mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay12100
mod_vvisit_counterHôm Qua10096
mod_vvisit_counterTuần Này65530
mod_vvisit_counterTuần Trước57635
mod_vvisit_counterTháng Này234235
mod_vvisit_counterTháng Trước256467
mod_vvisit_counterTất cả13604412

We have: 146 guests online
Your IP: 34.204.0.181
 , 
Today: May 25, 2019

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa
CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA - THƯ TƯ CN4MC-C PDF Print E-mail

Suy Niệm Lời Chúa - Thứ Tư 3-4-19

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ: Tin Mừng Theo Thánh Gioan (5, 17-30)

Khi ấy, Chúa Giêsu trả lời dân Do-thái rằng: "Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy". Bởi thế, người Do-thái càng tìm cách giết Người, vì không những Người đã phạm luật nghỉ ngày Sabbat, lại còn gọi Thiên Chúa là Cha mình, coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.

Anh chị em yêu quý,

Chúa Giêsu đã tỏ bày căn tính và nguồn gốc của mình. Ngài là Thiên Chúa - Ngôi Con. Chúa Giêsu gọi Thiên Chúa là Cha trên trời. Nguồn gốc của ngài là Thiên Chúa (Ga. 1, 1), và căn tính của ngài là Thiên Chúa - Ngôi Con đã mặc lấy xám phàm nhân và đã làm người.

"Thiên Chúa là tình yêu!"(1 Ga. 4, 8). Chúa Giê-su đã chữa cho người đàn ông bại liệt nằm trên bờ hồ Bethesda. Đó là công việc của Chúa Giêsu là công việc của tình yêu và cho tình yêu để cứu một người đàn ông khỏi bệnh tật của mình đã bị 38 năm qua.

Chúa Giêsu làm việc vào ngày Sa-bát. Chúa Giêsu có vi phạm luật ngày Sa-bát của người Do Thái không? Thưa là không! Công việc vào ngày Sa-bát đối với người Do Thái là loại công việc được hoàn thành vào các ngày trong tuần và nó đã bị cấm.

Chúa Giêsu chữa cho người bệnh. Đó là công việc vì lợi ích được trao ban cho những người khác. Công việc của tình yêu phải được thực hiện trong mọi lúc vì lúc nào cũng phải yêu thương nhau. Nó không bị ràng buộc bởi luật ngày Sa-bát và vi phạm luật. Nhưng người Do Thái không hoàn toàn hiểu luật của Thiên Chúa. Họ bỏ qua luật tình yêu là luật quan trọng nhất của Thiên Chúa vì Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa chưa bao giờ ngừng thương yêu và công việc của tình yêu. Nếu không, Thiên Chúa chống lại chính mình. "Đức Giê-su Ki-tô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời."(Dt. 13, 8)

Đức Giêsu là Thiên Chúa Ngôi Con và giống như Thiên Chúa - Ngôi Cha. Đức Giêsu là Thiên Chúa - Ngôi Con là nguồn gốc và bản sắc của Người. Chúa Giêsu đã nói: "Cha và tôi là một."(Ga. 10, 30) Người Do Thái không biết sự thật và phủ nhận sự mặc khải của Ngài là Con Thiên Chúa khi ngài tuyên bố công khai như vậy. Đó là sự thật và Đức Chúa Giêsu đã làm chứng sự thật này bằng máu của mình khi người Do Thái đưa ngài đến cái chết trên thập tự giá.

Chúa Giêsu là Thiên Chúa - Ngôi Con đã đến thế gian để cứu con người khỏi tội lỗi và Người sẽ trở lại để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Số phận của mỗi cá nhân cho sự sống đời đời ở đời sau sẽ phụ thuộc vào niềm tin vào ngài và làm những công việc yêu thương như ngài đã làm.

"Cũng vậy, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết... Anh em thấy đó, nhờ hành động mà con người được nên công chính, chứ không phải chỉ nhờ đức tin mà thôi.." (Gia. 2, 17; 24)

"Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm."(1 Ga. 3, 18)

Bạn thân mến,

"Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giê-su Ki-tô."(Ga. 17, 3)

*SUY TƯ VÀ QUYẾT TÂM HÀNH ĐỘNG: Hãy tin tưởng và hành động yêu thương như Đức Chúa Giêsu là CÓ HẠNH PHÚC NGAY BÂY GIỜ, VÀ Hạnh phúc đời sau của mỗi người sẽ thành hiện thực. Mong thay các bạn!

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đa-minh Quang

--

Bible sharing - Wednesday 4-3-19

Gospel JN 5, 17-30

Jesus answered the Jews: "My Father is at work until now, so I am at work." For this reason they tried all the more to kill him, because he not only broke the sabbath but he also called God his own father, making himself equal to God.

Beloved Brothers and Sisters,

Jesus revealed his identity and origin. He is God the Son. Jesus called God the heavenly Father. His origin is God (Jn. 1, 1), and his identity is God the Son who took flesh and became a man!

"God is love!"(1 Jn. 4, 8). Jesus cured the paralytic man on lying on the edge of a pool called in Hebrew Bethesda. It is the work of Jesus which is the work of love and for love to save a man from his illness for 38 years.

Jesus worked on the Sabbath day. Did Jesus violate the Sabbath law of the Jews? No! The work on the Sabbath day for the Jews is kind of work fulfilled in the weekdays and it was forbidden.

Jesus cured the ill person. It is the work for the benefit given to the others. The work of love must be done all times. It is not be bound by the Sabbath law and violated the law. But the Jews did not fully understand the law of God. They ignore the law of love which is the most important law of God because God is love. God has never been ceasing his love and the work of love. Otherwise, God is against himself. "Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever."(Heb. 13, 8)

Jesus is God the Son and is the same as God the Father. Jesus God the Son is his origin and identity.
Jesus said, "The Father and I are one."(Jn. 10, 30) The Jews did not know the truth and denied his revelation as the Son of God as he claimed it publicly. It is the truth and he testified this truth with his blood when the Jews brought Jesus to death on the cross.

Jesus is God the Son coming to the world to save the human from sins and he will come again to judge the living and the death. The fate of each individual for the eternal life in the next life to come will depend upon the faith in him and do the works of love like him.

"So also faith of itself, if it does not have works, is dead... See how a person is justified by works and not by faith alone."(Jam, 2, 17; 24)

"Children, let us love not in word or speech but in deed and truth."(1 Jn. 3, 18)

Dear friends,

"Now this is eternal life,c that they should know you, the only true God, and the one whom you sent, Jesus Christ."(Jn. 17, 3)

Love and work for the love of God as Jesus did. The eternal happy life will become true for us. Hopeful!

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang

------------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA- THỨ BA CN4MC-C PDF Print E-mail

Chữa Người Bất Toại 38 năm.

02/04 – Thứ ba tuần 4 Mùa Chay.

"Tức khắc người ấy được lành bệnh".

Lời Chúa: Ga 5, 1-3a. 5-16: CHỮA BỆNH BẤT TOẠI TÂM HỒN

Hôm đó là ngày lễ của người Do-thái, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Tại Giêrusalem, gần cửa "Chiên", có một cái hồ, tiếng Do-thái gọi là Bếtsaiđa, chung quanh có năm hành lang. Trong các hành lang này, có rất nhiều người đau yếu, mù loà, què quặt, bất toại nằm la liệt. Trong số đó, có một người nằm đau liệt đã ba mươi tám năm.

Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó và biết anh đã đau từ lâu, liền hỏi: "Anh muốn được lành bệnh không?" Người đó thưa: "Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi". Chúa Giêsu nói: "Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về". Tức khắc người ấy được lành bệnh. Anh ta vác chõng và đi. Nhưng hôm đó lại là ngày Sabbat, nên người Do-thái bảo người vừa được khỏi bệnh rằng: "Hôm nay là ngày Sabbat, anh không được phép vác chõng". Anh ta trả lời: "Chính người chữa tôi lành bệnh bảo tôi: "Vác chõng mà đi". Họ hỏi: "Ai là người đã bảo anh "Vác chõng mà đi?" Nhưng kẻ đã được chữa lành không biết Người là ai, vì Chúa Giêsu đã lánh vào đám đông tụ tập nơi đó.

Sau đó, Chúa Giêsu gặp anh ta trong đền thờ, Người nói: "Này, anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước". Anh ta đi nói cho người Do-thái biết chính Chúa Giêsu là người đã chữa anh ta lành bệnh.

Vì thế người Do-thái gây sự với Chúa Giêsu, vì Người đã làm như thế trong ngày Sabbat.

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA  SẺ: Ðừng phạm tội nữa / BỆNH BẤT TOẠI TÂM HỒN HÔM NAY

Việc Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày Sabát là một trong những nguyên nhân khiến cho người Do Thái tức tối. Họ chống đối Chúa ra mặt. Thậm chí còn muốn trừ khử Ngài cho rảnh mắt.

Trong bài Tin Mừng trên đây, chúng ta thấy có ba tuyến nhân vật: một là Chúa Giêsu, hai là người mắc bệnh nan y, và ba là những người Do Thái.

Hôm nay chúng ta đặc biệt lưu ý đến thái độ của người Do Thái và thái độ của Chúa Giêsu. Nhìn vào thái độ của người Do Thái, chúng ta hãy xét mình xem chúng ta có quá cứng nhắc trong các nguyên tắc, các luật lệ, đến độ vô cảm trước những nhu cầu bức thiết của anh chị em chung quanh hay không, chúng ta có lên án những người vì phục vụ lợi ích của anh chị em đồng loại mà làm những việc có vẻ như bất chấp luật lệ hay không. Phản ứng nông cạn của những người Do Thái trong bài đọc trên đây là một lời nhắc nhở để chúng ta nhớ lại cung cách sống của mình trong các tương quan với kẻ khác. Chúng ta đừng để mình rơi vào trường hợp đáng buồn như những người Do Thái.

Nhìn vào Chúa Giêsu, chúng ta cũng có thể xét mình theo thái độ của mình đối với anh chị em. Chung quanh chúng ta không bao giờ thiếu những người bất hạnh. Họ đau khổ trước nỗi bất hạnh của mình và chờ mong một ai đó chia sẻ nỗi khổ với họ. Con tim chúng ta có đủ can đảm để nhận ra tình cảnh khốn khổ của anh chị em mình hay không? Lời và việc làm của chúng ta có mang theo đủ tình thương để xoa dịu nỗi đau khổ của họ hay không? Chúng ta có đủ can đảm và quảng đại vượt qua những trở ngại bên ngoài để giúp đỡ người ấy ra khỏi tình cảnh khốn khó của họ hay không? Hình ảnh Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta can đảm dấn thân chia sẻ nỗi đau khổ với anh chị em chung quanh.

*CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa, xin cho con học được những bài học thiết thực khi suy niệm bài Tin Mừng của ngày hôm nay. NHỜ THÁNH THẦN DẪN DẮT con biết kiên trì hy vọng lúc gặp đau khổ, biết lưu tâm chia sẻ những nỗi đau khổ của những người khác và QUYẾT TÂM uyển chuyển linh động, khi đáp ứng những nhu cầu bức thiết LÀ BỆNH BẤT TOẠI TÂM HỒN của anh chị em chung quanh.

(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

--------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA - THỨ HAI CN4MC- PDF Print E-mail

Chữa lành con trai một sĩ quan cận vệ.

01/04 – Thứ hai tuần 4 Mùa Chay.

"Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi".

Lời Chúa: Ga 4, 43-54

Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilêa. Chính Người đã nói: "Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình". Khi Người đến Galilêa, dân chúng ra đón tiếp Người: Họ đã chứng kiến tất cả các việc Người làm ở Giêrusalem trong dịp lễ; vì họ cũng đi dự lễ.

Người trở lại Cana xứ Galilêa, nơi Người đã biến nước thành rượu. Bấy giờ có một quan chức nhà vua ở Capharnaum có người con trai đang đau liệt. Ðược tin Chúa Giêsu đã bỏ Giuđêa đến Galilêa, ông đến tìm Người và xin Người xuống chữa con ông sắp chết. Chúa Giêsu bảo ông: "Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin". Viên quan chức trình lại Người: "Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết". Chúa Giêsu bảo ông: "Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi". Ông tin lời Chúa Giêsu nói và trở về.

Khi xuống đến sườn đồi thì gặp gia nhân đến đón, báo tin cho ông biết con ông đã mạnh. Ông hỏi giờ con ông được khỏi. Họ thưa: "Hôm qua lúc bảy giờ cậu hết sốt".

Người cha nhận ra là đúng giờ đó Chúa Giêsu bảo ông: "Con ông mạnh rồi", nên ông và toàn thể gia quyến ông đều tin.

Ðó là phép lạ thứ hai Chúa Giêsu đã làm khi Người ở Giuđêa về Galilêa.

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ: LÒNG TÍN THÁC VÀO CHÚA

Một thiếu nữ có giọng hát thiên phú, cô luyện giọng với một giáo sư âm nhạc tài ba, cô đã hát được những giai điệu tuyệt hảo. Thế nhưng khi trình diễn, cô vẫn thấy giọng hát của cô chưa được truyền cảm. Vị giáo sư âm nhạc giải thích cho cô: “Tôi đã dạy cô tất cả những gì tôi biết, nhưng cô còn thiếu một điều mà tôi không thể cung cấp cho cô được, điều đó đến từ cuộc sống: chỉ có kinh nghiệm của cuộc sống, chỉ có những điều làm tan vỡ cõi lòng mới làm cô hát với tất cả cảm xúc”.

Bước vào tuần 4 mùa chay, Giáo Hội mỗi lúc một tha thiết mời gọi chúng ta tham dự vào cuộc tử nạn của Chúa Giêsu để được xứng đáng chung phần vinh quang Phục Sinh của Ngài. Cuộc sống với những khổ đau mà chúng ta đang trải qua quả là một cuộc tử nạn dai dẳng. Là người kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống lại cuộc tử nạn của Chúa Giêsu bằng chính cuộc sống ấy. Sống lại cuộc tử nạn của Chúa Giêsu không có nghĩa là tự đày đọa mình vào cuộc sống khổ lụy. Đau khổ tự nó không phải là một giá trị để tìm kiếm. Sống lại cuộc tử nạn của Chúa Giêsu chính là mặc lấy tinh thần tin yêu phó thác của Ngài. Thất vọng, buông xuôi, nổi loạn, trách móc là cơn cám dỗ chung của mọi người. Chúa Giêsu có lẽ cũng không thoát khỏi những giờ phút thử thách ấy. Thế nhưng ý hướng duy nhất của Ngài lúc đó là niềm tín thác và tha thứ. Chỉ có thái độ như thế mới đem lại giá trị cho đau khổ và biến cuộc tử nạn của Ngài thành của lễ đẹp lòng Thiên Chúa.

Đó cũng chính là tâm tình mà Giáo Hội mời gọi chúng ta mặc lấy khi cho chúng ta nghe và suy niệm về lòng tin của viên bách quản Caphanaum. Dù chỉ là một người ngoại giáo, dù chưa một lần chứng kiến phép lạ nào của Chúa Giêsu, nhưng ông đã tìm đến để xin Ngài chữa lành cho đứa con của ông, hay đúng hơn là để xoa dịu nỗi đau khổ của người cha phải chứng kiến con mình quằn quại trong đau khổ.

*CẦN LÒNG TÍN THAC  VÀO CHÚA: Đau khổ là lửa thử niềm tin con người, đau khổ có thể đưa con người đến thất vọng, chối bỏ, và lộng ngôn, nhưng đau khổ cũng có thể là khởi điểm của tin yêu phó thác. Nguyện xin Đấng là đường, là sự thật và là sự sống củng cố niềm tin chúng CON giữa những đau khổ đè nặng trên thân xác và tâm hồn ĐỂ CHÚNG CON TÍN THÁC VÀO LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG.

(Trích trong ‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

-------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG TIN MỪNG - CN4MC-C PDF Print E-mail

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY C
“ÔNG NÀY ĐÓN TIẾP PHƯỜNG TỘI LỖI,
VÀ ĂN UỐNG VỚI CHÚNG”
Tin Mừng theo thánh Luca 15,2
Hát thánh ca Mùa Chay khai mạc.
Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.
Nhân Danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen
Lạy Thiên Chúa hằng hữu là Cha chúng con,
xin cho lòng chúng con quay về với Chúa,
để khi hằng tìm Chúa như việc quan hệ nhất trong đời,
và lấy tình bác ái phục vụ anh em,
chúng con hoàn toàn hiến thân phụng thờ Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen
(Sách lễ Rôma, Lời nguyện thứ 7 tuần 1 Chay)
1. LẮNG NGHE LỜI CHÚA
Tin Mừng theo thánh Luca 15, 1-3.11-32.
• Một người công bố Lời Chúa. Mọi người đứng lắng nghe.
• Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.
2. SUY NIỆM
Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về 1 hay 3 câu hỏi gợi ý sau :
• Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu?
Tôi hiểu biết Chúa tôi rõ hơn ở chỗ nào?
• Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở chỗ nào?
Lòng tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa Giêsu hơn ở điểm nào?
• Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm gì để đi theo Chúa?
(Nếu đã quen làm Lectio Divina, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình. Không giải thích ).
3. CHIÊM NGHIỆM
Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ : Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào?
KHÔNG CHIA SẺ CHUNG
1. “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng (câu 2)
Hãy nhớ xem thái độ của Chúa Giêsu đối với những người tội lỗi khi gặp gỡ, tiếp đón hay dùng bữa với họ như thế nào mà người Pharisêu và kinh sư chê trách Ngài như vậy. Có thể đọc riêng thêm 1 vài đoạn: (Ông Lêvi: Lc 5, 27-32 ; người phụ nữ tội lỗi: Lc 7,36ss ; Ông Gia-kêu : Lc 19,1ss) ; phụ nữ Samari (Ga 4) ; người đàn bà ngoại tình (Ga 8).
Vì yêu thương loài người tội lỗi, chịu chết trên thập giá, Chúa Giêsu “đổ máu ra cho muôn người được tha tội”. Hôm nay, tôi có nhận ra mình là người tội lỗi, và nghiệm ra tình yêu của Chúa Giêsu dành cho tôi như thế nào?
...................................................................................................
....................................................................................................
2. “Chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy" (câu-24).
Hãy nhớ lại thái độ của người cha đối với người con thứ: Đứa con đòi chia gia tài, lấy tiến ăn chơi phung phá, khi hết tiền, gặp nạn đói phải đi chăn heo; cuối cùng chạy về nhà xin lỗi cha. Đọc chậm rãi các câu 20-24, để thấm tình yêu của người cha nhân hậu đối với đứa con hoang đàng. Tạ ơn Chúa Cha đã sai Con Một xuống thế để đưa chúng ta trở về Nhà Cha.
..................................................................................................
....................................................................................................
3. “Chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.”
Người cha đã nói như vậy với người con cả, khi anh không còn nhận đứa em của mình, đã trở về nhà (đọc lại cậu 32). Còn tôi thì sao? Thái độ của tôi đối với những anh chị em lỡ bước sa chân, đi
theo con đường tội lỗi như thế nào? Chúa Giêsu muốn tôi có thái độ nào?
..................................................................................................
..................................................................................................
4. CẦU NGUYỆN
Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.
Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình
hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.
* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.
Lời nguyện kết (Thánh vịnh Đáp ca 33)
Đ. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy!
Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa,
Câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi.
Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa,
Xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên. Đ.
Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa,
Ta đồng thanh tán tụng danh Người.
Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại,
Giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng. Đ.
Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở,
Không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi.
Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời,
Cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn. Đ.
Sáng danh Đức Chúa Cha...
5. HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN
• Tôi chọn 1 câu Tin Mừng để đọc đi đọc lại và suy ngẫm.
.............................................................................................
..............................................................................................
• Trong tuần này, tôi dành thời giờ để cầu nguyện cho những anh chị em tôi biết là đang sống trong hoàn cảnh tội lỗi.
Dâng họ lên lòng thương xót của Chúa. Tôi cũng có thể hy sinh, chay tịnh để cầu nguyện cho họ.
...............................................................................................
................................................................................................
CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA
Muôn loài thọ tạo đang cần một cách cấp thiết sự mặc khải vinh quang của con cái Thiên Chúa, là những người đã được tạo ra như “một thọ tạo mới”. Vì “ai ở trong Đức Kitô thì đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi.”(2 Cr 5:17). Thật vậy, khi được mặc khải, bản thân tạo vật có thể đón mừng một cuộc Vượt Qua, mở chính mình ra trước một trời mới và một đất mới (x. Kh 21: 1). ...
Sự “trông mong háo hức” này, sự mong đợi của mọi loài thụ tạo này, sẽ được viên mãn khi các Kitô hữu và tất cả mọi người bước một cách dứt khoát vào “cuộc hành trình” đòi hỏi sự hoán cải. Mọi loài thụ tạo được kêu gọi, cùng với chúng ta, “thoát ra khỏi sự lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang.” (Rm 8:21). ....
Chay tịnh, nghĩa là học cách thay đổi thái độ của chúng ta đối với người khác và tất cả những loài thọ tạo, học cách từ bỏ cám dỗ “nuốt chửng” mọi thứ để thỏa mãn lòng khao khát tham lam của chúng ta và sẵn sàng chịu đựng cho tình yêu, là điều có thể lấp đầy sự trống rỗng trong con tim chúng ta. Lời cầu nguyện dạy chúng ta từ bỏ thói thờ ngẫu tượng và sự tự mãn của bản ngã, giúp ta nhìn ra rằng chúng ta cần đến Chúa và lòng thương xót của Ngài. ...
Và như thế, chúng ta có thể tái khám phá niềm vui trong chương trình của Chúa dành cho sáng tạo và cho mỗi người chúng ta, đó là yêu mến Người, yêu mến anh chị em của chúng ta, và toàn bộ thế giới, và tìm thấy nơi tình yêu này hạnh phúc đích thực của chúng ta. (trích Sứ điệp Mùa Chay 2019)
liên lạc : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
website : giadinhctc.com

------------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA - THỨ BA CN3MC-C PDF Print E-mail

Thứ Ba 26-3-19 - CN3MC-C

CẢM NGHIỆM SỐNG: Tin Mừng Thánh Mát-thêu (18, 21-35)

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?" Chúa Giêsu đáp: "Ta không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy."

Anh chị em yêu quý,

Ông Phê-rô hỏi Giêsu rằng ông có thể tha thứ cho anh em đã xúc phạm đến mình như thế nào. Chúa Giêsu đã trả lời rằng con phải tha thứ cho anh em con hoàn toàn không có giới hạn. Nếu không tha thứ cho người khác, tôi không thể được vào nước trời. Đơn giản chỉ thế thôi.

Tha thứ không phải là một điều dễ dàng để thực hiện nhưng đó là thánh ý của Thiên Chúa. Tha thứ là một trong những yếu tố của tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu! Nếu tôi xin Chúa tha thứ cho tội lỗi của tôi, tôi sẽ được tha thứ. "Ôi lạy CHÚA, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng?" (TV. 130, 3) Tôi phải tha thứ cho anh em vì tôi cũng là một tội nhân trước mặt Chúa.

Tôi phải tha thứ cho sự xúc phạm của người khác vì đó là vấn đề quan trọng cho ơn cứu rỗi của mình. Chúa Giê-su nói: "Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em."(Mt. 6, 14-15)

Thiên Chúa là tình yêu và công lý. Tình yêu và công lý của Thiên Chúa luôn đồng hành cùng nhau.

Lời cầu nguyện của Thánh Phanxicô: "Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ."

Để từ bỏ được ý riêng và thực thi ý Chúa, tôi cầu nguyện với Chúa ban cho tôi ân sủng của ngài cho tôi bởi vì Chúa Giêsu đã phán rằng: "Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được."(Ga. 15, 5)

Thiên Chúa luôn yêu thương và tha thứ thì tôi cũng hãy yêu thương và tha thứ. Vì vậy: "Hãy yêu thương rồi làm điều bạn muốn."(St. Augustine)

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đa-minh Quang

--

Bible sharing - Tuesday 3-26-19

Gospel MT 18-, 21-35

Peter approached Jesus and asked him, "Lord, if my brother sins against me, how often must I forgive him? As many as seven times?" Jesus answered, "I say to you, not seven times but seventy-seven times."

Beloved Brothers and Sisters,

Peter asked Jesus how much he can forgive his brother who sins against him. Jesus answered Peter that he must forgive his brothers completely without limits. If not forgiving others' sins, I can not enter the kingdom of heaven. Simple just that.

To forgive is not an easy thing to do but it is the will of God. Forgiveness is one of the elements of love. God is love! If I ask God for his forgiving my sins, I would be forgiven. "If you, LORD, keep account of sins, Lord, who can stand?"(Ps. 130, 3) I must forgive others' sins because I am also a sinner before God.

I have to forgive the others' sins against me because it is an important matter of my salvation. Jesus said, "If you forgive others their transgressions, your heavenly Father will forgive you. But if you do not forgive others, neither will your Father forgive your transgressions."(Mt. 6, 14-15)

God is love and justice. The love and justice of God always go along together.

St. Francis' prayer said, "Make me a channel of your peace, It is in pardoning that we are pardoned."

In order to denounce my own will and to fulfill the will of God, I pray to god giving me his grace because Jesus said, "without me, you can do nothing."(Jn. 15, 5)

God is always love and forgive, so I love and forgive. "Love then do what you will"(Augustine)

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang

-------------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 4 of 141