mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay3895
mod_vvisit_counterHôm Qua9553
mod_vvisit_counterTuần Này29097
mod_vvisit_counterTuần Trước55886
mod_vvisit_counterTháng Này154387
mod_vvisit_counterTháng Trước262420
mod_vvisit_counterTất cả14509555

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Sống và Chia Sẻ Lời Chúa
SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - THỨ BA CN24TN-C PDF Print E-mail


Sep 16 at 7:00 PM
SỐNG VÀ Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Ba 17-9-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (7: 11-17)

Khi ấy, Chúa Giêsu đến một thành gọi là Naim. Các môn đệ và đám đông dân chúng cùng đi với Người. Khi Người đến gần cửa thành, thì gặp người ta đang khiêng đi chôn người con trai duy nhất của một bà goá kia và có đám đông dân thành đi đưa xác với mẹ nó. Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: "Ðừng khóc nữa". Ðoạn tiến lại gần, Người chạm đến quan tài và những người khiêng đứng lại. Bấy giờ Người phán: "Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy". Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi Người trao lại cho mẹ nó.
Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân Người". Và việc này đã loan truyền danh tiếng Người trong toàn cõi Giuđêa và khắp vùng lân cận.

Suy niệm/SỐNG VÀ CHIA SẺ:

Chúa Giêsu đã được tỏ bày cho một viên sĩ quan mà người đầy tớ đang chờ chết. Trong đọan viết hôm nay, Chúa Giêsu đã động thương xót cho một bà góa và làm cho con trai bà đã chết trở lại với cuộc sống cho bà.

Sức mạnh của con người bị giới hạn nhưng quyền năng của Thiên Chúa thì vô hạn. Thiên Chúa là Đấng toàn năng và hằng sống. Khi nhìn xác chết của những người thân yêu, con người không thể làm gì khác ngoài trừ Thiên Chúa. Chúa Giê-su nói: "Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được."(Mt. 19, 26)

Đám đông lớn đã chứng kiến quyền năng của Chúa Giêsu. Họ đã phản ứng thế nào với quyền năng của ngài? "Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân Người."(Lc. 7, 16)

Những gì tôi có thể học được từ Chúa Giêsu là tình yêu và quyền năng của ngài. Bà góa phụ đã không nói bất cứ lời nào với Giêsu nhưng ngài thương xót cho bà và nâng dậy con trai cùa bà ấy khỏi cái chết. Đã nhiều lần, Chúa Giêsu nhìn thấy đám đông hay bất kỳ người nào đau khổ, ngài động lòng thương và cứu họ khỏi mọi khốn khó.

Chúa Giêsu đã nói: "Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người."(Mt. 20, 28) Là một Kitô hữu, tôi phải giống như Chúa Giêsu. Thiên Chúa đã ban cho tôi những tài năng và năng khiếu, tôi phải dùng để phục vụ tha nhân với tình yêu của mình. Tôi không thể làm ngơ những người bé mọn với sự vô cảm.

Chúa Giêsu đã tự mình sống lại từ cõi chết và lên trời, ngài cũng sẽ nâng dậy bất cứ ai giống như ngài và lên trời. Đừng làm ngơ và chỉ thể hiện sự vô cảm với những người đau khổ vì điều đó chống lại thánh ý Thiên Chúa và sẽ bị kết án trong ngày sau hết. Sống là để yêu thương và phục vụ.

"Ngươi sẽ rõ Ta là ĐỨC CHÚA, và ai trông cậy Ta sẽ không phải hổ thẹn bao giờ."(Is. 49, 23)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, một Kitô hữu.

--
Bible sharing - Tuesday 9-17-19

Gospel LK 7: 11-17

Jesus journeyed to a city called Nain, and his disciples and a large crowd accompanied him. As he drew near to the gate of the city, a man who had died was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. A large crowd from the city was with her. When the Lord saw her, he was moved with pity for her and said to her, "Do not weep." He stepped forward and touched the coffin; at this the bearers halted, and he said, "Young man, I tell you, arise!" The dead man sat up and began to speak,
and Jesus gave him to his mother. Fear seized them all, and they glorified God, exclaiming, "A great prophet has arisen in our midst," and "God has visited his people." This report about him spread through the whole of Judea and in all the surrounding region.

Reflection!

In the previous incident, Jesus' power was displayed to a centurion whose servant was dying. In today' text, Jesus was moved with pity for a widow and brought her son who had already died back to life.

The power of the human is limited but the power of God is infinitive. God is the almighty and everliving one. when watching the dead body of the beloved ones, the human can do nothing but God. Jesus said, "For human beings this is impossible, but for God all things are possible."(Mt. 19, 26)

The large crowd witnessed the power of Jesus. How did they react to his power? "Fear seized them all, and they glorified God, exclaiming, "A great prophet has arisen in our midst," and "God has visited his people."(Lk. 7, 16)

What I can learn from Jesus are his love and power. A widow did not say any word to Jesus but he moved with pity for her and raised her son from death. There were many times, Jesus saw the crowd or any person with sufferings, he showed his pity and saved them from all troubles.

Jesus said, "The Son of Man did not come to be served but to serve and to give his life as a ransom for many."(Mt. 20, 28) As a Christian, I must be like Jesus. Whatever talent or skill God has given me, I must use to serve others with my love. I can not ignore the least ones with the insensitivity.

Jesus rose from his death and ascended heaven, he will also raise anyone to be like him to heaven. Do not ignore and show only the insensitivity to the suffering ones because it is against the will of God and will be condemned on the last day. Life is to love and serve.

"Then you shall know that I am the LORD, none who hope in me shall be ashamed."(Is. 49, 23)

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang Hoang, a Christian.

---------------------------------

 
SỐNG VÀ CHIA SẺ LC- THỨ HAI CN24TN-C PDF Print E-mail


SỐNG VÀ Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Hai 16-9-19

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (LK 7: 1-10)

Khi ấy, lúc Chúa Giêsu đã nói với dân chúng xong, Người vào Capharnaum. Bấy giờ một viên sĩ quan có tên đầy tớ thân tín bị bệnh gần chết. Nghe nói về Chúa Giêsu, ông sai vài người kỳ lão Do-thái đi xin Người đến cứu chữa đầy tớ ông. Họ đến gần Chúa Giêsu và van xin Người rằng: "Ông ta đáng được Thầy ban cho ơn đó, vì thật ông yêu mến dân ta, và chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta". Chúa Giêsu đi với họ, và khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này sai mấy người bạn đến thưa Người rằng: "Lạy Thầy, không dám phiền Thầy hơn nữa, vì tôi không xứng đáng được Thầy vào nhà tôi, cũng như tôi nghĩ tôi không xứng đáng đi mời Thầy, nhưng xin Thầy phán một lời, thì đầy tớ tôi được lành mạnh. Vì tôi cũng chỉ là một sĩ quan cấp dưới, (tuy nhiên) tôi có những lính dưới quyền tôi, tôi bảo người này đi, thì nó đi; bảo người khác lại, thì nó lại; và bảo đầy tớ tôi làm cái này, thì nó làm".
Nghe nói thế, Chúa Giêsu ngạc nhiên và quay lại nói với đám đông theo Người rằng: "Ta nói thật với các ngươi, cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy". Và những người được sai đi, khi về tới nhà, thấy tên đầy tớ lành mạnh.

*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG:

Một viên sĩ quan là một người đàn ông có quyền lực vì có người hầu và binh lính phục vụ ông. Tuy nhiên, ông cũng là một người đàn ông bác ái, thật thà, khiêm tốn và tin tưởng.

* Ông yêu thương người đầy tớ của mình và trân trọng gúip đỡ người Do Thái.

* Ông khiêm nhường nhận mình là kẻ tội lỗi trong mắt người Do Thái. Ông biết rằng ông không xứng đáng để chào đón Chúa Giêsu đến với ông.

*Ông thành thật nói thật về mình.

*Ông tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, một người uy quyền có thể cứu người đầy tớ của ông khỏi bệnh trầm trọng nguy hiểm đến tính mạng.

Chúa Giêsu sẽ đến nhà ông nhưng rồi ngài chỉ nói một lời và người đầy tớ của ông được mạnh khoẻ.

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian. Ngài yêu thương và phục vụ tất cả mọi người. Không có sự phân biệt đối xử với các chủng tộc.

Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá và sống lại từ cõi chết ngày thứ ba để mang lại hy vọng cho bất cứ ai tin vào ngài đều có được sự sống đời đời.

Tất cả những người tội lỗi đều có tương lai nếu họ khiêm tốn, trung thực, bác ái và tin vào Chúa Giêsu giống như một viên sĩ quan trong bài phúc âm hôm nay.

"Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời."(Ga. 3, 16)

Bạn và tôi có phải là viên sĩ quan hôm nay hay là giống như ông không?

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Monday 9-16-19

Gospel LK 7: 1-10

When Jesus had finished all his words to the people,he entered Capernaum. A centurion there had a slave who was ill and about to die, and he was valuable to him. When he heard about Jesus, he sent elders of the Jews to him, asking him to come and save the life of his slave. They approached Jesus and strongly urged him to come, saying,"He deserves to have you do this for him, for he loves our nation and he built the synagogue for us."And Jesus went with them, but when he was only a short distance from the house, the centurion sent friends to tell him, "Lord, do not trouble yourself,for I am not worthy to have you enter under my roof.Therefore, I did not consider myself worthy to come to you; but say the word and let my servant be healed. For I too am a person subject to authority,with soldiers subject to me. And I say to one, Go, and he goes; and to another, Come here, and he comes; and to my slave, Do this, and he does it."When Jesus heard this he was amazed at himand, turning, said to the crowd following him,"I tell you, not even in Israel have I found such faith."When the messengers returned to the house,they found the slave in good health.

Reflection!

A centurion was a powerful man having servants and soldiers to serve him. However, he was also a charitable, honest, and humble man.
He loved his servant and cherishes the Jewish people.
He was humble to accept himself as a sinner in the eyes of the Jew. He knew that he was not worthy to welcom Jesus coming to him.
He was honest to tell the truth about himself.
He believed Jesus is the Son of God, a powerful one who could save his servant from serious ill.
Jesus would come to his house but he only said a word and his servant to be healthy.
Jesus is the Son of God, a Savior of the world. He loves and serves all people. There are no discriminations to the human races.
Jesus died on the cross and rose again from death on the third day to bring hope for anyone believing in him to have the eternal. All sinners have the future if they are humble, honest, charitable, and believe in Jesus just like a centurion in today's gospel.
"For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life."(Jn. 3, 16)

Are you and me a centurion or like him today? Honest, charitable, humble, and faithful.

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang Hoang, a Christian.

------------------------------

 
SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - LECTIO DIVINA - CN24TN-C PDF Print E-mail

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - LECTIO DIVINA
CHÚA NHẬT TN 24 C
"TRÊN TRỜI AI NẤY SẼ VUI MỪNG
VÌ MỘT NGƯỜI TỘI LỖI ĂN NĂN SÁM HỐI"
Luca 15, 7
Hát thánh ca khai mạc.
Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.
Nhân Danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen
Lạy Chúa, vì yêu thương nhân loại,
Ðức Giêsu Ki-tô đã hiến thân chịu khổ hình;
xin ban ơn trợ giúp, để chúng con biết noi gương Người
tận tình yêu thương mọi anh em.
Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.
(Sách lễ Rôma, Lời nguyện CN 5 Chay)
1. LẮNG NGHE LỜI CHÚA
Tin Mừng theo T. Luca 15, 1-10.
• Một người công bố Lời Chúa. Mọi người đứng lắng nghe.
• Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.
2. SUY NIỆM
Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về 1 hay 3 câu hỏi gợi ý sau :
• Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu?
Tôi hiểu biết Chúa tôi rõ hơn ở chỗ nào?
• Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở chỗ nào?
Lòng tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa Giêsu hơn ở điểm nào?
• Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm gì để đi theo Chúa?
(Nếu đã quen làm Lectio Divina, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình. Không giải thích).
3. CHIÊM NGHIỆM
Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ: Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào?
KHÔNG CHIA SẺ CHUNG
1. "Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng". (c.1)
Hãy dừng lại một phút để mường tượng cảnh Chúa Giêsu ngồi giữa những người thu thuế và tội lỗi để giảng dạy họ. Ngài vui vẻ trò chuyện với họ, kể cho họ nghe chuyện một ông đi tìm con chiên lạc và một bà đốt đèn tìm đồng bạc bị mất. Và không phải họ đi tìm Chúa mà chính Chúa đích thân đi tìm ông Gia kêu, gọi ông thu thuế Matthêu. Tôi có tìm đến với Chúa Giêsu để nghe Ngài giảng dạy không? Tôi có cần nghe hay đọc Lời Chúa không? Để làm gì?
................................................................................................................
.......................................................................................................
2."Để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất" (c. 4)
Môt con chiên lạc mất. Quên 99 con kia, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị lạc. Thiên Chúa không đợi cho người tội lỗi quay về, mà Ngài còn đích thân phái Con Một là Chúa Giêsu xuống thế làm người để đi tìm, và chết thay cho người tội lỗi. Ngày nay, Hội Thánh Chúa, các môn đệ của Chúa cũng được sai đi tìm và cứu những người tội lỗi nhân danh Chúa. Nhưng có mấy ai sốt sắng đi tìm con chiên lạc như Chúa ? Tại Việt Nam, nếu nhiều người sẵn lòng ra đi loan báo Tình yêu của Thiên Chúa cho 80 triệu đồng bào chưa nghe biết Niềm Vui Giêsu, và cho các nạn nhân xì ke, trộm cắp, những người phải bán thân nuôi miệng...thì tình trạng xã hội ngày nay có khác chăng ? Tôi tự hỏi Chúa : "Chúa muốn con làm gì ?"
......................................................................................................
.......................................................................................................
3. Đức Giêsu nói : "Giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối". (c.10. 7)
Niềm vui của thần thánh trên trời là gì? Các ngài không chỉ vui mừng hưởng nhan thánh Chúa và sống trong tình yêu của Ngài, mà còn vui mừng khi có một người tội lỗi ăn năn sám hối, vì Thiên Chúa chính là Người Cha hân hoan đón chào đứa con hoang đàng trở về. Tôi cũng có thể làm cho thiên đàng vui mừng khi tôi ăn năn sám hối tội tôi, và giúp người khác đổi mới đời sống. Tôi có muốn không ?
......................................................................................................
.......................................................................................................
4. CẦU NGUYỆN
Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.
Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.
* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.
Lời nguyện kết (Đáp ca Thánh vịnh 50)
Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.
Xin rửa con sạch hết lỗi lầm
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.
Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.
Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh,
đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.
Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.
Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát,
một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê. Sáng danh..
5. HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN
• Tôi chọn 1 câu Tin Mừng để đọc đi đọc lại và suy ngẫm.
....................................................................................
• Tuần này, gia đình tôi sẽ nghe biết xem có người "thu thuế và tội lỗi" nào gần mình không? Để cầu nguyện cho họ. Cầu xin Chúa Giêsu sai người đến với họ, để chia sẻ với họ lòng thương xót của Ngài. Gia đình tôi sẽ cầu nguyện cho các người sau đây:
.........................................................................................
CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA
(130) Chân Phước Phaolô VI khi đề cập đến những trở ngại cho việc loan báo Tin Mừng, đã nói về sự thiếu dũng cảm là điều "càng trầm trọng hơn bởi vì nó xuất phát từ bên trong". Chúng ta thường bị cám dỗ để luẩn quẩn gần bờ! Tuy nhiên, Chúa kêu gọi chúng ta đi ra chỗ nước sâu và thả lưới (x. Lc 5: 4). Người mời gọi chúng ta hiến thân phục vụ Người. Khi bám chặt vào Người, chúng ta được hứng khởi để đem tất cả các đặc sủng của mình ra phục vụ tha nhân. Nguyện xin cho chúng ta luôn cảm thấy được tình yêu của Người thúc đẩy (2 Cr 5:14) và cùng nói với Thánh Phaolô rằng: "Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!" (1 Cr 9:16).
(131) Chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giêsu. Lòng từ bi sâu thẳm của Người không phải là điều đặt trọng tâm vào mình, không phải là một từ bi làm cho tê liệt, sợ hãi hay xấu hổ như bao nhiêu lần xảy ra với chúng ta, mà hoàn toàn ngược lại. Đó là một lòng từ bi thúc đẩy Chúa ra khỏi chính mình với quyền năng để rao giảng và sai những người khác đi làm sứ vụ chữa lành và giải thoát. Chúng ta hãy nhìn nhận sự yếu đuối của mình, nhưng để cho Chúa Giêsu nắm lấy nó trong tay Người và sai chúng ta đi loan báo Tin Mừng. Chúng ta yếu đuối, nhưng chúng ta vẫn mang một kho báu có thể biến mình thành to lớn và làm cho những người đón nhận kho báu ấy trở nên tốt hơn và hạnh phúc hơn. Sự táo bạo và lòng can đảm tông đồ là một phần thiết yếu của việc loan báo Tin Mừng.
(trích Tông Huấn "Vui mừng và Hoan Hỷ", 130-131)
liên lạc : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
website : giadinhctc.com

-----------------------------------

 
SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - YÊU THƯƠNG KẺ THÙ PDF Print E-mail

Bắt chước Thiên Chúa Cha.

12/09 – Thứ năm tuần 23 thường niên.

"Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót".

Lời Chúa: Lc 6, 27-38

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả con má bên này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì con hãy cho, và ai lấy gì của con, thì đừng đòi lại.

Các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì hãy làm cho người ta như vậy. Nếu các con yêu những kẻ yêu các con, thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng. Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mượn mà không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái Đấng Tối Cao, vì Người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác. Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ. Đừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được thứ tha. Hãy cho, thì sẽ cho lại các con; người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào, thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy".

Suy Niệm 2: Yêu Thương Kẻ Thù

Thiên Chúa là Tình Yêu, ai sống trong Tình Yêu là sống trong Thiên Chúa; ai sống trong hận thù, người đó cũng chối bỏ Thiên Chúa. Ðã đi vào cuộc sống là đặt mình vào tương quan với Thiên Chúa: hoặc là sống cho và với Thiên Chúa; hoặc là chối bỏ Ngài.

Chúa Giêsu không đến trần gian để thiết lập một hệ thống luân lý, Ngài đến trước hết là để mặc khải tình yêu của Thiên Chúa và đặt con người vào mối tương quan với Thiên Chúa. Vì là hình ảnh của Thiên Chúa Tình Yêu nên con người cũng phải sống như Thiên Chúa Tình Yêu. Chỉ có một tình yêu đúng nghĩa nhất, đó là tình yêu của Thiên Chúa, và cũng chỉ có một cách yêu đúng đắn nhất, đó là yêu như Thiên Chúa yêu. Qua cuộc sống của Ngài, qua các quan hệ của Ngài với tha nhân, và nhất là qua cái chết của Ngài trên thập giá, Chúa Giêsu đã tỏ cho con người thấy được tình yêu của Thiên Chúa. Yêu như Thiên Chúa yêu là trao ban và sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì người mình yêu; yêu như Thiên Chúa yêu là yêu mọi người, ngay cả kẻ thù mình.

Chúa Giêsu sẽ không mặc khải trọn vẹn tình yêu của Thiên Chúa, nếu từ Thập giá, Ngài không tha thứ cho chính những kẻ đang hành hạ Ngài. Tuyệt đỉnh của yêu thương chính là đang lúc giang tay ra cho kẻ thù đóng đinh vào Thập giá mà vẫn có thể thốt lên: "Lạy Cha! Xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm". Chúa Giêsu đã không rao giảng bất cứ điều gì mà chính Ngài không sống và minh chứng trước: dạy chúng ta tha thứ cho kẻ thù, Ngài đã chứng minh đó là điều nằm trong khả năng của con người.

*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Lời Chúa hôm nay nhắc nhở BẠN VÀ TÔI về ơn gọi cao cả của người Kitô hữu: Như Chúa Giêsu đã tha thứ cho những kẻ hành hạ Ngài. TÔI cũng được mời gọi để yêu thương và tha thứ không ngừng, bởi vì chỉ có lòng tha thứ, chúng ta mới thực sự trở thành nhân chứng tình yêu Thiên Chúa đối với mọi người.

(Trích trong 'Mỗi Ngày Một Tin Vui')

 
SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - THỨ NĂM CN22TN-C PDF Print E-mail

Kẻ chinh phục con người.

05/09 – Thứ năm đầu tháng, tuần 22 thường niên.

"Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người".

Lời Chúa: Lc 5, 1-11

Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Ghênêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng.

Vừa giảng xong, Người bảo ông Simon rằng: "Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá". Ông Simon thưa Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới". Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm.

Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa Người rằng: "Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi". Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: "Đừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta". Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người.

Suy Niệm : Từ nay anh sẽ bắt người

Chẳng ai ngờ cuộc đời Simon có thể chuyển hướng.

Ông đã có nghề nghiệp ổn định và đã lập gia đình.

Thế giới của ông là hồ Ghênêxarét,

là những con cá quẫy đuôi trong lưới,

là gia đình cần phải chăm nom.

Ông yêu vợ con, ông yêu biển cả.

Chúa đã đặt ông vui sống trong thế giới ấy,

nên chỉ có Ngài mới có thể kéo ông ra,

và bất ngờ đưa ông vào một thế giới mới,

một đại dương bao la hơn nhiều,

một gia đình rộng lớn hơn vạn bội.

Chỉ Chúa mới có thể

làm trái tim ông say mê một Ai khác,

yêu một Ai đó hơn những người ông đã từng yêu.

Ðức Giêsu đã đến với Simon thật tự nhiên.

Ngài chọn thuyền của ông làm nơi giảng dạy.

Sau đó Ngài mời ông thả lưới bắt cá,

Simon có nhiều lý do để khước từ.

Ông có thể nhân danh kinh nghiệm của mình

để thấy tốt hơn nên chờ dịp khác,

hay nại lý do mệt mỏi, sau một đêm ra khơn.

Nhưng Simon đã vâng lời, chỉ vì tin Lời Thầy Giêsu,

Lời đầy quyền uy, Lời trừ được quỷ (Lc 4,30).

Lời mạnh mẽ đã chữa cho mẹ ông khỏi bệnh (4,39).

Mẻ cá lạ lùng, mẻ cá chỉ có trong mơ.

Mẻ cá làm Simon run rẩy nhận ra mình tội lỗi,

và nhận ra Ðấng ở gần bên.

Mẻ cá bất ngờ mở đường cho một lời mời gọi mới:

"Ðừng sợ, từ nay anh sẽ thành kẻ bắt người."

Simon lại có nhiều lý do hơn để từ chối.

Chuyện gia đình bề bộn, tương lai bấp bênh.

Kẻ quen bắt cá đâu có khả năng bắt người.

Kẻ tội lỗi đâu xứng với sứ mạng.

Nhưng một lần nữa, Simon dám tin vào Lời Chúa,

để cho Chúa tự do lôi kéo mình.

Ông đã bỏ lại bao điều ông yêu mến.

Khi bỏ lại hai thuyền đầy cá,

ông tin rằng những mẻ cá mới đang đợi ông.

Chúa vẫn gọi tôi ra khỏi lối mòn quen thuộc,

khỏi những điều tưởng như không thể đổi.

Tôi có sẵn sàng lên đường theo Ngài không?

Cầu nguyện :

Lạy Chúa,

chúng con không hiểu tại sao Chúa chọn Simon,

một người đánh cá ít học và đã lập gia đình,

để làm vị Giáo Hoàng đầu tiên của Giáo Hội.

Chúa xây dựng Giáo Hội

trên một tảng đá mong manh,

để ai nấy ngất ngây trước quyền năng của Chúa.

Hôm nay Chúa cũng gọi chúng con

theo Chúa, sống cho Chúa,

đặt Chúa lên trên mọi sự:

gia đình, sự nghiệp, người yêu.

Chúng con chẳng thể nào từ chối

viện cớ mình kém đức kém tài.

Chúa đưa chúng con đi xa hơn,

đến những nơi bất ngờ,

vì Chúa cần chúng con ở đó.

Xin cho chúng con một chút liều lĩnh của Simon,

bỏ mái nhà êm ấm để lên đường,

hạnh phúc vì biết mình đang đi sau Chúa. Amen.

(Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ.)

-------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 195