mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay2215
mod_vvisit_counterHôm Qua9844
mod_vvisit_counterTuần Này45121
mod_vvisit_counterTuần Trước79228
mod_vvisit_counterTháng Này134330
mod_vvisit_counterTháng Trước339420
mod_vvisit_counterTất cả17354122

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ NĂM CN19TN-A PDF Print E-mail

qua1955
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Năm 13-8-20

Tin Mừng Thánh Mátthêu. (18: 21-19: 1): CẦN THA THỨ ĐẾN 70 LẦN BẢY

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. "Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: "Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, và tôi sẽ trả lại cho ngài tất cả". Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. "Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc: Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: "Hãy trả nợ cho ta". Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: "Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh". Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: "Tên đầy tớ ác độc kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?" Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. "Vậy, Cha Thầy trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình". Khi Chúa Giêsu nói những lời đó xong, thì Người bỏ xứ Galilêa mà đến Giuđêa, bên kia sông Giođan.

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ LC:

Phêrô hỏi Chúa Giê-su về sự tha thứ. Có tỷ lệ cân đối. Càng yêu nhiều thì càng tha thứ nhiều. Chúa Giê-su nói với ông Si-môn về người phụ nữ tội lỗi: "Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít."(Lc. 7, 47).

Chúa Giê-su đã dạy về tình yêu thương bao la của Thiên Chúa như một vị vua đã tha thứ hoàn toàn cho người đầy tớ mắc nợ mà không thể hoàn trả được. Tuy nhiên, người đầy tớ này không hề tỏ ra yêu thương đồng loại của mình. Hậu quả của sự không tha thứ của anh ta rất là nghiêm trọng. Người hầu này sẽ kết thúc trong hoả ngục đời đời.

Tha thứ không dễ dàng đối với bản chất yếu đuối của con người nhưng đó là luật công bằng. Tất cả mọi người phải làm điều đó. Cho dù đó là một sự lựa chọn nhưng cũng là một bổn phận cần phải giữ để được cứu rỗi. Làm thế nào mọi người có thể vượt qua khó khăn trong việc tha thứ cho người khác? Yêu và yêu. Không có tình yêu thì không thể tha thứ từ trong lòng được.

Làm sao mỗi người có thể yêu kẻ thù của mình còn khó hơn gấp bội phần? Đối với tôi là cần phải có ơn Chúa. Những việc nên được làm như sau:
- Cầu nguyện và suy gẫm về tình yêu của Chúa Giêsu trên cây thánh giá và sự tha thứ cho kẻ thù lăng nhục và giết ngài
- Cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần để nhìn thấy Chúa Giêsu trong lòng anh em.
- Khi đọc lời cầu nguyện của Chúa dạy, hãy suy ngẫm về câu: "Xin tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con." và nhớ đến nhiều tội lỗi của chúng ta đã xúc phạm đến Chúa. Hãy nên biết rằng không ai là hoàn hảo ngoại trừ một mình Chúa.
- Đọc Thánh Vịnh: "CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm."(Tv. 103, 8-10)
Tôi có thể cảm nhận được điều này là sự tha thứ sẽ mang đến sự bình an cho chính tâm hồn của mình. Ngược lại, người mà không muốn tha thứ kẻ khác thì tâm hồn họ thường bất an và muốn nổi cơn điên trong cuộc đời này.

*FORVIGENESS IS HEALING

Bình an của Chúa Kitô!

Đaminh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Thursday 8-13-20

Gospel MT 18: 21-19:1

Peter approached Jesus and asked him, "Lord, if my brother sins against me, how often must I forgive him? As many as seven times?" Jesus answered, "I say to you, not seven times but seventy-seven times. That is why the Kingdom of heaven may be likened to a king who decided to settle accounts with his servants. When he began the accounting, a debtor was brought before him who owed him a huge amount. Since he had no way of paying it back, his master ordered him to be sold, along with his wife, his children, and all his property, in payment of the debt. At that, the servant fell down, did him homage, and said, 'Be patient with me, and I will pay you back in full.' Moved with compassion the master of that servant let him go and forgave him the loan. When that servant had left, he found one of his fellow servants who owed him a much smaller amount. He seized him and started to choke him, demanding, 'Pay back what you owe.' Falling to his knees, his fellow servant begged him, 'Be patient with me, and I will pay you back.' But he refused. Instead, he had the fellow servant put in prison until he paid back the debt. Now when his fellow servants saw what had happened, they were deeply disturbed, and went to their master and reported the whole affair. His master summoned him and said to him, 'You wicked servant! I forgave you your entire debt because you begged me to. Should you not have had pity on your fellow servant, as I had pity on you?' Then in anger, his master handed him over to the torturers until he should pay back the whole debt. So will my heavenly Father do to you, unless each of you forgives his brother from his heart." When Jesus finished these words, he left Galilee and went to the district of Judea across the Jordan.

Reflection:

Peter asked Jesus about forgiveness. There is a proportional ratio. The more I love, the more I forgive. Jesus said to Simon about a sinful woman, "So I tell you, her many sins have been forgiven; hence, she has shown great love. But the one to whom little is forgiven loves little."(Lk. 7, 47)

Jesus taught about the love of God is bountiful like a king to forgive a servant completely. However, this servant showed no love for his fellow man at all. The consequence of his unforgiveness is great. This servant would end up in eternal hell.

Forgiveness is not easy for the weak nature of human beings but it is the law of justice. Everyone must do it. It is a choice but also an obligation to be saved. How everyone can overcome the difficulty in forgiving others? Love and love. Without love, it is impossible to forgive from the bottom of the heart.

How can everyone love their enemies? For me, I need to have the grace of God. Things should be done as the followings:

- Pray and meditate the love of Jesus on the crucifix and his forgiveness.
- Pray to the Holy Spirit for seeing Jesus in others.
- When saying the Lord's prayer, reflect on "forgive us our trespasses as we forgive those trespass against us." and reflect our many sins against God. Knowing that no one is perfect except God alone.
- Reading the Psalm: "Merciful and gracious is the LORD, slow to anger, abounding in mercy. He will not always accuse, and nurses no lasting anger; He has not dealt with us as our sins merit, nor requited us as our wrongs deserve."Ps. 103, 8-10)

I can sense this: "Forgiveness brings peace to our soul." On the contrary, people who do not want to forgive others, their souls are often insecure and easily go mad in this life.
...

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

--------------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC -THỨ TƯ CN19TN-A PDF Print E-mail

qua1955
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Tư 12-8-20

Phúc Âm Thánh Mátthêu. (18, 15-20):  CACH SỬA LỖI KHÉO LÉO THEO Ý CHÚA

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu anh em con lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng con và nó thôi. Nếu nó nghe con, thì con đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời con, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, con hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế."Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ."Thầy cũng bảo thật các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy."

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ LC:

Chúa Giêsu nói với Phêrô: "Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi."(Mt. 16, 18) Khi Chúa Giêsu nói về Hội Thánh thì có nghĩa là Hội thánh của của Ngài.

Sức mạnh của hỏa ngục không thể thắng được Hội thánh cho dù vẫn có nhiều kẻ thù đang tấn công. Hội thánh mà Chúa Giê-su xây dựng trên tảng đá Phêrô vẫn tồn tại đến ngày nay và mai sau. Nó được gọi là Hội thánh Công giáo. Chúa Giê-su đã trao cho các tông đồ quyền cai quản Giáo hội của ngài với quyền được tha hoặc cầm buộc trên trần gian này.

Hội thánh là cộng đoàn tín hữu và cũng là ngôi nhà để cộng đoàn thờ phượng Thiên Chúa là Chúa Cha trên trời với chính Chúa Giêsu nơi Bí tích Thánh Thể. Mọi lời cầu nguyện đều nhân danh Chúa Giêsu mà dâng lên Chúa Cha.

Mỗi người có thể cầu nguyện bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào trong "Thần khí và sự thật" (Ga 4, 24). Tuy nhiên, người Công giáo phải tham dự thánh lễ Chúa nhật và các ngày lễ buộc trừ khi có một vài trường hợp đặc biệt. Chúa Giê-su nói về một cộng đồng cầu nguyện và Ngài luôn ở giữa họ.

Bình an của Chúa Kitô!

Đaminh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Wednesday 8-12-20

Gospel MT 18: 15-20

Jesus said to his disciples: "If your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have won over your brother. If he does not listen, take one or two others along with you, so that every fact may be established on the testimony of two or three witnesses. If he refuses to listen to them, tell the Church. If he refuses to listen even to the Church, then treat him as you would a Gentile or a tax collector. Amen, I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Again, amen, I say to you, if two of you agree on earth about anything for which they are to pray, it shall be granted to them by my heavenly Father. For where two or three are gathered together in my name, there am I in the midst of them."

Reflection:

Jesus told Peter, "I say to you, you are Peter, and upon this rock, I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it."(Mt 16, 18) When Jesus talked about the Church, it means his Church.

The power of hell could not prevail against it. The Church that Jesus built on Peter still exists today. It is called the Catholic Church. Jesus gave his apostles his authority to govern his Church with the right to lose or bound on earth.

The Church is a community of the faithful and it is also a house to hold its community to worship God, the heavenly Father with Jesus himself in the Eucharist. All prayers offer to the Father in the name of Jesus.

Everyone can pray anytime and anywhere in "Spirit and truth" (Jn. 4, 24). However, a Catholic must attend the holy mass on Sunday and obligation holidays unless a few special circumstances. Jesus said about a community pray and he is the midst of them.

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

-------------------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ BA CN19TN-A PDF Print E-mail

qua1955
Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Ba 11-8-20

Phúc Âm Thánh Mátthêu. (18, 1-5, 10, 12-14): CẦN TRỞ NÊN TRẺ NHỎ ĐỂ VÀO NƯỚC TRỜI.

Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi: "Chớ thì ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?" Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: "Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời. "Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Ta, Ðấng ngự trên trời. "Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, Thầy bảo thật các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó, hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con trên trời không muốn để một trong những kẻ bé mọn này phải hư mất."

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA

Những trẻ nhỏ thường biết cậy dựa hoàn toàn vào sự che chở của cha mẹ. Đó là đặc tính của sự khiêm tốn. Cuộc sống của chúng đơn giản và tâm hồn của họ trong sáng. Họ không có tham vọng, không có mưu mô xảo quyệt, và không kiêu ngạo.

Chúa Giê-su yêu cầu mỗi người nên trở nên giống như trẻ nhỏ theo nghĩa tinh thần. Họ không kiêu căng nhưng luôn biết cậy dựa vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa. Điều này sẽ làm đẹp lòng Thiên Chúa và được Ngài ban phước. Mặc dù Mẹ Ma-ri là mẹ của Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa nhưng mẹ nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc."(LK. 1, 46-48"

Chúa Giê-su là gương mẫu tốt nhất cho con người về sự khiêm nhường. "Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu."(Pl. 2, 6-9)

Nếu mọi người biết họ thực sự là ai, họ nên khiêm tốn. "Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì, hẳn Người nhớ: ta chỉ là cát bụi. Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi, tươi thắm như cỏ nội hoa đồng, một cơn gió thoảng là xong, chốn xưa mình ở cũng không biết mình. Nhưng ân tình CHÚA thiên thu vạn đại, dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn."(TV. 103, 14-17)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Tuesday 8-11-20
Gospel MT 18: 1-5. 10, 12-14

The disciples approached Jesus and said, "Who is the greatest in the Kingdom of heaven?" He called a child over, placed it in their midst, and said, "Amen, I say to you, unless you turn and become like children, you will not enter the Kingdom of heaven. Whoever becomes humble like this child, is the greatest in the Kingdom of heaven. And whoever receives one child such as this in my name receives me. "See that you do not despise one of these little ones, for I say to you that their angels in heaven always look upon the face of my heavenly Father. What is your opinion? If a man has a hundred sheep and one of them goes astray, will he not leave the ninety-nine in the hills and go in search of the stray? And if he finds it, amen, I say to you, he rejoices more over it than over the ninety-nine that did not stray. In just the same way, it is not the will of your heavenly Father that one of these little ones be lost."

Reflection:

Young children often rely solely on the protection of their parents. That is the quality of humility. Their lives are simple and their souls are pure. They have no ambition, no cunning intrigue, and no arrogance.

Jesus asked each person to become like a child in a spiritual sense. They are not arrogant but always rely on God's love and power. This will please God and be blessed by Him. Although Mary is the mother of Jesus, the Son of God, she said: "My soul proclaims the greatness of the Lord; my spirit rejoices in God my savior. For he has looked upon his handmaid's lowliness; behold, from now on will all ages call me blessed."(LK. 1, 46-48)

Jesus is the best model for the human about humility. "Christ Jesus, Who, though he was in the form of God, did not regard equality with God something to be grasped. Rather, he emptied himself, taking the form of a slave, coming in human likeness; and found human in appearance, he humbled himself, becoming obedient to death, even death on a cross. Because of this, God greatly exalted him and bestowed on him the name that is above every name."(Pl. 2, 6-9)

If people know who they really are, they should be humble. "For he knows how we are formed, remembers that we are dust. As for man, his days are like the grass; he blossoms like a flower in the field. A wind sweeps over it and it is gone; its place knows it no more. But the LORD's mercy is from age to age, toward those who fear him."(Ps. 103, 14-17)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

-----------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC -LM MINHANH - CN19TN-A PDF Print E-mail

TÌM KIẾM VÀ ÔM LẤY NÓ: TIN MỪNG MAT 14, 22-33

"Hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa";
"Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!".

Kính thưa Anh Chị em,

Cách đây mấy tuần, chúng ta chia sẻ với nhau câu chuyện Êlia gặp Chúa trên núi; cách đây mấy ngày, chúng ta cùng suy nghĩ về câu chuyện Chúa đi trên nước... vậy thì Chúa Nhật hôm nay, với hai bài đọc này, chúng ta còn gì để nói với nhau. Vậy mà có đó, nếu không nói là sẽ thú vị hơn. Nào, hãy cùng nhau dừng lại ở một chủ đề khác, Thiên Chúa ở gần con người đến mức nó phải sợ; nhưng, sợ Thiên Chúa hay sợ một cái gì khác; đó là vấn đề. Trên núi Horeb, Thiên Chúa gọiÊlia; giữa biển hồ, Chúa gọi các môn đệ, và những con người này không thể tưởng tượng một Thiên Chúa lại có thể ở gần họ đến thế.

Bài đọc thứ nhất nói đến cuộc thần hiện trên núi của Thiên Chúa cho Êlia.Theo quan niệm Do Thái, núi là nơi Thiên Chúa ngự. Trên núi Sinai, Chúa hiện ra với Môisen; trên núi Horeb, Người hiện ravới Êlia; trên một ngọn núi khác, Chúa Giêsu công bố hiến chương Nước Trời;trên núi Taborê, Ngài hiển dung xán lạn và trên núi Sọ, Ngài hiến mình thê lương. Từ núi Horeb, nơi Êlia đang ẩn mình cho khỏi quân thù đang tiễu phỉ, Thiên Chúa gọi ông, buộc ông trở về để phong vương, để xức dầu cho những ai Người định.

Nếu núi là nơi Thiên Chúa ngự thì cũng theo quan niệm Do Thái, biển là chốn ma vương trị vì. Sách Khải Huyền nói, "Biển đã trả lại những người chết trong nó; tử thần và âm phủ hoàn lại những người chết chúng giam giữ"; "Tôi thấy một trời mới đất mới, vì trời cũ đất cũ đã qua, và biển không còn nữa"; hoặc quỷ nhập vào đàn heo và lao xuống biển. Vì thế, việc Chúa Giêsu hiện diện giữa đêm khuya trên biển hồ khiến gió yên biển lặng có nghĩa là Ngài chiến thắng, thống trị ma quỷ và các thế lực thù nghịch. Tin Mừng hôm nay nói, Ngài lên tiếngvới các môn đệ,"Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!". "Thầy đây" theo bản dịch Hy Lạp, có nghĩa "Ta là", một thuật ngữ Thánh Kinh gợi lên sự hiện diện đầy quyền năng của Thiên Chúa. Trước bụi gai, Chúa gọi Môisen, sai ông đi giải phóng dân; ông lấy tay che mặt, miệng ú ớ. Ông hỏi Người là ai, Chúa trả lời, "Ta là Đấng Hiện Hữu", Đấng Hiện Hữu luôn mang theo sức mạnh của Người.

Anh Chị em,

Thiên Chúa đó có khiến chúng ta sợ hãi không? Hoặc một câu hỏi hay hơn, ý muốn tốt lành của Thiên Chúa có làm chúng ta sợ không? Hy vọng là không; thế nhưng, có lúc chúng ta sợ thật, ít nữa là lần đầu. Câu chuyện Tin Mừng hôm nay hé mở cho chúng ta phần nào sự hiểu biết thiêng liêng và cách thức chúng ta phản ứng trước ý muốn của Thiên Chúa trong đời mình.

Trước hết, bối cảnh Tin Mừng thật quan trọng.Các môn đệ ở trong thuyền, giữa biển hồ sóng gió một đêm khuya. Bóng tối tượng trưng cho màn đêm chúng ta phải đương đầu với vô vàn khó khăn; con thuyền, theo truyền thống, được coi như Giáo Hội và biển hồ, biểu tượng cho thế gian. Vì thế, trình thuật Tin Mừng nói với chúng ta rằng, rất thực tế, mỗi người, giữa thế gian, trong Giáo Hội, đang phải đối mặt với những "đêm tối" cuộc đời.

Một đôi khi, trong đêm tối đời mình, Thiên Chúa đến với chúng ta và chúng ta sợ hãi. Thế nhưng, không phải chúng ta sợ chính Chúa, cho bằng, chúng ta sợ những ý muốn và đòi hỏi của Người. Ý muốn của Thiên Chúa luôn luôn mời gọi chúng ta vươn tới một điều cao cả hơn, hướng thượng hơn, thánh thiện hơn; đó là một sự quên mình để trao ban, đó là một tình yêu đòi phải có hy tế. Đó là những lý do khiến chúng ta sợ và lắm lúc, điều này thật khó chấp nhận. Thế nhưng, trong niềm tin, nếu chúng ta chịu nhượng bộ Chúa, thuận thảo, mềm mỏng với Người... thì Chúa Giêsu cũng sẽ dịu dàng nói với chúng ta như đã nói với các môn đệ, "Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!". Ý muốn của Người không là điều để chúng ta sợ; trái lại, chúng ta tìm kiếm và ôm lấy nó, lòng đầy tin yêu phó thác. Thoạt tiên, điều này có vẻ thách đố; thế nhưng, với lòng cậy tin, việc đáp ứng ý muốn của Thiên Chúa sẽ dẫn chúng ta đến một cuộc sống tràn đầy nhất, hạnh phúc nhất, một cuộc sống có tên là ân phúc.

Anh Chị em,

Hôm nay, Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta điều gì, Người đang muốn điều gìcụ thể nơi tôi. Một điều gì đó có thể làm chúng ta chết lặng,choáng ngợp hay ngắc ngoải... thế nhưng, đó chính là điều Thiên Chúa đang chờ. Đó có thể là một lời thứ tha thật lòng cho ai đó, có thể là từ bỏ một lối sống nào đó, một ý định điên khùng nào đó hay một ước muốn quái gở nào đó... Hãy dán mắt vào Người và hãy tin, Thiên Chúa không bao giờ đòi hỏi chúng tamột điều gì đó quá sức khiến chúng ta không thể hoàn thành. Ơn Chúa luôn luôn đủ cho chúng ta và những gì Người muốn luôn luôn đáng giá để chúng ta chấp nhận và liều lĩnhtín thác.

Ngày kia, Têrêxa Avilla nói, "Chúa đã đối xử với con quá tệ, Chúa quáđòi hỏi"; Chúa Giêsutrả lời, "Ta thường đối xử với các bạn Ta như thế!". Chị thánh mới ngoe nguẩy, "Hèn chi, chẳng mấy ai thèm làm bạn với Chúa".

Chúng ta có thể cầu nguyện,

"Lạy Chúa, thật lòng... con cũng không sợ Chúa mấy, nhưng con rất sợ Chúa đòi hỏi điều này điều kia nơi con. Xin hãy xua tan nỗi sợ của con với ân sủng của Ngài", Amen.

(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)

------------------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - CN19TN-A PDF Print E-mail

qua1955
Chia sẻ Lời Chúa - Chúa Nhật 8-9-20

Phúc Âm Thánh Mátthêu. (14, 22-33): HÃY YÊN TÂM, THẦY ĐÂY , ĐỪNG SỢ!!

Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Ðến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió. Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: "Ma kìa!", và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!" Phêrô thưa lại rằng: "Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy". Chúa phán: "Hãy đến!" Phêrô xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: "Lạy Thầy, xin cứu con!" Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: "Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?" Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: "Thật, Thầy là Con Thiên Chúa."

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ

Khi các môn đệ ở trong bóng tối, họ không thể nhìn rõ mọi vật. Nó khiến họ sợ hãi. Khi bị gió mạnh làm xao nhãng bởi cơn gió lớn, ông Phêrô đã mất tập trung vào Chúa Giê-su. Nó khiến ông Phêrô lo sợ. Tuy nhiên, nguyên nhân của nỗi sợ hãi còn có thể là bất cứ điều gì trong cuộc sống.

Để chiến thắng nỗi sợ hãi, Chúa Giê-su muốn mọi người lắng nghe, vâng lời và tập trung vào Ngài. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng Cứu độ tần gian. Chúa Giê-su biết ông Phêrô có nghi ngờ. Nghi ngờ là một phần tự nhiên của nhân loại. Tự nó không là xấu hay là tội. Nó giúp tìm chân lý. Khi ông Phêrô cầu xin Chúa Giê-su cứu ông khỏi chết chìm, ông đã được cứu.

Sống trong bóng tối và bị phân tâm là cách để tách rời mọi người khỏi Chúa Giêsuu rồi ma quỷ nơi con cái của bóng tối sẽ tấn công họ. Ngày nay, các con cái của bóng tối dùng bạo lực thế gian ở khắp nơi làm cho nhiều người sợ hãi và chối bỏ Thiên Chúa. Chúa Giêsu phán: "Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian."(Ga. 16, 33) Và: "Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục."(Mt. 10, 28)

Điều tôi học được từ bài Tin Mừng hôm nay là hãy bước theo Chúa Giêsu để tránh xa bóng tối vì Ngài là ánh sáng thế gian. Tôi luôn giữ gìn đức tin của mình nơi Chúa Giêsu bằng cách tập trung vào Ngài. Đừng để bản thân bị phân tâm bởi bất cứ điều gì càng nhiều càng tốt.

Bất kỳ người nào lương dân cũng có thể cầu nguyện với Chúa Giê-su để thoát ra khỏi bóng tối của thế gian này và cứu họ khỏi cái chết nhưng đưa họ đến cuộc sống vĩnh cửu. Chúa Giê-su nói: "Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống."(Ga. 8, 12)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Sunday 8-9-20

Gospel MT 14: 22-33

After he had fed the people, Jesus made the disciples get into a boat and precede him to the other side, while he dismissed the crowds. After doing so, he went up on the mountain by himself to pray. When it was evening he was there alone. Meanwhile, the boat, already a few miles offshore, was being tossed about by the waves, for the wind was against it. During the fourth watch of the night, he came toward them walking on the sea. When the disciples saw him walking on the sea they were terrified. "It is a ghost," they said, and they cried out in fear. At once Jesus spoke to them, "Take courage, it is I; do not be afraid." Peter said to him in reply, "Lord, if it is you, command me to come to you on the water." He said, "Come." Peter got out of the boat and began to walk on the water toward Jesus. But when he saw how strong the wind was he became frightened; and, beginning to sink, he cried out, "Lord, save me!" Immediately Jesus stretched out his hand and caught Peter, and said to him, "O you of little faith, why did you doubt?" After they got into the boat, the wind died down. Those who were in the boat did him homage, saying, "Truly, you are the Son of God."

Reflection:

When the disciples are in the dark, they cannot see everything clearly. It scared them. When he was distracted by strong winds by the strong winds, Peter lost his focus on Jesus. It scared Peter. However, the cause of the fear can be anything in life.

To overcome fear, Jesus wants everyone to listen, obey, and focus on Him. Jesus is the Son of God, a Savior. Jesus knew that Peter was doubting. Doubt is a natural part of humanity. It is not evil or evil in itself. It helps to find the truth. When Peter asked Jesus to save him from drowning, he was saved.

Living in the dark and distracted is a way to separate people from Jesus then demons and the children of the darkness will attack them. Today, children of darkness use worldly violence everywhere, making many people fear and reject God. Jesus said: "I have told you this so that you might have peace in me. In the world, you will have trouble, but take courage, I have conquered the world."(Ga. 16, 33) And: "Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul; rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body in Gehenna."(Mt. 10, 28)

What I learned from today's Gospel is to follow Jesus away from darkness because He is the light of the world. I always keep my faith in Jesus by focusing on Him. Don't let yourself get distracted by anything as much as possible.

Any non-Christian can pray to Jesus to break out of the darkness of this world and save them from death but lead them to eternal life. Jesus said, "I am the light of the world. Anyone who follows me will not walk in darkness, but will have the light of life."(Jn. 8, 12)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

----------------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 181