mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay6771
mod_vvisit_counterHôm Qua8776
mod_vvisit_counterTuần Này33430
mod_vvisit_counterTuần Trước58891
mod_vvisit_counterTháng Này178341
mod_vvisit_counterTháng Trước172895
mod_vvisit_counterTất cả10682597

We have: 117 guests, 1 members online
Your IP: 54.81.116.187
 , 
Today: Apr 26, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Đào Tạo Môn Đệ
DAO TAO MON DE # DUC KITO REN LUYEN CHUNG TA PDF Print E-mail

 

Anthony Quang Dinh

To

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Pope Francis: Christ builds us, even with our weakness

by vatican

The problem is not that we are sinners, but that we do not allow ourselves to be transformed by the encounter with Christ in love: this was the main focus of Pope Francis' remarks at Mass on Friday morning in the chapel of the Domus Sanctae Marthae residence in the Vatican, which was attended by employees of the Vatican Museums. At the center of the homily was the day's Gospel reading, in which the Risen Jesus thrice asks Peter if Peter loves Him. Pope Francis said "Let us ask the Lord, today, that this example of the life of a man who continually meets with the Lord, and whom the Lord purifies, makes more mature through these meetings, might help us to us to move forward, seeking the Lord and meeting ...


Đức Thánh Cha Phanxicô : Đức Kitô rèn luyện chúng ta, ngay cả với nhược điểm của chúng ta.

Vấn đề không phải vì chúng ta là những người tội lỗi, trái lại vì chính chúng ta không tự để cho mình được biến đổi bằng sự gặp gỡ Đức Kitô bằng lòng mên : đây là mục tiêu chính của Đức Thánh Cha Phanxicô chú thích trong Thánh lễ sang thứ sáu trong nhà thờ thánh Mat ta trong thành Vatican, những nhân viên trong Viện bảo tang Vatican đã tham dự thánh lễ này. Điểm lưu ý của bài giảng là bài Phúc âm trong ngày, trong đó việc Đức Giêsu Phục sinh hỏi thánh Phêrô ba lần nếu như Thánh Phêrô mến Đức Kitô. Đức Thánh Cha Phanxicô trình bày "Hãy để chúng ta thưa với Chúa, ngày hôm nay, cái tấm gương này của cuộc đời của một người, anh (chi) ấy không ngớt gặp gỡ Chúa, và ai mà Chúa làm cho trong trắng, làm cho trưởng thành hơn nhờ những lần gặp gỡ này, có thể giúp ích cho chúng ta để tiến lên phía trước, cố tìm cho được Chúa và gặp gỡ Chúa

Nhiều lần chúng ta xa cách Chúa, không muốn gần Chúa, nhựng gặp gỡ Chúa rất quan trọng, Thánh Phêrô để lại cho ta một bài học quan trong...

Dinh A

__._,_.___


 

 
DAO TAO MON DE # TRUYỀN GIẢNG PHUC AM PDF Print E-mail

 

Pope Francis: the courage to evangelize

by vatican

Evangelizing is not proselytizing said Pope Francis at Mass this morning, taking a cue from the Gospel episode of St. Paul's response to the philosophers of ancient Greece. He said Paul teaches us this journey of evangelization, because Jesus did, because he is well aware that evangelization is not proselytizing: it is because he is sure of Jesus Christ and does not need to justify himself [or] to seek reasons to justify himself. When the Church loses this apostolic courage, she becomes a stalled Church, a tidy Church a nice, a Church that is nice to look at, but that is without fertility, because she has lost the courage to go to the outskirts, where there are many people who are victims of idolatry,

Đức Giáo hoàng Phanxicô : Sự mạnh dạn để truyền giảng Phúc âm

Truyền giảng ngày 8-5-2013

Đức Giáo hoàng trình bày trong Thánh lễ sáng hôm nay : sự truyền giảng Phúc âm không phải là một sự thuyết phục người ta theo đạo, lấy ý từ một tình tiết trong Thánh thư kể sự trả lời các nhà triết học cổ xưa nước Hy lạp của Thánh Phao lô. Đức Giáo hoàng kể : Thánh Phao-lô dậy chúng ta một hành trình truyền giảng Phúc âm này, bởi vì Đức Chúa Giêsu đã thực hiện khi trước. bởi vì Người nhận thức cẩn thận rằng sự truyền giảng Phúc Âm không phải là sự thuyết phục người ta theo đạo; chính vì Người chắc chắn về Đức Giêsu Kitô và không cần phải tự biện hộ cho chình người [hoặc] tìm những lý lẽ để tự biện hộ. Khi Giáo hội mất sự mạnh dạn có tính cách tông đồ này. nó trở thành một Giáo hội ngừng hoạt động, một Giáo hội có ngăn nắp, một Giáo hội tốt, một Giáo hội tốt khi nhìn vào, nhưng mà nó không có phong phú, bởi vì Giáo hội đã mất sự bạo dạn để đi ra bên ngoài phạm vi, ở đấy có rất nhiều dân chúng, họ là những nạn nhân của sự sung bái thần tượng, hành dộng với lỗi lầm,có khá nhiều vấn đề. Đức Giáo hoàng Phanxicô kết luận : hãy tin tưởng, có cơ hội mạnh dạn dù có vấp phạm lỗi là, hãy chỗi dậy và tiến về phía trước....

...

ANTHONY chuyển

 
DAO TAO MON DE # NHUNG LA PHOI CUA DUC TIN PDF Print E-mail

 

Pope Francis: Lungs of Christian faith

by vatican

Confraternities -- a traditional reality in the Church that have recently experienced a renewal and a rediscovery -- are "a true lung of faith and Christian life, a breath of fresh air in parishes and dioceses." With this invitation to mission Papa Francesco turned this morning in St. Peter's Square to the more than 70 thousand faithful who had come on pilgrimage from all over the world for the Year of Faith. In the rain-drenched piazza, the Pope emphasized the specific mission of the Confraternities: "to keep alive the relationship between the Faith and the cultures of the peoples to which you belong," through popular piety. "Love the Church, let yourself be guided by her" he said, "be living cells, li ...

Đức Giáo hoàng Phanxicô : Những lá phổi của đức tin Kitô hữu

Những đoàn thể - Một truyền thống thực tại trong Hội Thánh gần đây đã gặp phải sự canh tân và sự tái khám phá - - "là một lá phổi thực sự của đức tin và đời sống Kitô hữu, sự hít thở không khí trong sạch trong những giáo xứ và những giáo phận." Với lời mời gọi này cho sứ mệnh Papa Phanxicô đã trở lại Quảng trường Thánh Phêrô vào sang hôm nay với hơn 70 ngàn tín đồ, họ đã đi hành hương từ khắp nơi trên thế giới cho NĂM ĐỨC TIN . Trong cơn mưa như trút nước xuống quảng trường. Đức Giáo hoàng đã nhấn mạnh đến sứ vụ đặc trưng của những đoàn thể : Giữ cho mối lien hệ giữa Đức tin và những văn hóa của mọi dân tộc mà anh chị em sở hữu tồn tại," nhờ lòng mộ mến được ngưỡng mộ. "Hãy yêu mến Giáo hội, chính anh em hãy để cho Giáo hội dẫn dắt," Người nói : Hãy là những tế bào sống...


Anthony chuyển

__,_._,___

 
DAO TAO MON DE # TRUNG TIN VA GIUP DO NHAU PDF Print E-mail

 

Pope Francis to Swiss Guards: fidelity and reciprocal help

by vatican

Your presence is a sign of the strength and of the beauty of the Gospel, which in all times has called young people to follow its teachings. This was Pope Francis's message to the Pontifical Swiss Guards when he received them in audience this morning. The oath-taking ceremony for the new recruits takes place in the afternoon. In his discourse, the Pope asked the recruits and all those belonging to this special Corps, to always be attentive towards others, to notice when someone is in difficulty. "Be ready to listen and to be close to the other" the Pope said. "Pray for each other and put the communion you receive from Jesus and the Holy Eucharist into practice by helping each other".

Đức Gíáo hoàng Phanxicô nói với những Vệ binh Thụy sĩ : trung tín và giúp đỡ lẫn nhau.

Sự hiện diện của anh em là dấu hiệu của nghị lực và vẻ đẹp của Phúc Âm, trong mọi thời đại điều ấy được gọi là những người trẻ trung đi theo sự dậy bảo của Phúc Âm. Đây là một thông điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô nói với những Vệ binh Thụy sĩ thuộc Tòa Thánh khi Người tiếp đón họ đến bái yết sáng hôm nay. Một nghi lễ tuyên thệ cho những tân binh thực hiện vào buổi chiều. Trong bài nói chuyện của Người, Đức Giáo hoàng đã đòi hỏi các tân binh và hết cả những người thuộc về Binh chủng đặc biệt này, hãy luôn luôn chú ý đến những tha nhân (người khác), để ý khi có ai gặp khó khăn. Hãy sẵn sang lắng nghe và hãy gần gũi tha nhân." "Hãy cầu nguyện cho nhau và làm cho sự Hiệp lễ mà anh em tiép rước từ Đức Giêsu và Mình Máu Thánh Chúa đi vào thực hành bằng sự giúp đỡ lẫn nhau".


_Anthony chuyển


 

 
DAO TAO MON DE # THE GIAN THU GHET KITO HUU PDF Print E-mail

 

Pope Francis: The world hates meekness of Christians

by vatican

Humility and meekness are the weapons we have to defend ourselves from the hatred of the world. This was the focus of Pope Francis during his homily, which centered on the struggle between the love of Christ and the hatred of the prince of this world. "Today," continued Pope Francis, "Jesus reminds us of this hatred that the world has against us, against the followers of Jesus." The world hates us, he repeated, "because He has saved us, redeemed us." Recalling the "weapons to defend ourselves" he added that we must remain sheep, "because sheep are meek and humble, [and when we are sheep] we have a shepherd." The Pope concluded with an invocation to the Virgin Mary, asking her, "to help us become meek ...

Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô : Thế gian thù ghét sự hiền lành của những người Kitô hữu.

Hiền lành và khiêm nhường là những vũ khí mà chúng ta có để chúng ta tự vệ khỏi sự thù ghét của thế gian. Điều này là mục tiêu chính của Đức Giáo hoàng trong bài giảng của Người, đã tập trung vào nỗ lực giữa sự yêu mến của Đức Kitô và sự thù ghét của Satan. "Ngày nay" Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã tiếp nối, " Đức Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta về sự thù ghét này mà thế gian chống lại chúng ta, chống lại những người theo Đức Chúa Giêsu." Thế gian thù ghét chúng ta, Người đã nhắc lại," bởi vì Người đã cứu độ chúng ta, đã chuộc lại chúng ta " Nhớ lại " những khí giới để chúng ta tự vệ " Đức Giáo Hoàng đã thêm vào chúng ta phải vẫn còn là một đoàn chiên, "Bởi vì một đoàn chiên thì hiền lành và khiêm nhường, [và khi chúng ta là một đoàn chiên] chúng ta có vị mục tử" Đức Giáo Hoàng kết luận bằng sự cầu cứu Đức Nữ Trinh Maria, xin Đức Maria giúp chúng ta trở nên hiền lành...

 

HochoiKinhthanhgroups

Anthony Quang Dinh chuyển

 
<< Start < Prev 41 42 43 44 45 46 47 48 Next > End >>

Page 44 of 48