mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay10653
mod_vvisit_counterHôm Qua9633
mod_vvisit_counterTuần Này40913
mod_vvisit_counterTuần Trước84745
mod_vvisit_counterTháng Này20286
mod_vvisit_counterTháng Trước298957
mod_vvisit_counterTất cả16156641

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ NĂM CN5MC-A PDF Print E-mail

qua1955 .
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Năm 2-4-20

CẢM NGHIỆM SỐNG: Phúc Âm Thánh Gioan. (8: 51-59)

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do-thái rằng: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết". Người Do-thái lại nói: "Bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám. Abraham đã chết và các tiên tri cũng vậy, thế mà ông lại nói: "Ai giữ lời Ta, thì không bao giờ phải chết". Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao? Ngài đã chết, các tiên tri cũng đã chết. Ông cho mình là ai?"Chúa Giêsu trả lời: "Nếu Ta tự tôn vinh chính mình, thì vinh quang của Ta sẽ không giá trị gì. Chính Cha Ta tôn vinh Ta. Người là chính Ðấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi. Vậy mà các ngươi không biết Người. Còn Ta, Ta biết Người. Nếu Ta nói Ta không biết Người, thì Ta cũng nói dối như các ngươi. Nhưng Ta biết Người, và Ta giữ lời Người. Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan, vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta. Ông đã thấy và đã vui mừng".Người Do-thái liền nói: "Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã trông thấy Abraham rồi sao?" Chúa Giêsu trả lời: "Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi: Khi Abraham chưa sinh ra, thì Ta đã có rồi".Bấy giờ họ lượm đá ném Ngài, nhưng Chúa Giêsu ẩn mình đi ra khỏi đền thờ.

Suy niệm:

Khi Chúa Giêsu nói về tội lỗi và sự nô lệ cho tội lỗi, hoặc chết trong tội lỗi, những người biệt phái không hiểu những gì ngài nói. Khi Chúa Giêsu nói về cái chết trong tội lỗi thì họ lại nghĩ về cái chết của thân xác.

Chúa Giêsu mạc khải công khai thiên tính của mình. "Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta Hằng Hữu."(Ga. 8, 28) Một lần nữa, Chúa Giêsu đã xác nhận lời công bố của mình khi nói rằng: "Thật, ta bảo thật các ông: trước khi có ông Áp-ra-ham thì Ta Hằng Hữu!"(Ga. 8, 58) Ông Gioan Tẩy giả đã nhận biết thiên tính của Chúa Giêsu: "Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi."(Ga. 1, 30)

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian. Người Do Thái biết Chúa Giêsu là con của bà Maria nhưng họ không biết Người cũng là một vị "Thiên Chúa - Người." Đây là một mầu nhiệm của Con Thiên Chúa nhập thể là Chúa Giêsu. Đó là điều vượt xa cái giới hạn của tâm trí con người. Đó là lý do tại sao người Do Thái đương thời trên hơn hai ngàn năm trước và nhiều người trong thế giới hiện nay của chúng ta không thể tự mình mà biết được Chúa Giêsu thực sự là ai.

Chúa Giêsu đã nói với người Do Thái: "Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết."(Ga. 8, 51) Lời của Chúa Giêsu ban sự sống đời đời, tha thứ tội lỗi của con người, chữa lành bệnh tật, xua đuổi ma quỷ, nâng dậy kẻ chết và khiến những kẻ đối nghịch phải im lặng, chinh phục nhiều người. Lời của Chúa Giêsu là sự thật, là yêu thương và rất quyền năng.

Tại sao Chúa Giê-su nói: "Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết."? Chúa Giê-su kêu gọi tất cả những người tội lỗi là tin vào Chúa Giêsu, tin nhận lời ngài và sám hối tội lỗi. Chết trong tội lỗi có nghĩa là ở trong địa ngục đời đời. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu độ tràn gian đã đến để cứu bất cứ ai biết sám hối tội lỗi và tin vào Ngài sẽ được thoát khỏi sự nô lệ cho tội lỗi và chết trong tội lỗi.

"Ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống. Hãy trở lại, hãy từ bỏ đường lối xấu xa của các ngươi mà trở lại."(Ez. 33, 11) Thiên Chúa là tình yêu. "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời."(Ga. 3, 16) Bạn và tôi có biết mình đang hy vọng điều gì sau khi chết? Chúng ta phải làm gì để niềm hy vọng của chúng ta sẽ thành sự thật?

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Thursday 4-2-20

Gospel JN 8: 51-59

Jesus said to the Jews: "Amen, amen, I say to you, whoever keeps my word will never see death." So the Jews said to him, "Now we are sure that you are possessed. Abraham died, as did the prophets, yet you say, 'Whoever keeps my word will never taste death.' Are you greater than our father Abraham, who died? Or the prophets, who died? Who do you make yourself out to be?" Jesus answered, "If I glorify myself, my glory is worth nothing; but it is my Father who glorifies me, of whom you say, 'He is our God.' You do not know him, but I know him.
And if I should say that I do not know him, I would be like you a liar. But I do know him and I keep his word. Abraham your father rejoiced to see my day; he saw it and was glad." So the Jews said to him, "You are not yet fifty years old and you have seen Abraham?" Jesus said to them, "Amen, amen, I say to you, before Abraham came to be, I AM." So they picked up stones to throw at him, but Jesus hid and went out of the temple area.

Reflection:

When Jesus spoke about sin and a slave of sin, or death in sin, the Pharisees did not understand what he talked about. When Jesus said about the death in sin, they thought about the physical death of the body.

Jesus publicly revealed his divinity. "When you lift up the Son of Man, then you will realize that I AM."(Jn. 8, 28) Again, Jesus confirmed his claim when Jesus said, "Amen, amen, I say to you, before Abraham came to be, I AM."(Jn. 8, 58) John the Baptist admitted Jesus' divinity, "'A man is coming after me who ranks ahead of me because he existed before me.'"(Jn. 1, 30)

Jesus is the Son of God, a Savior of the world. The Jews knew Jesus as a son of Mary but they did not know he also "God made Man." This is a mystery of the incarnated Son, Jesus. It is far beyond the limit of the human mind. That is why contemporary Jews in more than two thousand years ago and many people in our modern world could not know who Jesus really is by themselves.

Jesus said to the Jews: "Amen, amen, I say to you, whoever keeps my word will never see death."(Jn. 8, 51) The word of Jesus is the word of God. The word of Jesus could give eternal life, forgave the human sins, healed the sick, expelled demons, raised up the dead, and made silent his opponents, convinced many people. Jesus' word is the truth, love and mighty.

Why did Jesus say, "Whoever keeps my word will never see death."(Jn. 8, 51)? Jesus called all sinners, "Repent, and believe in the gospel."(Mk. 1, 15) Believing in the gospel is to believe in Jesus, his word and repent from sins. Death in sin means to be in eternal hell forever. That is why Jesus, the Son of God and a Savior of the world came to save anyone who repents and believes in Him from a slave of sins, and death in sin.

"I take no pleasure in the death of the wicked, but rather that they turn from their ways and live."(Ez. 33, 11) God is love. "For God so loved the world that he gave his only Son so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life."(Jn. 3, 16) Do you and I know what we are hoping for after death? Do you and I know what we are hoping for after death? What must we do so that our hope will come true?

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

-----------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC- THỨ TƯ 01-4-2020 PDF Print E-mail

qua1955 .
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Tư 1-4-20

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga. 8 31-42)

CÙNG THAM DỰ TIỆC LỜI CHÚA

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do-thái đã tin nơi Ngài rằng: "Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi". Họ thưa lại Người: "Chúng tôi là con cháu Abraham, và chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao ông lại nói "Các ngươi sẽ được tự do"?". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự. Ta biết các ngươi là con cháu Abraham, thế mà các ngươi lại tìm giết Ta: vì lời Ta không thấm nhập vào lòng các ngươi. Ta nói những điều Ta đã thấy nơi Cha Ta. Còn các ngươi, các ngươi làm điều các ngươi đã thấy nơi cha các ngươi". Họ đáp lại: "Cha chúng tôi chính là Abraham!" Chúa Giêsu nói: "Nếu thực các ngươi là con cháu Abraham, thì các ngươi làm công việc của Abraham! Nhưng các ngươi đang tìm giết Ta, là người đã nói cho các ngươi biết sự thật mà Ta nghe tự Thiên Chúa. Ðiều đó Abraham đã không làm! Các ngươi đang làm việc của cha các ngươi!" Họ lại nói: "Chúng tôi không phải là những đứa con hoang! Chúng tôi chỉ có một Cha là Thiên Chúa!" Chúa Giêsu nói: "Nếu Thiên Chúa là Cha các ngươi, thì các ngươi yêu mến Ta, vì Ta tự Thiên Chúa mà đến; vì Ta không tự mình mà đến, nhưng chính Ngài đã sai Ta đến."

BẠN VÀ TÔI ĂN-NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA

Tội lỗi là gì? Tội lỗi là bất cứ điều gì xúc phạm đến Thiên Chúa trong suy nghĩ, lời nói, hành động, hành vi và trong những gì đã bỏ qua hay thiếu sót mà không làm. Không vâng lời Thiên Chúa là một tội lỗi như Adam và Eva không vâng lời Ngài. Khi tôi không tuân giữ điều răn của Thiên Chúa thì tôi phạm tội chống lại thánh ý Ngài.

Khi tôi phạm tội, tôi nợ Thiên Chúa cho đến khi Ngài tha thứ cho tội lỗi của tôi; nếu không, tôi vẫn là nô lệ cho tội lỗi. Chúa Giêsu đã nói: "Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội."(Ga. 8, 34) Những ai nô lệ cho tội lỗi sẽ không được vào Nước Trời.

"Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà."(Ga. 8, 35)

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian. Chúa Giêsu có thể tha thứ tội lỗi nếu bất cứ ai biết sám hối tội lỗi và tin vào Ngài sẽ thoát khỏi nô cho lệ tội lỗi. "Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự."(Ga. 8, 36)

Chúa Giêsu không chỉ là một trong những vị lãnh đạo tôn giáo trên thế giới mà còn là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian để cứu rỗi tất cả nhân loại tin vào Ngài thì thoát khỏi nô lệ cho tội lỗi. Đó là một sự khác biệt lớn để tôi tin vào Chúa Giêsu. Chỉ có Chúa Giêsu mới đổ máu mình từ thập giá để rửa sạch tội lỗi của thế gian. "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian."(Ga. 1, 29)

Bất cứ ai muốn được giải thoát khỏi sự nô lệ cho tội lỗi đều phải lắng nghe và tuân giữ lời Chúa Giêsu vì lời ngài là sự thật. Lời của Chúa Giêsu là lời của Chúa Cha trên trời và Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ rằng: " Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống."(Ga. 6, 63)

Thánh Phêrô đã thưa với Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa."(Ga. 6, 68-69) Lời của Chúa Giêsu là sự thật ban sự sống đời đời cho bất cứ ai tin và sống Lời Ngài. "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa."(Lc. 11, 28)

Bạn và tôi có biết lắng nghe và sống theo Lời của Chúa Giêsu dạy như thế nào?

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Wednesday 4-1-20

Gospel JN 8: 31-42

Jesus said to those Jews who believed in him, "If you remain in my word, you will truly be my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free." They answered him, "We are descendants of Abraham and have never been enslaved to anyone. How can you say, 'You will become free'?" Jesus answered them, "Amen, amen, I say to you, everyone who commits sin is a slave of sin. A slave does not remain in a household forever, but a son always remains. So if the Son frees you, then you will truly be free. I know that you are descendants of Abraham. But you are trying to kill me, because my word has no room among you. I tell you what I have seen in the Father's presence; then do what you have heard from the Father." They answered and said to him, "Our father is Abraham."Jesus said to them, "If you were Abraham's children, you would be doing the works of Abraham. But now you are trying to kill me, a man who has told you the truth that I heard from God; Abraham did not do this. You are doing the works of your father!" So they said to him, "We were not born of fornication. We have one Father, God." Jesus said to them, "If God were your Father, you would love me, for I came from God and am here; I did not come on my own, but he sent me."

Reflection:

What is sin? Sin is anything offending God in thought, word, action, behavior, and in what fails to do. Disobedience to the word of God is a sin like Adam and Eve disobeyed his word. When I did not obey God's commandments, I sinned against His will.

When I commit a sin, I owe it to God until God forgives my sin; otherwise, I am still a slave of sin. Jesus said, "Everyone who commits sin is a slave of sin."(Jn. 8,34) A sinner can not enter the Kingdom of God. "A slave does not remain in a household forever, but a son always remains."(Jn. 8, 35)

Jesus is the Son of God, a Savior of the world. Jesus can forgive sin if anyone who repents from sins and believes in Him will be free from a slave of sin. "So if the Son frees you, then you will truly be free."(Jn. 8, 36)

Jesus is not just one of the religious leaders in the world but he is the Son of God, a Savior of the world to save all humankind who believes in Him from a slave of sin. It is a big difference to make me believe in Jesus. Only Jesus shed his blood from the cross to wash away the sins of the world. "Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world."(Jn. 1, 29)

Whoever wants to be freed from a slave of sins must listen and keep Jesus' word because his word is the truth. The word of Jesus is the word of the heavenly Father and the Holy Spirit. Jesus told his disciples, "The words I have spoken to you are spirit and life."(Jn. 6, 63)

Peter answered Jesus, "Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God."(Ga. 6, 68-69) Jesus' word is the truth to give eternal life to anyone who believes and acts on it. "Blessed are those who hear the word of God and observe it."(Lk. 11, 28)

How do you and I listen and live Jesus' word?

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

--------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ BA CN5MC-A PDF Print E-mail

qua1955 .

CẢM NGHIỆM SỐNG&Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Ba 31-3-20

Phúc Âm Thánh Gioan (8: 21-30): LỜI CHỨNG CỦA ĐỨC GIÊSU

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: "Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm Ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi Ta đi các ông không thể tới được". Người Do-thái nói với nhau rằng: "Ông ta sắp tự vẫn hay sao mà lại nói "Nơi Ta đi các ông không thể tới được"?" Chúa Giêsu nói tiếp: "Các ông thuộc về hạ giới; còn Ta, Ta bởi trời cao. Các ông thuộc về thế gian này; còn Ta, Ta không thuộc về thế gian này. Ta đã nói: Các ông sẽ chết trong tội các ông. Vì, nếu các ông không tin Ta, các ông sẽ chết trong tội của các ông". Vậy họ liền hỏi: "Ông là ai?" Chúa Giêsu trả lời: "Là Nguyên thuỷ đang nói với các ông đây! Ta có nhiều điều phải nói và đoán xét về các ông, nhưng Ðấng đã sai Ta là Ðấng chân thật, và điều Ta nói ra trong thế gian đây, chính là điều Ta đã nghe biết ở Ngài". Nhưng họ không hiểu là Người nói về Chúa Cha, vì thế Chúa Giêsu nói: "Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai. Ta không tự mình làm điều gì. Ðiều Ta nói, chính là điều Chúa Cha đã dạy Ta. Ðấng đã sai Ta đang ở với Ta; Ngài không để Ta một mình, bởi vì Ta luôn luôn làm điều đẹp lòng Ngài". Khi Người nói những điều ấy thì có nhiều kẻ tin vào Người.

SỐNG VÀ CHIA SẺ

Khi Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: "Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm Ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi Ta đi các ông không thể tới được."(Ga. 8, 21) Họ không hiểu những gì ngài nói. Đó là sẽ có sự sống đời sau. Chúa Giêsu đã chết trên thập giá, an táng, ngày thứ ba đã sống lại, và bốn mươi ngày sau, Ngài lên trời.

Chúa Giêsu đã trở về với nơi của ngài. "Các ông thuộc về hạ giới; còn Ta, Ta bởi trời cao. Các ông thuộc về thế gian này; còn Ta, Ta không thuộc về thế gian này."(Ga. 8, 23) Chúa Giêsu trả lời Philatô: "Nước tôi không thuộc về thế gian này."(Ga. 18, 36)

Nguồn cội của Chúa Giêsu là Thiên Chúa. "Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa."(Ga. 1, 1) Chúa Giêsu tuyên xưng: "Ta là Đấng Hiện Hữu". Đó là tên của Thiên Chúa được mặc khải cho ông Môsê trên núi Horeb: "Ta là Đấng Hiện Hữu." Người phán: "Ngươi nói với con cái Ít-ra-en thế này: "Đấng Hiện Hữu sai tôi đến với anh em."(Xh. 3, 14)

Chúa Giê-su nói với họ rằng: "Khi nào các ông đưa Con Người lên cao, các ông sẽ nhận biết Ta là ai."(Ga. 8, 28) Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giê-su đều rất đỗi sợ hãi và nói: "Quả thật ông này là Con Thiên Chúa."(Mt. 27, 54)

Chúa Giêsu đã đến để kêu gọi tất cả những người tội lỗi: "Hãy sám hối tội lỗi và tin vào Ngài". Bất cứ ai từ chối Chúa Giêsu sẽ chết trong tội lỗi, trong hỏa ngục đời đời. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ trần gian. Chúa Giêsu chết vì tội lỗi của nhân loạii. Tin hay không, và thiên đàng hay hỏa ngục là lựa chọn của từng mỗi cá nhân.

Giêsu nói: "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy."(Ga. 14, 6) Bạn và tôi có thể hiểu điều đó không? Điều gì nên là một lựa chọn sáng suốt và một quyết định đúng đắn?

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Tuesday 3-31-20

Gospel JN 8: 21-30

Jesus said to the Pharisees: "I am going away and you will look for me, but you will die in your sin. Where I am going you cannot come."
So the Jews said, "He is not going to kill himself, is he, because he said, 'Where I am going you cannot come'?" He said to them, "You belong to what is below, I belong to what is above. You belong to this world, but I do not belong to this world. That is why I told you that you will die in your sins. For if you do not believe that I AM, you will die in your sins." So they said to him, "Who are you?" Jesus said to them, "What I told you from the beginning. I have much to say about you in condemnation. But the one who sent me is true, and what I heard from him I tell the world." They did not realize that he was speaking to them of the Father. So Jesus said to them, "When you lift up the Son of Man, then you will realize that I AM, and that I do nothing on my own, but I say only what the Father taught me. The one who sent me is with me. He has not left me alone, because I always do what is pleasing to him." Because he spoke this way, many came to believe in him.

Reflection:

When Jesus said to the Pharisees: "I am going away and you will look for me, but you will die in your sin. Where I am going you cannot come."(Jn. 8, 21) They did not understand what he said. There is a next life to come. Jesus died on the cross, buried, rose on the third day, and forty days later he ascended heaven.

Jesus went back to where he belongs. He said to them, "You belong to what is below, I belong to what is above. You belong to this world, but I do not belong to this world."(Jn. 8, 23) Jesus answered to Pilate, "My kingdom does not belong to this world."(Jn. 18, 36)

The origin of Jesus is God. "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God."(JN. 1, 1) Jesus proclaimed, "I AM". It is the name of God revealed to Moses, "God replied to Moses: I am who I am. Then he added: This is what you will tell the Israelites: I AM has sent me to you."(Ex. 3, 14)

Jesus said to them, "When you lift up the Son of Man, then you will realize that I AM."(Jn. 8, 28) Right after Jesus died on the cross, he centurion and the men with him who were keeping watch over Jesus feared greatly when they saw the earthquake and all that was happening, and they said, "Truly, this was the Son of God!"(Mt. 27, 54)

Jesus came to call all sinners, "Repent from sins and believe in Him". Everyone denies Jesus would die in sins in eternal hell. Jesus is the Son of God, a Savior of the world. Jesus died for human sins. Believe or not, and heaven or hell is the choice of every individual.

Jesus said, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me."(Jn. 14, 6) Could you and I understand it? What should be a wise choice and a right decision?

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

------------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ HAI CN5MC-A PDF Print E-mail

qua1955 .

CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA - Thứ hai CN5MC-A

         BỮA TIỆC LỜI CHÚA

Phúc Âm Thánh Gioan. (8: 1-11)

Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến Người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Môsê, hạng phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy, Thầy dạy sao?" Họ nói thế có ý gài bẫy Người để có thể tố cáo Người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người đứng lên và bảo họ: "Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi". Và Người ngồi xuống và lại viết trên đất. Nghe nói thế họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất, và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bấy giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: "Hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?" Nàng đáp: "Thưa Thầy, không có ai". Chúa Giêsu bảo: "Ta cũng thế, Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa."

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ:

Mặc dù câu chuyện về một người phụ nữ bị bắt vì phạm tội ngoại tình đã được đọc nhiều lần, tôi vẫn học thêm ý nghiã mới. Đó là tình yêu của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu đã công bố: "Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng."(Mc. 1, 15) Một người phụ nữ không nói gì để tự bảo vệ mình, cô chỉ im lặng trước mọi phán xét và lên án của đám đông. Chị dường như đã nhận tội lỗi và xứng đáng với cái chết của mình theo luật pháp của Mô-sê. Trong sự im lặng trước Chúa Giêsu, chị đã sám hối từ trong tâm hồn mình và tin vào Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã cứu chị khỏi phải chết. Chúa Giêsu đã tỏ bày tình yêu Thiên Chúa cho con người. Ngươi hãy nói với chúng: "Ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống."(Ed. 33, 11)

Đừng bao giờ tuyệt vọng với tình yêu của Thiên Chúa vì Ngài không bao giờ thay đổi. Quỉ Satan đã từng cám dỗ con người đánh mất niềm tin và sự tín thác vào tình yêu của Thiên Chúa. Hãy khiêm tốn nhận biết sự yếu đuối và tội lỗi của chúng ta và cầu xin sự tha thứ của Thiên Chúa. Nếu một tội nhân cố gắng tự bào chữa tội lỗi của mình và từ chối sám hối thì tội lỗi không được tha thứ. Giống như Adam và Eva, họ không khiêm tốn thừa nhận hành động sai trái của mình và tự bào chữa mình bằng cách đổ lỗi cho người khác (Stk. 3).

"Ôi lạy CHÚA, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng?"(TV. 130, 3) Tôi phải nhận biết tình yêu của Thiên Chúa và không phán xét hoặc kết án người khác bởi vì tôi cũng là một tội nhân, ngay cả tội lỗi của tôi còn nghiêm trọng hơn những người khác trong mắt của Thiên Chúa.

Tôi phải giống như một người thu thuế trong câu chuyện ngụ ngôn, ông ta "thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi."(Lc. 18, 13)

Chúa Giêsu nói với người thiếu phụ ngoại tình: "Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay đừng phạm tội nữa."(Ga. 8, 11) Vâng: "Đức Giê-su Ki-tô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời."(Dt. 13, 8)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Monday 3-30-20

Gospel JN 8: 1-11

Jesus went to the Mount of Olives. But early in the morning he arrived again in the temple area, and all the people started coming to him, and he sat down and taught them. Then the scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery and made her stand in the middle. They said to him, "Teacher, this woman was caught in the very act of committing adultery. Now in the law, Moses commanded us to stone such women. So what do you say?" They said this to test him, so that they could have some charge to bring against him. Jesus bent down and began to write on the ground with his finger. But when they continued asking him, he straightened up and said to them, "Let the one among you who is without sin be the first to throw a stone at her." Again he bent down and wrote on the ground. And in response, they went away one by one, beginning with the elders. So he was left alone with the woman before him. Then Jesus straightened up and said to her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" She replied, "No one, sir." Then Jesus said, "Neither do I condemn you. Go, and from now on do not sin any more."

Reflection:

Although the story of a woman caught in adultery has been read many times, I still learn some senses of it. It is the love of God. A woman did not say anything to defend her self, she just kept silent to all judgment and condemnation from the crowd. She seemed to admit her sins and deserve her death according to the law of Moses.

Jesus proclaimed, "Repent, and believe in the gospel."(Mk. 1, 15) In silence before Jesus, she repented from her heart and believed in Jesus. Jesus saved her from death. Jesus showed his true love of God for the human. "I take no pleasure in the death of the wicked man, says the Lord, but rather in his conversion, that he may live."(Ez. 33, 11)

Never be desperate to the love of God because he never changes. Satan used to tempt the human to lose their faith and trust in the love of God. Be humble to admit our weakness and sins and ask for God's forgiveness. If a sinner tries to defend its sins and deny to repent, sins are not forgiven. Like Adam and Eve, they were not humble to admit their wrongdoing and defended themselves by blaming others.

"If you, LORD, keep account of sins, Lord, who can stand?"(Ps. 130, 3) I must acknowledge the love of God and void to judge and condemn others because I am also a sinner, even my sins are more serious than others in the eye of God.

I must be like a tax collector in the parable, he "stood off at a distance and would not even raise his eyes to heaven but beat his breast and prayed, 'O God, be merciful to me a sinner.'"(Lk. 18, 13)

Jesus said, "Neither do I condemn you. Go, and from now on do not sin any more."(Jn. 8, 11) Yes, "Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever."(Dt. 13, 8)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

-----------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - CN5MC-A PDF Print E-mail

Hong Nguyen

CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY A
THAM DỰ TIỆC LỜI CHÚA

LỜI CHÚA: GIOAN 11, 1-45: Tin sẽ được sống -

Huệ Minh

Là người như bao nhiêu người, Chúa Giêsu cũng xót thương, cũng rung động trước nỗi mất mát của người thân, của bạn hữu. Và Chúa đã thật sự xót thương, thật sự rung động trước cái chết của chàng trai Lazarô, bạn của Chúa. Thế nhưng điều mà Tin Mừng muốn nói không dừng lại ở việc Chúa xúc động.

Vượt trên cái chết rất đỗi bình thường của Lazarô, là sự khẳng định quá sức phi thường của Chúa Giêsu: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, dù có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ".

Ngay từ bài đọc I trích từ sách tiên tri Ez.37,12-14, tác giả lên tiếng " Ta mở cửa mồ các ngươi và kéo các ngươi ra khỏi mồ, Ta sẽ cho các ngươi thần trí của Ta và các ngươi được sống". Qua bài đọc II, thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho Giáo đoàn Roma, Ngài cũng nói: "Thánh Thần của Đấng làm cho Đức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em"(c. 11). Và nhất là bài Tin Mừng theo Thánh Gioan 11, 1-45 Chúa Giêsu xác quyết: " Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta dầu có chết cũng sẽ được sống ".

Chúa Giêsu chính là sự sống, là Đấng ban sự sống cho những ai tin vào Ngài, điều này được chứng minh qua phép lạ làm cho Lazarô sống lại. Đây là trình thuật dài nhất trong Tin Mừng Gioan và phép lạ chỉ xẩy ra ở lúc cuối, còn phần đầu là chuẩn bị. Cả trình thuật là một thảm kịch được dàn dựng từng hồi, càng lúc càng căng thẳng, cho đến khi được kết cục trong hành vi cuối cùng: Chúa Giêsu mạc khải Ngài là Đấng ban sự sống và đòi con người phải đáp trả bằng niềm tin.

Nhưng lời khẳng định của Chúa có xác đáng không, khi mà thực tế, chết là đau xót, là chia cắt? Chứng kiến cái chết của người thân nhiều khi làm lòng ta se thắt lại. Ta muốn làm một cái gì đó để cứu giúp họ nhưng hoàn toàn bó tay. Thử hỏi lời Chúa Giêsu: "Ai tin Ta, dù có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ" có là lời chân thật? Nếu đó là lời xác đáng, thì sự sống mà Chúa Giêsu nói là sự sống nào mà lại "không chết bao giờ"?

Ai cũng biết tình cảm của Chúa Giêsu dành cho gia đình của Ladarô rất thân thiết. Thế nhưng khi nghe tin Ladarô bị bệnh, Chúa Giêsu không đi ngay, Người vẫn ở lại Épraim đến hai ngày. Điều này thật tai hại. Vì như chúng ta biết khi Chúa Giêsu đến Bêtania thì Ladarô đã chết và được chôn cất đến 4 ngày! Ngay Mácta vốn rất yêu quý Chúa Giêsu nhưng khi ra đón Chúa, câu nói của cô có gì đó chứa đựng sự trách móc, giận hờn: "Nếu có Thầy ở đây thì em con đã không chết". Trách móc cũng phải thôi nhưng đó lại chính là khởi điểm cho một giáo huấn về sự sống lại mà Chúa Giêsu muốn dành cho chị cũng như cho mỗi người chúng ta.

Lời Chúa phải được suy niệm bằng đức tin, vì là lời của ĐỨC TIN. Chúa không hề bảo rằng: "Ai suy nghĩ về Ta...", mà lại nói rằng: "Ai tin Ta...". Vì thế đọc Lời Chúa, bạn và tôi đừng dừng lại ở chỗ chỉ suy nghĩ mà hãy tiến xa hơn đến chỗ suy niệm. Vì điều quan trọng không nằm ở chỗ biết suy nghĩ, nhưng quan trọng là suy nghĩ trong đức tin. Chỉ trong đức tin, lời của Chúa Giêsu không những là lời xác đáng mà còn là lời ban niềm hy vọng. Một niềm hy vọng mãnh liệt vào sự sống phía sau cái chết, một sự sống "không chết bao giờ".

Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ thấy vinh quang Thiên Chúa và giúp cho các ông thêm lòng tin vào Người nên, khi nghe tin Lazarô đau nặng Ngài còn lưu lại hai ngày và sự việc là Lazarô chết: Họ phải chứng kiến việc Lazarô thực sự đã chết - có mùi rồi - 4 ngày - là cần thiết. Có lẽ chính vì Lazarô là người yêu của Người, gia đình Bêtania là gia đình Người thương mến mà Người đã để cho họ được tham dự vào sứ mạng của Người. Người không đến ngay vì nếu Người đến Người không chịu đựng được việc để bạn Người chết và việc gia đình Matta và Maria phải đau khổ. Chứng cớ là Người đã thổn thức nhiều lần. Rõ ràng Đức Giêsu vừa rất Thiên Chúa vừa rất con người.

Ở Bêtania Chúa Giêsu đã mạc khải cho Matta biết chính Ngài là sự sống lại và là sự sống(x. câu 25), các môn đệ cũng nghe điều này. Dĩ nhiên là Chúa Giêsu có ý nói sống lại về phần linh hồn chứ không phải thể xác như Lazarô. Chúa Giêsu sẽ dùng sự việc phục sinh cho Lazarô để nói đến việc Ngài phục sinh phần hồn cho những ai tin vào Ngài. Matta đã mạnh dạn tuyên xưng: " vâng thưa Thầy con tin"(c.27), chính niềm tin mạnh mẽ này nên Ngài đã làm cho Lazarô chết đã bốn ngày sống lại.

Không ai sinh ra là để sống ở trần gian đời đời cả, nhưng sinh ra để rồi chết. Nếu không có đức tin, không mảy may biết một chút gì đến sự sống đời sau, thì rõ ràng, cuộc đời là bi đát. Vì sao lại bi đát? Là vì cuộc sống trần gian giống như một chuyến đi. Ở cuối hành trình của cuộc đời mỗi người không phải danh vọng, địa vị, hưởng thụ, giàu sang, tiền rừng, bạc bể..., mà là cái chết. Chấm dứt tất cả. Giết chết tất cả. Bị cướp mất tất cả.

Trong cái chết, có lẽ con người ta cô đơn nhất. Dẫu có hai người sát cạnh nhau cùng chết, cũng khó có thể nói rằng: chết cùng, chết với. Mỗi người là một cái chết, rất tư riêng, không bao giờ hòa trộn, không bao giờ lẫn lộn. Trong cái chết, con người ta trở thành nghèo nhất: bỏ lại tất cả, chỉ có hai bàn tay trắng. Điều còn lại chỉ là một cái xác không hồn. Nhưng cái xác không hồn này rồi cũng phải bị vùi dập, hay thiêu đốt lập tức, vì nó sẽ thối rữa đến đến tan nát, đến mất mát, đến không còn gì. Rõ ràng bi đát, rất bi đát...

Nhưng người Kitô hữu có đức tin. Họ xác tín mạnh mẽ vào Đấng là Thiên Chúa đã làm người chia sẻ đến cùng kiếp sống con người của họ. Người đã chết thật, nhưng đã đi bước trước để dạy họ bài học của sự sống đàng sau cái chết: đó là chính Chúa đã sống lại thật. Sự sống đàng sau cái chết mới là sống thật, sống vĩnh cửu. Một sự sống không có sự chết. Đấng Phục Sinh ấy, hôm nay, trong Tin Mừng, đã nói một cách tường tận, thẳng thắn với Mattha, cũng là nói với bạn và tôi: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, dù có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta sẽ không chết bao giờ".

Qua cái chết và sự sống lại của Ngài, Chúa Giêsu đã loan báo cho con người một tin mừng: cái chết không còn là một ngõ cụt hay tận cùng nữa mà là cửa ngõ dẫn vào một cuộc sống mới, một cuộc sống trong Đức Kitô và cùng với Đức Kitô trong cõi vĩnh hằng. Vì thế, thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã nói: "Nếu một mai bạn thấy tôi nằm chết, bạn đừng buồn, vì chính Cha chung của chúng ta là Thiên Chúa đã đến đón tôi đi, đơn giản vậy thôi". Hoặc như thánh Phaolô đã nói: "Đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi".


Tin vào Đấng tự mình phục sinh và hứa ban ơn phục sinh cho những ai tin, người Kitô hữu cảm nhận bình an trong cuộc sống. Đức tin giúp họ hiểu rằng, cái chết chỉ là một sự biến đổi để trở về cùng Thiên Chúa. Nhờ đức tin, chúng ta nhận ra ý nghĩa của cuộc đời. Những cố gắng xây dựng cuộc đời sẽ cho ta hạnh phúc tương lai. Nếu hiểu như thế, cuộc đời không bi đát, nhưng đáng yêu.
LM Huệ Minh

Kính chuyển:
Hồng

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 167