mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4029
mod_vvisit_counterHôm Qua9553
mod_vvisit_counterTuần Này29231
mod_vvisit_counterTuần Trước55886
mod_vvisit_counterTháng Này154521
mod_vvisit_counterTháng Trước262420
mod_vvisit_counterTất cả14509689

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Bức Thư Tình - Tâm Thư Chúa Gửi
KINH THÁNH LÀ BỨC THƯ TÌNH - THỨ TƯ LỄ TRO PDF Print E-mail

Thứ Tư Lễ Tro, Bắt đầu Mùa Chay

THƯ TÌNH CHÚA GỞI: Joel 2:12-18; II Cor 5:20-6:2; Mt 6:1-6, 16-18.

Reading I:
Joel 2:12-18

12 'But now -- declares Yahweh- come back to me with all your heart, fasting, weeping, mourning.'

13 Tear your hearts and not your clothes, and come back to Yahweh your God, for he is gracious and compassionate, slow to anger, rich in faithful love, and he relents about inflicting disaster.

14 Who knows if he will not come back, relent and leave a blessing behind him, a cereal offering and a libation to be presented to Yahweh your God?

15 Blow the ram's-horn in Zion! Order a fast, proclaim a solemn assembly,

16 call the people together, summon the community, assemble the elders, gather the children, even infants at the breast! Call the bridegroom from his bedroom and the bride from her bower!

17 Let the priests, the ministers of Yahweh, stand weeping between portico and altar, saying, 'Spare your people, Yahweh! Do not expose your heritage to the contempt, to the sarcasm of the nations! Why give the peoples cause to say, "Where is their God?" '

18 Then, becoming jealous over his country, Yahweh took pity on his people.

1/ Bài đọc I: 12 Đây là sấm ngôn của Đức Chúa: "Nhưng ngay cả lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van." 13 Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương, Người hối tiếc vì đã giáng hoạ. 14 Biết đâu Người chẳng nghĩ lại và hối tiếc mà để lại phúc lành, hầu anh em có lễ phẩm và lễ tưới rượu dâng lên Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em.

15 Hãy rúc tù và tại Xi-on, ra lệnh giữ chay thánh, công bố mở cuộc họp long trọng; 16 hãy tụ tập chúng dân, mời dự đại hội thánh, triệu tập các cụ già, tụ họp đám thiếu nhi cũng như trẻ thơ còn đang bú. Tân lang hãy ra khỏi loan phòng, tân nương hãy rời bỏ phòng khuê! 17 Giữa tiền đình và tế đàn, các tư tế phụng sự Đức Chúa hãy than khóc và nói rằng: "Lạy Đức Chúa, xin dủ lòng thương xót dân Ngài! Xin đừng để gia nghiệp của Ngài phải nhục nhã và nên trò cười cho dân ngoại! Chẳng lẽ các dân lại được cớ mà nói: Thiên Chúa của chúng ở đâu rồi?" 18 Đức Chúa đã nồng nhiệt yêu thương đất của Người, đã tỏ lòng khoan dung đối với dân Người. Tai ương chấm dứt và dân được giải thoát.

Reading II:

II Cor 5:20-6:2

20 So we are ambassadors for Christ; it is as though God were urging you through us, and in the name of Christ we appeal to you to be reconciled to God.

21 For our sake he made the sinless one a victim for sin, so that in him we might become the uprightness of God.
1 As his fellow-workers, we urge you not to let your acceptance of his grace come to nothing.

2 As he said, 'At the time of my favour I have answered you; on the day of salvation I have helped you'; well, now is the real time of favour, now the day of salvation is here.

2/ Bài Đọc II: 20 Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Ki-tô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy, nhân danh Đức Ki-tô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa. 21 Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người. 1 Vì được cộng tác với Thiên Chúa, chúng tôi khuyên nhủ anh em: anh em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa, thì đừng để trở nên vô hiệu.

2 Quả thế, Chúa phán rằng: Ta đã nhận lời ngươi vào thời Ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày Ta cứu độ. Vậy, đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ.

Gospel:
Mt 6:1-6, 16-18.
1 'Be careful not to parade your uprightness in public to attract attention; otherwise you will lose all reward from your Father in heaven.

2 So when you give alms, do not have it trumpeted before you; this is what the hypocrites do in the synagogues and in the streets to win human admiration. In truth I tell you, they have had their reward.

3 But when you give alms, your left hand must not know what your right is doing;
4 your almsgiving must be secret, and your Father who sees all that is done in secret will reward you.

5 'And when you pray, do not imitate the hypocrites: they love to say their prayers standing up in the synagogues and at the street corners for people to see them. In truth I tell you, they have had their reward.

6 But when you pray, go to your private room, shut yourself in, and so pray to your Father who is in that secret place, and your Father who sees all that is done in secret will reward you.
16 'When you are fasting, do not put on a gloomy look as the hypocrites do: they go about looking unsightly to let people know they are fasting. In truth I tell you, they have had their reward.

17 But when you fast, put scent on your head and wash your face,

18 so that no one will know you are fasting except your Father who sees all that is done in secret; and your Father who sees all that is done in secret will reward you.

3/ Phúc Âm: 1 "Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng.

2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, 4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

5 "Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi. 6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. 16 "Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 17 Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm,

18 để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Lòng thương xót của Thiên Chúa và tội lỗi của con người

Mùa Chay nhắc nhở con người nhiều điều: Thân phận mỏng giòn của con người qua nghi thức xức tro: “Hãy nhớ mình là bụi đất và sẽ trở về bụi đất!” Hay tính yếu đuối và tội lỗi của con người: “Hãy ăn năn xám hối và tin vào Tin Mừng!” Tuy nhiên, tình thương của Thiên Chúa lớn hơn những tội lỗi mà con người xúc phạm; Ngài sẵn sàng tha thứ tất cả nếu con người biết ăn năn xám hối.

Các Bài Đọc cho chúng ta những khía cạnh khác nhau của Mùa Chay. Trong Bài Đọc I, tiên-tri Joel nhắc nhở con người chú ý đến hai khía cạnh: hãy xé lòng chứ đừng xé áo và chiều kích cộng đồng của việc xám hối. Trong Bài Đọc II, thánh Phaolô nhấn mạnh đến sự thuận tiện của thời gian để con người làm hòa với Thiên Chúa. Trong Phúc Âm, thánh Matthêu chú trọng đến 3 cột trụ của Mùa Chay: ăn chay, cầu nguyện, và làm các việc lành phúc đức.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Mùa Chay nhắc nhở BẠN tình thương Thiên Chúa qua việc trao ban Người Con Một để gánh tội cho chúng ta. Hãy biết sống xứng đáng với tình thương này.

- Việc cần thiết nhất mỗi người phải làm trong Mùa Chay là hòa giải với Thiên Chúa qua Bí-tích Giao Hòa để lãnh nhận ơn tha thứ.

- TÔI phải làm cho đời sống thiêng liêng trở nên vững mạnh qua việc làm cho 3 cột trụ của Mùa Chay trở nên vững chắc: ăn chay, cầu nguyện, và làm các việc lành phúc đức.

LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Kính chuyển:

Hồng

---------------------------------

 
KINH THÁNH LÀ BỨC THƯ TÌNH - CN8TN-C PDF Print E-mail

Chủ Nhật 8 Thường Niên, Năm C

KINH THÁNH LÀ BỨC THƯ TÌNH

Bài đọc: Sir 27:5-8 (4-7); 1 Cor 15:54-58; Lk 6:39-45.

Reading I:

Sir 27:5-8 (4-7)
4 In a shaken sieve the rubbish is left behind, so too the defects of a person appear in speech.

5 The kiln tests the work of the potter, the test of a person is in conversation.

6 The orchard where the tree grows is judged by its fruit, similarly words betray what a person feels.

7 Do not praise anyone who has not yet spoken, since this is where people are tested.

1/ Bài đọc I:4 Sàng rồi, trấu ở lại sàng,
nói ra, cái dở rõ ràng thấy ngay.

5 Có thử lửa mới biết bình thợ gốm,
nghe chuyện trò, biết ai rởm ai hay.

6 Xem quả thì biết vườn cây,
nghe lời miệng nói biết ngay lòng người.

7 Chớ vội khen, khi người chưa lên tiếng:
muốn biết người, phải nghe miệng nói năng.

Reading II:
1 Cor 15:54-58;
54 And after this perishable nature has put on imperishability and this mortal nature has put on immortality, then will the words of scripture come true: Death is swallowed up in victory.

55 Death, where is your victory? Death, where is your sting?

56 The sting of death is sin, and the power of sin comes from the Law.

57 Thank God, then, for giving us the victory through Jesus Christ our Lord.

58 So, my dear brothers, keep firm and immovable, always abounding in energy for the Lord's work, being sure that in the Lord none of your labours is wasted.

2/ Bài đọc II:54 Vậy khi cái thân phải hư nát này mặc lấy sự bất diệt, khi cái thân phải chết này mặc lấy sự bất tử, thì bấy giờ sẽ ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây: Tử thần đã bị chôn vùi. Đây giờ chiến thắng!

55 Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của ngươi? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của ngươi?

56 Tử thần có độc là vì tội lỗi, mà tội lỗi có mạnh cũng tại có Lề Luật.

57 Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, vì Người đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

58 Bởi vậy, anh em thân mến, anh em hãy kiên tâm bền chí, và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa, vì biết rằng: trong Chúa, sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích.

Gospel:
Lk 6:39-45.:39 He also told them a parable, 'Can one blind person guide another? Surely both will fall into a pit?

40 Disciple is not superior to teacher; but fully trained disciple will be like teacher.

41 Why do you observe the splinter in your brother's eye and never notice the great log in your own?

42 How can you say to your brother, "Brother, let me take out that splinter in your eye," when you cannot see the great log in your own? Hypocrite! Take the log out of your own eye first, and then you will see clearly enough to take out the splinter in your brother's eyes.

43 'There is no sound tree that produces rotten fruit, nor again a rotten tree that produces sound fruit.

44 Every tree can be told by its own fruit: people do not pick figs from thorns, nor gather grapes from brambles.

45 Good people draw what is good from the store of goodness in their hearts; bad people draw what is bad from the store of badness. For the words of the mouth flow out of what fills the heart.

3/ Phúc Âm:39 Đức Giê-su còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: "Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?

40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi.

41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?

42 Sao anh lại có thể nói với người anh em: "Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra," trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!

43 "Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt.

44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho!

45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Lòng có đầy miệng mới nói ra.

Con người chỉ có thể nhận xét những gì xảy ra bên ngoài, chứ không được như Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm hồn. Vì thế, để chúng ta có thể nhận xét một người, người đó phải biểu lộ ra bên ngoài: hoặc bằng lời nói hoặc bằng hành động. Lời nói đi đôi với hành động là cách chắc chắn nhất để thuyết phục lòng người.

Các bài đọc hôm nay chú trọng đến hai cách biểu lộ này. Trong bài đọc I, tác giả Sách Huấn Ca chú trọng đặc biệt đến lời nói, ví nó biểu tỏ sự khôn ngoan và tính khí của một người. Trong bài đọc II, thánh Phaolô khuyên các tín hữu Corintô tin tưởng những gì Đức Kitô đã mặc khải và chứng thực về việc sống lại. Con người được cứu thoát khỏi sự chết không bằng Lề Luật, nhưng bằng niềm tin vào Đức Kitô và thực hành những gì Ngài truyền dạy. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu dạy các môn đệ những bài học khôn ngoan, cần thiết và cụ thể trong cuộc đời: Họ phải khôn ngoan sáng suốt trước khi họ có thể lãnh đạo người khác. Họ phải học biết mình để sửa chữa những nết xấu thay vì tốn thời giờ phê bình người khác. Họ phải tập luyện để có nhân đức từ bên trong thì mới có thể sinh quả tốt được.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Lời nói là hậu quả của việc học hành và tính tình của một người. Chúng ta có thể nhận ra kiến thức và tính tình của một người khi nghe họ nói.

- Lời của Thiên Chúa chính là Đức Kitô. Ngài đến để mặc khải cho con người chân lý và tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta hãy tin tưởng và lam theo sự chỉ dạy của Đức Kitô.

- Lãnh đạo cần phải sáng suốt và biết mình trong mối tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân. Để sáng suốt, chúng ta cần phải học với Chúa qua những lời khôn ngoan của Kinh Thánh và những kinh nghiệm chúng ta thu thập được trong cuộc đời.

LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Kính chuyển:

Hồng

------------------------------

 
KINH THÁNH LÀ BỨC THƯ TÌNH - THỨ SÁU CN7TN-C PDF Print E-mail

Thứ Sáu Tuần 7 TN1, Năm Lẻ

KINH THÁNH LÀ BỨC THƯ TÌNH: Bài đọc: Sir 6:5-17; Mk 10:1-12.

Reading I:

Sir 6:5-17

5 A kindly turn of speech attracts new friends, a courteous tongue invites many a friendly response.

6 Let your acquaintances be many, but for advisers choose one out of a thousand.

7 If you want to make a friend, take him on trial, and do not be in a hurry to trust him;

8 for one kind of friend is so only when it suits him but will not stand by you in your day of trouble.

9 Another kind of friend will fall out with you and to your dismay make your quarrel public,

10 and a third kind of friend will share your table, but not stand by you in your day of trouble:

11 when you are doing well he will be your second self, ordering your servants about;

12 but, if disaster befalls you, he will recoil from you and keep out of your way.

13 Keep well clear of your enemies, and be wary of your friends.

14 A loyal friend is a powerful defence: whoever finds one has indeed found a treasure.

15 A loyal friend is something beyond price, there is no measuring his worth.

16 A loyal friend is the elixir of life, and those who fear the Lord will find one.

17 Whoever fears the Lord makes true friends, for as a person is, so is his friend too.

1/ Bài đọc I: 5 Ăn nói dịu dàng thì tăng thêm bạn hữu,
phát biểu dễ thương thì tăng thêm lời thân ái.

6 Ước chi có nhiều người sống hoà nhã với con;
nhưng cố vấn cho con, thì trong muôn ngàn chỉ nên chọn một.

7 Nếu con muốn làm bạn với ai thì hãy thử người ấy trước,
nhưng đừng vội tin tưởng ngay.

8 Vì có kẻ chỉ là bạn nhất thời,
ngày con gặp nạn, nó chẳng còn là bạn nữa.

9 Có người là bạn lại trở nên thù,
và tiết lộ chuyện cãi nhau, khiến con phải xấu hổ.

10 Có người là bạn khi đồng hành với con,
nhưng ngày con gặp nạn, nó chẳng còn là bạn nữa.

11 Khi con gặp may, thì nó chẳng khác nào chính con:
gia nhân con, nó tự do sai bảo.

12 Nhưng lúc con sa cơ, nó liền chống lại và lánh mặt con luôn.

13 Với quân thù, con hãy tránh xa,
còn với bè bạn, con phải coi chừng.

14 Người bạn trung thành là một nơi nương tựa vững chắc,
ai gặp được người bạn như thế, là gặp được kho tàng.

15 Không gì đổi lấy được một người bạn trung thành,
và giá trị của người bạn ấy, không cân nào lường được.

16 Người bạn trung thành là phương thuốc xoa dịu cuộc đời,
những ai kính sợ Đức Chúa sẽ gặp được người như vậy.

17 Người kính sợ Đức Chúa thì điều khiển được tình bạn của mình
vì bản thân mình thế nào, thì cận thân mình cũng thế.

Gospel:
Mk 10:1-12.

1 After leaving there, he came into the territory of Judaea and Transjordan. And again crowds gathered round him, and again he taught them, as his custom was.

2 Some Pharisees approached him and asked, 'Is it lawful for a man to divorce his wife?' They were putting him to the test.

3 He answered them, 'What did Moses command you?'
4 They replied, 'Moses allowed us to draw up a writ of dismissal in cases of divorce.'

5 Then Jesus said to them, 'It was because you were so hard hearted that he wrote this commandment for you.

6 But from the beginning of creation he made them male and female.

7 This is why a man leaves his father and mother,

8 and the two become one flesh. They are no longer two, therefore, but one flesh.

9 So then, what God has united, human beings must not divide.'

10 Back in the house the disciples questioned him again about this,

11 and he said to them, 'Whoever divorces his wife and marries another is guilty of adultery against her.

12 And if a woman divorces her husband and marries another she is guilty of adultery too.'

2/ Phúc Âm: 1 Đức Giê-su bỏ nơi đó, đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với Người. Và như thường lệ, Người lại dạy dỗ họ.

2 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng: "Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?" Họ hỏi thế là để thử Người.

3 Người đáp: " Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì?"

4 Họ trả lời: "Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ."

5 Đức Giê-su nói với họ: "Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. 6 Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; 7 vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, 8 và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt.

9 Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly."

10 Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi Người về điều ấy.

11 Người nói: "Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình;

12 và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình."

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Hãy cẩn thận khi chọn vợ và chọn bạn.

Chúng ta đang chứng kiến hoặc đã có kinh nghiệm về sự bất trung, phản bội, ngoại tình, ly thân, ly dị ... Hoàn cảnh có thể là lý do gây nên, nhưng lý do chủ yếu cho những đổ vỡ này là nơi con người. Tục ngữ Việt-nam có rất nhiều những lời khuyên quí giá cho chúng ta khi phải lựa chọn bạn hữu hay chọn vợ chồng tương lai: “Chọn bạn mà chơi.” “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người.” “Chẳng tham ruộng cả, ao sâu. Chỉ tham cái bút, cái nghiên anh đồ.” Lựa chọn làm sao, chúng ta phải lãnh nhận hậu quả của sự lựa chọn đó.

Các bài đọc hôm nay tập trung trong việc chọn bạn hữu và chọn vợ chồng, người bạn sẽ đi với mình trong suốt cuộc đời. Trong bài đọc I, tác giả Sách Huấn Ca cho chúng ta hiểu biết giá trị của người bạn trung thành, trước khi giúp chúng ta cách thức để tìm ra người bạn đó. Trong Phúc Âm, những người Pharisees đến hỏi Chúa Giêsu về một vấn nạn gia đình: "Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?" Chúa Giêsu cho câu trả lời rõ ràng: “Lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly."

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Người bạn trung thành chỉ dành cho những ai biết kính sợ Thiên Chúa. Chúng ta phải biết kính sợ Thiên Chúa và phải theo tiêu chuẩn quan trọng này trong việc chọn bạn hữu và vợ chồng tương lai.

- Chọn thế nào, chúng ta sẽ phải lãnh nhận hậu quả của việc chọn lựa đó. Chúng ta phải dành thời gian tìm hiểu và thử nghiệm sự trung thành trước khi bước vào cuộc sống gia đình.

- Chúng ta đừng học cách cư xử của dân ngoại để rồi “giầu đổi bạn, sang đổi vợ” hay “thay vợ chồng như thay áo.” Chắc chắn chúng ta sẽ phải lãnh nhận hậu quả của nó cả đời này và đời sau.

LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Kính chuyển:

Hồng

--------------------------------

 
KINH THÁNH LÀ BỨC THƯ TÌNH - THỨ BA CN7TN-C PDF Print E-mail

Thứ Ba Tuần 7 TN1, Năm lẻ

BỨC THƯ TÌNH CHÚA GỞI: Bài đọc: Sir 2:1-11; Mk 9:30-37.

ReadingI:

Sir 2:1-11

Reading 1, Sirach 2:1-11
1 My child, if you aspire to serve the Lord, prepare yourself for an ordeal.

2 Be sincere of heart, be steadfast, and do not be alarmed when disaster comes.

3 Cling to him and do not leave him, so that you may be honoured at the end of your days.

4 Whatever happens to you, accept it, and in the uncertainties of your humble state, be patient,

5 since gold is tested in the fire, and the chosen in the furnace of humiliation.

6 Trust him and he will uphold you, follow a straight path and hope in him.

7 You who fear the Lord, wait for his mercy; do not turn aside, for fear you fall.

8 You who fear the Lord, trust him, and you will not be robbed of your reward.

9 You who fear the Lord, hope for those good gifts of his, everlasting joy and mercy.

10 Look at the generations of old and see: whoever trusted in the Lord and was put to shame? Or whoever, steadfastly fearing him, was forsaken? Or whoever called to him and was ignored?

11 For the Lord is compassionate and merciful, he forgives sins and saves in the time of distress.

1/ Bài đọc I: 1 Con ơi, nếu con muốn dấn thân phụng sự Đức Chúa,
thì con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách.

2 Hãy giữ lòng cho ngay thẳng và cứ kiên trì,
đừng bấn loạn khi con gặp khốn khổ.

3 Hãy bám lấy Người chứ đừng lìa bỏ,
để cuối đời, con được cất nhắc lên.

4 Mọi chuyện xảy đến cho con, con hãy chấp nhận,
và trải qua bao thăng trầm, con hãy cứ kiên nhẫn.

5 Vì vàng phải được tôi luyện trong lửa,
còn những người sáng giá
thì phải được thử trong lò ô nhục.

6 Hãy tin vào Người, thì Người sẽ nâng đỡ con.
Đường con đi, hãy giữ cho ngay thẳng và trông cậy vào Người.

7 Hỡi ai kính sợ Đức Chúa,
hãy trông đợi lòng lân tuất của Người,
đừng lìa xa Người kẻo ngã.

8 Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy tin vào Người,
và các bạn sẽ không mất phần thưởng đâu.

9 Hỡi ai kính sợ Đức Chúa, hãy đợi trông ơn lành,
niềm vui không cùng và lòng thương xót.

10 Hãy nhìn lại các thế hệ ban đầu mà xem:
nào có ai tin vào Đức Chúa mà bị hổ thẹn bao giờ?
Hay có ai bền tâm kính sợ Người mà bị bỏ rơi?
Hoặc có ai kêu cầu Người mà bị Người khinh dể?

11 Vì Đức Chúa là Đấng nhân từ và hay thương xót:
Người thứ tha tội lỗi và cứu vớt trong lúc gian truân

Gospel:
Mk 9:30-37.
30 After leaving that place they made their way through Galilee; and he did not want anyone to know,

31 because he was instructing his disciples; he was telling them, 'The Son of man will be delivered into the power of men; they will put him to death; and three days after he has been put to death he will rise again.'

32 But they did not understand what he said and were afraid to ask him.

33 They came to Capernaum, and when he got into the house he asked them, 'What were you arguing about on the road?'

34 They said nothing, because on the road they had been arguing which of them was the greatest.

35 So he sat down, called the Twelve to him and said, 'If anyone wants to be first, he must make himself last of all and servant of all.'

36 He then took a little child whom he set among them and embraced, and he said to them,

37 'Anyone who welcomes a little child such as this in my name, welcomes me; and anyone who welcomes me, welcomes not me but the one who sent me.'

2/ Phúc Âm: 30 Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, 31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại."

32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.

33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: "Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?" 34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. 35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người." 36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói:

37 "Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy."

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Các đức tính cần có của nhà lãnh đạo tinh thần.

Rất nhiều người muốn làm lớn để ra lệnh cho người khác, để được mọi người biết tới, và để mọi người hầu hạ mình. Điều này có thể áp dụng với những nhà lãnh đạo chính trị, quân sự, hay kinh tế; nhưng không được áp dụng cho những nhà lãnh đạo tinh thần. Chính Chúa Giêsu đã dạy bảo các môn đệ: "Vua các dân thì dùng uy quyền mà thống trị dân, và những ai cầm quyền thì tự xưng là ân nhân. Nhưng anh em thì không được như thế, trái lại, ai lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ” (Lk 22:25-26).

Các Bài Đọc hôm nay liệt kê những đức tính cần có của người lãnh đạo. Trong Bài Đọc I, tác giả Sách Đức Huấn Ca liệt kê những đức tính quan trọng mà nhà lãnh đạo tinh thần phải có như: sẵn sàng đón nhận mọi thử thách, kiên nhẫn trong đau khổ, bền lòng trông đợi kết quả, và nhất là tuyệt đối tin tưởng nơi Thiên Chúa. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu tuyên bố với các tông đồ: "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người." Chúa Giêsu làm gương bằng cách rửa chân cho các ông, và chấp nhận gian khổ của con đường Thập Giá để đưa mọi người về cho Thiên Chúa.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Không phải ai cũng có thể lãnh đạo. Người lãnh đạo phải được huấn luyện để có những đức tính cần thiết trước khi có thể lãnh đạo.

- Không phải chỉ có các cha mới là những người lãnh đạo tinh thần, cha mẹ cũng là những nhà lãnh đạo trong gia đình. Noi gương Chúa Giêsu, cha mẹ cũng phải lãnh đạo bằng hy sinh, chịu đựng gian khổ để phục vụ con cái.

- Phần thưởng của những nhà lãnh đạo tinh thần không phải là những lợi nhuận vật chất, nhưng là chính Thiên Chúa và niềm vui khi thấy mọi người tin vào Thiên Chúa

LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Kính chuyển:

Hồng

---------------------------

 
KINH THÁNH LÀ BỨC THƯ TÌNH -THỨ BẢY CN6TN-C PDF Print E-mail

Thứ Bảy Tuần 6 TN1, Năm lẻ

BỨC THƯ TÌNH CHÚA GỞI: Bài đọc: Heb 11:1-7; Mk 9:2-13.

Reading :

Heb 11:1-71 Only faith can guarantee the blessings that we hope for, or prove the existence of realities that are unseen.

2 It is for their faith that our ancestors are acknowledged.

3 It is by faith that we understand that the ages were created by a word from God, so that from the invisible the visible world came to be.
4 It was because of his faith that Abel offered God a better sacrifice than Cain, and for that he was acknowledged as upright when God himself made acknowledgement of his offerings. Though he is dead, he still speaks by faith.

5 It was because of his faith that Enoch was taken up and did not experience death: he was no more, because God took him; because before his assumption he was acknowledged to have pleased God.

6 Now it is impossible to please God without faith, since anyone who comes to him must believe that he exists and rewards those who seek him.

7 It was through his faith that Noah, when he had been warned by God of something that had never been seen before, took care to build an ark to save his family. His faith was a judgement on the world, and he was able to claim the uprightness which comes from faith.

1/ Bài đọc I: 1 Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy.

2 Nhờ đức tin ấy, các tiền nhân đã được Thiên Chúa chứng giám.

3 Nhờ đức tin, chúng ta hiểu rằng vũ trụ đã được hình thành bởi lời của Thiên Chúa; vì thế, những cái hữu hình là do những cái vô hình mà có.

4 Nhờ đức tin, ông A-ben đã dâng lên Thiên Chúa một hy lễ cao quý hơn hy lễ của ông Ca-in: nhờ tin như vậy, ông A-ben đã được chứng nhận là người công chính, bởi vì Thiên Chúa đã chấp nhận những lễ phẩm ông dâng. Và cũng nhờ tin như thế, mà tuy đã chết rồi, ông vẫn còn lên tiếng.

5 Nhờ đức tin, ông Kha-nốc được đem đi nơi khác để khỏi chết, và người ta không tìm thấy ông nữa, bởi vì Thiên Chúa đã đem ông đi. Quả thật, Kinh Thánh chứng nhận rằng: trước khi được đem đi, ông đã làm đẹp lòng Thiên Chúa.

6 Mà không có đức tin, thì không thể làm đẹp lòng Thiên Chúa, vì ai đến gần Thiên Chúa, thì phải tin là có Thiên Chúa và tin Người là Đấng ban phần thưởng cho những ai tìm kiếm Người.

7 Nhờ đức tin, ông Nô-ê được Thiên Chúa báo cho biết những gì người ta chưa thấy; vì có lòng kính sợ Thiên Chúa, ông đã đóng một chiếc tàu để cứu gia đình ông. Tin như thế là ông đã lên án thế gian, và được phần gia nghiệp là sự công chính nhờ đức tin.

Gospel:

Mk 9:2-13.2 Six days later, Jesus took with him Peter and James and John and led them up a high mountain on their own by themselves. There in their presence he was transfigured:

3 his clothes became brilliantly white, whiter than any earthly bleacher could make them.
4 Elijah appeared to them with Moses; and they were talking to Jesus.

5 Then Peter spoke to Jesus, 'Rabbi,' he said, 'it is wonderful for us to be here; so let us make three shelters, one for you, one for Moses and one for Elijah.'

6 He did not know what to say; they were so frightened.

7 And a cloud came, covering them in shadow; and from the cloud there came a voice, 'This is my Son, the Beloved. Listen to him.'

8 Then suddenly, when they looked round, they saw no one with them any more but only Jesus.

9 As they were coming down from the mountain he warned them to tell no one what they had seen, until after the Son of man had risen from the dead.

10 They observed the warning faithfully, though among themselves they discussed what 'rising from the dead' could mean.

11 And they put this question to him, 'Why do the scribes say that Elijah must come first?'

12 He said to them, 'Elijah is indeed first coming to set everything right again; yet how is it that the scriptures say about the Son of man that he must suffer grievously and be treated with contempt?

13 But I tell you that Elijah has come and they have treated him as they pleased, just as the scriptures say about him.'

2/ Phúc Âm: 2 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông.

3 Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy.

4 Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su.

5 Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a."

6 Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng.

7 Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người."

8 Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi.

9 Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại.

10 Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu "từ cõi chết sống lại" nghĩa là gì.

11 Các ông hỏi Đức Giê-su: "Tại sao các kinh sư lại nói ông Ê-li-a phải đến trước?"

12 Người đáp: "Đúng thế, ông Ê-li-a đến trước để chỉnh đốn mọi sự. Vậy sao có lời chép rằng Con Người phải chịu nhiều đau khổ và bị khinh chê?

13 Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến, và họ đã xử với ông theo ý họ muốn, như Sách Thánh đã chép về ông."

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Tin Thiên Chúa đòi chúng ta chấp nhận đường lối của Ngài.

Niềm tin đòi hai chiều: Nếu chúng ta tin những gì người khác nói là thật, chúng ta phải làm những điều họ nói; chúng ta không thể “nói một đàng, làm một nẻo.” Ví dụ, vợ nói là tin chồng; nhưng lúc nào cũng đi sát bên chồng để xem chồng có thực sự chung thủy với mình hay không! Niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa cũng thế: tin Thiên Chúa là phải giữ những gì Ngài truyền.

Các Bài Đọc hôm nay tập trung trong niềm tin vào Thiên Chúa. Trong Bài Đọc I, tác giả Thư Do Thái nhắc lại những chứng nhân đức tin trong lịch sử: Abel, Enoch, và Noah. Các ông tin Thiên Chúa và làm tất cả những gì Ngài truyền, dù Ngài có mặt hay không có mặt. Nhờ đức tin vào Thiên Chúa, các nhân vật này đã được Thiên Chúa thưởng công xứng đáng với những gì họ đã hy vọng. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu mang 3 môn đệ thân tín lên núi Tabor để cho họ nhìn thấy vinh quang đích thực của Ngài với các nhân nhứng lừng danh của Cựu Ước, Moses và Elijah. Mục đích của việc biến hình là để các ông tin Ngài là Thiên Chúa; và sẵn sàng chấp nhận một Đấng Thiên Sai chịu đau khổ để cứu chuộc con người.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

- Tin nơi Thiên Chúa đòi chúng ta phải thực hành những gì Ngài truyền. Nếu chúng ta nói tin vào Chúa và không thực thi những gì Thiên Chúa dạy, sự thật không có trong chúng ta.

- Rất nhiều lần chúng ta không thực hành những gì Thiên Chúa dạy, vì đó không phải là điều chúng ta mong muốn; nhưng làm theo những gì Thiên Chúa muốn sẽ đem lại kết quả tốt cho chúng ta.

- Những lúc nghi ngờ quyền năng Thiên Chúa, chúng ta hãy noi gương các chứng nhân trong lịch sử: tổ phụ Abraham, Abel, Noah, Thánh Giuse, Đức Mẹ, Thánh Phaolô... Tất cả những gì Thiên Chúa hứa đều đã được thực hiện.

LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Kính chuyển:

Hồng

--------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 7 of 131