mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay2173
mod_vvisit_counterHôm Qua15981
mod_vvisit_counterTuần Này27913
mod_vvisit_counterTuần Trước85007
mod_vvisit_counterTháng Này37894
mod_vvisit_counterTháng Trước339420
mod_vvisit_counterTất cả17257686

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ TƯ CN13TN-A PDF Print E-mail

qua1955 .

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Tư 1-7-20

Tin Mừng Thánh Mátthêu. (8, 28-34)

Khi ấy, Chúa Giêsu lên thuyền sang bờ bên kia, đến miền Giêrasa, thì gặp hai người bị quỷ ám từ các mồ mả đi ra, chúng hung dữ đến nỗi không ai dám qua đường ấy. Và chúng kêu lên rằng: "Lạy Ông Giêsu, Con Thiên Chúa, chúng tôi có can chi đến ông? Ông đến đây để hành hạ chúng tôi trước hạn định sao?" Cách đó không xa có một đàn heo lớn đang ăn. Các quỷ nài xin Người rằng: "Nếu ông đuổi chúng tôi ra khỏi đây, thì xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo". Người bảo chúng rằng: "Cứ đi". Chúng liền ra khỏi đi nhập vào đàn heo. Tức thì cả đàn heo, từ bờ dốc thẳng, nhào xuống biển và chết chìm dưới nước. Các người chăn heo chạy trốn về thành, báo tin ấy và nói về các người bị quỷ ám. Thế là cả thành kéo ra đón Chúa Giêsu. Khi gặp Người, Họ xin Người rời khỏi vùng của họ.

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ LC:

Chăn nuôi lợn là nguồn thu nhập tốt cho người dân trong thành. Họ có thể kinh ngạc với quyền năng của Chúa Giêsu trên ma quỷ nhưng lợi ích kinh tế quan trọng hơn đối với họ. Họ từ chối Chúa Giêsu thay vì chào đón ngài vào thành của họ.

Chúa Giêsu đã nói: "Không ai có thể làm tôi hai chủ."(Mt. 6, 24) Thánh Gioan tông đồ nói: "Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha,... Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi."(1 Ga 2, 15, 17)

Đi theo Chúa Giêsu thì không dễ vì nó chống lại bản chất con người. Bất cứ ai quan tâm đến số phận của họ ở đời sau, họ sẽ theo Chúa Giêsu bằng cách từ bỏ chính mình và đi trên con đường hẹp đến Nước Thiên Chúa vì con đường rộng dẫn đến sự hủy diệt.

Thánh Augustinô nói rằng không ai dại gì mà chối bỏ Thiên Chúa nếu họ không có bất kỳ lợi ích tốt nào đó. Nhiều người chối bỏ Thiên Chúa và họ có thể làm điều ác để đạt được quyền lực, danh tiếng, tiền bạc và những thú vui trần tục. Họ yêu thế gian và chối bỏ Thiên Chúa, nhưng cuối cùng, họ sẽ không có gì và cuối cùng kết thúc trong hoả ngục muôn đời.

Chúa Giêsu hay thế giới, thiên đàng hay hoả ngục tùy thuộc vào sự lựa chọn tự do của mỗi người. Chúa Giêsu đã đổ máu để tẩy xóa tội lỗi của thế gian, nên sám hối hay không, điều đó tùy thuộc vào mỗi cá nhân. Bất cứ ai từ chối Chúa Giêsu thì cũng là từ chối Nước Trời.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Wednesday 7-1-20

Gospel MT 8: 28-34

When Jesus came to the territory of the Gadarenes, two demoniacs who were coming from the tombs met him. They were so savage that no one could travel by that road. They cried out, "What have you to do with us, Son of God? Have you come here to torment us before the appointed time?" Some distance away a herd of many swine was feeding. The demons pleaded with him, "If you drive us out, send us into the herd of swine." And he said to them, "Go then!" They came out and entered the swine, and the whole herd rushed down the steep bank into the sea where they drowned. The swineherds ran away, and when they came to the town they reported everything, including what had happened to the demoniacs. Thereupon the whole town came out to meet Jesus, and when they saw him they begged him to leave their district.

Reflection:

The tending of swine is a good source of income for the people in town. They might astound with the power of Jesus over demons but the earthly benefit is more important for them. They denied Jesus instead of welcoming him into their town.

Jesus said, "No one can serve two masters."(Mt. 6, 24) John the apostle said, "Do not love the world or the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him."(1 Jn. 2, 15)

Following Jesus is not easy because it is against human nature. Anyone who cares about their destiny in the next life will follow Jesus by denying themselves and on the narrow path to the Kingdom of God because the wide path leads to destruction.

St. Augustine says that no one is foolish to reject God if they do not have any good interests. Many people reject God and they can do evil to gain power, fame, money, and worldly pleasures. They love the world and reject God, but in the end, they will have nothing and end in eternal hell.

Jesus or the world, heaven or hell depends on each person's free choice. Jesus shed his blood to wash away the sins of the world, so repentance or not, it is up to each individual. Anyone who rejects Jesus rejects the Kingdom of heaven.

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

------------------------------------------