mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay17610
mod_vvisit_counterHôm Qua24055
mod_vvisit_counterTuần Này59389
mod_vvisit_counterTuần Trước111209
mod_vvisit_counterTháng Này89856
mod_vvisit_counterTháng Trước591682
mod_vvisit_counterTất cả26017381

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Các Bài Độc Giả Gửi Tới
CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - QUÝ VÂN PDF Print E-mail

Vicky Vu chuyển
Thu, May 5 at 9:28 PM

Trong Sáng thế ký 1:1 viết: "Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất". Tiếng Do thái/Hê-bơ-rơ hiện đại viết là:

:ץרֶאָֽהָ תאֵוְ םימַשָּׁהַ תאֵ םיהִ֑לֹאֱ ארָבָּ תישִׁ֖ארֵבְּ

BAN ĐẦU ĐỨC CHÚA TRỜI DỰNG NÊN TRỜI VÀ ĐẤT

Tuy nhiên khi đối chiếu với tiếng Hê-bơ-rơ cổ, chúng ta sẽ thấy một sự Mặc khải đáng kinh ngạc để rồi có thể hiểu vì sao Sứ đồ Gioan/Giăng viết: "Chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế."

Từ "Ban đầu" trong tiếng Hê-bơ-rơ hiện đại là:

תישִׁ֖ארֵבְּ (Be-rê-sit) Đối chiếu với tiếng Do thái/Hê-bơ rơ cổ ta có:

: Con ; : Chúa ; : Hủy phá ; : Cánh tay ; : Thập tự

Câu này dịch là: Con Đức Chúa Trời sẽ hủy phá công việc tội lỗi tại Thập tự giá!

Như vậy trong từ "Ban đầu" của Sáng thế ký đã mang một sứ điệp rõ ràng về chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu.

Cũng trong câu: "Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên Trời và Đất"

:ץרֶאָֽהָ תאֵוְ םימַשָּׁהַ תאֵ םיהִ֑לֹאֱ ארָבָּ תישִׁ֖ארֵבְּ

Có từ: "תאֵ" đọc là Aleph-Tav, có nghĩa là Alfa-Omega (An-pha và Ô-mê-ga).

"אֵ": Aleph là chữ đầu tiên và "ת" Tav là chữ cuối cùng trong bảng chữ cái Do thái/Hê-bơ-rơ. Từ An-pha và Ô-mê-ga được dùng chỉ về Chúa, là Cứu Chúa Giê-xu của chúng ta.

Kinh thánh viết:

"Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng Hiện Có, Đã Có, và Còn Đến, là Đấng Toàn năng, phán rằng: Ta là An-pha và Ô-mê-ga" Khải huyền 1:8

"... Đừng sợ chi, ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng, là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ" Khải huyền 1:17-18

"Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là thứ nhứt và là sau chót, là đầu và là rốt" Khải huyền 22:13

"Đức Giê-hô-va, là Vua và Đấng Cứu chuộc của Y-sơ-ra-ên, là Đức Giê-hô-va vạn quân, phán như vầy: Ta là đầu tiên và cuối cùng; ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác" Ê-sai 44:6

Nguyện xin Chúa ban cho anh chị em yêu dấu một tấm lòng được soi sáng. Để nhận biết rằng trước khi tạo dựng nên Trời và Đất, chúng ta đã ở trong trái tim của Ngài. Amen!

Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng

------------------------------------------

 
CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - NHỮNG NAN ĐỀ CỦA BẠN PDF Print E-mail

Vicky Vu
Wed, May 4 at 1:38 PM

"Hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa," (1PHÊ-RÔ/Phi-e-rơ 1:7a)

Để hiểu hoặc chịu đựng được bất cứ điều gì, bạn phải thấy được nguyên do của nó. Đề cập đến mục đích của Đức Chúa Trời sau những nan đề của chúng ta. Tôi không biết bạn đang trải qua hoàn cảnh nào hôm nay. Nhưng Kinh Thánh dạy chúng ta:

"Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy." (Rô-ma 5:3-4)

Chúng ta có thể vui mừng trong đau khổ không phải vì những gì nó gây ra cho mình, nhưng vì những gì chúng ta biết về nó: hoạn nạn sinh ra nhịn nhục, và nhịn nhục sanh ra phẩm cách. Khi Đức Chúa Trời thử bạn, hãy biết rằng mục đích của Ngài là làm cho bạn càng trở nên trọn vẹn hơn trong Chúa Jesus.

Thảo Luận

Đức Chúa Trời dạy bạn điều gì qua những thử thách bạn đã gặp?
Chịu đựng một điều gì đó nghĩa là gì?
Làm sao để bạn có thể bày tỏ niềm vui giữa cơn hoạn nạn?

Mục Sư Rick Warren

------------------------------------------------

 
CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - HƯƠNG BÙI PDF Print E-mail

Huong Bui
Sat, Apr 30 at 8:16 AM
Kính mời anh chị em tiếp tục cùng nhau học hỏi , tham khảo đề tài :
TÍNH CHẤT BA NGỒI CỦA CON NGƯỜI PHẢI CHIẾU HÌNH ẢNH ĐỨC CHÚA TRỜI.
- Tính Chất Ba Ngôi Của Con Người
Tâm linh, Linh hồn, Thể xác.
Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình-an khiến anh em nên thánh trọn-vẹn, và nguyền xin tâm-thần, linh-hồn, và thân-thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta đến!. I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23 VIE1925
Thể xác ( hay xác thịt)
Thể xác trong Kinh Thánh nói đến có nghĩa một là thân thể con người hai là bản chất tội lỗi con người
+Về thân thể con người.
"Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của ĐỨC CHÚA TRỜI, và THÁNH LINH ĐỨC CHÚA TRỜI ở trong anh em sao? Vì có ai phá hủy đền thờ của ĐỨC CHÚA TRỜI, thì ĐỨC CHÚA TRỜI sẽ phá hủy họ; vì đền thờ của ĐỨC CHÚA TRỜI là thánh, mà chính anh em là đền thờ" (1Côrinhtô 3:16,17)
"Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng Danh ĐỨC CHÚA TRỜI" (1Côrinhtô 6:20)

+Bản chất tội lỗi của con người
"Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng Nước ĐỨC CHÚA TRỜI" (Galati 5:19..21)


"Vì sự chăm về xác thịt nghịch với ĐỨC CHÚA TRỜI, bởi nó không phục dưới luật pháp ĐỨC CHÚA TRỜI, lại cũng không thể phục được. Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng ĐỨC CHÚA TRỜI" (Rôma 8:7,8)
"Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng ĐỨC CHÚA TRỜI" (Rôma 8:7,8)

Sự bày tỏ về Ba bên( Babylon)
1/ Sau đó, tôi thấy một thiên sứ khác từ trời xuống, có uy quyền rất lớn, hào quang chiếu khắp mặt đất.

2/ Thiên sứ lớn tiếng tuyên bố:
"Ba-by-lôn lớn sụp đổ—thành vĩ đại sụp đổ hoàn toàn!
Thành này đã biến thành sào huyệt của các quỷ.
Nó là nơi giam giữ tà linh
và các loài chim dơ dáy, gớm ghiếc.
3/ Mọi dân tộc sụp đổ
vì đã uống rượu gian dâm điên cuồng của nó.
Các vua trên thế gian
đã gian dâm với nó.
Các nhà buôn làm giàu
nhờ sự xa hoa quá mức của nó."
- Kinh Thánh cho biết : Babylon là nơi lộn xộn- kiêu ngạo - xa hoa bề ngoài , nơi chất chứa những giá trị thế gian , đi nghịch lại trật tự của NGÀI .....

HƯƠNG BÙI

---------------------------------------------

 
CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - THÁNH GIÁ CỨU ĐỘ PDF Print E-mail

Chi Tran

THÁNH GIÁ ƠN CỨU ĐỘ CHÚNG TA

Bên trong một ngôi nhà thờ ở Tây Ban Nha, có một tượng thánh giá cổ: một tay Chúa Giê-su bị đóng đinh, còn cánh tay phải hạ thấp xuống dưới và đưa ra như muốn mời gọi một ai đó.
Người ta kể, có một người đến xưng tội với vị linh mục ở đây, nhưng anh ta cứ tái phạm và đến xưng nhiều lần. Vị linh mục nghiêm khắc và ra vẻ cáu gắt, nói rằng nếu còn tái phạm sẽ không giải tội cho anh nữa.

Lần đó anh lại đến, nhưng vị linh mục nhất quyết không giải tội cho anh. Ngay lúc đó, cánh tay Chúa trên Thánh Giá bông hạ xuống như ban ơn tha thứ. Và Chúa Giêsu nói với vị linh mục:
- "Chính Ta là người đã đổ máu ra cho người này, chứ không phải con".
Đức Giê-su "muốn" cứu độ chúng ta, vì thế Ngài đã hiến thân chịu chết; thay cho chúng ta, để được Người cứu, chúng ta cần phải "đón nhân", hay nói cách khác, phải "tin vào Người để được sống muôn đời."
Trích: Thanhlinh. net

----------------------------------

 
CAC BÀI ĐỘC GIẢ GỞI TỚI - CHUÔNG THẦN BÁO TỬ PDF Print E-mail

Chi Tran

CHUÔNG THẦN BÁO TỬ

Linh mục Phécđinăng Cati thuật lại câu chuyện lạ Chúa làm ở dòng thánh Đaminh Domora nước Tây Ban Nha.

Mỗi khi chuông nhà thờ dòng tự động vang lên, kinh nghiệm cho biết đó là chuông báo trước một thầy dòng sắp chết.

Bởi vậy khi nghe tiếng não nề đó, mỗi người lo chịu các Bí tích, cầu nguyện, hãm mình để chuẩn bị vượt qua cái ải đáng sợ. Nỗi lo ngại chung chỉ chấm dứt khi một tu sĩ qua đời.

Cũng tại dòng Đaminh Damora, có một tu sĩ rất nhân đức, kết nghĩa với một cha dòng Phan Sinh cũng không kém thánh thiện.

Ngày kia, khi đôi bạn tri âm đề cập đến cái chuông nói trên, họ hứa gặp nhau sau khi chết, nghĩa là ai ra đi trước sẽ hiện về cùng kẻ còn sống, và giá còn phải rên siết trong Luyện Ngục, sẽ được bạn cầu bầu cho. Và tu sĩ dòng

Phanxicô giành bước trước.

Ít lâu sau ngài hiện về cùng tu sĩ dòng Đaminh. Sau khi thân ái chào nhau, ngài bảo là còn bị hành hạ lâu dài vì những vết tì ố chưa đền.

Để kích thích người bạn cố tri ra sức cứu nạn, ngài cho thấy các ngọn lửa khủng khiếp đang nung đốt ngài.

Ngài tâm sự: "Này anh ơi! Không có gì ở dưới thế có thể cho anh một ý niệm về mức độ nồng nhiệt của thứ lửa đó. Anh muốn thấy một bằng cớ không?"

Rồi ngài đặt tay lên một cái bàn, bàn bị cháy thủng một lỗ sâu. Bàn này còn được giữ lại ở Damora để lưu niệm vĩnh viễn hoả lực vô cùng kinh khủng ở Luyện Ngục.

Cha dòng Đaminh hết sức kinh hãi và cũng hết sức dùng mọi phương thức để cứu bạn đã quá cố.

Chúng ta không có chuông báo tử để chuẩn bị. Vậy ta phải luôn sẵn sàng để khỏi phải thui nướng trong các hỏa lò khủng khiếp hỏa ngục và Luyện Ngục.
TÍCH CÁC LINH HỒN

----------------------------------------------

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 4 of 116