mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4537
mod_vvisit_counterHôm Qua6351
mod_vvisit_counterTuần Này4537
mod_vvisit_counterTuần Trước43828
mod_vvisit_counterTháng Này106895
mod_vvisit_counterTháng Trước163848
mod_vvisit_counterTất cả12140107

We have: 58 guests online
Your IP: 54.163.20.57
 , 
Today: Nov 18, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)



Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - THU SAU CN32TN-B PDF Print E-mail

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Sáu 16-11-18

CẢM NGHIỆM SỐNG: Tin Mừng Lu-ca (17, 26-37)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như sự kiện đã xảy ra thời Noe thế nào, thì trong ngày Con Người cũng xảy đến như vậy. Thiên hạ cứ ăn uống, cưới vợ gả chồng, mãi cho tới ngày Noe vào tầu, rồi nước lụt đến tiêu diệt mọi người.
"Lại cũng như đã xảy ra thời ông Lót: người ta ăn uống, mua bán, trồng tỉa, xây cất, nhưng ngày ông Lót ra khỏi thành Sôđôma, thì trời liền mưa lửa và sinh diêm, tiêu diệt mọi người. Cũng sẽ xảy như thế trong ngày Con Người xuất hiện...
Các con hãy nhớ trường hợp vợ ông Lót. Ai lo cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất sự sống mình thì giữ được nó...
Người phán bảo các ông: "Xác ở đâu thì diều hâu tựu lại đó."

Anh Chị Em yêu quý,

Chúa Giêsu đã đến trong thế gian để mang sự cứu rỗi của Thiên Chúa cho tất cả nhân loại. Lần đầu tiên Chúa Giêsu đến để cứu nhân loại bằng việc dâng hiến hy lễ của Ngài trên thập tự giá để giải thoát tội lỗi của thế gian.

Nhưng Chúa Giêsu cũng nói rằng ngài sẽ trở lại lần nữa để phán xét tất cả mọi dân tộc. "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê."(Mt. 25, 31-32) "Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm."(Mt. 16, 27)

Chúa Giêsu cho tôi biết ngài sẽ trở lại nhưng ngài không nói khi nào ngài lại đến. "Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến."(Mt. 24, 4) Chúa Giêsu nói với các môn đệ hai câu chuyện trong Cựu Ước trong những ngày của ông No-e và thành Sô-đô-ma trong hơn hai nghìn năm trước. Trong những ngày của Chúa Giêsu trởi lại thì sẽ rất giống tình trạng như vậy. Sẽ có nhiều người chạy theo thế gian và Sa-tan để sống trong tội lỗi chống lại Thiên Chúa và con người. Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ của mình những người xúc phạm Thiên Chúa bởi sự bất tuân của họ với ngài sẽ dẫn đến sự hủy diệt của họ.

Điều Chúa Giêsu muốn tôi là luôn chuẩn bị bản thân mình bởi vì tôi sẽ không biết khi nào cuộc đời trần gian của tôi sẽ kết thúc. Chúa Giêsu dạy tôi: "Ai lo cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất sự sống mình thì giữ được nó." Nếu tôi yêu bản thân mình và thế gian thay vì Thiên Chúa, tôi sẽ mất đi sự sống đời đời. Nếu tôi quay đi hoặc phớt lờ Thiên Chúa , tôi sẽ mất đi sự sống đời đời. Sự chuẩn bị cho sự sống đời đời của tôi là yêu mến Thiên Chúa và tuân theo các huấn lệnh của Ngài, thay vì yêu thương thế gian và những điều thuộc về thế gian.

*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Chúa Giêsu nói: "Xác ở đâu thì diều hâu tựu lại đó." Tội lỗi mang sự chết đến với thế giới. Tội lỗi ở đâu, ma quỷ sẽ ở đó. Do đó, tôi tốt hơn là yêuThiên Chúa và khiêm nhường để tuân giữ lời của Ngài để nhận được sự sống đời đời.

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đaminh Quang

--

Bible sharing - Friday 11-16-18

Gospel LK 17, 26-37

Jesus said to his disciples: "As it was in the days of Noah, so it will be in the days of the Son of Man; they were eating and drinking, marrying and giving in marriage up to the day that Noah entered the ark, and the flood came and destroyed them all. Similarly, as it was in the days of Lot: they were eating, drinking, buying, selling, planting, building; on the day when Lot left Sodom, fire and brimstone rained from the sky to destroy them all. So it will be on the day the Son of Man is revealed... Remember the wife of Lot. Whoever seeks to preserve his life will lose it, but whoever loses it will save it... He said to them, "Where the body is,
there also the vultures will gather."

Beloved Brothers and Sisters,

Jesus came into the world to bring the salvation of God for all humanity. The first time Jesus came to save the humankind by his sacrificial offering on the cross to expiate the sins of the world. But Jesus also said he will come again to judge all nations. “When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, he will sit upon his glorious throne, and all the nations will be assembled before him."(Mt. 25, 31-32) "For the Son of Man will come with his angels in his Father’s glory, and then he will repay everyone according to his conduct."(Mt. 16, 27)

Jesus let me know he will come again but he did not tell when he comes. "So too, you also must be prepared, for at an hour you do not expect, the Son of Man will come."(Mt. 24, 43) Jesus told his disciples two old stories in the Old Testament of the days of Noah and Sodom in more than two thousand years ago. In the days of the comìng of Jesus will be very much the same. There will be many people following the world and Satan to live in sins against God and the people. Jesus reminded his disciples the people who offended God by their disobedience to him would bring up to their destruction.

What Jesus wants me is to prepare myself all the time because I will not know when my earthly life will come to an end. Jesus taught me, "Whoever seeks to preserve his life will lose it, but whoever loses it will save it." If I love myself and the world instead of God, I will lose the eternal life. If I turn away or ignore God, I would lose the eternal life. My preparation for eternal life is to love God and to observe his commandments, instead of loving the world and things in it.

Jesus said, "Where the body is, there also the vultures will gather." Sins bring death to the world. Where the sins are, the devils will be there. Therefore, I would rather love God and be humble to obey his word is to receive the eternal life.

Peace of Christ!

Bro.Dominic Quang

--------------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - THU NAM CN32TN-B PDF Print E-mail

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Năm 15-11-18

Tin Mừng Theo Thánh Lu-ca (17, 20-25)

Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu "Khi nào nước Thiên Chúa đến", thì Người đáp lại rằng: "Nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát, và người ta sẽ không nói được: "Này nước trời ở đây hay ở kia". Vì nước Thiên Chúa ở giữa các ông."

Anh Chị Em yêu quý,

Khởi đầu mục vụ của Chúa Giêsu ở xứ Ga-li-lê, "Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."(Mc. 1, 14-15) Chúa Giê-su tiếp tục giảng dạy đám đông và các môn đệ của Ngài về nước Thiên Chúa và chữa lành cho nhiều người bị bệnh. Khi Gioan Tẩy giả công bố: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần!"(Mt. 3, 2) Ngài đã chuẩn bị cho mọi người tiếp nhận Chúa Giêsu đang đến sau Ngài. Ông Gioan nói: "Nước Trời đã đến gần." Nó có nghĩa là Nước Trời đang đến khi Chúa Giêsu xuất hiện cho dân chúng.

Nó có một ý nghĩa hơi khác với sứ điệp của Chúa Giêsu. Công bố của ngài về Nước Thiên Chúa có nghĩa là nó đã đến bởi vì ngài đã đang hiện diện ngay ở giữa họ với việc giảng dạy có thẩm quyền và những việc làm kỳ diệu của ngài. Tuy nhiên, Chúa Giêsu nói với họ rằng họ không thể nhìn kỹ ra Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa bởi đôi mắt của thân xác nhưng là con mắt của niềm tin.

Chúa Giêsu là một vị cứu tinh của thế giới. Ngài đã loan báo trước rằng nằi sẽ đi qua sự đau khổ và cái chết của mình và sống lại để mang ơn cứu rỗi của Thiên Chúa cho nhân loại trên trần gian. Không ai có thể nhìn thấy ngài cho đến khi ngài sẽ trở lại trở lại trong vinh quang để phán xét tất cả các mọi dân tộc. Sẽ có nhiều tiên tri giả đến thế giới để lừa dối nhiều người. Mọi người phải cẩn thận để tỉnh táo và cầu nguyện.

Người ta sẽ bảo anh em: "Người ở kia kìa! hay "Người ở đây này! Anh em đừng đi, đừng chạy theo."(Lc. 17,23) Làm thế nào tôi có thể biết được các vị tiên tri giả và thày giả xuất hiện đến với tôi? Thánh Gioan viết: “Anh em thân mến, anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. Căn cứ vào điều này, anh em nhận ra thần khí của Thiên Chúa: thần khí nào tuyên xưng Đức Giê-su Ki-tô là Đấng đã đến và trở nên người phàm, thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa; còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Giê-su, thì không bởi Thiên Chúa; đó là thần khí của tên phản Ki-tô. Anh em đã nghe nói là nó đang tới, và hiện nay nó ở trong thế gian rồi."(1 Jn. 4, 1-3)" Sự lừa dối có thể xảy ra trong các hiện tượng tâm linh và có thể được kiểm tra bởi mối quan hệ của nó với giáo lý Kitô giáo (xem 1 Cor 12: 3): những người không thừa nhận Chúa Giêsu Kitô nhập thế và làm người là các tiên tri giả và thuộc về tên phản Kitô. Mặc dù những tiên tri giả này được đón nhận nhiều trên thế giới, nhưng Kitô hữu thuộc về Thiên Chúa có quyền năng lớn hơn trong sự thật.”(Chú thích của USCCB - 4, 1-6)

Cho đến khi Nước Thiên Chúa đến với sự trọn vẹn của nó vào ngày cuối cùng, Chúa Giêsu đã và đang ở với chúng ta nơi Bí tích Thánh Thể. Với con mắt của đức tin, tôi có thể đến và đón nhận ngài vào linh hồn tôi. Nước Thiên Chúa đã đến với tôi và bất cứ ai tin và nhận Ngài qua sự hiệp thông thánh thể. Chúa Giêsu phán:

"Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết,55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.”(Ga. 6, 53-56)

Kính chúc bình an của Chúa Kitô!

Đaminh Quang

--

Bible sharing - Thursday 11-15-18

Gospel LK 17, 20-25

Asked by the Pharisees when the Kingdom of God would come, Jesus said in reply,
"The coming of the Kingdom of God cannot be observed, and no one will announce, 'Look, here it is,' or, 'There it is.' For behold, the Kingdom of God is among you."

Beloved Brothers and Sisters,
In the beginning of the Galilean ministry, "After John had been arrested, Jesus came to Galilee proclaiming the gospel of God: “This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent, and believe in the gospel.”(Mk. 1, 14-15) Jesus kept teaching the crowds and his disciples the kingdom of God and healing the sick. When John the Baptist proclaimed: "Repent, for the kingdom of heaven is at hand!”(Mt. 3, 2) He prepared the people to receive Jesus who was coming after him. John said, "The kingdom of heaven is at hand." It meant that the kingdom was coming when Jesus appeared to the people.

It has a slightly different meaning with the message of Jesus. His announcement about the kingdom of God meant that it has come because he was already their midst with his authoritative teaching and wonderful deeds. However, Jesus said to them that they could not observe Jesus as the Son of God by their physical eyes but the eyes of faith.

Jesus is a savior of the world. He foretold he would walk through his suffering and death to bring the salvation of God to the mankind on earth. No one can see him until his coming again in his glory to judge all nations. There would be many false prophets coming to the world to deceive many people in the world. The people must be careful to stay awake and pray.

"There will be those who will say to you, ‘Look, there he is,’ [or] ‘Look, here he is.’ Do not go off, do not run in pursuit."(Lk. 17, 23) How can I know if the fake prophets and teachers appearing to me? St. John wrote, "Beloved, do not trust every spirit but test the spirits to see whether they belong to God, because many false prophets have gone out into the world. This is how you can know the Spirit of God: every spirit that acknowledges Jesus Christ come in the flesh belongs to God, and every spirit that does not acknowledge Jesus does not belong to God. This is the spirit of the antichrist that, as you heard, is to come, but in fact is already in the world."(1 Jn. 4, 1-3) "Deception is possible in spiritual phenomena and may be tested by its relation to Christian doctrine (cf. 1 Cor 12:3): those who fail to acknowledge Jesus Christ in the flesh are false prophets and belong to the antichrist. Even though these false prophets are well received in the world, the Christian who belongs to God has a greater power in the truth."(The footnote of USCCB - 4, 1-6)

Until the kingdom of God comes to its full stage on the last day, Jesus has been with us the Eucharist. With the eyes of faith, I can be able to come to him and receive him into my soul. The kingdom of God has come to me and anyone believing and receiving him through holy comm. Jesus said, "Jesus said to them, “Amen, amen, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you do not have life within you.

Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him."(Jn. 6, 53-56)

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang

-----------------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - THU TU CN32TN-B PDF Print E-mail

Chia sẻ Kinh Thánh - Thứ Tư 14-11-18

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ: Tin Mừng Theo Thánh Lu-ca (17, 11-19)

Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người: Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: "Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này".

Anh Chị Em yêu quý,

Chúa Giêsu chữa khỏi tất cả mười người phung bao gồm một người ngoại bang. Mặc dù Chúa Giêsu là một người Do Thái, ngài là Con Thiên Chúa từ trời xuống thế để cứu tất cả nhân loại. Thiên Chúa là Cha trên trời và là cha của toàn thể nhân loại. "Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người."(Eph. 4, 6)

Chúa Giêsu đã sai các môn đệ của mình đi đến cùng của thế giới để rao giảng Tin Mừng cho tất cả mọi người. Đó là lý do tại sao tôi có thể nhận biết và yêu mến Chúa Giêsu ngày nay. Chúa Giêsu đã dâng hiến cả mạng sống của mình để mang lại ơn cứu rỗi của Thiên Chúa cho cả thế giới chứ không chỉ là cho người Do thái mà thôi.

Chúa Giêsu đã biểu lộ tình thương và quyền năng của Thiên Chúa cho tất cả mười người phong qua lòng thương xót của Ngài. Khi họ cầu xin lòng thương xót của ngài, tất cả họ đều nhận được nó. "Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!" Chúa Giêsu đã không làm bất cứ điều gì đặc biệt, nhưng bảo họ hãy đi trình diện với các tư tế như luật pháp yêu cầu. Đơn giản như vậy, họ nhận được quyền năng chữa lành của Chúa Giêsu.

Mặc dù tất cả đều được chữa khỏi bệnh phong của họ, chỉ có một người nước ngoài nhận ra sự chữa lành của Chúa Giêsu và tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta đã trở lại với Chúa Giêsu để cám ơn ngài. Chúa Giêsu hỏi sao chín người kia đã nhận được ân chữa lành nhưng không nhận ra tình yêu và quyền năng chữa lành của ngài?

Tại sao Chúa Giêsu lại hỏi về sự biết ơn của chín người phong khác? Ngài có cần sự cảm kích của họ để làm hài lòng ngài không? Thiên Chúa là tình yêu. Ngài là chủ tể của tất cả và không cần gì ngoài tình yêu. Vinh quang và cảm tạ Chúa là cách thể hiện tình yêu đích thực của họ để đáp lại tình yêu của ngài.


Hãy ca ngợi Chúa các chúa, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.”(TV. 136, 1-3)

“Hãy tạ ơn CHÚA vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” (TV. 107, 1)

"Hãy tạ ơn CHÚA, vì Chúa nhân từ: muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.”(1 Sử biên 16, 34)

Lạy Chúa Giêsu! con tín thác nơi Ngài.

Đaminh Quang

--

Bible sharing - Wednesday 11-14-18

Gospel LK 17, 11-19

"And one of them, realizing he had been healed, returned, glorifying God in a loud voice; and he fell at the feet of Jesus and thanked him. He was a Samaritan. Jesus said in reply, “Ten were cleansed, were they not? Where are the other nine? Has none but this foreigner returned to give thanks to God?”

Beloved Brothers and Sisters,

Jesus cured all ten lepers including one foreigner. Although Jesus was a Jew, he is the Son of God coming down from heaven to save all humanity. God is the heavenly Father and a father of all humankind. "One God and Father of all, who is over all and through all and in all."(Eph. 4, 6) Jesus sent his disciples to the end of the world to preach the Good News for everyone. That is a reason why I could come to know and love Jesus today. Jesus offered his own life to bring the salvation of God for the whole world, not only for the Jews.

Jesus revealed the love and power of God for all ten lepers through his mercy. When they asked for his mercy, they all received it. "Jesus, Master! Have pity on us!" Jesus did not do anything especially but told them to show themselves to the priests as the law required. Just as simple as that, they received the healing power of Jesus.

Although they all cured of their leprosy, only one foreigner recognized the healing of Jesus and glorified God. He came back to Jesus to thank him. Jesus questioned the other nine received his grace but not acknowledge his love and healing power.

Why did Jesus question about the gratefulness of the other nine lepers? Did he need their appreciation to please him? God is love. He is the lord of all and needs nothing but love. Glorifying and thanking God is the way to show their true love in return to his love.


Praise the Lord of lords; for his mercy endures forever;"(Ps. 136, 1-3)
“Give thanks to the LORD for he is good, his mercy endures forever!”(Ps. 107)
Give thanks to the LORD, who is good, whose love endures forever;"(1 Chronicles. 16, 34)

Jesus, I trust in You!

Bro. Dominic Quang

------------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA - THU TU CN32TN-B PDF Print E-mail

nguyenthi leyen

Biết Tạ Ơn Thiên Chúa.

14/11 – Thứ tư tuần 32 thường niên.

"Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này".

Lời Chúa: Lc 17, 11-19

Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: "Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi". Thấy họ, Người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế". Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch.

Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người: Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: "Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này". Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: "Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi".

Suy Niệm : HÃY TẠ ƠN CHÚA (Lc 17, 11 - 19)

Nghệ sĩ Lê Vũ Cầu trước khi được lành bệnh, ông là một người ngoại đạo. Lúc thập tử nhất sinh, ông đã được giới nghệ sĩ chuẩn bị tang lễ cho ông cách chu đáo. Tuy nhiên, khi có người Công Giáo đến thăm và gợi ý đưa ông đến đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của Dòng Chúa Cứu Thế để cầu khấn Đức Mẹ, ông đã đồng ý. Khi đến nơi, kỳ lạ thay, ông không xin cho mình được khỏi bệnh, nhưng ông lại xin đức tin. Thật nhiệm mầu, không những ông được ơn đức tin, mà ông còn được lành luôn căn bệnh xơ gan cổ trướng của mình. Sau đó, ông đã được đón nhận Bí tích Thánh Tẩy và dành thời gian còn lại để tạ ơn Chúa bằng việc sống đạo thật tốt, làm nhiều việc từ thiện bác ái.

Trong cuộc sống của chúng ta hôm nay, hẳn ít có ai dán can đảm để xin ơn đức tin như Lê Vũ Cầu! Bởi vì khi xin ơn đức tin, chúng ta phải thay đổi đời sống, dám chấp nhận lội ngược dòng để làm chứng cho đức tin mà mình đã lãnh nhận.

Ngược lại, chúng ta thường chạy đến với Chúa, Mẹ và các thánh để xin cho mình những ơn như: giàu sang, chức vị, sức khỏe... Xin những điều đó là tốt, tuy nhiên, xét về cấp độ trong ân sủng thì ơn đức tin là cao trọng nhất, vì nếu có đức tin, chúng ta dễ dàng an vui và hạnh phúc trong hoàn cảnh hiện tại, miễn sao danh Chúa được cả sáng và thánh ý Chúa được thực hiện.

Thật vậy, khi có đức tin, chúng ta sẽ nhận ra tất cả là hồng ân, vì thế, cần phải tạ ơn Chúa và yêu thương anh chị em mình.

Lời Chúa hôm nay trình thuật cho chúng ta thấy mẫu gương đức tin của người phong cùi xứ Samaria. Chính nhờ lòng tin mà ông được chữa lành. Cũng nhờ lòng tin mà tâm tình đầu tiên của ông là tạ ơn Chúa. Thái độ này của người Samaria ngược lại hẳn với 9 người cùng bị phong cùi Dothái. Họ đã được lành bệnh, nhưng không một ai quay lại để cám ơn Chúa!

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta cần có thái độ yêu mến Thiên Chúa, tin tưởng vào Ngài. Mặt khác, Lời Chúa còn nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng: nếu những người trong Tin Mừng hôm nay đã mắc phải những căn bệnh ghê sợ là bệnh cùi, thì hẳn mỗi người chúng ta cũng có những căn bệnh cùi tâm linh đáng sợ hơn rất nhiều, vì cùi tâm linh nó có thể hủy diệt cả tâm hồn chúng ta. Tuy nhiên, nhờ đức tin, chúng ta có hy vọng được lòng nhân từ của Thiên Chúa chữa lành và ban ơn cứu độ cho chúng ta.

Tuy nhiên, khi được Thiên Chúa yêu thương, chúng ta phải biết cám ơn Ngài và thay đổi đời sống nhờ hồng ân đức tin soi dẫn.

Thực ra, Thiên Chúa đâu cần con người phải cám ơn thì Ngài mới được vinh dự, nhưng việc chúng ta tạ ơn Ngài lại đem lại ơn cứu độ cho mình và mọi người nữa. Đồng thời, khi cám ơn Chúa, chúng ta đón nhận được lòng khiêm tốn và tôn nhận Thiên Chúa là Đấng quyền năng. Như vậy, khi ta biết tỏ lòng tri ân Thiên Chúa thì “ơn lại thêm ơn”. Còn khi không biết cám ơn Chúa, thì “ngay cả cái đang có cũng sẽ bị lấy đi” vì đã không biết sử dụng ơn Chúa cho hữu ích...

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho chúng con. Xin cho chúng con ơn sám hối để đáng được Chúa chữa lành bệnh cùi tâm linh của chúng con. Amen.

Ngọc Biển SSP

--------------------------------------

 

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - THU BA CN32TN-B PDF Print E-mail

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Ba 13-11-18

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA  SẺ: Tin Mừng Theo Thánh Lu-ca (17, 7-10)

Anh Chị Em yêu quý,

Một người đầy tớ thì khác với người làm thuê. Một người đầy tớ thì thuộc về chủ nhân của mình. Nhiệm vụ của một đầy tớ là phục vụ chủ nhân. Anh ta không phải là một công nhân được chủ nhân thuê. Một đầy tớ và người chủ có mối quan hệ trong tình yêu. Họ yêu thương lẫn nhau.

Một người đầy tớ phục vụ chủ nhân của mình với tình yêu và anh ta rất hạnh phúc khi được phục vụ chủ nhân của mình. Bởi vì mối liên kết của một tình yêu hoàn hảo, anh ta ở liền với chủ nhân. "Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó."(Ga. 12, 26) Người làm thuê thì làm việc theo thỏa thuận với chủ nhân. Khi một người thuê nhà hoàn thành công việc, anh ta đi xa khỏi người chủ thuê mình.

"Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời."(Ga. 3, 16) Vì vậy, "Phần chúng ta, chúng ta hãy yêu thương, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước. "(1 Ga. 4, 19) Thiên Chúa qua Chúa Giê-su phục vụ toàn thể nhân loại. Chúa Giêsu phán: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mt. 20, 28)

Vì tình yêu mà Chúa Giêsu đã dâng hiến sự phục vụ cao cả nhất cho nhân loại. Ngài dâng hiến mạng sống của mình trên thập tự giá để cứu rỗi con người khỏi tội lỗi và quyền lực của Sa-tan. Chúa Giêsu nói: “Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”(Lc. 17, 10) Chúa Giêsu đã dạy tôi rằng Thiên Chúa yêu thương tôi nhiều hơn tôi yêu mến ngài. Do đó, tôi phải khiêm nhường và vui mừng được phục vụ ngài hết sức như có thể. Làm thế nào tôi có thể dám mong lòng biết ơn của ngài đối với tôi?

Mục đích chính của cuộc sống được gọi là "nhận biết, yêu mến và phụng sự Thiên Chúa để tôi có thể hưởng hạnh phúc với ngài trong cuộc sống vĩnh cửu." Đó là ý nghĩa của đời sống nơi trần gian của toàn thể nhân loại. Tôi có thể hạnh phúc nào hơn là được phụng sự Thiên Chúa đấng yêu thương tôi vô cùng và đấng tôi yêu mến?

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đom. Quang

--

Bible sharing - Tuesday 11-118

Gospel LK 17, 7-10

Beloved Brothers and Sisters,

A servant is different than a tenant. A servant belongs to his master. The duty of a servant is to serve the master. He is not a worker being hired by the owner. A servant and a master have the relation of love. They love each other. A servant serves his master with his love and he is happy to serve his master. Because of the bond of a perfect love, he stays with the master. "Whoever serves me must follow me, and where I am, there also will my servant be."(Jn. 12, 26) A tenant works by an agreement with the owner. When a tenant finished his work, he is free from the owner.

"For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life."(Jn. 3, 16) Therefore, "We love because he first loved us."(1 Jn. 4, 19) God through Jesus served all humanity. Jesus said, "Just so, the Son of Man did not come to be served but to serve and to give his life as a ransom for many.”(Mt. 20, 28)

Out of love, Jesus has been offering the highest service to the humankind. He offered his own life on the cross to save the human from sins and the power of Satan. Jesus said, "We are unprofitable servants; we have done what we were obliged to do."(Lk. 17, 10) What Jesus taught me that God loves me more than I love him. Therefore, I must be humble and be happy to serve him with my best as possible. How can I dare to claim his gratefulness for me?

The main purpose of life is known as "To know, to love, and to serve God so I can be happy with him in the eternal life." That is the sense of life on earth of the whole humankind. How can I be happier than to serve God who loves me so much and whom I love?

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang

-----------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 127