mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1377
mod_vvisit_counterHôm Qua7179
mod_vvisit_counterTuần Này42125
mod_vvisit_counterTuần Trước45009
mod_vvisit_counterTháng Này121376
mod_vvisit_counterTháng Trước176027
mod_vvisit_counterTất cả10262689

We have: 147 guests online
Your IP: 54.242.94.204
 , 
Today: Feb 18, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Sống và Chia Sẻ Lời Chúa
SONG VA CHIA SE LOI CHUA - 22-1-2018- BIBLE SHARING PDF Print E-mail

Phúc âm theo Thánh Mác-cô (3: 22-30)

Anh Chị Em yêu quí,

""Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời". Đó là vì họ đã nói "ông ấy bị thần ô uế ám."(Mc 3, 28-30)

Có rất nhiều tội lỗi khác nhau, nhưng sự báng bổ là một tội nặng. Chúa Giê-su phán rằng tất cả các tội lỗi thậm chí phạm thượng cũng sẽ được tha thứ nếu một tội nhân ăn năn và tin tưởng vào Người. Chúa Giê-su là Chúa và Ngài có thể tha tội. "Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội."(Mc. 2, 10)

Khi một người phạm tội, người đó sẽ trở thành nô lệ cho tội lỗi và dưới quyền lực của Satan. Chúa Giê-su đã đến trong thế gian để giải thoát con người khỏi tội lỗi và quyền lực của Sa Tan bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần.

Tại sao những kinh sư vẫn luôn luôn là kẻ đối nghịch với Chúa Giê-su? Họ không muốn người ta tin và đi theo Chúa Giê-su. Họ muốn được trên đầu của người dân và có người để phục vụ lợi ích của họ. Họ không muốn mất lợi ích của họ nếu có nhiều người hơn theo Chúa Giê-su. Họ không có quyền năng như Chúa Giê-su nhưng họ đã cố vu khống ngài. Họ tuyên bố sai về Chúa Giê-su không phải là Thiên Chúa mà là dùng quyền lực của Satan. "Còn các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ."(Mc 3, 22)

Họ liên tục xúc phạm đến Chúa Giê-su. Họ kiên trì phủ nhận Chúa Giê-su. Đó là lý do tại sao tội lỗi này sẽ trở thành một tội lỗi muôn đời. Thiên Chúa có thể tha thứ mọi thứ tội lỗi, trừ tội lỗi chống lại Chúa Thánh Thần. Họ kiên trì chối bỏ sự tha thứ bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần. Nó được gọi là tội lỗi chết.

"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào."(Mt. 23, 13). Luôn có những người chống lại Chúa Giê-su và cấm cản người khác tin theo Chúa Giê-su bằng nhiều cách khác nhau.

Thánh Gio-an nói: Tôi đã viết những điều đó cho anh em là những người tin vào danh Con Thiên Chúa, để anh em biết rằng anh em có sự sống đời đời."(1 Ga. 5, 13) Danh của Con Thiên Chúa là Chúa Giê-su!

Hãy cầu nguyện cho những tội nhân trên thế giới ăn năn và tin vào Chúa Giê-su. "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian."(Ga.1, 29)

Kí!nh chúc bình an của Chúa Kitô!

--

Gospel Mk 3:22-30

Beloved Brothers and Sisters,

"Amen, I say to you, all sins and all blasphemies that people utter will be forgiven them. But whoever blasphemes against the Holy Spirit will never have forgiveness, but is guilty of an everlasting sin." For they had said, "He has an unclean spirit."(Mk. 3, 28-30)

There are many different sins but blasphemy is a grave sin. Jesus said all sins even blasphemy will be forgiven if a sinner repents and believe in him. Jesus is God and he can forgive sins. "But that you may know that the Son of Man has authority to forgive sins on earth"(Mk. 2, 10)

When a person commits sins, he would become a slave to it and under the power of Satan. Jesus came to the world to free the human from both sins and the power of Satan by the power of the Holy Spirit.

Why Were Scribes always Jesus' foes? They did not want the people to believe and follow Jesus. They want to be on top of people and to have people to serve their interests. They did not want to lose their interests if there were more people kept following Jesus. They did not have power like Jesus but they tried to slander him. They falsely claimed Jesus not God but using Satan's power. "He is possessed by Beelzebul," and "By the prince of demons he drives out demons."(Mk. 3, 22)

They consistently offended Jesus. They persistently denied Jesus. That is why this sin would become an everlasting sin. God can forgive all kinds of sins except the sin against the Holy Spirit. They persisted in denying the forgiveness by the power of the Holy Spirit. It is called a deadly sin.

"Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites. You lock the kingdom of heaven before human beings. You do not enter yourselves, nor do you allow entrance to those trying to enter."(Mt. 23, 13) There has been always many against Jesus and stop them to believe and follow him by many different means.

St. John said, "I write these things to you so that you may know that you have eternal life, you who believe in the name of the Son of God."(1 Jn. 5, 13) The name of the Son of God is Jesus!

Let's pray for the sinners in the world to repent and believe in Jesus. "Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world."(Jn. 1, 29)

Peace of Christ!

----------------------------

 
SONG VS CHIA SE LOI CHUA - MAC-CO 1, 14-20 PDF Print E-mail

 Bible sharing - Chia sẻ Lời Chúa

Phúc âm theo Thánh Mác-cô (1: 14-20)

Anh Chị Em yêu quí,

Dân ở Ni-ni-vê sống trong tội lỗi. Thiên Chúa không trừng phạt họ ngay vì ngài là tình yêu. Ngài rất kiên nhẫn đối với những người tội lỗi. Thiên Chúa đã yêu cầu Gio-na đến Ni-ni-vê gửi sứ điệp của Ngài cho dân chúng: "Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-vê sẽ bị phá đổ." (Gio. 3: 4) Bởi vì: "CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương." (TV. 145, 8)

Thiên Chúa Trời tình yêu và muốn những kẻ tội lỗi ăn năn và sống. "Chẳng lẽ Ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng - Ta lại không muốn cho nó từ bỏ đường lối của nó mà được sống sao?"(Ez. 18, 23)

Dân Ni-ni-vê đã biết lắng nghe và vâng theo lời của Thiên Chúa. Họ đã được cứu khỏi sự hủy diệt của họ. "Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại, Người hối tiếc về tai hoạ Người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, Người đã không giáng xuống nữa."(Gio. 3, 10).

Chúa Giê-su đã đến thế gian để công bố với mọi người hãy ăn năn và tin vào Tin Mừng để được cứu rỗi. Ngài cũng muốn tiếp nối sứ mệnh thiên sai của mình qua các thế hệ bằng cách kêu gọi các môn đệ của ngài để tiếp tục công việc của ngài.

"Tội lỗi của thế kỷ là sự mất ý thức về tội lỗi." (ĐGH Pi=ô XII) Các môn đệ của Chúa Giê-su phải giúp đỡ những người tội lỗi biết được hành động xấu xa của mình và từ bỏ nó, và tin Chúa Giê-su như ngài đã làm. Người môn đệ của Chúa Giê-su phải chỉ đường cho những tội nhân đến với Thiên Chúa bằng cách bảo họ hãy từ bỏ những điều ác của họ và tin vào Chúa Giê-su.

Chúa Giê-su phán với các môn đệ rằng: "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án."(Mc. 16, 15-16)

Kính chúc bình an của Chúa Kitô!
--

Gospel Mk 1:14-20

Beloved Brothers and Sisters,

The people in Nineveh lived in sins. God did not punish them right away because he is love. He is very patient to sinners. God asked Jonah to Nineveh to send his message to the people: "Forty days more and Nineveh shall be overthrown,"(Jon. 3, 4) "The LORD is gracious and merciful, slow to anger and abounding in mercy."(Ps. 145, 8)

God is love and wants sinners to repent and live. "Do I find pleasure in the death of the wicked—oracle of the Lord GOD? Do I not rejoice when they turn from their evil way and live?"(Ez. 18, 23)

The people of Nineveh listened and obeyed God. They were saved from their destruction. "God saw by their actions how they turned from their evil way, he repented of the evil that he had threatened to do to them; he did not carry it out."(Jon. 3, 10)

Jesus came to the world to tell people to repent and believe in the Gospel in order to be saved. He also wanted to extend his messianic mission through generations by calling his disciples to continue his work.

"The sin of the century is the loss of the sense of sin."(Pope Pius XII). Jesus' disciples must reach out to help sinners to know their evil-doing and to turn away from it, and believe in Jesus as he did. A Jesus' disciple must show sinners the way to God by telling them to turn from their evils and believe in Jesus.

Jesus said to disciples, "Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature. Whoever believes and is baptized will be saved; whoever does not believe will be condemned."(Mk. 16, 15-16)

Peace of Christ!

, or

 
SONG VA CHIA SE LOI CHUA - CN3TN-B PDF Print E-mail

CHÚA NHẬT Thứ III MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B.

Sáng Thế 3:1-5.10; 1 Cr 7:29-31; Mc 1: 14-20.

SỐNG VÀ CHIA SẺ: "Hãy sám hối" và " Tin vào Tin Mừng".

Thuyết Giảng: Phó Tế Vĩnh Viễn Đôminicô Vũ Quang Minh.

Tin mừng Marcô hôm nay công bố hai mệnh lệnh song hành giúp các tín hữu Chúa Kitô đổi mới cuộc sống đó là: "hãy sám hối" và " Tin vào Tin Mừng".

Vâng, Bốn vị trong phúc âm hôm nay cũng đã bỏ Cha Mẹ già và nghề chài lưới, họ thấy những việc kỳ diệu và đầy quyền năng nơi Đức Yêsu làm, qua ơn Thánh Thần Thiên Chúa, họ cùng nhau sau khi Chúa Yêsu về trời, họ ra đi làm chứng về Ngài cho dù phải chết để truyền tải đức tin.

Phúc Âm Thánh Sử Marcô cũng muốn bảo các tín hữu thời nay tham dự cách chủ động vào sứ vụ "lưới người", ngõ hầu chúng ta quy tụ cùng với mọi người dưới vòm trời này về hưởng ơn cứu độ .

Thời kỳ đã mãn và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Với ý hướng chìm sâu vào đức tin không lay chuyển, chỉ có thế, qúi bạn và tôi được mời gọi ngay chính vào lúc chúng ta bước qua giếng rửa tội. Chúng ta cần ý thức rằng: để đáp lại lời mời gọi ấy, cần phải hành động ngay theo mệnh lệnh của Đức Yêsu "Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng", được cụ thể hóa bằng việc canh tân đời sống, quay trở về để tin vào Thiên Chúa, tin vào Đức Yêsu trong Bí Tích Thánh Thể Tình Yêu trao ban và sống theo những đòi hỏi của Tin Mừng trong cuộc sống hằng ngày, hơn là sống ích kỷ cho riêng mình.

Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI đưa ra lời kêu gọi: " để trở thành dấu chỉ và phương thế kết hiệp sâu xa với Thiên Chúa trong thế giới, các tín hữu Kitô chúng ta phải xây dựng cuộc sống trên 4 cột trụ, đó là: cuộc sống trên nền tảng đức tin của các Tông Ðồ được chuyển lại trong Truyền Thống sinh động của Giáo Hội, tình hiệp thông huynh đệ, Thánh Thể và kinh nguyện. Có thế, Giáo Hội mới được kết hiệp bền vững với Chúa Kitô mà chu toàn sứ mạng của mình.

Để kết thúc bài chia sẻ hôm nay, xin kể một chuyện rút ngắn làm gương cho qúi vị về đời một Trung Uý an ninh, công tác tại cục "chống phản động" A16 thuộc Bộ Nội Vụ Công An Việt Nam tên là Nguyễn Hoàng Đức đã viết:"Con đường Đức tin vào Nước Chúa qua cây cầu Hồng Y FX Nguyễn Văn Thuận,"của tôi, Ngay việc của Đức cha FX Nguyễn Văn Thuận thôi, nếu giáo hội mà ngài theo hợp pháp, thì việc giáo hội đó tổ chức ra một hội đoàn "Tu hội Hy Vọng" tại sao thành bất hợp pháp? Nếu bất hợp pháp sao không đưa người phạm pháp ra xử theo luật mà cứ tự tiện biệt giam ngài?

Hồi đó, một cách tự nhiên, hàng tuần tôi thường đi dự lễ tại nhà thờ Đức Bà, nghe linh mục giảng tôi rất cảm động và khâm phục về trình độ phản tỉnh cũng như mở lòng với tha nhân qua hai hình thức "Lỗi tại tôi! Lỗi tại tôi! Lỗi tại tôi mọi đàng!" Và việc "Anh chị em chúc bình an cho nhau," cúi rạp mình chào những người, cúi phía trái, và cúi phía phải chào nhau

...Có một đêm tôi được một giấc mơ kéo vào thế giới của tâm linh, đại loại như có một cánh tay dẫn tôi đến một chân trời có tấm phông thả từ vòm trời xuống, và có giọng nói, nếu tôi vén màn sẽ nhìn thấy thế giới ánh sáng ở phía bên kia. Tôi giơ tay vén màn thì choàng tỉnh. Đêm thứ hai, sau đó vài ngày, thì giấc mơ kéo tôi đến thẳng nhà thờ, và có giọng nói "Hãy đi vào đường của tâm linh thiêng liêng"... Kể từ đó, sáng chủ nhật nào tôi cũng dậy từ 5 giờ sáng đi lễ nhà thờ Phùng Khoang, tôi đã luôn tự nhận mình là con cái Chúa...

*TÔI CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN: Tối 19/4/2003, tôi được rửa tội... Trước bàn thờ Chúa ở nhà thờ và bàn thờ Chúa ở nhà riêng, tôi đã hân hoan cảm tạ Chúa rằng: "Lạy Chúa! Hành trình đi đến đức tin của con có cả ơn soi-ơn gọi-và ơn chọn, khởi đầu từ hạt men đầu tiên nơi cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, giờ đã dậy lên cả đống men, trong tâm hồn con tràn ngập ân sủng đức tin của Chúa, trong Chúa và hướng về Chúa!" Ước gì MỌI tín hữu Chúa hãy can đảm tuyên xưng đức tin, tin vào tin mừng và ăn năn thống hối lỗi tội chống Chúa của mình. Amen

----------------------------

 
SONG VA CHIA SE LOI CHUA - CN3TN-B PDF Print E-mail

CN 3 - TN CHÚA GỌI MÔN ĐỆ 21/ 1/ 2018

SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA

Bốn ông môn đệ đầu tiên

Nghe lời Chúa gọi họ liền theo luôn

Gương này nhắc nhở đòan con

Chu toàn trách nhiệm làm môn đệ Thầy. Mt 1, 14

Bốn ông : Simon, An-rê, Gia-cô-bê và Gioan đang đánh cá trên biển hồ
như các người dân trong làng, thì nghe tiếng Chúa mời gọi, Các ông đã
sẳn sàng đã bỏ lại tất cả: cha mẹ, vợ con, nghề nghiệp để bước theo
Ngài.

Ai đọc đoạn Tin Mừng này cũng ngạc nhiên và tự hỏi làm sao các ông có
được một sự đổi đời như thế ? Phải chăng các ông đã gặp Chúa trước
rồi và đây chỉ là giây phút quyết định ?

Vâng, đúng thế. Chúa luôn đi bước trước mởi gọi chúng ta. Bốn ông dân
chài theo Chúa vì các ông nhận ra Chúa là Đấng Cứu Độ và tin vào Tin
Mừng của Ngài có giá trị hơn mọi thứ các ông đang có. Họ ưu tiên chọn
Chúa hơn mọi giá trị trần gian này.

NHỜ THÁNH THẦN Chúa cho con niềm vui và hạnh phúc khi bước theo Chúa. Vì

" Ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc " Tv 16: 2

Vì ngoài Chúa ra con nào đâu thấy hạnh phúc.

Chỉ có nơi Chúa con mới tìm được niềm vui " Chúa là gia
nghiệp đời con"

+ And until we meet again. May God hold you in the palm of His hand.

Hẹn gặp lại bạn. Xin Chúa gìn giữ bạn trong bàn tay của Ngài.

VĂN ĐẢNG NGUYỄN

----------------------------------

 
SONG VA CHIA SE LOI CHUA - CN3TN-B PDF Print E-mail


CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM B (21/01/2018)

THẦY GỌI TRÒ ĐÁP NHỊP NHÀNG

SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA - MAC-CÔ 1, 14-20

Người bảo các ông: "Các anh hãy đi theo tôi,
tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá."
Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người. ( C. 17)

I. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ (1,14-20):
(14) Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. (15) Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."
(16) Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-mon với người anh là ông An-rê, đang quang lưới xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. (17) Người bảo các ông: "Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá." (18) Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người.
(19) Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. (20) Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền, với những người làm công, mà đi theo Người.

II. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ (1,14-20):
2.1 Bối cảnh của câu chuyện Đức Giê-su gọi bốn môn đệ đầu tiên:
a) Về thời gian: là sau khi ông Gio-an Tiền Hô bị cầm tù và Đức Giê-su xuất hiện như một vị ngôn sứ rao giảng Tin Mừng Cứu Độ và kêu gọi sám hối.
b) Về không gian: là dọc bờ biền hồ Ga-li-lê nơi có nhiều ngư dân họat động đánh bắt cá.

2.2 Diễn tiến của câu chuyện: "Thầy GỌI" "trò ĐÁP" không thể nhịp nhàng hơn:
a) "Thầy gọi": "Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá."
b) "Trò đáp": Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người.

2.3 Nội dung của câu chuyện: Từ nghể cũ (lưới cá) chuyển sang nghề mới (lưới người) một cách nhẹ nhàng: Đức Giê-su tuy không phải là một ngư dân chuyên nghiệp, nhưng lại rất am tường về nghề bắt cá Ngài đã dùng chính cái nghề của An-rê, Si-mon, Gio-an và Gia-cô-bê để nói về công việc Ngài sẽ giao cho họ: "Tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá." Và bốn môn đệ đầu tiên nắm bắt ngay công việc mới của mình. Cả bốn vị đã chu toàn sứ vụ chinh phục con người cho Chúa Giê-su Ki-tô bằng một đời sống dấn thân truyền giáo.

III. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ (1,14-20):
3.1 Chúng ta được Thiên Chúa mời gọi trong chính môi trường quen thuộc của mình:
Các Ki-tô hữu linh mục triều được Chúa gọi thì sẽ được giám mục giáo phận sai đến một môi trường truyền giáo hoặc là giáo xứ hoặc là giáo điểm để chinh phục con người cho Chúa Ki-tô.
Các Ki-tô hữu tu sĩ nam nữ được Chúa gọi thì sẽ được bề trên Dòng gửi đến một môi trường truyền giáo hoặc là giáo xứ hoặc là giáo điểm để chinh phục con người cho Chúa Ki-tô.
Còn các Ki-tô hữu giáo dân được Chúa gọi thì sẽ được Chúa đặt vào trong môi trường gia đình, học đường, khu phố, công ty, xí nghiệp... để họ "thả lưới bắt người" cho Chúa và biến đổi các môi trường ấy thành Nước Thiên Chúa.

3.2 Công việc biến đổi các môi trường đòi chúng ta phải hy sinh, từ bỏ và thánh thiện:
Kinh nghiệm cho chúng ta thấy "thả lưới bắt người" và biến đổi gia đình và xã hội không phải là chuyện đơn giản. Có nhiều cản trở từ bên trong cũng như từ bên ngoài. Lòng người ngày nay cũng rất khó mà chinh phục, lôi cuốn. Vì thế mà chúng ta phải cậy vào sức mạnh của Thần Khí mà tiếp xúc và thuyết phục. Nhưng trước hết chúng ta phải có một cuộc sống hy sinh từ bỏ và kết hiệp mật thiết với Chúa Ki-tô là Đấng đã gọi chúng ta và giao công việc "thả lưới bắt người" cho chúng ta.

IV. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ (1,14-20):
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô là Con Thiên Chúa làm người,
con cảm tạ Chúa vì Chúa đã luôn mời gọi con đi theo Chúa và thả lưới bắt người cho Chúa. Cả hai việc ấy đều rất khó, vì một đàng là do bản thân con yếu kém, nhát gan, lười biếng, ngại hy sinh vất vả; đàng khác là do lòng người khó thuyết phục.
Nhờ Chúa Thánh Thần thúc đẩy con một lòng nhiệt thành, một ý chí kiên cường và một phương pháp thích hợp để con mạnh dạn "thả lưới bắt người" cho Chúa.
 Chúa là Đấng hằng sống hằng trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn ngàn đời. Amen.

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
Sài-gòn ngày 16 tháng 01 năm 2018

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 4 of 143