Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4581
mod_vvisit_counterHôm Qua8744
mod_vvisit_counterTuần Này39419
mod_vvisit_counterTuần Trước49998
mod_vvisit_counterTháng Này178367
mod_vvisit_counterTháng Trước205194
mod_vvisit_counterTất cả10893869

We have: 133 guests online
Your IP: 54.81.68.240
 , 
Today: May 24, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa
CAM NGHIEM SONG VA CHIA SE LC -2 3-5-2018 PDF Print E-mail


May 23 - Thứ tư - Tuần 7-TN-B

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ: Tin Mừng Theo Thánh Mác-cô (9, 38-40)

"Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta." Đức Giê-su bảo: "Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta."(Ga. 9, 38-40)

Anh Chị Em yêu quý,

Ma quỷ là những tên độc ác và họ mạnh mẽ và rất tàn nhẫn. Có một cậu bé bị một quỉ câm nhập. " Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ Thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi."... Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết."(Mk. 9, 18; 22 ) Nếu có ai lấy tên Chúa Giê-su để trừ quỷ để cứu người, điều đó sẽ được coi là một hành động của tình yêu và Chúa Giê-su đã chấp nhận.

Các môn đệ của Chúa Giê-su dường như ghen tị với những người khác và muốn dành đặc quyền cho nhóm của họ trong việc trừ quỷ. Thánh Phao-lô nói: "Tình yêu thì không ghen tị và không tìm kiếm lợi ích riêng tư." Chúa Giê-su phán cùng họ: "Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta."(Ga. 9, 40)

Mặc dù quỷ rất mạnh nhưng quyền năng của Thiên Chúa sẽ chiến thắng chúng nhờ danh thánh Chúa Giê-su. "Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ."(Phi-líp 2, 9-10)

Cuộc sống là một cuộc hành trình và là một trận chiến chống lại Satan, con cái của thế gian, và sự cám dỗ của xác thịt cho đến suốt đời. Tôi phải cầu nguyện với Thiên Chúa nhời danh Chúa Giê-su bởi vì Ngài bảo tôi rằng: "Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được."(Ga. 15, 5)

Cho dù tôi gặp rắc rối hay không, tôi luôn luôn nên gọi danh thánh Chúa Giê su: "Lạy Chúa Giê-su, con tin cậy vào Ngài!"

Kính bình an của Chúa Ki-tô!

Đom. Quang

--

Gospel JN 9, 38-40

John said to Jesus, "Teacher, we saw someone driving out demons in your name,
and we tried to prevent him because he does not follow us." Jesus replied, "Do not prevent him. There is no one who performs a mighty deed in my name who can at the same time speak ill of me. For whoever is not against us is for us."

Beloved Brothers and Sisters,

Demons are the evil ones and they are strong and very cruel. There was a boy possessed by a mute spirit. "Wherever it seizes him, it throws him down; he foams at the mouth, grinds his teeth, and becomes rigid... It has often thrown him into fire and into water to kill him."(Mk. 9, 18; 22) If someone took the name Jesus to drive out the demons to save a person, it would be considered as an act of love and Jesus accepted it.

Jesus' disciples seemed to be jealous of others and wanted to deserve their privilege to their own group in driving out demons. St. Paul said, "Love is not jealous and does not seeks its own interests." Jesus said to them, "For whoever is not against us is for us."(Jn. 9, 40)

Although devils are very strong, the power of God will conquer them in the name of Jesus. "God greatly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bend, of those in heaven and on earth and under the earth,"(Phil. 2, 9-10)

Life is a journey and a battle against Satan, the children of the world, and the temptation of the flesh to the end of it. I have to pray to God in the name of Jesus because he told me, "Without me, you can do nothing."(Jn. 15, 5)

Whether I am in trouble or not, I should always call the name of Jesus.

"Jesus, I trust In You!"

Peace of Christ!

Dominic Quang

---------------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA- THU HAI- CN7TN-B PDF Print E-mail

CẢM NGHIỆM SỐNG Tin Mừng: Theo Thánh Mác-cô (9, 30-37)

*ĐÓN TIẾP EM NHỎ VÌ DANH THẦY LÀ ĐÓN TIẾP THÂY* (C. 37)

Thứ Ba CN7TN-B

Anh Chị Em yêu quý,

Chúa Giê-su dạy các môn đệ sự thật về chính ngài. Chính ngài là sự thật (Ga. 14, 6) Ngài thông biết mọi sự về cả không gian lẫn thời gian. Ngài biết mọi điều trong tâm trí của con người. Khi ngài nói về cái chết của mình trong tương lai, điều đó là phải đúng. Ngài biết các môn đệ của mình đã sai lầm trong suy nghĩ của họ. Họ không biết họ đang nói gì. Một lần ông Phê-rô đã từ chối lời tiên báo về sự đau khổ và cái chết của ngài (Mt. 16, 22).

Tôi nghe có câu nói rằng sự thật là nhàm chán. Các môn đệ của Chúa Giê-su không muốn chấp nhận sự thật nếu ngài bị bách hại. Họ nhìn thấy nhiều việc kỳ diệu mà Chúa Giêsu đã làm và có nhiều đám đông đi theo ngài. Họ giữ hy vọng của họ một ngày chắc chắn nào đó sẽ có được ở vị trí cao khi thầy của mình sẽ xây dựng một vương quốc Isreal mới. Ngay cả sau khi Chúa Giê-su sống lại từ cõi chết, họ vẫn có giấc mơ trần gian của họ. "Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ít-ra-en không?"(TĐCV. 1, 6)

Sự thật là nhàm chán vì tôi phải từ bỏ những gì tôi có và những gì tôi muốn. Giống như người đàn ông trẻ giàu có, khi anh ta hỏi Chúa Giê-su để biết làm thế nào để có được sự sống đời đời, anh ta quay đi buồn rầu về sự thật mà anh đã nghe được từ Chúa Giê-su (Mt. 19, 22). Người thanh niên trẻ giàu có đã không muốn từ bỏ mình hoặc trở nên trống rỗng như là bán những gì anh ta đang có. Chúa Giê-su nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo."(Lc. 9, 23)

Sự thật là một lợi ích tốt cho con cái của Thiên Chúa vì vương quốc của Thiên Chúa là của họ. Tuy nhiên, nó là một vấn đề trớ trêu cho con cái của thế gian vì họ sẽ không bao giờ được thấy Thiên Chúa của họ.

Hãy đừng sợ, vì: "Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao."(Mt. 5, 10-12)

Chúa Giêsu là sự thật, vì vậy tôi phải vững vàng với lời của ngài. Sự thật không là sự nhàm chán nhưng nó cứu tôi thoát khỏi tội lỗi của mình và quyền lực của hoả ngục.

Kính chúc bình an của Chúa Kitô!

Đom. Quang

--

Gospel MK 9, 30-37

Beloved Brothers and Sisters,

Jesus taught his disciples the truth about himself. He himself is the truth (Jn. 14, 6) He knew everything about both space and time. He knew everything in the human's mind and heart. When he said about his future death, it must be true. He knew his disciples were wrong in their thoughts. They did not know what they were talking about. At one time, Peter wanted to refuse what Jesus told them about his suffering and death (Mt. 16, 22).

I heard a saying that the truth is boring. Jesus' disciples did not want to accept the truth if he is going to be persecuted. They saw many wondrous works performed by Jesus and many crowds followed him. They kept their hope an certain day to be in the high place when his teacher would build a new kingdom of Isreal. Even after Jesus raised up from the dead, they still had their earthly dream. "When they had gathered together they asked him, "Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel?"(Act. 1, 6)

The truth is boring because I have to deny what I have and what I want. Like the rich young man, when he asked Jesus to know how to get the eternal life, he turned away sad about the truth he heard from Jesus (Mt. 19, 22). The rich young man did not deny himself or empty himself like selling what he had. Jesus said to all, "If anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me."(Lk. 9, 23)

The truth is a good benefit for the children of God for the kingdom of God is theirs. However, it is an ironical matter for the children of the world for they will never see their God.

Be not afraid because Jesus said, "Blessed are they who are persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they insult you and persecute you and utter every kind of evil against you [falsely] because of me. Rejoice and be glad, for your reward will be great in heaven."(Mt. 5, 11-12)

Jesus is the truth, so I must stand firm with his word. It is not boring but set me free from my sins and the power of hell.

Peace of Christ!

Dominic Quang

---------------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - THU HAI-CN7TN-B PDF Print E-mail

nguyenthi leyen
May 21 at 1:16 AM

Điều kiện trừ quỷ.
21/05 – Thứ Hai tuần 7 thường niên.
"Lạy Thầy, tôi tin, xin Thầy trợ giúp đức tin hèn kém của tôi".

Lời Chúa: Mc. 9, 14-29
Khi ấy, Chúa Giêsu (từ trên núi xuống) và đến cùng các môn đệ, Người thấy một đám đông vây quanh các ông và những luật sĩ đang tranh luận với các ông.
Vừa thấy Người, tất cả đám đông kinh ngạc, họ sợ hãi và chạy đến chào Người. Và Người hỏi họ rằng: "Các ngươi tranh luận gì với nhau đó?" Một người trong đám đông trả lời rằng: "Lạy Thầy, tôi đem đến cùng Thầy đứa con trai tôi đang bị quỷ câm ám. Quỷ đột nhập vào nó bất kỳ ở đâu thì vật nó ngã xuống đất và nó xùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ ra.

Tôi đã xin các môn đệ Thầy trừ quỷ, nhưng họ bất lực". Người đáp lại: "Hỡi thế hệ cứng lòng tin, Ta còn ở giữa các ngươi đến bao giờ? Ta phải chịu đựng các ngươi đến bao giờ nữa? Ðem nó lại đây cho Ta". Và người ta đem nó đến.
Vừa thấy Chúa Giêsu, quỷ liền dằn vặt đứa bé dữ dội, đứa bé ngã ra, xùi bọt mép, lăn lộn trên đất. Chúa Giêsu hỏi cha nó rằng: "Nó bị như thế từ bao giờ?" Ông ta đáp: "Thưa từ lúc bé! Quỷ thường xô nó vào lửa, vào nước để giết nó. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì thì xin Thầy thương giúp chúng tôi". Chúa Giêsu nói với ông: "Sao lại nói: Nếu Thầy có thể? Với kẻ nào tin, thì mọi sự đều có thể được". Tức thì cha đứa bé khóc lóc kêu lên: "Thưa Thầy tôi tin, xin Thầy trợ giúp lòng tin yếu kém của tôi". Chúa Giêsu thấy đám đông tuôn đến, Người nạt thần ô uế rằng: "Hỡi thần câm điếc, Ta truyền cho mi: hãy xuất ra khỏi nó và không được nhập vào nó nữa". Sau khi kêu thét và dằn vật đứa trẻ dữ dội, quỷ xuất khỏi nó và đứa trẻ ra như chết, khiến đám đông nói: "Nó chết rồi". Nhưng Chúa Giêsu cầm tay nó nâng dậy và nó đứng lên.
Khi Chúa vào trong nhà, các môn đệ hỏi riêng Người: "Tại sao chúng con lại không thể trừ được nó?" Người đáp: "Loại đó không thể trừ được, nếu không cầu nguyện và ăn chay".

 

Suy Niệm : TẠI SAO CÁC MÔN ĐỆ KHÔNG TRỪ ĐƯỢC QUỶ? (Mc 9, 14-29)
Ngày nọ, một linh mục đến hỏi thánh Gioan Vianney bí quyết làm cho xứ đạo được thánh thiện. Thánh nhân hỏi: "Ngài đã làm gì ?" Cha kia đáp: "Con tổ chức hội đoàn, con mời gọi học giáo lý, con cho thực hiện những cuộc rước kiệu... Thế nhưng xứ con giáo dân vẫn lười biếng, bê bối".
Thánh Vianney hỏi lại: "Thế cha đã ăn chay và cầu nguyện chưa?". Nghe câu hỏi đó cha sở này thú thực là chưa hề nghĩ tới.
Thấy vậy, cha Gioan Vianney đã chỉ ra cho cha kia biết nguyên nhân là chưa cầu nguyện và ăn chay nên không thành công...
Câu hỏi: "Tại sao chúng con không trừ được quỷ" mà các môn đệ cất lên hỏi Đức Giêsu có lẽ cũng là câu hỏi đầu tiên của chúng ta khi nghe đọc bài Tin Mừng hôm nay!
Khi các môn đệ đang phân vân và không thiếu kinh ngạc trước sự cứng đầu của quỷ, Đức Giêsu đã nói ngay: "Giống quỷ đó chỉ trừ được bằng cầu nguyện".
Tại sao vậy? Thưa! Rất đơn giản, vì các môn đệ chỉ là người thừa tác để trừ quỷ chứ tự thân, các ông không thể trừ được. Vì thế, các ông phải nhân danh người sai mình. Cầu nguyện chính là sợi chỉ xuyên suốt cuộc đời của người sai và người được sai. Khi cầu nguyện, người thi hành chỉ biết làm khi có lệnh hay đúng hơn là làm theo ý chủ.
Chỉ có sự kết hiệp mật thiết với Chúa, con người mới có khả năng để thống trị ma quỷ. Chỉ có cầu nguyện liên lỷ, con người mới gắn bó và đi trong đường lối của Thiên Chúa, nếu không, người ta dễ làm theo ý riêng và quy chiếu về mình thay về Chúa.
Thật vậy, "Không cầu nguyện thì không có đức tin.
Không có đức tin thì không có tình mến.
Không có tình mến thì sinh kiêu ngạo.
Khi đã kiêu ngạo thì hoàn toàn thuộc về ma quỷ".
Đây là mấu chốt các môn đệ không trừ được quỷ.


*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi TÔI hãy biết cậy trông vào Chúa qua việc cầu nguyện. Cần xác định rõ rằng: việc trừ quỷ là việc của Chúa, TÔI chỉ là dụng cụ Chúa dùng. Tuy nhiên, dụng cụ phải vừa tay ông chủ, tức là TÔI chỉ hữu dụng khi biết phụ thuộc vào Chúa qua cầu nguyện.


*TÔI CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN: NHỜ ƠN Chúa Giêsu TRONG THẦN KHÍ CỦA NGƯỜI ban cho chúng ta ý thức được sự cao quý của việc cầu nguyện, để đức tin, cậy, mến ngày càng lớn mạnh trong con người và nơi sứ vụ của chúng ta. Amen.
Ngọc Biển SSP

-----------------------------

 

 
SONG VA CHIA SE LOI CHUA- CHUA NHAT HIEN XUONG PDF Print E-mail

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ: Phúc Âm Theo Thánh Gio-an (22, 19-23)

        *ANH  EM HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN* (C. 23)

Anh Chị Em yêu quý,

Chúa Thánh Thần đã được Chúa Giê-su bày tỏ và có lời hứa của Ngài trước khi cuộc khổ nạn và sự chết của Ngài. Chúa Giê-su nói: "Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em."(Ga. 16, 7) Sau khi Chúa Giê-su sống lại từ cõi chết, "Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Đồ, Đức Giê-su truyền cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, "điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, đó là: ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần." "(TĐCV 1, 4-5)

Vào Lễ Hiện Xuống, Thiên Chúa đã gởi Chúa Thánh Thần đến với các môn đệ của Ngài dưới dạng lưỡi lửa và một cơn gió mạnh. Chúa Thánh Thần là tình yêu. Đó là tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con. Một cơn gió mạnh mẽ đã quyét đi sự sợ hãi của họ đối với người Do Thái. Ngọn lửa của tình yêu đã giúp họ có một lòng dũng cảm mạnh mẽ để trở thành chứng nhân của Chúa Giê-su. Ngọn lửa của tình yêu khiến tình yêu của họ trở nên tinh khiết và bùng cháy sáng lên. Chúa Giê-su nói: "Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!"(Lc. 12, 49)

Có câu nói: Tình yêu mạnh hơn cái chết. Chúa Thánh Thần đã đốt sáng ngọn lửa yêu thương vào tâm hồn của các tông đồ để họ có thể vượt qua sự sợ hãi sự bách hại của người Do thái đối với họ. Họ đã đi tới việc loan truyền Tin Mừng. Họ bị đau khổ nhưng họ vui vẻ thay vì sợ bị bách hại như trước đây. "Họ cho gọi các Tông Đồ lại mà đánh đòn và cấm các ông không được nói đến danh Đức Giê-su, rồi thả các ông ra. Các Tông Đồ ra khỏi Thượng Hội Đồng, lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giê-su."(TĐCV. 5, 40-41)

Phúc âm ngày nay cho phép tôi phản ánh tình yêu và nỗi sợ hãi của mình. Nếu tôi có thể có một tình yêu mạnh mẽ, tôi có thể vượt qua sự sợ hãi của tôi khi đi loan truyền Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh. Thánh Phao-lô nói, "Hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện."(2 Tim. 4, 2) Tuy nhiên, xác thịt của tôi yếu đuối và tôi phải cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để đốt lên ngọn lửa yêu thương của Chúa trong trái tim tôi.

Thánh Phao-lô cầu nguyện: "Xin Chúa hướng dẫn tâm hồn anh em, để anh em biết yêu mến Thiên Chúa và biết chịu đựng như Đức Ki-tô."(2 Thes. 3, 5)

TÔI cầu nguyện VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN::

LẠY Chúa Thánh Thần, CHÍNH NGÀI đốt lên ngọn lửa yêu thương của Chúa trong trái tim con, NGÀI LUÔN đổi mới tâm hồn con và bộ mặt của trái đất này.

 Chúa Thánh Thần ĐANG đốt lên ngọn lửa tình yêu của Chúa để hồi sinh những tâm hồn còn đang chết gía lạnh vì lòng ích kỷ và thù hận do không có tình yêu thương trong trái tim của họ. Con ĐANG MỞ LÒNG ĐÓN NGÀI TÁI SINH ĐỜI CON. A-men!

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đom. Quang

--

Gospel JN 22, 19-23

Beloved Brothers and Sister,

The Holy Spirit was revealed by Jesus and had his promise before his passion and death. Jesus said, "But I tell you the truth, it is better for you that I go. For if I do not go, the Advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you."(Jn 16, 7) After Jesus' rising from the death, "he enjoined them not to depart from Jerusalem, but to wait for "the promise of the Father about which you have heard me speak;
for John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the holy Spirit."(Act. 1, 4-5)

On the Pentecost, God sent the Holy Spirit to his disciples in the form of tongues of fire and a strong driving wind. The Holy Spirit is love. It is the love between Father and the Son. A strong driving wing sept away their fear of the Jews. The fire of love helped them to have a strong courage to be Jesus' witnesses. The fire of love made their love pure and blaze up. Jesus said, "I have come to set the earth on fire, and how I wish it were already blazing!"(Lk. 12, 49)

There is a saying: Love is stronger than the death. The Holy Spirit enkindled a fire of love into the hearts of the apostles so they could overcome their fear of their persecutions of the Jews. They went forward to proclaim the Good News. They got their sufferings but they were joyful instead of being afraid of persecution as before. "So they left the presence of the Sanhedrin, rejoicing that they had been found worthy to suffer dishonor for the sake of the name."(Acts 5, 41)

Today's gospel lets me reflect my love and fear. If I can have a strong love, I can overcome my fear of proclaiming the Good News in all circumstances. St. Paul said, "Proclaim the word; be persistent whether it is convenient or inconvenient;"(2 Tim. 4, 2) However, my flesh is weak and I have to pray to the Holy Spirit to enkindle the fire of love into my heart.

"May the Lord direct your hearts to the love of God and to the endurance of Christ."(2 Thes. 3, 5)

Today's prayer:

Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit and they shall be created. And You shall renew the face of the earth.

O, God, who by the light of the Holy Spirit, did instruct the hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolations, Through Christ Our Lord, Amen.

Peace of Christ!

Dominic Quang

----------------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - CN LE HIEN XUONG PDF Print E-mail

 SUY NIỆM - CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA

Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Lời Chúa : Ga 20,19-23

Thánh Luca tường thuật việc Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày lễ Ngũ Tuần của người Do thái, 50 ngày sau khi Chúa phục sinh, trong phần đầu của sách Công Vụ Tông đồ. Thánh Gioan lại cho rằng Chúa Giêsu đã ban Thánh Thần cho các Tông đồ ngay sau khi sống lại, như đoạn Tin Mừng chúng ta đọc trong ngày lễ hôm nay.

Điều nầy không quan trọng vì thánh Gioan đã nói về Thánh Thần trong nhiều lúc khác nhau mà quan trọng nhất là khi Chúa tắt thở trên thập giá. Ngài không nói là Chúa tắt thở mà nói Ngài gục đầu xuống và trao phó Thần Khí. Một chi tiết mà nhiều người không để ý. Trao phó Thần Khí có thể hiểu là trao ban Thánh Thần, vì theo Gioan thì Thánh Thần tiếp nối ngay công việc của Chúa Giêsu ngay khi Ngài tắt thở. Lần thứ hai, Chúa Giêsu ban Thánh Thần khi hiện ra với các môn đệ : " Ngài thổi hơi trên các ông và nói : " Hãy nhận lấy Thánh Thần".

Chúng ta không thể nói hết về Chúa Thánh Thần vì Ngài là tất cả trong lịch sử loài người từ lúc sáng tạo đến cuối cùng trong sách Khải Huyền khi Thần Khí và Tân Nương nói : "Xin Ngài ngự đến".

Ở đây chúng ta chỉ chú trọng đến một vài khía cạnh mà đoạn Tin Mừng gợi lên để cầu nguyện thôi. Thánh Gioan mô tả Thánh Thần như hơi thở của Chúa Giêsu : "Ngài thổi hơi trên các ông và nói : "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần".Hơi thở tức là sự sống, ngụ ý muốn nói rằng Thánh thần là sự sống của mọi người. Thánh Luca thì xem Thánh Thần như ngọn gió mạnh thổi vào nhà các Tông đồ vừa là ngọn lửa đổ trên đầu các ông. Thánh Thần Chúa mượn những dấu hiệu hữu hình để tỏ mình cho chúng ta là những con người vật chất. Ngài cũng cho chúng ta hiểu rằng, Ngài là một sức mạnh như cơn gió và Gioan cũng đã ghi lại : "Gió muốn thổi đi đâu thì thổi". Ngài không lệ thuộc vào trần gian, không có gì có thể ngăn cản Ngài. Và Ngài biến đổi , canh tân mọi sự. Ngài đến trên các Tông đồ và biến đổi họ từ những con người nhát đảm và còn nặng những ước mơ trần gian, thành những con người can đảm đến nỗi dám bước ra làm chứng cho Chúa mà không e sợ một quyền lực nào. Chúa Giêsu thổi hơi trên các Tông đồ để truyền ban sự sống Thánh Thần cho các ông và nhờ đó, các ông được biến đổi hoàn toàn. Và Ngài sai họ đi loan báo Tin Mừng : " Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em". Đây là lúc các Tông đồ trưởng thành trong đức tin và có thể đảm nhiệm công việc của Ngài.

Thánh Thần cũng được xem như Đấng ban ơn tha thứ. Sau khi thổi hơi trên các Tông đồ, Chúa nói : " Anh em tha tội cho ai, người ấy được tha. Anh em cầm tội ai, người ấy bị cầm". Chúa Giêsu trao quyền xét xử cho Giáo Hội và cho đến hôm nay, Giáo Hội vẫn dùng quyền đó để cứu vớt các linh hồn. Các linh mục, nơi tòa giải tội tha thứ cho hối nhân là do quyền lực của Chúa Thánh Thần. Ơn tha thứ chính là hiệu quả của cuộc đời Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần sử dụng kho tàng vô giá đó để thánh hóa mọi kẻ tin, trong số đó có chúng ta. Nhờ ơn tha thứ, chúng ta được đổi mới và tiến bước trên con đường theo Chúa và làm chứng cho Chúa trước mặt thế gian.

Chúa Thánh Thần là sức mạnh, là nguồn mạch sự sống và là nguồn ơn tha thứ. Ngài luôn hoạt động trong Giáo Hội, trong mọi người, trong mỗi người chúng ta, biến chúng ta thành những nhân chứng can đảm của Chúa.. Không có gì tốt trên trần gian nầy mà không do Thánh Thần. Chúng ta đang sống trong Thánh Thần. Chung quanh chúng ta, mọi vật đều nói lên sự hiện diện của Ngài. Từng bông hoa nhỏ, từng làn gió mát, mặt trời và tinh tú... mọi sự là do Thánh Thần sáng tạo và cuộc sáng tạo luôn tiếp tục từng giây phút. Cho đến tận thế, Ngài tiếp tục hoạt động. Chúng ta hãy cầu xin cho chúng ta biết nhận ra Ngài, nhận ra những hoạt động của Ngài để cùng Ngài loan báo tình yêu Chúa cho mọi người, làm nhân chứng cho tình yêu. Sở dĩ, những

hoạt động hay cố gắng của chúng ta không mang lại kết quả vì chúng ta thiếu ơn Thánh Thần. Chúng ta chỉ hoạt động theo ý chúng ta hay với sức riêng của mình mà quên cộng tác với Thánh Thần, vì chỉ có Ngài mới soi sáng và hướng dẫn mọi sự. Các Tông đồ hay các thánh đã thành công vì các ngài làm việc dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. hính Thánh Thần cầu nguyện trong chúng ta và nhờ đó, chúng ta mới biết cầu nguyện là gì và được Chúa Cha ưng nhận.

Hơn nữa, chính Thánh thần ban cho chúng ta một của ăn có sức nuôi dưỡng tâm hồn khiến chúng ta không mõi mệt làm chứng cho Chúa đó là Mình Máu Chúa Giêsu. Trong thánh lễ, chúng ta thấy linh mục đặt tay lên bánh rượu và cầu xin Thánh Thần Chúa thánh hóa và biến thành Mình và Máu Chúa Giêsu. Đó là của ăn cần thiết cho những ai muốn làm chứng nhân của Thiên Chúa Tình Yêu. Không ăn lấy Mình Thánh Chúa, chúng ta sẽ kiệt sức giữa đường, chúng ta không thể đủ can đảm để trở thành chứng nhân, vì Chúa Giêsu đã chọn chúng ta : "Anh em hãy là nhân chứng của Thầy". Và chúng ta sẽ không bao giờ cô đơn vì Thầy sẽ ở cùng anh em cho đến tận thế.

Lm Trầm Phúc

Kính chuyển: Hồng

--------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 109