/home/content/51/8374851/html/chiaseloichua/administrator/components/com_vvisit_counter/helpersPlease reinstall [Vinaora Visitors Counter] component53

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Hạnh Phúc Hôn Nhân
HANH PHUC HON NHAN # 25= NHUNG CON CHON PDF Print E-mail

 

                                  HẠNH PHÚC HÔN NHÂN # 25

                           NHỮNG CON CHỒN PHÁ HẠNH PHÚC

                                                                        (x. Diễm ca 2, 8-15)

   * Lời Chúa trong sách Diễm ca : “Hãy bắt giúp chúng tôi lũ chồn, lũ chồn con phá phách vườn nho, ngay giữa mùa hoa nở.”(c. 15)                                                                                  

1-Ước vọng của Hôn nhân : Khi yêu nhau, anh chị muốn được gần nhau để chuyện trò, dù chỉ là trong chốc lát. Vì yêu nàng Sulami nên chàng đã vượt nhiều dặm đường, băng qua núi đồi để chàng gặp nàng(c. 8). Khi đến nơi, chàng chỉ có thể đứng bên ngoài tường rào của cha mẹ, để nhìn và trò chuyện với nàng qua song cửa (c. 9). Tình yêu của họ đẹp, trong sáng, có hương hoa, có tiếng chim hót, có trái chín (c.10-14); nhưng không tránh khỏi những rắc rối trong mối quan hệ.

2- Văn hào Shakespeare đã nói: “Con đường của tình yêu chân thật không bao giờ bằng phẳng.” Những con chồn tượng trưng cho các nan đề trong mối quan hệ lứa đôi, không chỉ chỉ có người yêu nhau mới gặp nan đề, mà những người đã lập gia đình cũng vậy. Ước muốn cùng giải quyết những nan đề, trục trặc trong mối quan hệ là chứng tỏ của sự Trưởng Thành trong Hạnh phúc Hôn nhân.

3- S. Craig Glickman : Trong sách Ca Khúc Cho Những Người Yêu Nhau viết: “Những con chồn tượng trưng cho những trở ngại hoặc những cám dỗ gây trở ngại gây tổn hại cho những người yêu nhau trải qua nhiều thế kỷ. Đây có thể là con chồn của sự thèm muốn không kiềm chế được xen vào đời sống lứa đôi. Đây có thể là con chồn của sự ngờ vực và ghen tỵ làm đổ vỡ lứa đôi, hoặc là con chồn của sự ích kỷ và kiêu ngạo không để cho người bạn biết được lỗi lầm của mình. Hay là tinh thần không tha thứ khiến người này không chấp nhận lời xin lỗi của người kia.”

Chính những con chồn trên này là nguyện nhân đã phá hoại vườn nho Hạnh phúc Hôn nhân của các anh chị trong nhiều năm qua.

* Anh chị cùng tôi cầu nguyện: Lạy Chúa ! Con đã không khôn ngoan trong việc bắt ngay những con chồn phá hoại tình yêu là những sự thèm muốn, sự nhờ vực, ghen tỵ, tính ích kỷ và kiêu ngạo. Nhờ ơn Chúa, con quyết tâm tiêu diệt những con chồn độc hại này để Hạnh phúc Hôn nhân của chúng con được luôn bền vững. Amen.

                                                                                                                                                                                                Ptế GBM Định Nguyễn

 

 
HANH PHUC HON NHAN # 24 = HẠNH PHUC LA CHO DI PDF Print E-mail

 

HẠNH PHÚC LÀ CHO ĐI ..

GC chuyển

 

Đôi khi, hạnh phúc không chỉ là nhận được, hạnh phúc còn là những gì bạn cho đi.

Một người đàn ông tốt bụng không may qua đời. Sau khi chết, ông lên đến thiên đường và gặp Thánh Peter trước cửa. Thánh Peter vui vẻ chào đón: "Chào ông! Ông có thể bước qua cánh cửa này ngay bây giờ. Tuy nhiên, vì ông đã sống một cuộc đời rất tốt đẹp, nên trước khi đến với thiên đường, ông có thể đi thăm thú địa ngục nếu ông muốn". Người đàn ông rất tò mò, nghĩ thầm tại sao không, và từ từ bước những bậc cầu thang đầu tiên dẫn xuống địa ngục.

Đằng sau cánh cửa, ông nhìn thấy rất nhiều người đang ngồi quanh một chiếc bàn với những món ăn hấp dẫn, ngon mắt. Nhưng lạ một nỗi, tất cả mọi người đều rất buồn và đau khổ; bởi vì họ phải sử dụng những chiếc dao và dĩa rất dài, đến nỗi họ loay hoay không biết làm thế nào để đưa thức ăn vào miệng. Họ chỉ biết ngồi nhìn và khóc lóc.

 

Người đàn ông quay trở lại thiên đường, hỏi thánh Peter: "Thưa ngài, tôi rất vui được đến với thiên đường. Ở dưới kia thật sự là một sự trừng phạt khủng khiếp". Thánh Peter đáp: "Chào mừng ông", rồi để người đàn ông bước qua cánh cổng thiên đường.

Khi đặt chân đến thiên đường, người đàn ông rất ngạc nhiên. Vẫn là khung cảnh y như dưới địa ngục: những con người với những chiếc dĩa dài vướng víu trên một bàn ăn thịnh soạn. Nhưng có một điều khác là: thay vì khóc than như ở dưới địa ngục, họ vui vẻ đút cho nhau ăn. "Nếm thử món này đi", "Món này nữa", "Ngon quá", họ cười vang.

Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc là khi chúng ta cùng giúp nhau vượt qua khó khăn; là khi mang lại hạnh phúc cho người khác.

Đừng ích kỷ chỉ nghĩ đến mình, hãy mở rộng tấm lòng, mang niềm vui cho mọi người. Tự khắc bạn sẽ được nhận lại hạnh phúc - hạnh phúc ở trong tim. Có thứ hạnh phúc gọi là cho đi!

Linh Hoa

(Dịch từ Meaning Stories

 
HANH PHUC HON NHAN # 23 =GIO CAU NGUYEN GIA DINH PDF Print E-mail

 

            PHÚT CẦU NGUYỆN TỐI GIA ĐÌNH

                “Giờ Kinh Tối Gia Đình”

                      (Hạnh phúc Hôn Nhân)

                                       -----*****-----

   Dười đây là phút cầu nguyện chung Gia đình kiểu mẫu được coi là vắn tắt, linh động, rất có hiệu quả, giúp Gia đình được hiệp nhất, yêu thương và Sống thực hành Lời Chúa rất dễ dàng.(từ 8 giờ tối)

   (Thời gian: từ 7 đến 15 phút, tùy theo Gia đình có nhiều con nhỏ)

 

A-Phần mở đầu: Ca ngợi (Khoảng 5 phút)

1/ Cha Mẹ hay anh chị lớn nói vài lời gợi ý, rồi hát một bài (tuỳ ý.)

2/ Đọc kinh Tin, Cậy, Mến, Xét mình, ăn năn tội…(tuỳ nghi)

3/ Suy niệm một chục kinh Mân Côi: Vui, Thương, Mừng (tùy ý)

B- Phần Suy niệm: Chia sẻ Lời Chúa: (Khoảng 10 phút)

1/ Chọn một người đọc một đoạn Phúc Âm ngắn phù hợp Gia đình.

2/ Bố Mẹ hay Anh Chị lớn nói gợi ý Chúa muốn dạy bảo điều gì.

3/ Mỗi người tùy ơn Chúa Thánh Thần chia sẻ một vài cảm nghiệm.

4/ Cha Mẹ hay Anh Chị lớn nhắc nhở vài điếu cần thiết phải sống.

5/ Sau đó vài người cầu nguyện tự phát xin Chúa giúp thực hành.

6/ Kinh Cám ơn, trông cậy, hát một bài thích hợp. - Kết thúc.

C-Gặp gỡ, Lắng nghe, Chia sẻ thêm vui buồn (tuỳ Gia đình)

   Mọi người trong Gia đình có thể tự do, trò truyện, gặp gỡ, chia sẻ thêm về học hành, làm việc v..v… - Nên đi ngủ trước 10 giờ đêm.

   GIA ĐÌNH LÀ GIÁO HỘI NHỎ VÀ XÃ HỘI NHỎ

CHA MẸ-GIA TRƯỞNG LÀ LINH MỤC TẠI GIA

 

 

Mến chúc các Gia đình Sống Đạo tốt như Thánh Gia

   Mời thăm : www.chiaseloichua.com -   Ptế GBĐịnh  

 
HANH PHUC HON NHAN # 22 = GIU GIN HANH PHUC GIA ĐÌNH PDF Print E-mail

 

          GIÖÕ GÌN HAÏNH PHUÙC GIA ÑÌNH

                        (Caûm nghieäm: Coâloâseâ 3, 12-17)

                                   ----*****----

Ñeå thöïc hieän Lôøi Chuùa daïy trong thö gôûi Coloâseâù: “Haõy soáng hieàn hoøa, khieâm nhu, nhaãn naïi, chòu ñöïng vaø tha thöù...(Col 3, 12-17) laø caên baûn cho haïnh phuùc Gia ñình. Toâi xin anh chò cuøng chia seû nhöõng vieäc ngöôøi Choàng vaø Vôï neân laøm nhö cuï theå cho nhau nhö sau:

 

A- Ngöôøi Choàng:

1/ Mau maén chia seû coâng vieäc nhaø vaø con caùi, ñöøng chôø Vôï phaûi leân tieáng nhôø môùi laøm.

         (Ñoùng goùp theâm kinh nghieäm Soáng)

 

2/ Ñöøng hoûi chua chaùt: Hoâm nay em laøm gì caû ngaøy trong khi anh ñi laøm meät moûi? (Nhôù: vieäc nhaø khoâng teân)

         (Chôø anh em chia seû)

 

3/ Ñöøng neân choïc giaän noùi: Toâi coi con ngoan coøn baø coi con noù chæ hö theâm. Con hö tai meï laø theá!

         (Ñeå anh chò ñoùng goùp yù kieán)

 

4/ Thaáy meät moûi neân saên soùc hoûi han nhieàu hôn: Nhôù bôùt ñoøi hoûi theå xaùc, sau ñoù vôï coù theå vui veû gaàn guõi nhieàu hôn.

         (Anh chò goùp yù theâm)

 

5/ Saên soùc baèng haønh ñoäng nhö: Doïn deïp nhaø cöûa, laøm nhöõng vieäc beáp nuùc, noùi chuyeän vui, ñi aên tieäm...

         (Môøi anh chò chia seû theâm)


B- Ngöôøi Vôï:

1/ Coäng taùc vôùi coâng vieäc cuûa choàng. Ñöøng cheâ bai laøm nhieàu quaù hay dôû quaù laø ñuïng cham vaøo söï töï do cuûa choàng.

            (Anh Chò cho theâm yù kieán)

 

2/ Khuyeán khích vaø tham döï vaøo nhöõng thuù tieâu khieån laønh maïnh cuûa choàng, ñeå taïo söï gaàn guõi, thoâng caûm vôùi nhau.

            (Moïi ngöôøi ñoùng goùp theâm)

 

3/ Ñeå cho choàng nhöõng giôø phuùt yeân laëng, nghæ ngôi, ñoïc saùch, traùnh quaùy raày, laøm oàn, phaù ñaùm...

            (Ñeå anh chò em ñoùng goùp theâm)

 

4/ Ñeå yù saên soùc choàng khi meät moûi, lo laéng,...Duøng nhöõng lôøi khen taëng thaønh thaät laø nhöõng lieàu thuoác boå cho caû hai.

            (Moïi ngöôøi ñoùng goùp theâm)

 

5/ Luoân noùi nhöõng lôøi yeâu thöông tình töù vôùi choàng nhö thuôû ban ñaàu, ñeå choàng treû laâu. Bình thöôøng ñaøn oâng giaø vaø cheát sôùm hôn ñaøn baø vì vaát vaû, lo laéng, ñam meâ...

            (Xin anh chò goùp yù theâm)

 

   XIN LÖU YÙ: Ñeå buoåi chia seû keát quaû, xin caùc anh chò haõy haï mình khieâm toán vaø caàu nguyeän thaät nhieàu, ñeå Chuùa Thaùnh Thaàn laøm vieäc nôi chuùng ta vì söùc mình yeáu ñuoái. Neáu ñeå Ngaøi thanh taåy theå xaùc vaø taâm hoàn nhieàu veát nhô, thì Chuùa Thanh Thaàn seõ thay ñoåi caùc anh chò daàn daàn ñöôïc.

                                    Pteá Ñònh / Khoùa 97-TTHNGĐ

 
HANH PHUC HON NHAN # 21 = LOI CAU NGUYEN CUA VO CHONG PDF Print E-mail

 

                        HẠNH PHÚC HÔN NHÂN # 21ducme3

          LỜI CẦU NGUYỆN CỦA VỢ CHỒNG

 

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho con người bạn trăm năm ở đời này. Xin cho con hiểu biết trách nhiệm của con là phải tạo hạnh phúc cho bạn con, và tình yêu của bạn con là sức mạnh giúp con can đảm làm tròn nhiệm vụ vợ chồng mà Chúa đã giao phó.

 

1- Xin giúp con biết bạn con ước muốn những gì, hy vọng những gì, lo lắng những gì để vỗ về an ủi chở che.

 

2- Xin giúp con biết đối đãi tử tế với bạn con, cho con nhớ rằng một lời âu yếm, một cử chỉ yêu thương cũng đủ làm cho bạn con vui lòng hả dạ.

 

3- Xin chớ để cho con bất công tàn nhẫn ; nhưng biết ăn ở hiền lành tử tế, hài hòa, không nóng nẩy với bạn con, để thấy Chúa đang hành động trong con.

 

4- Và nếu cần sửa chữa cho nhau, xin giúp con biết dùng những lời khôn khéo, đại độ và yêu thương.

Xin giúp con biết rằng, con cũng có nhiều khuyết điểm, nên con không đòi hỏi bạn con phải hoàn hảo.

 

5- Con biết rằng tha thứ lỗi lầm, nín nhịn, bỏ qua yếu đuối, ấy là yêu nhau bằng hành động, và quyết bỏ cờ bạc rượu chè... Vì chính những tật xấu này làm tan nát gia đình con.

 

6- Xin giữ lòng con khỏi tính ghen tương, ngờ vực, hờn dỗi, nóng nẩy, để gia đình chúng con luôn đươc đoàn tụ ấm cúng và trung thành yêu nhau.


7- Chúng con quyết xếp đặt thì giờ để vợ chồng con gần gũi nhau, nhất là chia sẻ kinh nghiệm Sống Lời Chúa trong giờ kinh tối gia đình, cùng nhau cầu nguyện chung, lắng nghe nhau những vui buồn trong ngày, để có sức sống mới.


 8- Con quyết noi gương Thánh Gia trong tinh thần khiêm tốn, siêng năng làm việc, chia sẻ vui buồn giữa vợ chồng, các con, để có Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh cả Giuse luôn hiện diện, làm chủ và hướng dẫn trong gia đình con. Amen .

 

 

 ducme3

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next > End >>

Page 6 of 9