mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5916
mod_vvisit_counterHôm Qua8283
mod_vvisit_counterTuần Này59941
mod_vvisit_counterTuần Trước63979
mod_vvisit_counterTháng Này40399
mod_vvisit_counterTháng Trước249791
mod_vvisit_counterTất cả18424886

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ HAI CN14TN-A PDF Print E-mail

qua1955 .
Cảm nghiệm Sống Lời Chúa - Thứ Hai 6-7-20

Phúc Âm Thánh Mátthêu. (9: 18-26)

Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại". Chúa Giêsu chỗi dậy, và cùng với các môn đệ, đi theo ông ấy. Và này có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã mười hai năm, tiến lại đàng sau Người và chạm đến gấu áo Người. Vì bà nghĩ thầm rằng: Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi. Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: "Này con, hãy vững lòng. Ðức tin của con đã cứu thoát con". Và người đàn bà được khỏi bệnh.
Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục, và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao, thì bảo rằng: "Các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi". Họ liền nhạo cười Người. Và khi đã xua đám đông ra ngoài, Người vào cầm tay đứa bé và nó liền chỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy.

TÔI ĂN - NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA:

"Con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi."(Mt. 9, 24)

Thiên Chúa là tình yêu, toàn năng và hằng sống. Thiên Chúa đã tạo ra con người theo hình ảnh của Ngài. Họ có thể trải nghiệm tình yêu, được dự phần vào quyền năng của Thiên Chúa và sống mãi mãi với Ngài. Thiên Chúa tạo dựng nên mọi sự đều tốt lành. Điều này được nói đến 7 lần trong chương đầu tiên của sách Sáng thế.

Khi con người không tuân theo mệnh lệnh của Thiên Chúa, họ đã phạm tội chống lại luật định của ngài và mọi sự trở nên rối loạn. Họ phải chiụ các đau khổ và chết chóc. Thiên Chúa là tình yêu và không bao giờ bỏ rơi các tạo vật của ngài bằng cách sai Con Một là Chúa Giêsu đến trong thế giới để giải cứu và phục hồi những điều tốt đẹp cho họ. Quyền năng của Chúa Giêsu đã thắng vượt trên tất cả các loại bệnh tật, các bất toại và ngay cả là cái chết.

Đối với Thiên Chúa thì không có sự chết. Cái chết của con người chỉ là một giấc ngủ tạm thời ngăn chia linh hồn và thân xác. Chúa Giêsu nói về cái chết của người bạn là Ladarô rằng : "La-da-rô, bạn của chúng ta, đang yên giấc; tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy đây."(Ga. 11, 11)

Thiên Chúa là tình yêu, toàn năng, hằng sống và là đấng ban sự sống. Thiên thần nói với Mẹ Maria: "Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."(Lc. 1, 36-37) Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa phán rằng: "Đối với con người, điều này là không thể, nhưng đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể."(Mt. 19, 26)

Kitô hữu nghiã là có Chúa Kitô trong họ. Do đó, "Thưa anh em, về những ai đã an giấc ngàn thu, chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì, hầu anh em khỏi buồn phiền như những người khác, là những người không có niềm hy vọng. Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giê-su đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giê-su, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giê-su."(1 Th. 4, 13-14)

Người ngoài Kitô giáo hoặc người vô thần có thể nghĩ rằng chết là hết. Thật buồn cho bất cứ ai từ chối Chúa Giêsu vì họ sống mà không có niềm vui hy vọng và sự thật. Họ sai lầm vì Chúa Giêsu đã sống lại thật bằng chính quyền năng của ngài. Mỗi Kitô hữu nên cầu nguyện cho họ vì họ cũng là anh chị em của chúng ta trong gia đình của Thiên Chúa là Cha trên trời. Đừng sợ bất cứ điều gì ngoài trừ biết kính sợ Thiên Chúa vì toàn thể nhân loại là con cái của Thiên Chúa. Bất cứ ai tin vào Chúa Giêsu thì hãy sống với niềm vui hy vọng được ở bên ngài một ngày nào đó.

Thiên Chúa là tình yêu được thể hiện nơi Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Bất cứ ai tin vào Chúa Giêsu và sống lời ngài sẽ có cuộc sống vĩnh cửu với ngài. Hãy biết rằng: "Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ."(Is. 49, 15)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Monday 7-06-20

Gospel MT 9: 18-26

While Jesus was speaking, an official came forward, knelt down before him, and said, "My daughter has just died. But come, lay your hand on her, and she will live." Jesus rose and followed him, and so did his disciples. A woman suffering hemorrhages for twelve years came up behind him and touched the tassel on his cloak. She said to herself, "If only I can touch his cloak, I shall be cured." Jesus turned around and saw her, and said, "Courage, daughter! Your faith has saved you." And from that hour the woman was cured. When Jesus arrived at the official's house and saw the flute players and the crowd who were making a commotion, he said, "Go away! The girl is not dead but sleeping." And they ridiculed him. When the crowd was put out, he came and took her by the hand, and the little girl arose. And news of this spread throughout all that land.

Reflection: "The girl is not dead but sleeping."(Mt. 9, 24)

God is love, almighty, and everlasting. God created man in his image. They can experience love, share in the power of God, and live forever with Him. God created all things well. This is mentioned 7 times in the first chapter of Genesis.

When people disobey the command of God, they sinned against his laws and things became disturbing. They suffer suffering and death. God is love and never abandons his creatures by sending His only Son, Jesus, into the world to rescue and restore good things to them. Jesus' power overcame all kinds of sickness and paralysis and even death.

For God, there is no death. Human death is only a temporary sleep that divides the soul and the body. Jesus said of the death of his friend Lazarus:, "Our friend Lazarus is asleep, but I am going to awaken him."(Jn. 11, 11)

God is love, almighty, everliving, and the giver of life. The angel said to Mary: "Elizabeth, your relative, has also conceived a son in her old age, and this is the sixth month for her who was called barren; for nothing will be impossible for God." Jesus, the Son of God said, "For human beings this is impossible, but for God all things are possible."(Mt. 19, 36-37)

Christians mean having Christ in them. Therefore, "We do not want you to be unaware, brothers, about those who have fallen asleep, so that you may not grieve like the rest, who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose, so too will God, through Jesus, bring with him those who have fallen asleep."(1 Th. 13-14)

Non-Christians or atheists may think that death is the end. It is sad for anyone who rejects Jesus because they live only without the joy of hope and truth. They are wrong because Jesus is resurrected by his own power. Every Christian should pray for them because they are also our brothers and sisters in the family of God the Father in heaven. Do not be afraid of anything but fear of God because all humanity is the children of God. Anyone who believes in Jesus lives with the joy of hoping to be with him someday.

God is the love expressed in Jesus, the Son of God. Anyone who believes in Jesus and lives his words will have eternal life with him. Know that, "Can a mother forget her infant, be without tenderness for the child of her womb? Even should she forget, I will never forget you."(Is. 49, 15)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

-----------------------------------