mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay2658
mod_vvisit_counterHôm Qua7493
mod_vvisit_counterTuần Này57928
mod_vvisit_counterTuần Trước60947
mod_vvisit_counterTháng Này144425
mod_vvisit_counterTháng Trước108912
mod_vvisit_counterTất cả14228081

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Bức Thư Tình - Tâm Thư Chúa Gửi
BUC THU TINH- TAM THU CHUA GOI # 15 = CHUYEN BAC AI CHUYEN BAC AI PDF Print E-mail

CHUYỆN BÁC ÁI
(Suy tư Mt 25:34-40)

Con không thấy Chúa bao giờ
Lọ mọ đến nhà con để xin ăn
Chúa không khát nước đứng nhăn
Nên không lấy nước đưa mang Chúa nhờ
Chúa không là khách bao giờ
Làm sao con tiếp Ngài vô nhà mình?
Chúa đâu tù tội cực hình
Để con thăm viếng, tận tình ủi an
Con không thấy Chúa mình trần
Để con cho áo che thân lần nào
Chúa không rảnh hiện ra đâu
Nhưng những người nghèo luôn ở quanh con
Giúp cho một kẻ nghèo hèn
(Tất nhiên họ chẳng trả ơn được gì)
Là làm cho chính Chúa mà
Ngài luôn ở giữa ai kia khổ sầu
Xin cho con biết thương yêu
Sẻ chia gian khổ với bao con người
Từng ngày lầm lũi giữa đời
Chịu bao hoàn cảnh đọa đày sớm hôm
Con mong yêu Chúa thành tâm
Thước đo mến Chúa là con yêu người
Xứng danh môn đệ của Ngài
Yêu bằng hành động, không lời nói suông!

TRẦM THIÊN THU

Kính chuyển:
Hồng

-----------------

 
KINH THANH LA BUC THU TINH # 15 = CAN CAU NGUYEN PDF Print E-mail


> KINH THÁNH LÀ BỨC THƯ TÌNH # 15 = CẦN CẦU NGUYỆN (KÊU CẦU CHÚA)
>
>
> "Khi Chúa phán rằng: Các ngươi hãy tìm mặt ta; Thì lòng tôi thưa cùng Chúa rằng: Đức Giê-hô-va ôi! tôi sẽ tìm mặt Ngài."
> Thánh vịnh 27:
>
> Đức Chúa Trời, thường dùng những hoàn cảnh gian truân nguy hiểm để dẫn người ta đến sự cầu nguyện:
>
> Thanh Vinh 18:6 Trong cơn gian truân tôi cầu khẩn Đức Giave...
>
> T.V. 50:15 Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta: Ta sẽ giải cứu ngươi, và ngươi sẽ ngợi khen ta.
>
> T.V. 77:2 Trong Ngài gian truân tôi tìm cầu Chúa; Ban đêm tay tôi giơ thẳng lên không mỏi; Linh hồn tôi không chịu an ủi.
>
> T.V. 86:7 Trong ngày gian truân tôi sẽ kêu cầu cùng Chúa; Vì Chúa nhậm lời tôi.
>
> T.V. 91:15 Người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người; Trong sự gian truân, ta sẽ ở cùng người, Giải cứu người, và tôn vinh người.
>
> T.V. 107:6 Bấy giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Đức Giave; Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan.
>
> T.V. 107:13 Bấy giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Đức Giave; Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan.
>
> T.V. 107:19 Bấy giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Đức Giave. Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan.
>
> T.V. 107:28 Bấy giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Đức Giave, Ngài bèn giải cứu họ khỏi điều gian nan.
>
> T.V. 118:5 Trong gian truân tôi cầu khẩn Đức Giave, Đức Giave bèn đáp lời tôi, để tôi nơi rộng rãi.
>
> T.V. 120:1 Trong cơn gian truân tôi kêu cầu Đức Giave; Ngài bèn đáp lời tôi.
>
> Những câu Kinh Thánh trên đây chỉ là một phần của rất nhiều câu trong cả Kinh Thánh diễn tả một kinh nghiệm phổ biến: Gian truân nguy hiểm khiến người ta phải chạy đến với Chúa. Mặt khác, cũng có thể nói rằng Đức Chúa Trời dùng gian truân nguy hiểm để để dẫn người ta đến với Ngài trong sự cầu nguyện.
>
> Thứ hai, Đức Chúa Trời cũng dùng các gánh nặng để dạy chúng ta cầu nguyện.
>
> Ngài làm nhiều lần, để chúng ta học biết rằng càng sớm quỳ gối cầu nguyện, chúng ta càng sớm được giải cứu khỏi các gánh nặng.
>
> Bấy giờ chúng ta sẽ là người sẵn sàng tâu như Vua Đa-vít: "Khi Chúa phán rằng: Các ngươi hãy tìm mặt ta; Thì lòng tôi thưa cùng Chúa rằng: Đức Chua GIAVE "tôi sẽ tìm mặt Ngài".

Quý Vân

 
KINH THANH LA BUC THU TINH # 14 = DE BIET CHUA PDF Print E-mail

Kinh Thánh là Bức Thư Tình # 14 : "ĐỂ BIẾT CHÚA"

1/ "Những sự bí mật thuộc về Thiên Chúa chúng ta; song những sự bày tỏ thuộc về chúng ta, và con cháu chúng ta đời đời, để chúng ta làm theo mọi lời của luật pháp nầy."
ĐỆ NHỊ LUẬT 29:29


2/"Ðức Giave là lớn và đáng ngợi khen thay; Sự cao cả Ngài không thể dò xét được. " Thánh Vịnh 145:3


3/"Ðấng cao cả, ở nơi đời đời vô cùng, danh Người là Thánh, có phán như vầy: Ta ngự trong nơi cao và thánh, với người có lòng ăn năn đau đớn và khiêm nhường, đặng làm tươi tỉnh thần linh của những kẻ khiêm nhường, và làm tươi tỉnh lòng người ăn năn đau đớn." I-saia 57:15
Điều nầy có nghĩa là loài người không thể biết hết sự cao cả của Thiên Chúa được.


4/"Chúa chúng tôi thật lớn, có quyền năng cả thể; Sự thông sáng Ngài vô cùng vô tận. " TV 147 :5.


5/ "Ngươi không biết sao, không nghe sao? Ðức Chúa hằng sống, là Ðức Giave, là Ðấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi chẳng mệt; sự khôn ngoan Ngài không thể dò. " I-saia 40:28
Cũng không biết hết được sự khôn ngoan của Ngài.


6/ "Ôi! sâu nhiệm thay là sự giàu có, khôn ngoan và thông biết của Ðức Chúa Trời! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường nẻo của Ngài nào ai hiểu được!
"Vì, ai biết ý tưởng Chúa, ai là kẻ bàn luận của Ngài?" Rô-ma 11:33-34


7/ "Ðức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta.
Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu." I-saia 55:8-9

Quý Vân

 
KINH THANH LA BUC THU TINH # 13 = CHUA LƯƠN YEU THUONG PDF Print E-mail

KINH THÁNH LÀ BỨC THƯ TÌNH #13

Chúa luôn yêu thương

Giôen 2:13 Hãy trở về cùng ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của anh em, bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương, Người đổi ý về sự tại hoạ.

Chúa luôn thương xót, Ngài yêu thương và cũng muốn chúng ta yêu thương anh em.

Mi 7:18 Ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài, tha thứ sự gian ác, và bỏ qua sự phạm pháp của dân sót của sản nghiệp Ngài? Ngài không cưu giận đời đời, vì Ngài lấy sự nhân từ làm vui thích.

Eph 4:32 : Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.

Col 1:14 : Trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội.

Mat 18:21-22 : Phê-rô bèn đến gần Đức Chúa Jêsus mà hỏi rẳng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng? 22 Ngài đáp rằng: Ta không nói cùng ngươi rằng đến bảy lần đâu, nhưng đến bảy mươi lần bảy.

Luc 17:4 Dù nó xúc phạm đến anh.... rồi bảy lần trở lại nói với anh ; "Tôi hối hận, thí anh cũng phải tha cho nó".

Xin cho chúng con trở nên giống CHA trên trời.

Quý Vân

 
KINH THANH LA BUC THU TINH # 12 =THU THACH-CAM DO PDF Print E-mail

KINH THÁNH LÀ BỨC THƯ TÌNH CHÚA GỞI # 12
  CON LÀM GÌ KHI BỊ THỬ THÁCH- CÁM DỖ ?
------*****------
1-Ai tưởng mình đang đứng vững, thì hãy coi chừng kẻo ngã...Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức...Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp để anh em có sức chịu đựng. (1Cor 10, 12-13)

2- Chúa biết cứu giúp những người đạo đức khỏi cơn thử thách và giữ những kẻ bất chính để trừng phạt...(2Phê-rô 2, 9)

3- Vì bản thân Người đã trải qua thử thách và đau khổ, nên Người có thể cứu giúp những ai bị thử thách. (Do thái 2, 18)

4- Chúa đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta; nhưng không phạm tội. (Do thái 4, 15)

5- Tội lỗi sẽ không còn làm chủ anh em nữa, vì anh em không còn lệ thuộc vào Lề Luật; nhưng lệ thuộc vào ân sủng. (Rom 6, 14)

6- Khi bị cám dỗ, đừng ai nói: "Tôi bị Thiên Chúa cám dỗ". Vì Thiên Chúa không thể bị cám dỗ làm điều xấu, và chính Người cũng không cám dỗ ai.Nhưng mỗi người có bị cám dỗ là do dục vọng của mình lôi cuốn và dùng mồi mà bắt. (Gia-cô-bê 1, 13-14)

7- Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. (1Phê-rô 5, 8)

8- Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ. ( Ephê-xô 6, 11)

9- Anh em hãy phục tùng Thiên Chúa. Hãy chống lại ma quỷ, chúng sẽ chạy xa anh em. (Gia-cô-bê 4, 7)

10- Xin kính dâng Đấng có quyền phép gìn giữ anh em khỏi sa ngã và anh em đứng vững..., trước vinh quang của Người. (Giu-đa, c. 24)

Phó tế GB Maria Định Nguyễn

 
<< Start < Prev 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 Next > End >>

Page 127 of 130