Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay2211
mod_vvisit_counterHôm Qua8536
mod_vvisit_counterTuần Này42385
mod_vvisit_counterTuần Trước48347
mod_vvisit_counterTháng Này126608
mod_vvisit_counterTháng Trước232383
mod_vvisit_counterTất cả11578694

We have: 88 guests online
Your IP: 54.196.5.6
 , 
Today: Aug 18, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA- NGAY 03-7-2018 PDF Print E-mail

Lễ Thánh Tô-ma, Tông Đồ

CẢM NGHIEM SỐNG VÀ CHIA SẺ: Tin Mừng theo Thánh Gio-an (20, 24-29)

Anh Chị Em yêu quí,

Ông Tô-ma có thể nghe, thấy và chạm vào Chúa Giê-su phục sinh và đã tin. Ông Tô-ma trả lời với Chúa Giê-su: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!"(Ga. 20, 28) Tuy nhiên, Chúa Giê-su nói với ông: "Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin!"Ga. 20, 29) Những gì ngài nói với ông Tô-ma là có thể nói với bất cứ ai trong những thế hệ tiếp sau.

Trong tin kính Ni-cê-a, tôi tuyên xưng: "Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau." Sự phục sinh của Chúa Giê-su là một niềm hy vọng lớn lao cho tất cả mọi người. Thánh Phao-lô đã gặp Chúa Giê-su Phục Sinh và nói: "Nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em. Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Đức Ki-tô cũng bị tiêu vong. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Ki-tô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người."(1 Cô-rinh-tô 15, 17-19)

Tất cả các Ki-tô hữu nên biết rằng: "Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người: đó là niềm tin của chúng ta."(Rô-ma 6, 8) Có nghĩa là tôi phải chấm dứt mọi tội lỗi của mình và sống với lời của Chúa Giê-su để sống với ngài mỗi ngày. Đi đến toà hòa giải và tham dự Tiệc Thánh là một cách chắc chắn để sống với Chúa Giê-su. Bằng cách này Thánh Phao-lô nói: "Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi."(Ga-la-ta 2, 20)

Đối với những người không phải là tín hữu nên biết rằng: "Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa. Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi; khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc. Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, nhưng thực ra, họ đang hưởng an bình. Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử."(KN. 3, 1-4)

Chúa Giê-su nói với cô Mát-ta: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?"(Ga. 11, 25-26)

Cái chết không kết thúc nhưng hãy nhớ bốn điều sau cùng: Cái chết - Phán xét - Thiên đàng - Hỏa ngục!

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đom. Quang

--

Feast of Saint Thomas, Apostle

Gospel JN 20, 24-29

Beloved Brothers and sisters,

Thomas could hear, see and touch the risen Lord Jesus and believed. Thomas answered and said to him, "My Lord and my God!"(Jn. 20, 28) However, Jesus said to him, "Have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not seen and have believed." What he told Thomas could speak to anyone in all generations to come.

In the Nicene Creed, I proclaim, "I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come." Jesus' resurrection is a great hope for all human beings. St. Paul encountered the risen Jesus and said, "if Christ has not been raised, your faith is vain; you are still in your sins. Then those who have fallen asleep in Christ have perished. If for this life only we have hoped in Christ, we are the most pitiable people of all."(1 Cor. 15, 17-19)

All Christians should know that "If we have died with Christ, we believe that we shall also live with him."(Rom. 6, 8) It means that I have to put an end to all my sins and live with Jesus' word in order to live with him every day. Going to the cơnfessional and taking the Holy Comm is a sure way to live with Jesus. By this way, St. Paul said, "I live, no longer I, but Christ lives in me."(Gal. 2, 20)

For non-believers, you should know that "The souls of the righteous are in the hand of God, and no torment shall touch them. They seemed, in the view of the foolish, to be dead; and their passing away was thought an affliction and their going forth from us, utter destruction. But they are in peace. For if to others, indeed, they seem punished, yet is their hope full of immortality"(Wis. 3, 1-4)

Jesus said, "I am the resurrection and the life; whoever believes in me, even if he dies, will live, and everyone who lives and believes in me will never die. Do you believe this?"(Jn. 11, 25-26)

Death is not finished but let us remember the last four things: Death - Judgment - Heaven - Hell!

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang

-----------------------------------

 
CAM NGHIEM SONG VA CHIA SE- CN13TN-B 01-7-2018 PDF Print E-mail

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ: Phúc Âm theo Thánh Mác-cô (5, 21-43)

Anh Chị Em yêu quý,

Khi Chúa Giê-su chữa lành cho đầy tớ của viên đội trưởng, ngài không cần gặp người bệnh và ngài đã không nói chuyện với bệnh nhân. Chúa Giê-su nói với viên đội truởng: "Ông cứ về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy!" Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh."(Mt. 8, 13)

Khi bé gái, một đứa bé mười hai tuổi, đang hấp hối, và vì đám đông và người phụ nữ bị bệnh xuất huyết lâu năm ở chung quanh Chúa Giêsu, ngài không thể đi gặp cô gái trẻ sớm. Bé gái trẻ đó đã chết trước khi ngài đến nhà. Tất nhiên, Chúa Giê-su biết mọi điều. Điều này đã xảy ra cho vinh quang của Thiên Chúa được tỏ lộ trên trần gian. "Con gái ông chết rồi, còn phiền Thầy làm chi nữa?"(Mc. 5, 35) Người bệnh vẫn có cơ hội chữa trị nhưng một khi đã chết rồi thì không còn hy vọng gì nữa. Đó là điều chấm dứt. Tuy nhiên, Chúa Giêsu nói với ông ta: "Ông đừng sợ, hãy cứ tin"(Mc. 5, 36)

Với niềm tin của một người phụ nữ bị bệnh, Chúa Giêsu chữa khỏi bệnh tật của cô. Với đức tin của cha của bé gái, Chúa Giê-su cũng nâng bé gái chỗi dậy từ sự chết. Quyền năng của Chúa Giê-su là quyền năng của Thiên Chúa bởi vì Ngài là Con Thiên Chúa hằng sống. Bởi những việc làm lạ lùng của Chúa Giê-su, nhiều người đã tin vào ngài.

Thiên Chúa là tình yêu, toàn năng, và toàn trí. Ngài nói với ông Áp-ra-ham: "Nào có điều gì kỳ diệu vượt sức ĐỨC CHÚA?"(KN. 18, 14) Thiên sứ Ga-bri-el nói với Đức Maria: "Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."(Lc.1, 37) Chúa Giê-su nói với các môn đệ: "Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được."(Mt. 19, 26) Chúa Giê-su muốn mọi người tin vào Ngài, như thế vinh quang Chúa có thể được tỏ bày trong quyền năng và tình yêu của Ngài. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa!

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đom. Quang
--

Gospel Mk 5, 21-43

Beloved Brothers and Sisters,

When Jesus cured the centurion's servant, he did not need to meet the sick and he did not speak to him. Jesus said to the centurion, "You may go; as you have believed, let it be done for you." And at that very hour [his] servant was healed."(Mt. 8, 13)

When the girl, a child of twelve, was at the point of death, and because of the crowd and the very sick woman surrounding Jesus, he could not go to meet the young girl soon. That young girl was dead before he arrived at the house. Of course, Jesus knew everything. It would just happen for the glory of God to be shown on earth.

"While he was still speaking, people from the synagogue official's house arrived and said, "Your daughter has died; why trouble the teacher any longer?"(Mk. 5, 35) The sick still has a chance to be cured but once the sick have already died then there is no more hope. It is done. However, Jesus said to him, "Disregarding the message that was reported, Jesus said to the synagogue official, "Do not be afraid; just have faith"(Mk. 5, 36)

With the faith of a sick woman, Jesus cured her sickness. With the faith of the girl's father, Jesus also raised his daughter from death. Jesus' power is the power of God because he is the Son of the living God. By Jesus' wondrous deeds, many came to believe in him.

God is love, omnipotence, and omniscience. He said to Abraham, "Is anything too marvelous for the LORD to do? The angel Gabriel said to Mary, "for nothing will be impossible for God."(Lk. 1, 37) Jesus said, "For human beings this is impossible, but for God all things are possible."(Mt. 19, 26) Jesus asked everyone to believe in him, and the glory of God can be shown in his power and love. Do I have a strong faith in Jesus' power and love? Jesus, I trust in You!

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang

--------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - THU BAY 30-6-2018 PDF Print E-mail

CẢM NGHIỆM SỐNG: Tin Mừng MT 8, 5-17 - THỨ BẢY 30-6-2018

"Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm." Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó."(Mt. 8, 5-7)

Đức Giê-su nói với những người đi theo ngài: "Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời. Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng."(Mt. 8, 10-12)

Anh Chị Em yêu quý,

Bởi vì tình yêu thương mạnh mẽ dành cho đầy tớ của mình, viên đội trưởng đã làm bất cứ điều gì để cứu anh ta. Ông tỏ lộ sự khiêm nhường và đức tin mạnh mẽ của ông với Chúa Giê-su.

Một sĩ quan ngoại quốc thưa với Chúa Giê-su là một người Do Thái là "Đức Chúa". Ông tin vào quyền năng của Chúa Giê-su trong việc chữa trị đầy tớ của mình ngay cả bằng lời nói. "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh."(Mt. 8, 8) Đức tin mạnh mẽ đã mang lại cho ông hy vọng tốt khi đến với Chúa Giê-su. Viên đội trưởng này có tất cả ba nhân đức tính đối thần chính là niềm tin, hy vọng và tình yêu.

Chúa Giệ-su đã chữa lành cho đầy tớ của viên đội trưởng như ngài đã hứa nhưng ngài bảo những người đi theo ngài: "Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế."(Mt. 8, 10) Trớ trêu thay, một người ngoại hay một người tân tòng trong Giáo Hội cũng có một niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa hơn là những người dân của Chúa.

Chúa Giê-su tiếp tục nói và cảnh báo về một vấn đề thiết yếu của cuộc sống con người. Đó là cùng đích của mỗi đời người. Nhiều người luật sĩ và biệt phái tin Thiên Chúa nhưng họ không tin vào Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa bởi vì tâm hồn chai đá của họ. Chúa Giê-su cũng đưa ra lời cảnh cáo cho tôi nếu tôi có giữ niềm tin, niềm hy vọng, và yêu thương Ngài để được cứu rỗi không. Bất cứ điều gì có thể xảy đến trong cuộc sống của tôi nhưng tôi không bao giờ mất chú tâm vào Chúa Giê-su cho cùng đích của đời mình: Nước Thiên Chúa!

Tôi phải tin vào Chúa Giê-su và tin vào những lời quyền năng và chân thật của Ngài: "Thầy là con đường và lẽ thật và sự sống. Không ai đến với Cha ngoại trừ qua thầy." (Ga 14, 6) Với một tâm hồn khiêm tốn và đức tin trung thành, con xin thưa với ngài: "Lạy Chúa Giê-su, con tin thác vào Chúa!"

Kính chúc bình ăn của Chúa Ki-tô!

Đom. Quang

--

Gospel MT 8, 5-17

When Jesus entered Capernaum, a centurion approached him and appealed to him, saying, "Lord, my servant is lying at home paralyzed, suffering dreadfully." He said to him, "I will come and cure him."(Mt. 8, 5-7)
Jesus said, "I say to you, many will come from the east and the west, and will recline with Abraham, Isaac, and Jacob at the banquet in the Kingdom of heaven, but the children of the Kingdom will be driven out into the outer darkness, where there will be wailing and grinding of teeth."(Mt. 8, 11-12)

Beloved Brothers and Sisters,

Because of the great love for his servant, a centurion did anything to save him. He showed his great humility and strong faith in Jesus. A foreign officer called Jesus who was a Jew "Lord". He believed in the power of Jesus in curing his servant even by the word. "Lord, I am not worthy to have you enter under my roof; only say the word and my servant will be healed."(Mt. 8, 8) The strong faith brought a centurion to his good hope when coming to Jesus. This centurion has all three main theological virtues: Faith, hope, and love.

Jesus cured his servant as he promised but he told the people following him, "Amen, I say to you, in no one in Israel have I found such faith."(Mt. 8, 10) Ironically, a pagan or a newcomer to the Church also has a stronger faith in God than his own people.

Jesus kept talking and warning about an essential issue of the human life. It is a final destination of each person. The Jews believed in God but they did not believe in Jesus who is the Son of God because of their hardened heart. Jesus also gave his warning to me if I keep my faith, hope, and love for him to be saved. Anything could happen in my life but I must never lose my focus on Jesus for my final destination: the kingdom of God! I must believe in Jesus and trust his powerful and true words: "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me."(Jn. 14, 6) With a humble heart and a loyal faith, I say to you, "Jesus, I trust in You!"

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang

-----------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA- THANH PHERO VÀ PHAOLO PDF Print E-mail

Lễ trọng mừng kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông đồ

CẢM NGHIỆM SỐNG: Tin Mừng MT 16, 13-19

Khi ấy, Chúa Giê-su đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó". Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Chúa Giê-su trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở."

Anh Chị Em yêu quý,

Chúa Giê-su đã chọn nhóm Mười Hai làm môn đệ của Ngài. Ngài hỏi họ về sự hiểu biết của dân chúng về ngài. Họ không biết Giê-su là ai. Các môn đệ của ngài được chọn để được sai đi đến dân chúng; do đó, họ phải biết mọi người để giúp họ. Tuy nhiên, Chúa Giê-su muốn là nếu họ thực sự biết ngài là ai. Thánh Phê-rô trả lời một cách chính xác: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."(Mt. 16, 16)

Chúa Giê-su đã đặt thánh Phê-rô là viên đá nền tảng hội thánh của ngài. Ngài phán: "Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy."(Mt. 16, 18) Mặc dù Chúa Giê-su có nhóm Mười Hai, ngài không nói với họ tất cả là ngài sẽ xây nhiều hội thánh của ngài. Có một hội thánh duy nhất mà Chúa Giê-su đã xây dựng từ hơn hai nghìn năm trước. Trải qua nhiều thời đại luôn có nhiều cuộc bức hại gay gắt bởi những kẻ thù, hội thánh của ngài vẫn tồn tại cho đến ngày ngài sẽ trở lại. Giê-su nói: "Cửa địa ngục (quyền lực củar Sa-tan) sẽ không thắng được."

Chúa Giê-su trao cho thánh Phê -rô chìa khóa nước trời như người kế vị của Ngài trên trần gian. Chúa Giê-su đã ban cho thánh Phê-rô quyền hành của ngài. Quyết định tháo gỡ hay cầm buộc của thánh Phê-rô sẽ được xác nhận trên trời. Chúa Giê-su cũng trao chìa khóa cho các môn đệ khác. "Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy."(Mt. 18, 18)

Nếu tôi muốn tội lỗi của mình được thanh tẩy, tôi có thể gặp một linh mục được Chúa Giê-su trao quyền qua hội thánh của ngài, tôi sẽ được giải thoát khỏi tội lỗi của tội lỗi và có thể lên thiên đàng.

Thánh Phao-lô nói: "Trong khi người Do-thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan,23 thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh"(1 Cor. 1, 22-23) Tại sao vậy? Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế và chết cho mọi người được cứu rỗi và có sự sống đời đời. Ông nói: "Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi."(Gal. 2, 20)

Tôi có thực sự biết Chúa Giê-su là ai không? Nếu tôi không biết Chúa Giê-su là ai, tôi nên cầu nguyện với Chúa Giê-su: "Lạy Chúa Giê-su, hãy cho con biết chính con và biết Ngài"(St Augustine)

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đom. Quang

--

Solemnity of Saints Peter and Paul, Apostles

Gospel MT 16, 13-19

When Jesus went into the region of Caesarea Philippi he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets."
He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter said in reply, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon son of Jonah. For flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father. And so I say to you, you are Peter, and upon this rock, I will build my Church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it. I will give you the keys to the Kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven."

Beloved Brothers and Sisters,

Jesus chose the Twelve to be his disciples. He asked them about the knowledge of people about himself. The people did not know who Jesus was. His disciples were chosen to be sent out to the people; therefore, they must know people in order to help them. However, Jesus wanted them if they really knew him or not. Peter answered Jesus correctly. "You are the Christ, the Son of the living God."(Mt. 16, 16)

Jesus appointed Peter as a foundation stone of his church. He said, "you are Peter, and upon this rock, I will build my Church"(Mt. 16, 18) Although Jesus has the Twelve, he did not tell them all that I will my churches. There is an only church which Jesus built from more than two thousand years ago. Throughout the ages always having many harsh persecutions by ăll enemies, his church still exists till the day he is coming back. Jesus said, "the gates of the netherworld shall not prevail against it."

Jesus gave Peter the keys to the kingdom of God as his successor on earth. Jesus gave Peter his authorities. Peter's decision would be confirmed in heaven. Jesus also gave the keys to other disciples. "Amen, I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven."(Mt. 18, 18)

If I want my sins to cleansed, I can see a priest who is authorized by Jesus through his church, I will be freed from the slave of sins and can go to heaven.

St. Paul said, "For Jews demand signs and Greeks look for wisdom, but we proclaim Christ crucified."(1 Cor. 1, 23) Why so? Because God is love. Jesus was a Savior and died for everyone to be saved and have the eternal life. He said, "I live by faith in the Son of God who has loved me and given himself up for me."(Gal. 2, 20)

Do I really know who Jesus is? If I do not know who Jesus is, I should pray to Jesus: "Lord Jesus, let me know myself and know you"(St. Augustine)

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang

------------------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - THU NAM CN12TN-B PDF Print E-mail


Jun 27 at 6:56 PM
CẢM NGHIỆM SỐNG: Tin Mừng MT 7, 21-29

Chúa Giê-su nói với các môn đệ của mình: "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi."(Mt. 7, 21)

Anh Chị Em yêu quý,

Bước vào vương quốc thiên đường là mục đích cuối cùng rất quan trọng của tất cả mọi người. Đó là mục đích của mỗi người trên trần gian. Mọi người chỉ có một cuộc sống để sống trên trần gian sau đó nó sẽ được hoàn tất tại bất kỳ điểm nào trong thời gian. Chính Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa mang lấy xác thịt và trở thành một người nam. Sau khi bước vào cuộc khổ nạn, cái chết của ngài thì ngày thứ ba ngài đã chỗi dậy từ cõi chết. Ngài lên trời ngay trước mắt các môn đệ của Ngài. "Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha."(Ga. 16, 28)

Thiên đàng là vương quốc của Thiên Chúa nơi mà "Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ. Sẽ không còn sự chết; cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất."(Khải Huyền 21, 4) Tuy nhiên, con đường lên thiên đàng là con đường hẹp mà mọi người phải mạnh mẽ và phấn đấu để vượt qua nó. "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. "(Lc. 13, 24)

Nếu tôi là người Công giáo, tôi phải học lời của Chúa Giê-su để biết đường đến thiên đường, không phải là lý trí của tôi. Ngài dạy nhiều điều đã được ghi lại trong Kinh Thánh. Nếu tôi lờ đi lời nói của ngài, tôi có thể sẽ mất đường đến với người cha trên trời. Nếu tôi nghe lời của Chúa Giê-su, tôi phải sống lời của Ngài và truyền bá nó cho những người khác trong đời sống tôi; bằng không, tôi chỉ là người ngu xuẩn. Nghe và làm là một cách chắc chắn để vào thiên đàng. Đừng lắng nghe thế giới bởi vì không có sự thật trong nó. Tuy nhiên, tôi không thể nghe lời của Đức Chúa Trời rồi bỏ qua nó bởi vì lời của Chúa Giê-su ban cho sự sống đời đời (Ga 6, 68).

" Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người,29 vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ."(Mt. 7, 28-29) Lời Chúa Giê-su là lời của Chúa, không là của thế gian; do đó, " Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan toà xét xử người ấy: chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết."(Ga. 12, 48)

Hãy nhớ niềm hy vọng thật của chúng ta là lời của Chúa Giê-su nói: "Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em"(Ga. 20, 17) Sinh ký tử qui (Sống gởi thác về trời) "Quả thật, chúng ta biết rằng: nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất, là chiếc lều này, bị phá huỷ đi, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng lên, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người thế làm ra."(2 Cor. 5, 1) Tuy nhiên, tôi phải mạnh và khôn ngoan để phấn đấu không ngừng.

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đom. Quang

--

Gospel MT 7, 21-29

Jesus said to his disciples: "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the Kingdom of heaven,
but only the one who does the will of my Father in heaven."(Mt. 7, 21)

Beloved Brothers and Sisters,

Entering the Kingdom of heaven is a very important final purpose of all human beings. It is a purpose of each person on earth. Everyone has only one life to live on earth then it will be finished at any point in time. Jesus himself the Son of God taking flesh and became a man. After entering his passion, death, he rose again on the third day. He ascended the heaven right before the eyes of his disciples. He said, "I came from the Father and have come into the world. Now I am leaving the world and going back to the Father."(Jn. 16, 28)

Heaven is a kingdom of God where: "He will wipe every tear from their eyes, and there shall be no more death or mourning, wailing or pain, [for] the old order has passed away."(Rev. 21, 4) However, the way to heaven is a narrow road which everyone must be strong and strive to get through it. "Strive to enter through the narrow door, for many, I tell you, will attempt to enter but will not be strong enough."(Lk. 12, 34)

If I am a Catholic, I must learn what Jesus' word in order to know the way to heaven, not my own mind. He taught many things which were recorded in the Holy Bible. If I ignore his word, I might end up losing the way to the heavenly father. If I listen to Jesus, I have to live his word and spread it to others in my life; otherwise, I am just a foolish one. Hearing and doing is a sure way to enter heaven. Do not listen to the world because there is no truth in it. However, I can not hear the word of God then ignore it because Jesus's word gives the eternal life (Jn. 6, 68) His

"When Jesus finished these words, the crowds were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority, and not as their scribes."(Mt. 7, 28-19) Jesus' word is the word of God, not of the world; therefore, "Whoever rejects me and does not accept my words has something to judge him: the word that I spoke, it will condemn him on the last day"(Jn. 12, 48)

Remeber our true hope is what Jesus said to everyone, "I am going to my Father and your Father, to my God and your God."(Jn. 20, 17) Life on earth is just for a temporary dwelling and death is a return to the heavenly father like Jesus. "For we know that if our earthly dwelling, a tent, should be destroyed, we have a building from God, a dwelling not made with hands, eternal in heaven."(2 Cor. 5, 1) However, I must be strong and wise to strive the way for it.

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang

-----------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 7 of 119