mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay4864
mod_vvisit_counterHôm Qua16328
mod_vvisit_counterTuần Này71194
mod_vvisit_counterTuần Trước89381
mod_vvisit_counterTháng Này35439
mod_vvisit_counterTháng Trước419088
mod_vvisit_counterTất cả22388010

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - NỘI NGUYỄN- CN24TN-B PDF Print E-mail

Song Loi Chua

SUY NIỆM/CẢM NGHIỆM SỐNG PHÚC ÂM

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM B (12/09/2021)

---ooOoo---

KITÔ HỮU LÀ NHỮNG NGƯỜI THUỘC VỀ CHÚA KITÔ

(Christian ß Christ)

"Người ta bảo Thầy là ai?" - "Còn các con, các con bảo Thầy là ai?"(TIN MỪNG MAC-CÔ 8, 29)

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Người xưa có câu: "Cha nào con nấy" và câu "Thầy nào Trò nấy" để nói lên mối tương quan mât thiết giữa cha và con, giữa thầy và trò. Hai câu nói trên áp dụng vào đời sống tôn giáo cũng rất chính xác. Các Kitô hữu là môn đệ Chúa Giêsu, là trò của Sư thầy Giêsu, là những người thuộc về Chúa Kitô. Vì thế mà các Kitô hữu phải nên giống Thầy và Chúa Giêsu của mình. Muốn nên giống thì trước hết phải biết Chúa Kitô là ai? Chúa đi con đường nào?

Hai câu hỏi, nhất là câu hỏi thứ hai, mà Chúa Giêsu Kitô đặt ra cho các Tông đồ trong Bài Phúc âm Chúa Nhật XXIV Thường Niên năm B hôm nay cũng là câu hỏi mà mỗi Kitô hữu phải trả lời: "Người ta bảo Thầy là ai?" - "Còn các con, các con bảo Thầy là ai?"

II. LẰNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mc 8,27-35: Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: "Người ta bảo Thầy là ai?" Các ông đáp lại rằng: "Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri". Bấy giờ Người hỏi: "Còn các con, các con bảo Thầy là ai?" Phêrô lên tiếng đáp: "Thầy là Đấng Kitô". Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả.

Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: "Satan, hãy lui đi! vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người".

Người tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình".

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mc 8,27-35

3.1 Chúa Giêsu là Đấng Kitô: Chúa Giêsu là một người xuất thân từ Nazarét, con bà Maria và con ông Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. Nhưng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa nhập thể làm người, là Đấng được Thiên Chúa xức dầu tấn phong là Cứu Chúa, là sứ giả của Thiên Chúa được gửi đến trần gian để cứu độ loài người tội lỗi. Lời tuyên xưng của Phêrô là chính xác: "Thầy là Đấng Kitô".

3.2 Chúa Giêsu Kitô đã chọn con đường Thập giá: Chúa Giêsu là Đấng được Thiên Chúa xức dầu tấn phong để cứu chuộc loài người. Nhưng Chúa cứu chuộc dân Israel và loài người bằng cách nào? – Bằng cách tụ tập quân đội và xưng vương, dùng vũ lực chống lại quân Roma, dành lại độc lập cho Israel? Hay bằng cách hiến mạng sống mình làm của lễ đền tội cho loài người? Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó.

3.3 Chúa Giêsu Kitô đã mời gọi các môn đệ đi theo Người: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình".

IV. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mc 8,27-35:

4.1 Các Kitô hữu ai?: Trong ngôn ngư Tây Phương một tĩnh từ xuất phát từ một danh từ tò có nghĩa là thuộc về. Thí dụ: Vietnamese (người Việt Nam) là từ xuất phát từ danh từ Việt Nam (Nước Việt Nam); Christian (Kitô hữu) là từ xuất phát từ danh từ Christ (Đấng Kitô). Vậy Kitô hữu là những người thuộc về Chúa Kitô, là các môn đệ, học trò của Chúa Kitô, là những người đi theo Chúa Kitô, thưc thi giới răn của Chúa Kitô. Vì thế các Kitô hữu phải trở nên giống Chúa Kitô.

4.2 Các Kitô hữu phải đi con đường thập giá: vì đó là con đường mà Chúa Kitô đã chọn cho bản thân Người và cho tất cả những ai muốn di theo Người. Con d0ường thập giá là con đường tự nguyện, tự hạ, tự hủy và hy sinh từ bỏ. Càng tự nguyện, tự hạ, tự hủy và hy sinh từ bỏ nhiều, các Kitô hữu càng nên giống Chúa Kitô, càng trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Đó là lúc chính Chúa Kitô sống trong người Kitô hữu.

V. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG BÀI PHÚC ÂM Mc 8,27-35:

KHAI MỞ: Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu Kitô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha đã ban cho chúng con Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô, Người đã chọn con đường tự nguyện, tự hạ, tự hủy và hy sinh từ bỏ để cứu chuộc chúng sinh. Xin Cha nghe lời chúng con cầu xin.

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN

1.- «Dọc đường, Người (Chúa Giêsu) hỏi các ông (các môn đệ) rằng: "Người ta bảo Thầy là ai?» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho ngày càng có nhiều người tìm biết Chúa Giêsu Kitô là Ai?

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2.- «Các ông đáp lại rằng: "Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cách riêng cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ để các vị tích cực giúp những người khác khám phá ra chân dung đích thực của Chúa Giêsu Kitô mà tin theo.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3.- "Bấy giờ Người hỏi: "Còn các con, các con bảo Thầy là ai?» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi Kitô hữu có câu trả lời cho chính Chúa Giêsu là Đấng đặt câu hỏi cho mỗi người.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! háp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4.- «Phêrô lên tiếng đáp: "Thầy là Đấng Kitô» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Thiên Chúa cho tất cả các Kitô hữu và những người thành tâm thiện chí nhận ra chân dung đích thực của Chúa Giêsu Kitô mà tôn kính và đi theo.

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giêsu và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban Con Một Cha là Chúa Giệsu cho chúng con. Người đã chọn con đường và cách sốn tự hạ, tự hủy, tự hiến và hy sinh từ bỏ để cứu chuộc chúng con và nhân loai tội lỗi. Người đã mời gọi những ai muốn làm môn đệ Người hãy bước theo Người trên con đường tự hạ, tự hủy, tự hiến và hy sinh từ bỏ mà Người đã đi.

Chúng con xin Cha ban cho chúng con lòng tin và sức mạnh để chúng con dám bước theo chân Chúa Giêsu Kitô Con Cha, Chúa chúng con. Amen.

Sàigòn ngày 10 tháng 09 năm 2021

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

--

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC- LM TẠ DUY TUYÊN - CN24TN-B PDF Print E-mail

Anh Le chuyển

CHÚA VẪN CÔ ĐƠN TRÊN ĐƯỜNG THẬP GIÁ  - CHÚA NHẬT 24 TN - B

Dân gian có một câu định nghĩa về 2 chữ "tình bạn" rất hay rằng: "Bạn là người vẫn ở với ta khi mọi người đã bỏ ta đi". Và cũng nhờ có những gian nan ấy, ta mới biết ai là bạn chân thành của chúng ta.

Đại dịch Corona đã phơi bầy rất nhiều về tình bạn, về tình người giả dối. Họ nói rất hay về tình yêu, về hy sinh, về phục vụ nhưng những gì chúng ta nhìn thấy là một sự bỏ rơi anh chị em mình. Rất nhiều người nhiễm bệnh hay bị những bệnh khác vào thời điểm này kêu cứu người trợ giúp thật là khó khăn. Có nhiều người tuyệt vọng bảo rằng: những người, những nơi con tưởng rằng sẽ được hỏi thăm, được nâng đỡ, được chia sẻ nhưng dường như thất vọng nhiều hơn! Có rất nhiều người cũng rơi vào tuyệt vọng vì tìm kiếm một tình bạn chân thành để giúp nhau chén gạo vượt qua, và có khi chỉ mong có người giúp vài trăm ngàn để mua hũ hài cốt để an táng người thân . . .

Các môn đệ năm xưa đi theo Chúa. Chắc chắn các ngài đã được Chúa yêu thương đùm bọc. Và Chúa Giê-su còn coi các môn đệ là bạn hữu chứ không phải là tôi tớ. Chúa đã coi họ là bạn nên cho họ chia sẻ niềm vui hạnh phúc với Chúa trong những lúc thành công trên đường truyền giáo.

Hôm nay, Chúa đòi các ông thể hiện tình bạn với Chúa không phải chỉ là lúc Chúa được tung hô khi hóa bánh ra nhiều, hay khi cỡi lừa tiến vào thành Giê-ru-sa-lem. Chúa đòi các môn đệ thể hiện tình bạn trên chặng đường thập giá để tới Núi Sọ. Chúa bảo rằng: "Ai muốn theo Thầy, thì phải vác thập giá hằng ngày mà theo Thầy". Khi dám theo Chúa trên con đường thập giá thì Chúa sẽ ban phần thưởng sự sống đời đời cho họ. "Vì ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống".

Nhưng xem ra tình bạn chân thành với Chúa chẳng mấy ai! Khi Chúa đi vào vườn cây Dầu đã chịu cảnh cô đơn một mình. Các bạn bè Chúa vẫn ngủ mê. Khi Chúa bị bắt trói dẫn đi từ vườn cây Dầu thì các môn đệ mạnh ai nấy chạy. Khi Chúa bị dẫn vào dinh Cai-pha thì Phê-rô trối Chúa 3 lần. Khi Chúa vác thập giá lên Núi Sọ chỉ còn một mình Gioan bước theo xa xa. . .

Xem ra tình người dễ đổi thay. Vui cùng thì dễ nhưng đau khổ cùng thì không dễ. Khi cụng ly sum tụ thì đông nhưng khi rơi lệ liền bị bỏ rơi.

Nếu chúng ta có cái nhìn tha nhân là hình ảnh của Chúa thì xem ra Chúa Giê-su vẫn cô đơn trong dòng đời hôm nay. Ngài rất cần một người bạn tri kỷ như Gioan để đứng bên Chúa khi khó khăn. Ngài vẫn cần sự đồng cảm như Madalena để đi theo Chúa trên đường thập giá.

Đại dịch Corona đã khiến bao người đang cô đơn khi bị cách ly, khi bị giãn cách. Đại dịch đã đẩy biết bao người vào cảnh thiếu thốn, đói khát. Đại dịch đã khiến bao con người mất tiền, mất việc với một tương lai bấp bênh. Và có lẽ trong rất nhiều những con người ấy đã và đang cô đơn vì chưa tìm được sự ủi an,nâng đỡ từ người thân và bạn bè.

Đại dịch cũng làm cho nhiều người mất rất nhiều niềm tin nơi bề trên, nơi bạn bè và cả người thân! Nhưng, niềm tin cho ta một niềm hy vọng là có một Đấng không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Đấng ấy đã sẵn lòng chịu chết vì chúng ta, và hôm nay từ trên Thánh Giá vẫn hướng mắt về nhân loại khổ đau và sẵn lòng dang đôi tay ôm ấp, vỗ về chúng ta. Hãy tin tưởng và phó thác nơi Chúa. Hãy ở lại bên Chúa dầu cuộc sống còn nhiều những khó khăn, nhưng quyền năng Chúa cuối cùng cũng sẽ chiến thắng sự dữ.

Điều quan trọng là hôm nay và ngay bây giờ hãy sống liên đới với khổ đau của anh em. Hãy sống đúng ơn gọi của người ky-tô hữu là yêu thương phục vụ. Hãy phục vụ ngay những người trong cộng đoàn của mình, trong khu xóm, trong xứ đạo của mình đang đau khổ vì nhiễm bệnh hay đói nghèo vì hậu quả của dịch bệnh kéo dài.

Xin Chúa giúp cho chúng ta dám can đảm vác thập giá theo chân Chúa khi biết dấn thân phục vụ anh em trong đại dịch hôm nay.

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

-------------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - CHA NINH - CN24TN-B PDF Print E-mail

Suy Niệm Phúc ÂmChúa Nhật XXIVThường Niên - Năm B
Ngày 12 Tháng 9, Năm 2021

Phúc Âm:(Mk 8, 27-35)
"Người ta bảo Con Người là ai?"
Chúa và các môn đệ đang đi trên đường tiến về Cêsarê, bỗng Chúa hỏi: "Người ta bảo Thầy là ai?" Phêrô thưa: 'Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống'. Chúa liền cấm ông không được nói với ai điều đó.
Rồi Ngài bắt đầu nói cho các ông biết Ngài sẽ phải bị nộp cho các biệt phái và luật sỹ. Họ sẽ giết Ngài, và ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Thế gian không ai biết trước mình sẽ chết lúc nào, cách nào. Chỉ một mình Đức Kitô Con Thiên Chúa mới biết mình chết cách nào và lúc nào. Cũng chỉ một mình Ngài sẽ sống lại, vì Ngài là Con Thiên Chúa như Phêrô vừa tuyên xưng.
Theo lẽ tự nhiên, Phêrô can gián Ngài. Chúa mắng gay gắt: "Satan, lui ra khỏi mặt Tavì ngươi không biết việc của ThiênChúalà Con Người sẽ phải chết để hoàn tất việc cứu chuộc loài người, và sẽsống lại".
Liền sau đó Chúa dạy mọi người: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Ai sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì Ta và vì Phúc Âm, sẽ được sống đời đời". Cũng như hạt lúa mì phải mục nát ra mới sinh cây lúa và đâm bông đâm hạt.

Tự vấn:
1. Tôi có tin rằng Con Thiên Chúa đã chết để cứu chuộc tôi không?
2. Tôi có tin rằng cây Thánh Giá mà tôi phải vácđi theo Chúa, chính là bổn phận hàng ngày của tôi? Đó là bổn phận làm chồng, làm cha, làm vợ, làm mẹ trong gia đình, là những công việc trong xã hội mà tôi cần gánh váckhông?
3. Tôi có biết rằng những Thánh Giá đặc biệt, như bất ngờ mất đi một người thân yêu, một tai nạn xảy đến, một trọng bệnh như ung thư... đều là những Thánh Giá Chúa muốn tôi vác theo chân Ngài lên núi Sọ, để cùng chết với Ngài, và cùng sống lại với Ngài trong vinh quangkhông?
Khi giúp một Thầy Phó Tế hấp hối, ngồi bên cạnh giường Thầy từ 1:30 am đến 5 giờ sáng, hát hết bài này đến bài khác, đọc hết kinh cầu này đến kinh cầu nọ, cả kinh cầu chịu nạn, tôi thấy Thầy bình an hẳn xuống. Tôi gọi tên Thầy mà nói: Cố gắng bước thêm vài bước nữa thôi, Thầy sẽ hoàn tất cuộc hành trình với Chúa trên Thánh Giá, nắm chắc phần phục sinh vinh quang với Chúa, trong nước Ngài hiển trị muôn đời. Tôi thấy Thầy bấm tay tôi, và thở những hơi thở rất nhẹ nhàng và bình an.
Suy Niệm: Những đau khổ ở đời
( Tiếp theo tuần trước)
1. Những đau khổ tự nhiên, như bệnh tật thể lý như nhức đầu, đau lưng, ung thư, cao máu, cao mỡ, tiểu đường, gẫy tay, què chân, mù lòa, tai điếc, suy thận, lọc máu, thấp khớp, bệnh gao...
2. Các đau khổ do thiên tai, bão lụt, chết chóc, cháy rừng, sạt lở.
3. Các đau khổ do nhân tạo như tù đày, đánh đập, tra tấn, cướp bóc, mất trộm, bạn bè phản bội, đổ vỡ hôn nhân, con cái xì ke ma túy, tai nạn giao thông.
4. Những đau khổ do tự mình chuốc lấy vào thân: Như trong trường hợp Covid đang hoành hành ở Việt Nam, những anh em, con cái, những người cháu đã trưởng thành, đã 40- 50 tuổi, đã có công ăn việc làm, mà mình ở hải ngoại, cứ phải lo chúng dự trữ được mấy chai nước mắm? 20 ký gạo làm sao đủ? Sao ngu thế không mua lấy 1 tạ gạo? Sao không biết mua lấy mấy rổ khoai đổ vào gầm giường? Sao không biết mua lấy dăm chục trái chanh, vài chai mật ong? Sao không mua lấy vài chục kí thịt để sẵn? Sao không biết mua lấy mấy lọ thuốc ho, cảm cúm mà phòng thân? Với mọi thứ sao không, sao không ấy, rồi mình cứ sốt vó lên, không ăn không ngủ tăng-sông lên cao vùn vụt, sinh bồn chồn lo lắng, khiến cả nhà căng thẳng vật vã! Những thứ đau khổ ấy có cần thiết không?- Thưa hoàn toàn không.
5. Những thứ đau khổ khác do mình tự gây nên như hút thuốc nhiều quá sẽ đau phổi, say sưa rượu chè sẽ sinh tai nạn, vợ chồng cãi vã làm tan nát gia đình, ăn những trái cây to bóng lộn là ăn thuốc độc vào mình, ăn thật nhiều chất ngọt sinh tiểu đường nặng, ham mê cờ bạc sẽ bán xe bán nhà. Một cuộc sống bê tha buông thả, sẽ dẫn tới chán nản và tuyệt vọng...
Những giải pháp nào để tránh những thứ đau khổ rất không cần thiết này.(Xem tiếp tuần tới).

LM NGUYỄN AN NINH

-----------------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ HAI CN23TN-B PDF Print E-mail


Thứ Hai 06/09/2021 – Thứ Hai tuần 23 thường niên.

– ĐƯỢC Làm việc tốt ngày Sabbat

Lời Chúa: Lc 6, 6-11

Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Khi ấy ở đó có một người tay hữu bị khô bại. Những luật sĩ và biệt phái quan sát xem Người có chữa lành người ấy trong ngày Sabbat không, để có cớ tố cáo Người.

Nhưng Người biết tư tưởng các ông, liền bảo người có tay khô bại rằng: "Ngươi hãy chỗi dậy mà đứng ra giữa đây". Người đó đứng thẳng dậy. Đoạn Chúa Giêsu bảo các ông ấy rằng: "Tôi hỏi các ông, ngày Sabbat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay là giết chết?" Rồi đưa mắt nhìn mọi người, Chúa bảo người đó rằng: "Ngươi hãy giơ tay ra". Người ấy giơ ra, và tay người ấy được lành.

Bấy giờ các ông đầy lòng tức giận, và bàn định với nhau xem có thể làm gì được Chúa Giêsu.

Suy Niệm 2: Phục hồi phẩm giá

(TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Sự sống là món quà quí nhất Chúa ban cho con người. Từ sự sống tự nhiên được nâng lên đến sự sống siêu nhiên. Từ con loài người được trở nên con Thiên Chúa.

Sự sống quí giá đến nỗi khi con người lơ đễnh làm mất mát, hao hụt, Thiên Chúa đã sai chính Con Một giáng trần để phục hồi sự sống, phục hồi phẩm giá con người. Bệnh tật là hình ảnh của tội lỗi. Nó làm con người bị giảm thiểu. Không thể sống như một con người. Trong xã hội còn bị khinh miệt. Không thể tự nuôi sống bản thân. Không thể chu cấp cho những người thân. Con người mất phẩm giá. Con người bị cái chết thống trị.

Chúa Giê-su đến cứu sống con người. Phục hồi sự sống. Phục hồi phẩm giá. Cho con người sống xứng đáng địa vị con người. Còn hơn nữa, sống xứng đáng địa vị con Chúa. Nhưng thế lực sự dữ vẫn còn đó. Họ chống đối. Họ muốn sự chết thống trị. Chúa Giê-su công khai hỏi họ: "Ngày sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt". Họ không muốn làm điều tốt. Không muốn cứu sống. Mà còn âm mưu hại Chúa. Vì thế Chúa gặp nhiều khốn khó. Nhưng Chúa sẵn sang chịu chết để con người được phục hồi.

Noi gương Chúa, Thánh Phao-lô, vì niềm hi vọng sự sống của anh em, sẵn sàng chịu đựng mọi gian lao vất vả, để anh em được đạt tới niềm hi vọng vinh quang là Chúa Giê-su Ki-tô: "Để giúp mỗi người nên hoàn thiện trong Đức Ki-tô. Chính vì mục đích ấy mà tôi phải vất vả chiến đấu, nhờ sức lực của Người hoạt động mạnh mẽ trong tôi". Vì sự sống, người tông đồ sẵn sàng xông vào cuộc chiến. Cùng chịu đau khổ với Chúa để anh em được sống: "Tôi vui mừng được chịu đau khổ vì anh em. Những gian nan thử thách Đức Ki-tô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào than cho đủ mứ, vì lợi ích cho than thể Người là Hội Thánh" (năm lẻ).
Ma quỉ và thế lực sự chết rất thâm độc. Nó thấm nhập vào bản thân ta. Nó như chất men độc hại vẫn đang còn tồn tại, phá hoại sự sống và phẩm giá con người. Vì thế thánh Phao-lô thúc giục ta: "Anh em không biết rằng chỉ một chút men cũng đủ làm cho cả khối bột dậy lên sao? Anh em hãy loại bỏ men cũ để trở thành bột mới, vì anh em là bánh không men.

Quả vậy, Đức Ki-tô đã chịu hiến tế làm chiên lễ Vượt Qua của chúng ta. Vì thế, chúng ta đừng lấy men cũ, là lòng gian tà và độc ác, nhưng hãy lấy bánh không men, là lòng tinh tuyền và chân thật, mà ăn mừng đại lễ" (năm chẵn).
Kính chuyển:
Hồng

--------------------------------

 
CẢM NGHIỆM SỐNG LC - QUANG VŨ PDF Print E-mail

Spiritual Ears to Hear Without Bias
The Gospel of the 23rd Sunday in Ordinary Time ( Mark 7: 31-37)
Written by VũDuy Quang
The Gospel of the 23rd Sunday in Ordinary Time, Jesus opened the ears of the deaf man so that he could hear and speak properly. Literally in physical terms, this man had a(n) ear and speech impediment that he needs to be healed. Generally speaking, almost everyone has his or her bias which has caused one's listening ability impaired.
There are many different biases. In this brief reflection, I would like to examine a few biases. The first is cultural or family bias. Everyone has been born in certain family and culture in which he or she has been raised and taught in certain way of thinking, living and associating with others around. Gradually, one gets used to that way of being raised and taught so that he or she prefers to stay in that comfort zone. When differences come across his or her mind, one will, more likely, have hard time to hear, to understand and accept such differences.
The second type of bias is ideological bias. One can be convinced and, then, become a faithful follower or devoted member of any type of group such as political party or religious group. Ideology of any group can become a doctrine or ideology—ism as a truththat make its followers or members accept it and live by it without questioning or searching for a reality, objectivity or a meaning.
The third type of bias is one's self-interest which can be considered as egoism or narcissism. Everyone has his or her own ego in order to identify one's difference and uniqueness. God has created a person in God's image along with certain uniqueness of each person that is called ego. Ego in each person is not a bad thing. Ego can become bad when one treats his or her own ego as one's center and goal which has to be focused and directed by everything and everyone else as its means. For example, for obtaining what one wants, he or she can use any meant even other people as certain ways or means to serve one's one interest. By doing so, one's own ego becomes bad.
Lastly, another cause of our ability to understand others in our daily conversation with others is our lack of silence. Many of us, living in busy and loud society, cannot stand with silence. They just want to talk; yet they are not willing to be quiet to listen and to understand others. They are so busy in getting more and more power and money that they do not have time and patience to listen to anyone else who are less power and money than they are. They believe, with their power and money , that their voice will be heard and accepted.
I don't think there is anyone who can dare to say that he or she can listen to others without any bias. We all listen to others with our own filters, lens and bias that defect our capacity to listen to others fairly and objectively and to respond to them appropriately.
Psychologically or spiritually, we all have certain type of hearing and speech impediment because of our human conditions that have been limited by our family, culture, ideology and our own ego. Jesus has challenged us in this 23th Sunday in Ordinary Time whether we have really listened and understood others as what they really want to communicate with us so that we can respond to other appropriately. Or we just hear what they say and, then, interpret what they say from our lens, filters and bias.
May the Holy Spirit give us a spiritual ear of God to listen and to encounter others as who they really are and what they really say so that we all, although we all are different in our own uniqueness, can live in peace and harmony with each other. By living in peace and harmony in the midst of differences, our differences will no longer be a threat in our competitive society. Indeed, our differences will become complimentary gifts to complete our wholeness in God.

QUANG VŨ

---------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 5 of 216