mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4051
mod_vvisit_counterHôm Qua9918
mod_vvisit_counterTuần Này30463
mod_vvisit_counterTuần Trước51955
mod_vvisit_counterTháng Này178154
mod_vvisit_counterTháng Trước299691
mod_vvisit_counterTất cả18036998

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THƯ TƯ CN29TN-A PDF Print E-mail

qua1955
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Tư 21-10-20

Phúc Âm Thánh Luca. (12, 39-48)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến". Phêrô thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?" Chúa phán: "Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: "Chủ tôi về muộn", nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa: chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn."

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ LC

Chúa Giêsu phán: "Nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: "Chủ tôi về muộn", nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa: chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. ."(Lc. 12, 45-46)

Trên thực tế, nhiều người nghĩ rằng cuộc sống còn dài và ngay cả không quan tâm đến sự chết của mình. Tất cả những gì họ muốn là tìm kiếm danh vọng thế gian, quyền lực, tiền bạc, lạc thú thế tục ... và họ làm nhiều việc ác để hãm hại những kẻ không có sức tự vệ. Họ đặt số phận của họ với nguy cơ hỏa ngục đời đời.

Lắng nghe Chúa Giêsu là cách giúp mọi người tránh được hỏa ngục đời đời. Yêu thương và phục vụ những người nhỏ bé mọn và sẵn sàng lắng nghe tiếng Chúa mời gọi bất cứ lúc nào.

"Quả thế, thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy."(Mt. 24, 37-39)

Người khôn ngoan thì biết lo cho số phận đời sau của mình. Chúa Giêsu đã phán: "Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?"(Mt. 16, 26)

Bình an của Chúa Kitô!

Đaminh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Wednesday 10-21-20

Gospel LK 12: 39-48

Jesus said to his disciples: "Be sure of this: if the master of the house had known the hour when the thief was coming, he would not have let his house be broken into. You also must be prepared, for at an hour you do not expect, the Son of Man will come." Then Peter said, "Lord, is this parable meant for us or for everyone?" And the Lord replied, "Who, then, is the faithful and prudent steward whom the master will put in charge of his servants to distribute the food allowance at the proper time? Blessed is that servant whom his master on arrival finds doing so. Truly, I say to you, he will put him in charge of all his property. But if that servant says to himself, 'My master is delayed in coming,' and begins to beat the menservants and the maidservants, to eat and drink and get drunk, then that servant's master will come on an unexpected day and at an unknown hour and will punish the servant severely and assign him a place with the unfaithful. That servant who knew his master's will but did not make preparations nor act in accord with his will shall be beaten severely; and the servant who was ignorant of his master's will but acted in a way deserving of a severe beating shall be beaten only lightly. Much will be required of the person entrusted with much, and still more will be demanded of the person entrusted with more."

Reflection:

Jesus said, "If that servant says to himself, 'My master is delayed in coming,' and begins to beat the menservants and the maidservants, to eat and drink and get drunk, then that servant's master will come on an unexpected day and at an unknown hour and will punish the servant severely and assign him a place with the unfaithful."(Lk. 12, 45-46)

In fact, many people think that life is long and do not even care about their death. All they want is to seek worldly fame, power, money, worldly pleasures ... and they do many evil deeds to harm those who are defenseless. They put their fate in danger of eternal hell.

Listening to Jesus is a way to help people avoid eternal hell. Love and serve the little ones and are ready to listen to God's call at any time.

"For it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. In [those] days before the flood, they were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day that Noah entered the ark. They did not know until the flood came and carried them all away. So will it be [also] at the coming of the Son of Man."(Mt. 24, 37-39)

Wise people take care of their future destiny. Jesus said: "What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life? Or what can one give in exchange for his life?"(Mt. 16, 26)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

------------------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ BA CN29TN-A PDF Print E-mail

qua1955
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Ba 20-10-20

Phúc Âm Thánh Luca. (12, 35-38): LUÔN SỐNG TỈNH THỨC

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, xếp chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy."

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ LC

Chúa Giêsu nói với một người giàu có: "Hỡi kẻ ngu dại! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó."(Lc. 12, 20-21) Người giàu có là một kẻ ngu dại vì ông không biết cuộc đời của mình sẽ bị kết thúc bất cứ lúc nào. Ông không có sẵn sàng cho Nước Trời. .

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nói với mọi người hãy sẵn sàng cho Nước trời ở đời này. Nếu ai luôn sẵn sàng cho Nước Trời sẽ không sợ hãi khi Chúa đến gọi bất ngờ. Làm thế nào để mỗi người sẵn sàng khi Chúa đến gọi mình ra khỏi thế giới này vào bất cứ lúc nào?

Yêu thương và phục vụ! Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ trần gian. Ngài nói: "Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người."(Mt. 20, 28) Để ban ơn cứu rỗi của Thiên Chúa cho thế giới, Chúa Giêsu đã hy sinh chính mạng sống mình trên thập tự giá. Ngài kêu gọi tội nhân hãy sám hối tội lỗi. Ngài dạy mọi người hãy sẵn sàng cho Nước Trời vì mỗi người sẽ ra khỏi thế giới này vào bất cứ lúc nào mà mình không biết trước. Đừng chú tâm vào mọi sự trên thế giới này mà quên luôn sẵn sàng cho Nước Trời là cùng đích của mỗi người chúng ta.

Hãy yêu thương và phục vụ những anh chị em bé mọn chung quanh như lời dạy của Chúa Giêsu. Đó sẽ là sự phán xét của Thiên Chúa dành cho những người được hạnh phúc trên Nước Trời (Mt. 25, 31-46). Nếu không, sẽ là một thảm họa cho bất cứ ai không sẵn sàng cho Nước Trời ngay sau khi cuộc sống được kết thúc.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-minh Quang Hoàng, người Kitô hữu!

--

Bible sharing - Tuesday 10-20-20

Gospel LK 12: 35-38

Jesus said to his disciples: "Gird your loins and light your lamps and be like servants who await their master's return from a wedding, ready to open immediately when he comes and knocks. Blessed are those servants whom the master finds vigilant on his arrival. Amen, I say to you, he will gird himself,
have them recline at table, and proceed to wait on them. And should he come in the second or third watch and find them prepared in this way, blessed are those servants."

Reflection:

Jesus said to a rich man, "'You fool, this night your life will be demanded of you; and the things you have prepared, to whom will they belong?' Thus will it be for the one who stores up treasure for himself but is not rich in what matters to God."(Lk. 12, 20-21) A rich man is a fool because he does not know his life would be ended at any time. A rich man has nothìng ready for the Kingdom of heaven.

In today's Gospel, Jesus told everyone to be ready for the Kingdom of this world. Anyone who is always ready for the Kingdom will not be afraid when the Lord comes in a sudden call. How can everyone be ready when God comes to call us out of this world at any time?

Love and serve! Jesus is the Son of God, a Savior of the world. He said, "Just so, the Son of Man did not come to be served but to serve and to give his life as a ransom for many."(Mt, 20, 28) To give the salvation of God. for the world, Jesus sacrificed his own life on the cross. He calls sinners to repent of their sins. He told everyone to be ready for the kingdom of heaven because everyone will be out of this world at any time unexpectedly. Do not focus on everything in this world but forget to be ready for the Kingdom of heaven as our final destination.

Love and serve the least brothers and sisters around you as Jesus taught. That will be God's judgment on those who are happy in the Kingdom (Mt. 25, 31-46). Otherwise, it will be a disaster for anyone who is not ready for the Kingdom as soon as life ends.

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian!

--------------------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ HAI CN29TN-A PDF Print E-mail

qua1955
 - Thứ Hai 19-10-20

CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA:  Luca. (12, 13-21): TRÁNH MỌI THỨ THAM LAM

Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi". Người bảo kẻ ấy rằng: "Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?" Rồi người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu". Người lại nói với họ thí dụ này rằng: "Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: "Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?" Ðoạn người ấy nói: "Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi, mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: "Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi!" Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: "Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?" Vì kẻ tích trữ của cải cho mình, mà không làm giàu trước mặt Chúa, thì cũng vậy."

Suy niệm/CHIA SẺ

Ông Gióp thưa với Chúa rằng: "Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ,
tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng."(Gióp 1. 21) "Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân."(Ec. 1, 2) Chúa Giêsu dạy đám đông rằng: "Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu."(Lc. 12, 15)

Chúa phán với người giàu có rằng: "Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?" Vì kẻ tích trữ của cải cho mình, mà không làm giàu trước mặt Chúa, thì cũng vậy."(Lc. 12, 21-22)

Tại sao người giàu lại là kẻ ngu dại? Bởi vì anh ta không biết quan tâm đến sự sống đời sau sẽ đến và mạng sống của anh ta có thể kết thúc theo ý muốn của Chúa bất cứ lúc nào. Anh ta không biết mạng sống của mình sẽ không thuộc về ý muốn của mình do bởi tài sản của mình. Người giàu thật khờ khạo vì số phận của anh ta sẽ bị sa vào hỏa ngục đời đời (Lc. 16, 19-31).

Mỗi người dù không giàu tiền bạc cũng phải đề phòng lòng tham lam của mình. Bởi thay vì tìm kiếm Nước Thiên Chúa, họ chú tâm theo đuổi của cải nơi trần gian. Mỗi người có thể là một kẻ ngu dại bởi vì họ không cố gắng trở nên giàu có cho Thiên Chúa.

Làm thế nào để người Kitô hữu trở nên giàu có trước mặt Thiên Chúa ? Yêu thương và phục vụ! Họ yêu thương và phục vụ anh chị em bé mọn chung quanh mình. Họ chấp nhận chia sẻ phần của cải của mình cho người khác thay vì chỉ cố thu vén, nắm giữ. Nhiều người có thể nghèo về tiền bạc nhưng mỗi người đều có thể chia sẻ thời gian của mình để phục vụ những người bé mọn bên cạnh mình.

Làm thế nào để mỗi người trở thành một ngưòi khôn ngoan đích thực? Cho đi của cải trần gian cho người nghèo là cách để xây dựng kho tàng trên trời. Chúa Giêsu phán với người thanh niên giàu có: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi."(Mt. 19, 21) Chia sẻ thời gian để phục vụ những người bé mọn và bước theo Chúa Giêsu. Đó là con đường vào Nước Trời.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Monday 10-19-20

Gospel LK 12: 13-21

Someone in the crowd said to Jesus, "Teacher, tell my brother to share the inheritance with me." He replied to him, "Friend, who appointed me as your judge and arbitrator?" Then he said to the crowd, "Take care to guard against all greed, for though one may be rich, one's life does not consist of possessions." Then he told them a parable. "There was a rich man whose land produced a bountiful harvest. He asked himself, 'What shall I do, for I do not have space to store my harvest?' And he said, 'This is what I shall do: I shall tear down my barns and build larger ones. There I shall store all my grain and other goods and I shall say to myself, "Now as for you, you have so many good things stored up for many years, rest, eat, drink, be merry!"' But God said to him, 'You fool, this night your life will be demanded of you; and the things you have prepared, to whom will they belong?' Thus will it be for the one who stores up treasure for himself but is not rich in what matters to God."

Reflection:

Job said to God, "Naked I came forth from my mother's womb, and naked shall I go back there."(Job 1. 21) "Vanity of vanities! All things are vanity!"(Ec. 1, 2) Jesus taught the crowd, "Take care to guard against all greed, for though one may be rich, one's life does not consist of possessions."(Lk. 12, 15)

God said to him, 'You fool, this night your life will be demanded of you; and the things you have prepared, to whom will they belong?' Thus will it be for the one who stores up treasure for himself but is not rich in what matters to God."(Lk. 12, 21-22)

Why are rich people stupid? Because he has no interest in the coming life and his life can end according to the will of God at any time. He did not know his life would not belong to his will by his possessions. The rich man is a fool because his fate would be ended up in eternal hell (Lk. 16, 19-31).

Each person, even if he is not rich in money, must be wary of his own greed. Because instead of looking for the Kingdom of God, they are focused on pursuing their possessions on earth. Each person can be a fool because they are not trying to be rich for God.

How do Christians become rich before God? Love and serve! They love and serve the little siblings around them. They accept to share their wealth with others instead of just trying to collect and hold. Many people may be poor in money, but each can share their time serving the little ones beside them.

How do people become truly wise ones? Giving earthly possessions to the poor is the way to build up heavenly treasure. Jesus said to the rich young man, "If you wish to be perfect, go, sell what you have and give to [the] poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me."(Mt. 19, 21) Sharing time to serve the little ones and to follow Jesus is the way to the Kingdom.

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

-----------------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC -CN29TN-A - CHA NINH PDF Print E-mail

Phúc Âm Chúa Nhật 29 Thường Niên
Ngày 18 Tháng 10 Năm 2020
TIN MỪNG Mt: 22: 15-21
Của Cêsarê hãy trả cho Cêsarê, Của thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa.


Đây là câu trả lời của Chúa cho đám Pharisêu chỉ rình rập để bắt bẻ Chúa. Thực ra, mọi sự đều là của Chúa hết. Thánh Pholô nói: Có cái gì anh em có, mà không phải do anh em đã lãnh nhận đâu?


Chúa không đòi bất cứ cái gì của Chúa là phải trả cho Ngài. Ngài đã ban cho chúng ta hết mà.
Vậy điều Chúa muốn là gì? Đó là anh em hãy sinh lời cho Chúa.


Anh em được 5 nén, hãy sinh lời 5 nén. Được 2 nén hãy sinh lời 2 nén. Chúa cho anh em những nén bạc, đó là sự sống, là sức khỏe, là đôi chân đi, là hai bàn tay lành lặn, là trái tim, là khối óc. Hãy nghĩ tới những anh em mù lòa, câm điếc, què quặt, anh em sẽ biết mình nợ Chúa thế nào?

Anh em hãy tự xét mà làm việc, mà phục vụ, mà 'sinh lời' cho Chúa, tức là phục vụcho Giáo Hội, cho anh em, cho Nước Chúa .
Anh em đừng lười biếng mà chôn dấu những nén bạc ấy.

LM NGUYỄN AN NINH

--------------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ SÁU CN28TN-A PDF Print E-mail

qua1955
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Sáu 16-10-20

Phúc Âm Thánh Luca. (12, 1-7)

Khi ấy, có nhiều đám đông dân chúng đứng chung quanh, đến nỗi chen đạp lẫn nhau, nên Chúa Giêsu bắt đầu dạy các môn đệ trước tiên rằng: "Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái, nghĩa là sự giả hình. Không có gì che đậy mà không bị tiết lộ ra, và không có gì giấu kín mà chẳng biết được. Vì vậy, những điều các con nói trong nơi tối tăm, sẽ được nói ra nơi sáng sủa, và điều các con nói rỉ tai trong buồng kín, sẽ được rao giảng trên mái nhà. "Thầy bảo các con là những bạn hữu của Thầy rằng: Các con đừng sợ chi những kẻ giết được thân xác, rồi sau đó không thể làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho các con biết phải sợ ai: Hãy sợ Ðấng, sau khi đã giết chết, còn có quyền ném vào địa ngục. Phải, Thầy bảo các con hãy sợ Ðấng ấy. "Chớ thì năm con chim sẻ không bán được hai đồng tiền sao? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Hơn nữa, mọi sợi tóc trên đầu các con cũng đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn trọng hơn nhiều con chim sẻ."

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ:

Trước tiên, Chúa Giêsu bắt đầu nói với các môn đệ: "Hãy coi chừng men - tức là thói giả hình - của người Pha-ri-si."(Lc. 12, 1) Những người Pha-ri-siêu không sống theo lẽ thật. Họ giảng dạy nhưng họ không thực hành. Họ buộc những gánh nặng [khó mang] và đặt trên vai người ta, nhưng họ sẽ không nhấc một ngón tay để di chuyển."(Mt. 23, 3-4)

Chúa Giêsu muốn các môn đệ sống theo lẽ thật và không có gì phải sợ. Sự thật là chính Chúa Giêsu và những lời của Người. Những gì họ đã nghe từ Chúa Giêsu, họ phải can đảm loan truyền công khai cho mọi người mọi nơi và mọi hoàn cảnh.

Chúa Giêsu bảo đảm với môn đệ về tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa. Thiên Chúa biết mọi sự và chăm sóc các con cái của mình. Họ không nên sợ hãi trước sức mạnh của ác quỷ và của thế giới. Chúa Giêsu phán: "Phúc cho anh em khi họ sỉ nhục, bắt bớ anh em và vì Thầy mà nói ra mọi điều ác chống lại anh em. Hãy vui mừng và vui mừng, vì phần thưởng anh em sẽ rất lớn trên trời."(Mt. 5, 11 -12)

"Hãy hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe. Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo Tin Mừng và chu toàn chức vụ của anh."(2 Tm. 4, 2- 5)

Mỗi người Kitô hữu nên nghe những gì Thánh Phao-lô đã nói: "Nếu tôi rao giảng Tin lành, thì tôi không có lý do gì để khoe khoang, vì tôi đã có một bổn phận, và khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng!"(1 Cr. 9 , 16)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Friday 10-16-20

Gospel LK 12: 1-7

At that time: So many people were crowding together that they were trampling one another underfoot. Jesus began to speak, first to his disciples, "Beware of the leaven–that is, the hypocrisy–of the Pharisees. "There is nothing concealed that will not be revealed, nor secret that will not be known. Therefore whatever you have said in the darkness will be heard in the light, and what you have whispered behind closed doors will be proclaimed on the housetops. I tell you, my friends, do not be afraid of those who kill the body but after that can do no more. I shall show you whom to fear. Be afraid of the one who after killing has the power to cast into Gehenna; yes, I tell you, be afraid of that one. Are not five sparrows sold for two small coins? Yet not one of them has escaped the notice of God. Even the hairs of your head have all been counted. Do not be afraid. You are worth more than many sparrows."

Reflection:

Jesus began to speak, first to his disciples, "Beware of the leaven–that is, the hypocrisy–of the Pharisees."(Lk. 12, 1) The Pharisees were not alive. according to the truth. They teach but they don't practice. Jesus denounced them because "they preach but they do not practice. They tie up heavy burdens [hard to carry] and lay them on people's shoulders, but they will not lift a finger to move them."(Mt. 23, 3-4)

Jesus wants his disciples to live the truth and have nothing to fear. The truth is Jesus Himself and His words. What they have heard from Jesus, they must have the courage to spread it open to everyone in every place and situation.

Jesus assures his disciples of God's love and power. God knows everything and takes care of his children. They should not be afraid of the forces of evil and of the world. Jesus said, "Blessed are you when they insult you and persecute you and utter every kind of evil against you [falsely] because of me. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven."(Mt. 5, 11-12)

Should Jesus' word give every Christian the strength to be His witness in this world? "Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me; your rod and Your staff comfort me."(Ps. 23, 4)

Every Christian should hear what Paul said, "If I preach the gospel, this is no reason for me to boast, for an obligation has been imposed on me, and woe to me if I do not preach it!"(1 Cr. 9, 16)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

------------------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 189