mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay867
mod_vvisit_counterHôm Qua9655
mod_vvisit_counterTuần Này54722
mod_vvisit_counterTuần Trước45104
mod_vvisit_counterTháng Này145778
mod_vvisit_counterTháng Trước172895
mod_vvisit_counterTất cả10650034

We have: 98 guests online
Your IP: 54.162.173.119
 , 
Today: Apr 22, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Sống và Chia Sẻ Lời Chúa
SONG VA CHIA SE LOI CHUA - THU BAY- CN1MC-B PDF Print E-mail

SỐNG VÀ CHIA SẺ: Phúc Âm theo Thánh Mát-thêu (5: 43-48) - Thứ bảy 24-2-2018

" Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện."(Mt 5, 48)

Anh Chị Em yêu quí,

"Môsê đã nói với dân chúng rằng: "Hôm nay Chúa là Thiên Chúa truyền lệnh cho ngươi phải thi hành các lề luật và các huấn lệnh này; ngươi phải tuân giữ và thực thi các điều đó hết lòng và hết tâm hồn."(Dt 26,16) Thiên Chúa là tình yêu và ngài muốn mọi người tuân theo luật pháp với tình yêu thay vì là sự bó buộc như là những nô lệ, vì những nô lệ có thể không yêu chủ nhưng vẫn giữ các luật của chủ.
Tuy nhiên, Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa đến trên thế gian đã dạy rằng Thiên Chúa là Cha trên trời. Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta nói, "Lạy Cha chúng con ở trên trời ..."(Mt 6, 9). Ngài đã yêu cầu chúng ta nên hoàn hảo giống như Cha trên trời của chúng ta. Chúng ta không thể nên hoàn thiện như ngài và yêu ngài nếu không biết ngài là cha trên trời.
Ngày nay, có rất nhiều người trên thế giới không biết hoặc không chấp nhận Thiên Chúa là Cha trên trời của họ.
Tại sao? Bởi vì họ không biết Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa mà Cha đã sai đến thế gian.
Chúa Giê-su phán rằng: "Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con."(Ga. 17, 25) Nếu tôi biết Chúa Giê-su, tôi sẽ biết Chúa Cha. Ngài nói, "Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người."(Ga. 14, 7). Chúa Giê-su phán với những người Pha-ri-siêu rằng: " Các ông không biết tôi, cũng chẳng biết Cha tôi. Nếu các ông biết tôi, thì hẳn cũng biết Cha tôi."(Ga. 8, 19) Cha trên trời và tình yêu trọn vẹn của Ngài đã được Đức Chúa Giê-su bày tỏ cho chúng ta" Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa."(Ga. 17, 26).

*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Nếu tôi yêu mến Cha trên trời một cách hoàn hảo như tình yêu hoàn hảo của Người đối với tôi, tôi sẽ vâng lời anh ta bằng cả trái tim và tâm hồn tôi. Đó cũng là niềm vui của tôi để phục vụ ngài. "Vâng, thánh ý Ngài làm con vui sướng thoả thuê, chỉ bảo con như những người cố vấn."(Tv. 119, 24).
Để được trọn vẹn như Chúa Giêsu mời gọi tôi, điều đó có thể đạt được bằng cách tuân giữ hai điều răn: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình."(Lc. 10, 27)

Kính chúc bình an của Chúa Kitô!

--

Gospel Mt 5:43-48

"So be perfect, just as your heavenly Father is perfect."(Mt. 5, 48)

Beloved Brothers and Sisters,

"Moses spoke to the people, saying: "This day the LORD, your God, commands you to observe these statutes and decrees. Be careful, then, to observe them with all your heart and with all your soul."(Dt. 26, 16) God is love and he wants the people obeying his laws with love instead of their obligation as the slaves because the slaves might not love his master but still keeps his commandments.

However, Jesus is the Son of God coming into the world to teach that God is the heavenly Father. When we pray, we say, "Our Father in heaven..."(Mt. 6, 9) He asked us to be perfect just as our heavenly Father. We can not be perfect and love him if we do not know him as the heavenly Father.

Today, there are many people in the whole world do not know or accept God as their heavenly Father. Why?
Because they do not know Jesus as Son of God who the father sent to the world. Jesus said, "Righteous Father, the world also does not know you, but I know you"(Jn. 17, 25) If I come to know Jesus, I will know the Father. He said,"If you know me, then you will also know my Father."(Jn. 14, 7) Jesus said to the Pharisees, "You know neither me nor my Father. If you knew me, you would know my Father also."(Jn. 8, 19) The heavenly Father and his perfect love were revealed to us by Jesus. "I made known to them your name and I will make it known, that the love with which you loved me may be in them and I in them."(Jn. 17, 26)

God is love! And he is our heavenly Father. The perfect love of the heavenly Father is also revealed to the world. "For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life."(Jn. 3, 16)

A perfect father would never stop loving his children. "Can a mother forget her infant, be without tenderness for the child of her womb? Even should she forget, I will never forget you."(Is. 49, 15)

If I love the heavenly Father perfectly just as his perfect love for me, I will obey him with my whole heart and mind. It is also my delight to serve him. "Your testimonies are my delight; they are my counselors."(Ps. 119, 24)

In order to be perfect as Jesus invited me, it can be achieved by observing two commandments: "You shall love the Lord, your God, with all your heart, with all your being, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself."(Lk. 10, 27)

Peace of Christ!

Peace of Christ!

---------------------------

 
SONG VA CHIA SE LOI CHUA- CN2MC-B PDF Print E-mail

CHIA SẺ TIN MỪNG - Chúa Nhật thứ 2 Mùa Chay (25-2-2018)

Cần có con mắt đức tin để nhận ra bản chất
«con cái Thiên Chúa» nơi mình và tha nhân

ĐỌC LỜI CHÚA

• St 22,1-2.9a.10-13.15-18: (15) Sứ thần Chúa nói với Ápraham: (16) «Bởi vì ngươi đã làm điều đó, đã không tiếc con của ngươi, con một của ngươi, (17) nên Ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên đông, nên nhiều như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. (18) Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau được phúc như dòng dõi ngươi, chính bởi vì ngươi đã vâng lời Ta.»

• Rm 8,31b-34: (31b) Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta?

• TIN MỪNG: Mc 9,2-10

Đức Giêsu biến đổi hình dạng

(2) Sáu ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. (3) Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. (4) Và ba môn đệ thấy ông Êlia cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. (5) Bấy giờ, ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: «Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia». (6) Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. (7) Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: «Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người». (8) Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi. (9) Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. (10) Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu «từ cõi chết sống lại» nghĩa là gì.

Câu hỏi gợi ý:

1. Điều các tông đồ thấy nơi Đức Giêsu khi Ngài hiển dung trên núi khác với điều các ông thấy nơi Ngài hằng ngày ở chỗ nào? Trường hợp nào các ông thấy được bản chất của Ngài?

2. Chúng ta cần hành xử với mọi người đúng theo bản chất con người họ, hay theo những gì chúng ta thấy ở bên ngoài? Bản chất đích thực và sâu xa nhất của mỗi người là gì?

3. Bản chất đích thực của mọi người chung quanh ta – là hình ảnh và là con cái Thiên Chúa – có hiện ra trước con mắt đức tin của ta không? Ta thường hành xử theo con mắt đức tin hay theo con mắt xác thịt?

Suy tư gợi ý:

1. Bản chất và hiện tượng

Khi cứu xét một sự vật, dù lớn hay nhỏ, tâm hay vật, trừu tượng hay cụ thể... bất cứ triết lý nào, đông phương cũng như tây phương, đều nói đến và phân biệt hai phạm trù căn bản này: bản chất và hiện tượng.

– Hiện tượng: là những gì hiện ra trước mắt mọi người, thấy được dễ dàng, và thường thay đổi, nay thế này mai thế khác. Chẳng hạn, đối với một người, thì hiện tượng là những gì liên quan đến hình dạng (khuôn mặt, chiều cao, vẻ đẹp, mầu da), khả năng (trình độ văn hóa, nghề nghiệp, chuyên môn, tài nghệ), tính nết (quan niệm, tư tưởng, thói quen, các khuynh hướng), sở hữu (sự giàu nghèo, của cải, nhà cửa), v.v...

– Bản chất: là cái sâu thẳm bên trong, khiến cho một vật là chính nó, chỉ thấy được bằng trí tuệ, và tương đối không thay đổi.

2. Khi Đức Giêsu hiển dung, các tông đồ thấy được bản chất của Ngài

Khi sống với Đức Giêsu, các tông đồ chỉ thấy được những hiện tượng bên ngoài của Thầy mình: thân xác, thói quen, lời nói, việc làm, với những lời giảng dạy, những phép lạ, v.v... Từ đó các ông dự đoán về bản chất của Thầy mình: trước hết Ngài là một Thầy Đạo vì Ngài dạy về đạo lý, tôn giáo; kế đến Ngài là người được Thiên Chúa sai đến, là người của Thiên Chúa, vì Ngài có thể nhân danh Thiên Chúa mà làm phép lạ, chữa bệnh, trừ quỉ... Sự hiểu biết của các ông về bản chất của Ngài chỉ là dự đoán, căn cứ trên những hiện tượng mà các ông thấy được, tuy đúng, nhưng chưa phải là bản chất đích thực và sâu xa của Ngài.

Nhưng khi Ngài tỏ vinh quang của Ngài qua việc hiển dung trên núi Tabor (x. Mt 17,1-8), các môn đệ Ngài được nhìn thấy nhãn tiền bản chất của Thầy mình qua những hình ảnh mang tính biểu tượng diễn ra trước mắt các ông. Ngài đứng giữa Môsê và Êlia, là hai nhân vật vĩ đại tiêu biểu cho Lề Luật và các ngôn sứ, là hai thực tại nền tảng của tôn giáo Do Thái. Đứng giữa hai ông, điều đó có nghĩa là Ngài lớn hơn hai ông. Toàn cảnh – với y phục rực rỡ, mây trắng bao phủ – biểu tượng cho sự vinh quang cùng tột của Ngài. Câu nói từ trong đám mây phán xuống cho các ông biết rõ bản chất đích thực của Ngài: «Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người». Vậy thì Ngài chính là Con Thiên Chúa. Điều các ông thấy bằng mắt, nghe bằng tai về Thầy mình lúc ấy là bản chất đích thực của Ngài, khác với bình thường các ông chỉ thấy những hiện tượng bên ngoài của Ngài.

TÔI CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN

Lạy Cha, việc Đức Giêsu hiển dung trước mắt các tông đồ khiến các ông nhìn thấy bản chất đích thực và cao trọng của Ngài là Con Thiên Chúa. Nếu con mắt đức tin của chúng con còn trong sáng, tinh nhuệ, ắt sẽ thấy mọi người chung quanh chúng con «hiển dung» trước mắt mình với bản chất rất cao trọng của họ: là hình ảnh và là con cái của Thiên Chúa. NHỜ THẦN KHÍ Chúa DẪN DẮT chúng CON biết biểu lộ lòng yêu mến Thiên Chúa cách cụ thể, qua việc yêu thương và quí mến những người đang sống chung quanh, bất chấp họ là người thế nào.

Nguyễn Chính Kết

---------------------------------

 
SONG VA CHIA SE LOI CHUA - THU SAU-CN1MC-B PDF Print E-mail

Thứ Sáu 23-2-18

SỐNG VÀ CHIA  SẺ: Phúc Âm theo Thánh Mát-thêu (5: 20-26)

Anh Chị Em yêu quí,

Chúa Giê-su phán với các môn đệ rằng: " "Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con sẽ không được vào Nước Trời đâu."(Mt. 5, 20)

Trong Kinh thánh, những người công chính có nghĩa là những người tuân giữ luặt của Chúa một cách trung thành. Giống như cha mẹ của thánh Gio-an Tẩy giả "Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì."(Lc. 1, 6). Các môn đệ của Ngài được gọi là những người công chính, nhưng Chúa Giê-su đã dạy họ nhiều hơn về những gì họ nghĩ về sự công chính.

Điều răn thứ năm là: "Chớ giết ngươi"(Xh. 20, 13). Sự giết chết là một hành động giết người. Nhưng Chúa Giê-su đi vượt xa hơn một hành động giết chóc. Một người có thể phạm tội trong tâm trí, tâm hồn, và hành vi thù hận. Hận thù, ghen tuông, ích kỷ, ghen tị, tham lam ... có thể mang đến việc giết người. Điều răn thứ năm có thể được hiểu là luặt tình yêu, yêu cả kẻ thù.

"Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em."(Mt. 5, 43-44)

Tình yêu đòi hỏi tha thứ và cầu nguyện cho kẻ thù. "Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình."(Mt. 5, 23-24)

Chúa muốn tôi yêu cả kẻ thù của tôi bằng cách cầu nguyện cho họ. Nếu tôi yêu kẻ thù của tôi, tôi phải hòa giải với họ. Nó có nghĩa là tôi phải tha thứ cho họ trước tiên, và tôi sẽ đến với Thiên Chúa và cầu nguyện cho họ.

Để được vào Nước Trời, Chúa Giê-su đã phán rằng: "Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em."(Ga. 13-14) Nói cách khác, tôi phải yêu tha nhân như Chúa Giê-su yêu tôi.

Kính chúc bình an của Chúa Kitô!

QUANG HOANG

-----------------------------
Fri. 2, 23-18
Gospel Mt 5:20-26

Beloved Brothers and Sisters,

Jesus said to his disciples: "I tell you, unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter into the Kingdom of heaven."(Mt. 5, 20)

In the Bible, the righteous persons meant the ones who faithfully kept the God' s laws. Like the parents of John the Baptist, "Both were righteous in the eyes of God, observing all the commandments and ordinances of the Lord blamelessly."(Lk. 1, 6). His disciples were called the righteous men but Jesus taught them more about what they thought about the righteousness.

The fifth commandment said, "You shall not kill"(Ex. 20, 13). Killing is a murderous act. But Jesus went beyond an act of killing. A person could commit sins in the mind, heart, and hatred behaviors. The hatred, jealousy, selfishness, envy, covetousness... could bring up to the killing. The fifth commandment could be understood as the commandment of love, even enemies.

"You have heard that it was said, 'You shall love your neighbor and hate your enemy.' But I say to you, love your enemies, and pray for those who persecute you."(Mt. 5, 43-44)

Love requires forgiving and praying to enemies. "Therefore, if you bring your gift to the altar, and there recall that your brother has anything against you, leave your gift there at the altar, go first and be reconciled with your brother, and then come and offer your gift."(Mt. 5, 23-24)

God wants me to love even my enemies by praying for them. If I love my enemies, I have to reconcile with them. It means that I have to forgive them first, and then I will come to God and pray for them.

To enter the kingdom of God, Jesus said,"As I have loved you, so you also should love one another."(Jn. 13-14) In other words, I have to love others as Jesus loves me.

Peace of Christ!

-----------------------------

 
SONG VA CHIA SE LOI CHUA - THU TU-CN1MC-B PDF Print E-mail

SỐNG VÀ CHIA SẺ Phúc Âm theo Thánh Lu-ca (11: 29-32)

Thứ tư - Ngày 23-2-2018 - CN1MC-B

Anh Chị Em yêu quí,

"Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na."(Lc.11,29)

Chúa Giê-su gọi các thầy thông giáo và những người Pha-ri-siêu là kẻ gian ác. Ngay cả Chúa Giê-su đã thực hiện nhiều công việc kỳ diệu. Quyền năng của ngài đã chinh phục Satan và tất cả các loại bệnh tật. Họ vẫn còn chống lại Chúa Giê-su. Họ quyết không tin ngài là con Thiên Chúa. " Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy, các ông sẽ biết và ngày càng biết thêm rằng: Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha."(Ga. 10, 37-38).

"Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy."(Lc. 11, 30) Thánh Gio-an Tẩy giả làm chứng về Chúa Jêsus: " Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Con Thiên Chúa."" (Ga. 1,34). Thánh Gioan Tông đồ nói, " Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận."(Ga.1, 11)

Trước khi Chúa Giê-su lên trời, Ngài truyền cho các môn đệ rằng: " "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án."(Mc. 16, 15-16)

Chúa Giê-su đã phán: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy."(Ga. 14, 6) Ngài là sự lựa chọn duy nhất để bảo đảm cho sự cứu rỗi Chúa Giê-su là Tin Mừng mà tôi phải mang đến cho bất cứ ai chưa có, bởi vì đó chính là lệnh truyền của Chúa Giê-su cho những người theo ngài. Hãy kêu gọi họ hãy sám hối và tin vào Tin mừng!
Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa!
[Người phán]: "Các ngươi chớ cứng lòng (TV. 95, 8)

Kính chúc bình an của Chúa Kitô!

QUANG HOÀNG

--

Gospel Lk 11:29-32
Beloved Brothers and Sisters,

"While still more people gathered in the crowd, he said to them, "This generation is an evil generation; it seeks a sign, but no sign will be given it, except the sign of Jonah."(Lk. 11, 29)

Jesus called the scribes and the Pharisees the evil generation. Even Jesus performed many wondrous deeds. His wisdom and power conquered Satan and all kind of diseases. They were still against Jesus. They persisted in their non-belief. "If I do not perform my Father's works, do not believe me; but if I perform them, even if you do not believe me, believe the works, so that you may realize [and understand] that the Father is in me and I am in the Father."(Jn. 10, 37-38)

"Just as Jonah became a sign to the Ninevites, so will the Son of Man be to this generation."(Lk. 11, 30) John the Baptist testified that Jesus is the one to come and he is the Son of God. "Now I have seen and testified that he is the Son of God."(Jn. 1, 34). St. John the apostle said, "He came to what was his own, but his own people did not accept him."(Jn. 1, 11)

Before Jesus ascended into heaven, he commanded his disciples, "Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature. Whoever believes and is baptized will be saved; whoever does not believe will be condemned."(Mk. 16, 15-16)

Jesus said, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me."(Jn. 14, 6) He is the only choice for securing the salvation. Jesus is the Good News which I have to bring to anyone who does not have it because it is Jesus' commandment to his followers. Let's ask them to repent and believe in the Good News.

"If today you would hear his voice:

Do not harden your hearts(Ps. 95, 8)

Peace of Christ!

---------------------------

 
SONG VA CHIA SE LOI CHUA- THU BA-CN1MC-B PDF Print E-mail

Phúc âm theo Thánh Mát-thêu (6: 7-15)

Thứ ba -CN1MC-B

Anh Chị Em yêu quí,

SỐNG VÀ CHIA SẺ ĐOẠN KINH THÁNH SAU: "Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin... "Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời" (Mt 6, 8-9)

Chúa Giê-su đã nói: "Cha anh em ..." Chúa Giê-su cho chúng ta biết Cha của ngài cũng là Cha của chúng ta.

Cha trên trời của chúng ta có nghĩa là cha của toàn thể nhân loại. Khi tôi cầu nguyện, tôi cầu nguyện cho người khác và với những người khác nữa.

Cha trên trời là một vị cha hoàn hảo. Chúa Giê-su muốn chúng ta trở nên hoàn hảo như Cha. "Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện."(Mt. 5, 48)

Cha yêu thương các con mình. Ngài đã cho con mình món quà tốt nhất. "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời."(Ga. 3, 16).

Mối quan hệ trong gia đình là tình yêu. Chúa Giê-su đã phán rằng: "Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy."(Ga. 15, 9) Ngài cũng nói, " anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em."(Ga. 13, 34)

Kính chúc bình an của Chúa Kitô!

--

Gospel Mt 6:7-15

Beloved Brothers and Sisters,

"Your Father knows what you need before you ask him ... Our Father in heaven,"(Mt. 6, 8-9)

Jesus said, "Your Father..." Jesus let us know that his Father also is our Father.

Our heavenly Father means the father of all humanity. When I pray, I pray for the others and with the others, too.

The heavenly Father is a perfect father. Jesus wants us to be perfect like the father. "So be perfect, just as your heavenly Father is perfect."(Mt, 5, 48)

Father loves his children. He gave his children the best gift. " For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life."(Jn. 3, 16)

The relation in a family is love. Jesus said, "As the Father loves me, so I also love you." He also said, " As I have loved you, so you also should love one another."(Jn. 13, 34)

Peace of Christ!

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 10 of 153