mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay5127
mod_vvisit_counterHôm Qua6889
mod_vvisit_counterTuần Này28432
mod_vvisit_counterTuần Trước33548
mod_vvisit_counterTháng Này92698
mod_vvisit_counterTháng Trước173870
mod_vvisit_counterTất cả10053069

We have: 115 guests online
Your IP: 54.90.237.148
 , 
Today: Jan 18, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Sống và Chia Sẻ Lời Chúa
SONG VA CIA SE LOI CHUA - THU TU 17-1-2018 PDF Print E-mail

SỐNG VÀ CHIA SẺ Phúc âm theo Thánh Mác-cô (3: 1-6)

NGÀY SA-BAT, ĐƯỢC CỨU MẠNG NGƯỜI HAY GIẾT ĐI?

Anh Chị Em yêu quí,

"Chúa Giê-su chữa lành anh bại tay trong ngày sa-bát "(c. 3-5). Tôi quyết tâm theo gương Chua làm việc bác ái trong ngày sa-bat, dù có bị người đời lên án.

Sách STK nói: "Ngày thứ bảy, Thiên Chúa đã hoàn thành công việc Người làm. Khi làm xong mọi công việc của Người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi. Thiên Chúa ban phúc lành cho ngày thứ bảy và thánh hoá ngày đó,..."(STK. 2, 2-3)

Nhưng Chúa Giê-su đến để dạy tôi giữ ngày Sa-bát hoàn toàn mới mẻ trong tình yêu. Ngài đã chữa lành hết thảy người bệnh tật và cứu người bị quỉ ám. Bạn và tôi cần noi gương Chúa làm chủ ngày sa-bat: "Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?"(Mc. 3, 4)

Tại sao nhóm Pha-ri-sêu lập tức bàn tính, để tìm cách giết Đức Giê-su chiếu theo luật sa-bát (XH. 31, 13-17)?  Bạn và tôi có thể giống ngưới Phariseu giữ Luật hình thức, lên án lẫn nhau, không có lòng bac ái. Ngài đã đã phản ứng với họ: "Đức Giê-su giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá."(Mc. 3, 5)

Mọi luật lệ đều phải phụ thuộc và phải tuân theo luật yêu thương: Hãy yêu mến Thiên Chúa và yêu thương nhau. Thánh Phaolô đã nói: "Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo."(Col. 3, 14)

Kính chúc bình an của Chúa

QUANG HOÀNG

------------------------------------


Gospel Mk 3:1-6

Beloved Brothers and Sisters,

"On the seventh day God completed the work he had been doing; he rested on the seventh day from all the work he had undertaken. God blessed the seventh day and made it holy, because on it he rested from all the work he had done in creation."(Gen. 2, 2-3)

The LORD said to Moses: You must also tell the Israelites: Keep my sabbaths, for that is to be the sign between you and me throughout the generations, to show that it is I, the LORD, who make you holy."(Ex. 31, 12-13)

God is holy as it was written, "Holy, holy, holy is the LORD of hosts!"(Is. 6, 3) Holy is his name"(Lk. 1, 49) God made the sabbath holy for the human to participate in his holiness. The holiness can be understood as the perfection of love because God is love"(1 Jn. 4, 8)

Jesus kept the sabbath perfectly in love. He cured all the sick and saved the people possessed with demons. He freed the people from their sufferings and even death. Jesus said, "Is it lawful to do good on the sabbath rather than to do evil, to save life rather than to destroy it?"(Mk. 3, 4)

 St. Paul said, "And over all these put on love, that is, the bond of perfection."(Col. 3 14)

Peace of Christ!

---------------------------------

 
SONG VÀ CHIA SE LỜI CHÚA- NGÀY 16-1-2018 PDF Print E-mail

SỐNG VÀ CHIA SẺ

Phúc âm theo Thánh Mác-cô (2: 23-28)

Anh Chị Em yêu quí,

Trong sách Sa-mu-en, ĐỨC CHÚA phán với ông Sa-mu-en: "Đừng xét theo hình dáng và vóc người cao lớn của nó, vì Ta đã gạt bỏ nó. Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm: người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn ĐỨC CHÚA thì thấy tận đáy lòng."(1 Sam. 16, 7)
Trong Tân Ước, Chúa Giêsu tuyên bố mình là Đức Chúa. Ngài biết rất rõ mọi người từ trong tâm trí ra ngoài. Không có gì có thể che dấu ngài.
Câu chuyện về việc chữa bệnh cho một người bại liệt:
Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: "Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy?"(Mc. 2, 8)
"Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội"(Mc. 2, 10)
Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su: "Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép!")Mc. 2, 24) Họ lên án các môn đệ phạm luật. Tuy nhiên, Chúa Giê-su đã nói với sự phán xét của họ là không đúng. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể phán xét tất cả mọi người công minh.

Ngài nói: "Vì thế, Con Người làm chủ luôn ngày Sa-bát." (Mc. 2, 28)

  * KHÔNG CẦN PHẢI GIỮ NGÀY SA-BAT, NẾU VIỆC GIỮ GÂY THIỆT HẠI CHO CON NGƯỜI .

Kính chúc bình an của Chúa Kitô!

QUANG HOÀNG

--------------------

Gospel Mk 2:23-28

Beloved Brothers and Sisters,
In the book of Samuel, The LORD said to Samuel: "Do not judge from his appearance or from his lofty stature, because I have rejected him. God does not see as a mortal, who sees the appearance. The LORD looks into the heart."(1 Sam. 16, 7)

In the New Testament, Jesus claimed himself as Lord and God. He exactly knows people from inside out. Nothing can be hidden from him.

The story of The Healing of a Paralytic.

Jesus immediately knew in his mind what they were thinking to themselves, so he said, "Why are you thinking such things in your hearts?"(Mk. 2, 8)

"But that you may know that the Son of Man has authority to forgive sins on earth"(Mk. 2, 10)

At one time, Pharisees said to Jesus about his disciples, "Look, why are they doing what is unlawful on the Sabbath?" They condemned his disciples guilty against the law. However, Jesus told their judgment unjustified. Only God can rightly judge everyone. He said, "That is why the Son of Man is lord even of the Sabbath."(Mk. 2 28)

Peace of Christ!

---------------------------------

 
SONG VA CHIA SE LOI CHUA - THU HAI-15-1-2018 PDF Print E-mail

Bible sharing - Chia sẻ Lời Chúa

Bài đọc sách Sa-mu-en (15: 16-23)

Sa-mu-en hỏi vua Sa-un rằng: Tại sao ngài đã không nghe theo tiếng ĐỨC CHÚA?(1 Sam. 15, 19)

Vua Sa-un nói với ông Sa-mu-en:: "Tôi đã nghe theo tiếng ĐỨC CHÚA. Tôi đã đi theo con đường ĐỨC CHÚA sai tôi đi."(1 Sam. 15, 20)

TÔI SỐNG VÀ CHIA SẺ ĐỌAN KINH THÁNH TRÊN:

Ở đây vấn đề là vua Sa-un đã không tuân theo hoàn toàn lời của Chúa. Ông đã làm theo những gì ông nghĩ như là một phần của ý muốn của ông. Ông biết lệnh của Chúa. Tuy nhiên, ông có thể nghĩ rằng cái sáng kiến của ông cũng có thể làm vui lòng Chúa. Nhưng vua Sa-un không làm hài lòng Chúa. Thiên Chúa cho rằng Sa-un đã từ chối lời Ngài.

Tôi tự hỏi nếu có vấn đề? Phải chăng Chúa là một vị rất khó khăn trong khi Vua Sa-un đã vâng lời như ông đã nói và cũng muốn làm hài lòng Ngài?

Để tuân theo các lệnh truyền của Thiên Chúa, Ngài muốn tôi tự nguyện từ bỏ hoàn toàn ý riêng của mình. Điều đó sẽ làm đẹp lòng Chúa. Tại Cana, Mẹ Ma-ri-a nói với các đầy tớ: ""Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo."(Ga 2,5)
Chúa Giê-su đã nói rõ ràng rằng: "vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi."(Ga. 6, 38) Chúa Giê-su cũng đã nói: "Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người."(Ga. 4, 34)

Chúa Giê-su đã phán: ""Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra."(Mt. 4, 4)
Và, Chúa Giê-su đã ban truyền cho các tông đồ của Ngài, "dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em."(Mt . 28, 20).

Kính Chúc bình an của Chúa Kitô!

QUANG HOANG

--------------------

Reading 1 Sm 15:16-23
Samuel asked King Saul, " Why then have you disobeyed the LORD?"(1 Sam. 15, 19)
Saul explained to Samuel: "I did indeed obey the LORD and fulfill the mission on which the LORD sent me."
Here the matter was King Saul did not obey completely to the word of God. He did what he thought as a part of his will. He knew God's order. However, he might think that his insight could also please God. But King Saul displeased God. God considered that Saul rejected the word of God.

I wondered if there was the matter? Wasn' t God a very hard one while King Saul did obey as he said and also wanted to please Him?

To obey God' s commandments, He wants me to surrender my own will completely. That will please God. At Cana's weđing, Mary said to the servants, " "Do whatever he tells you."(Jn. 2, 5)
Jesus said it clear, "I came down from heaven not to do my own will but the will of the one who sent me."(Jn. 6, 38) Jesus said to them, "My food is to do the will of the one who sent me and to finish his work."(Jn. 4, 34)

Jesus said, "It is written: "One does not live by bread alone, but by every word that comes forth from the mouth of God.'(Mt. 4, 4)
And, Jesus commanded his apostles, "teaching them to observe all that I have commanded you."(Mt. 28, 20)

Peace of Christ!

-------------------------------------

 
SONG VA CHIA SE LOI CHUA -BIBLE SHARING PDF Print E-mail

 Bible sharing today - Chia sẻ Lời Chúa hôm nay

Phúc âm theo Thánh Gio-an (1: 35-42)

Anh Chị Em yêu quí,

Thánh Kinh không chỉ là một cuốn sách mà tôi có thể có nó trong tay của tôi ngày hôm nay. Nó giống một thư viện vì nó có nhiều sách và được gọi là bộ sách tuyển tập. Đó là một quyển sách thánh bởi vì nó được viết về một người ngoại thường là Đức Chúa Giêsu, vị Thiên Chúa làm Người. Thánh Gio-an Tẩy giả đã được chọn để chuẩn bị đường cho Chúa Giê-su, Đấng Cứu Thế đến với thế gian. Trước hết, ông thừa nhận, ""Tôi không phải là Đấng Ki-tô." (Ga. 1, 20), và rồi, ông đã nói rõ ràng về Chúa Giê-su là người đến để cứu con người khỏi nô lệ cho tội lỗi và quyền năng của Satan.

"Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố: "Đây là Đấng mà tôi đã nói: Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi."(Ga. 1, 15)
"Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su."(Ga. 1, 35-37)

TÔI SỐNG VÀ CHIA SẺ ĐOẠN KINH THÁNH TRÊN:

1/ Khi Ông Gioan chỉ ra và giới thiệu với các môn đệ của mình rằng Chúa Giê-su là người mà dân chúng chờ đợi. Họ nhận ra Chúa Giê-su là một vị thầy và Đấng Mét-si-a. Các môn đệ của ông đi theo Chúa Giê-su.

2/ Mọi người đều có thể có Thánh Kinh trong tay. Nhiều người đã biết Đức Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa. Họ nhận ra rằng Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế và tin nơi Ngài. Nhiều người từ bỏ mình và theo Chúa Giê-su Cứu Thế. Họ thậm chí đã từ bỏ mạng sống của họ và vác thập tự giá để đi theo Đức Chúa Giê-su vào Nước Thiên Chúa.

3/Ngày nay, còn rất nhiều người không được nghe và không thể nhận ra Chúa Giê-su là ai. Một trong những lý do giống như Chúa Giê-su đã nói, ""Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi."(Mt. 7, 15) Thánh Gioan Tông Đồ nói: "Các ngôn sứ giả đó thuộc về thế gian; vì thế, chúng nói theo thế gian, và thế gian nghe chúng."(1 Ga, 4, 5).

Đức Giê-su phán: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy."(Ga 14, 6).

*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM THỰC HÀNH: Chúa Giê-su là sự thật. Nếu tôi theo Chúa Giê-su là chân lý, tôi sẽ được giải thoát và được cứu khỏi sự lừa dối của Satan và thế gian. Nếu tôi được giải phóng và được cứu rỗi bởi Chúa Giê-su, tôi phải trở thành một nhân chứng để giới thiệu Chúa Giêsu đến với người khác như Thánh Gio-an Tẩy giả đã làm. Đó là cách tôi thể hiện tình yêu của tôi dành cho người khác.

Kính chúc bình an của Chúa Kitô!
--

Gospel Jn 1:35-42

Beloved Brothers and Sisters,

The Holy Bible is not just a book which I can hold it in my hand today. It likes a library because it has many books, and which are called a collection of books. It is a holy book because it was written about one extraordinary person, Jesus, God made Man. John, the Baptist was chosen to prepare the way for Jesus, a Savior coming to the world. At first, he admitted, "I am not the Messiah."(Jn. 1, 2) and then, he had clearly told Jesus who was the one to come to save the human from the slave of sins and the power of Satan.

John testified to him and cried out, saying, "This was he of whom I said, 'The one who is coming after me ranks ahead of me because he existed before me.'"(Jn. 1, 15)
"The next day John was there again with two of his disciples, and as he watched Jesus walk by, he said, "Behold, the Lamb of God." The two disciples heard what he said and followed Jesus."(Jn. 1, 35-37)

When John pointed out and introduced to his disciples that Jesus was the one whom the people waiting for. They recognized Jesus is a teacher and a Messiah. His disciples followed Jesus.

Everyone can hold the Holy Bible in hand. Many people had come to know Jesus is the Son of God. They recognized that Jesus is a Savior and believed in Him. Many people denied themselves and followed Jesus, a Savior. They even denied their life and took up their cross to follow Jesus to the kingdom of God.

"Jesus said to his disciples, "Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life? Or what can one give in exchange for his life?"(Mt. 16, 24-26)

Today, there are many people who do not hear and can not be recognized who Jesus really is. One of the reasons likes Jesus said, "Beware of false prophets, who come to you in sheep's clothing, but underneath are ravenous wolves."(Mt. 7, 15) St. John, the Apostle said: "They belong to the world; accordingly, their teaching belongs to the world, and the world listens to them."(1 Jn. 4, 5)

This is how we know the spirit of truth and the spirit of deceit.

"Beloved, do not trust every spirit but test the spirits to see whether they belong to God, because many false prophets have gone out into the world. This is how you can know the Spirit of God: every spirit that acknowledges Jesus Christ come in the flesh belongs to God, and every spirit that does not acknowledge Jesus does not belong to God. This is the spirit of the antichrist that, as you heard, is to come, but in fact is already in the world."(1 Jn. 4, 1-3)

Jesus said, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me."(Jn. 14, 6). Jesus is the truth. If I follow Jesus who is the truth, I will be freed and saved from the deception of Satan and the world. If I am freed and saved by Jesus, I must become a witness to introduce Jesus to others as John, the Baptist did. It is how I can show my love for others.

Peace of Christ!

-----------------------------

 
SONG VA CHIA SE LOI CHUA- THU BAY 13-1-2018 PDF Print E-mail

Bible sahring - Chia sẻ Lời Chúa -Thứ bảy 13-1-2018

SỐNG VÀ CHIA SẺ : Phúc âm theo Thánh Mác-cô (2: 13-17)

Anh Chị Em yêu quí,

Đây là một tin tốt cho những người tội lỗi vì Thiên Chúa thương họ. Chúa Giê-su là Đấng chiên lành đến để tìm những người bị lạc mất. Chúa Giê-su rõ ràng về mục đích của mình để đến với thế gian: "Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi."(Mc. 2, 17) Ngài là Đấng Cứu Thế đến để ban ơn cứu rỗi và sự sống cho tội nhân.

SUY TƯ THÊM

1/ Chúa Giê-su vào nhà người thâu thuế và Ngài cùng ăn uống đồng bàn với họ và tội lỗi. "Kìa, ta đứng trước cửa và gõ: Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa, thì ta sẽ vào nhà mình, ăn với người, và người với ta." (Khải huyền 3, 20)

2/ Trích dẫn lời Oscar Wilde: "Sự khác biệt duy nhất giữa thánh nhân và tội nhân là mỗi vị thánh đều có một quá khứ, và mỗi tội nhân đều có một tương lai. Thánh Phêrô đã chối Chúa Giêsu ba lần. Thánh Phaolô đã từng bách hại các Kito hữa. Một người đàn bà tội lỗi đã ăn năn và dâng cho Chúa Giêsu một tình yêu tuyệt vời, và nhiều tội lỗi của cô đã được tha thứ.

3/ Đức Giáo Hoàng Piô XII: "Ngày nay, tội lỗi lớn nhất là con người đã mất ý thức về tội lỗi." Đức Giáo Hoàng Piô XII đã nói điều này trong bối cảnh khủng khiếp của Chiến tranh Thế giới II và Gioan Phaolô II, Đức Bênêđictô XVI và Phanxicô đã lặp lại nó.

4/ Tôi biết rằng có lý do chính cho những người tội lỗi mất ý thức về tội lỗi. Đó là một sự xa lìa Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương Adam và Eva. Ngài đã thử nghiệm tình yêu của họ vời Ngài qua đức vâng lời của họ. Họ rời bỏ Thiên Chúa và nghe theo Satan. "Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn; nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết."(Sáng-thế-ký 2: 16-17)

QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Với đức tin, tình yêu và hy vọng nơi Chúa Giê-su, tội nhân sẽ có tương lai.

Hãy cầu nguyện cho tất cả những người tội lỗi trên khắp thế giới biết từ bỏ ma quỷ và trở về với Thiên Chúa:

"CHÚA là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân, dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của Người."(Thánh Vịnh 25, 8-9).

Lạy Chúa Giê-su! Nhờ lời cầu bàu của Đức Maria và các Thánh, con cầu nguyện với Chúa:

Kính chúc bình an của Chúa Kitô!

--------------------

Gospel Mk 2:13-17
Beloved Brothers and Sisters,
It is a good news for sinners because God loves them. Jesus is a good shepherd who comes to find the lost ones. Jesus was clear about his purpose to come to the world: "I did not come to call the righteous but sinners."(Mk. 2, 17) He is a Savior coming to save and to give life to sinners.

Jesus came into the house of the tax collectors and Jesus was eating with them and sinners. "Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, [then] I will enter his house and dine with him, and he with me."(Rev. 3, 20)

Oscar Wilde Quotes. The only difference between the saint and the sinner is that every saint has a past, and every sinner has a future. St. Peter denied Jesus three times. St. Paul used to persecute many Christians. They repented and believđ in Jesus. A sinful woman did repent and offered Jesus her great love, and her many sins were forgiven.

Pope Pius XII: "The greatest sin today is that men have lost the sense of sin." Pope Pius XII said this in the wake of the horrors of World War II and John Paul II, Benedict and Francis have all repeated it.

I know that there is the main reason for sinners losing the sense of sin. It is a turning away from God. God loved Adam and Eve. He tested their love for him through their obedience. They turned away from God and listened to Satan. "The LORD God gave the man this order: You are free to eat from any of the trees of the garden except the tree of knowledge of good and evil. From that tree you shall not eat; when you eat from it you shall die."(Gen. 2. 10-11) The woman was also well aware of it. "We may eat of the fruit of the trees in the garden; it is only about the fruit of the tree in the middle of the garden that God said, 'You shall not eat it or even touch it, or else you will die.'"(Gen. 3, 2-3)

With faith, love, and hope for Jesus, a sinner will have future.

Let's pray for all sinners in all over the world turning away from devils and coming back to God:

"Good and upright is the LORD, therefore he shows sinners the way,

He guides the humble in righteousness, and teaches the humble his way."(Ps. 25, 8-9)

O, Jesus! Through the intercession of Mary and Saints, I pray to you:

"See if there is a wicked path in me; lead me along an ancient path."(Ps. 139, 24)

Peace of Christ!

------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 139