucharist is a food given from heaven to Jesus' followers on their journey to the Kingdom.
Anyone who loves and serves the little ones with sacrifice will be rewarded in heaven. To serve others, sacrifice is required. Even a small sacrifice, like a small glass of water, is still counted by God. The greatest sacrifice Jesus made was to offer his own life on the cross to save men from the slavery for their sins. Jesus lost this life but he entered the glorious kingdom of God. That is what Jesus said to his apostles: "He who tries to find his life will lose it, and whoever has lost his life for my Teacher will find it" (Mt. 10). , 39)

"If for this life only we have hoped in Christ, we are the most pitiable people of all."(1 Cor. 15, 19) Contrary to a young rich man who was sad and denied Jesus, Paul said: "Whatever gains I had, these I have come to consider a loss because of Christ.

More than that, I even consider everything as a loss because of the supreme good of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake I have accepted the loss of all things and I consider them so much rubbish, that I may gain Christ, and be found in him."(Pl. 3, 7-9)

Anyone who loves this world and lives selfishly is just a fool because they will lose everything after this life ends. Today's Gospel, Jesus taught people what is the right choice for the Kingdom.

"Seek his kingdom, and these other things will be given you besides. Do not be afraid any longer, little flock, for your Father is pleased to give you the kingdom. Sell your belongings and give alms."(Lk. 12, 31-33) How beautiful and happy it is!

Peace of Christ!
Dominic Quang Hoang, a Christian.

------------------------------