mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay2297
mod_vvisit_counterHôm Qua7671
mod_vvisit_counterTuần Này32713
mod_vvisit_counterTuần Trước43238
mod_vvisit_counterTháng Này79486
mod_vvisit_counterTháng Trước155737
mod_vvisit_counterTất cả12275719

We have: 58 guests online
Your IP: 54.234.228.78
 , 
Today: Dec 13, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa
CẢM NGHIEM SONG LOI CHUA- THU BAY CN25TN-B PDF Print E-mail

Lễ Thánh Michael, Gabriel, và Raphael, các tổng lãnh thiên thần.

Chia sẻ Lời Chúa - thứ Bảy 9-29-18

Ông Nathanael thưa lại rằng: "Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel". Chúa Giêsu trả lời: "Vì Ta đã nói với ngươi rằng: Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin. Ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa". Và Người nói với ông: "Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người."(Ga. 1, 49-51)

Anh Chị Em yêu quý,

Phillip giới thiệu Chúa Giêsu cho Nathanael, sau đó Nathanael đến gặp Chúa Giêsu. Nathanael đã bị thuyết phục bởi quyền năng của Chúa Giêsu đã biết ông ngay cả trước khi Phillip gặp ông. Nathanael tin rằng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và Vua Ít-ra-en. Ông nhận biết cả hai bản tính của Chúa Giêsu là nhân tính và thiên tính.

Bởi vì Nathanael tin vào Chúa Giêsu, ông sẽ thấy Chúa Giêsu trong vinh quang với quyền năng của vị vua. Chúa Giêsu nói với Nathanael: "Các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người."(Ga. 1, 51) Đó sẽ là thời điểm phán xét các dân tộc "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người"(Mt. 25, 31-32)

Chúa Giêsu đã dạy về các thiên thần của Thiên Chúa và họ phụng sự Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa. Ngài đã tạo ra tất cả các loại thọ tạo hữu hình và vô hình. Các thiên thần là những hữu thể vô hình và thiêng liêng. Chúa Giêsu đã dạy về các thiên thần của Thiên Chúa và phụng sự Thiên Chúa như Ngài đã phán: "Đến ngày tận thế, cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên thần sẽ xuất hiện và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, rồi quăng chúng vào lò lửa. Ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng."(Mt. 13, 49-50)

Thiên Chúa yêu thương con người bởi vì ngài đã tạo nên họ do bởi tình yêu của ngài. Thiên Chúa sai các thiên thần của ngài đến phụng sự con người. "Vì bạn có CHÚA làm nơi trú ẩn, có Đấng Tối Cao làm chỗ nương thân. Bạn sẽ không gặp điều ác hại, và tai ương không bén mảng tới nhà, bởi chưng Người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá."(TV. 91, 9-12) Và "Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh để giải thoát những ai kính sợ Người."(Ps. 34, 8)

Thánh Michael, Gabriel, và Raphael là các tổng lãnh thiên thần và là những thiên thần hùng mạnh có quyền năng của Thiên Chúa ban cho họ để họ có thể chiến thắng loài quỷ và bảo vệ con người khỏi quyền lực của quỷ và Satan.

Giống như Phillip và các thiên thần của Thiên Chúa, tôi phải phụng sự Chúa và tha nhân bằng cách loan truyền Tin Mừng khắp nơi theo khả năng và bảo vệ sự thật.

Hàng ngày, mỗi hội viên của đạo binh Đức Mẹ sẽ cầu nguyện với các thiên thần như sau:

- Tổng lãnh thiên thần Mi-ca-e và Ga-bri-e. Cầu cho chúng con.

- Lực lượng trên trời là đạo binh thiên thần của Đức Ma-ri-a. Cầu cho chúng con.

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đom. Quang

--

Feast of Saints Michael, Gabriel, and Raphael, archangels

Bible sharing on 9-29-18

Nathanael answered him, "Rabbi, you are the Son of God; you are the King of Israel." Jesus answered and said to him, "Do you believe because I told you that I saw you under the fig tree? You will see greater things than this." And he said to him, "Amen, amen, I say to you, you will see heaven opened and the angels of God ascending and descending on the Son of Man."(Jn. 1, 49-51)

Beloved Brothers and Sisters,

Phillip introduced Jesus to Nathanael, then Nathanael came to meet Jesus. Nathanael was convinced by Jesus's power to know him even before Phillip met him. Nathanael believed Jesus was the Son of God and the King of Israel. He acknowledged both two natures of Jesus as human and divinity.

Because Nathanael believed in Jesus, he would see Jesus in the glory with his power of the king. Jesus said to Nathanael, "you will see the sky opened and the angels of God ascending and descending on the Son of Man."(Jn. 1, 51) It will be the time of the judgment of the Nations. "When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, he will sit upon his glorious throne, and all the nations will be assembled before him."(Mt. 25, 31-32)

Jesus revealed the angels of God who serves God. God is a Creator. He created all visible and invisible beings. The angels are the invisible beings which are spiritual. Jesus revealed the angels of God who serves God as he said, "Thus it will be at the end of the age. The angels will go out and separate the wicked from the righteous and throw them into the fiery furnace, where there will be wailing and grinding of teeth."(Mt. 13, 49-50)

God loves the human beings because he created them out of his love. God sends his angels to serve the human beings. "Because you have the LORD for your refuge and have made the Most High your stronghold, No evil shall befall you, no affliction come near your tent. For he commands his angels with regard to you, to guard you wherever you go. With their hands they shall support you, lest you strike your foot against a stone."(Ps. 91, 9-12) And "The angel of the LORD encamps around those who fear him, and he saves them."(Ps. 34, 8)

Saints Michael, Gabriel, and Raphael, archangels are great angels who have the power of God given them so they could win the devils and protected the human from the power of devils and Satan.

Like Phillip and the angels of God, I must serve God and one another by preaching the Good News to the world and defending the truth.

On every day, each member of the Legion of Mary would pray to the angels as the followings:
v. St. Michael and St. Gabriel
R. Pray for us.
v. All you heavenly Powers, Mary's Legion of Angels
R. Pray for us.

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang

------------------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - THU SAU CN25TN-B PDF Print E-mail

CẢM NGHIỆM SỐNG&Chia sẻ Lời Chúa - thứ Sáu 28-9-18

Tin Mừng theo Thánh Lu-ca (9, 18-22)

"Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: "Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?" Các ông thưa rằng: "Người thì bảo là Gioan Tẩy giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa, đã sống lại". Người lại hỏi các ông rằng: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa". Và Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai mà rằng: "Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại."

Anh Chị Em yêu quý,

Chúa Giêsu hỏi các môn đệ của mình là những người đi theo ngài hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là "Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?" Và câu thứ hai là "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?"

Câu hỏi đầu tiên là về ý nghĩ của những đám đông về Chúa Giêsu. Đó có thể nghĩa là các môn đệ của Chúa Giêsu phải biết dân chúng để giúp họ biết sự thật về ngài. Do đó, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ biết gì về Ngài. Nếu họ không biết Chúa Giêsu là ai, họ không thể nói cho mọi người biết sự thật về Chúa Giêsu.

Tôi có thể là một kẻ ở trong những đám đông và không biết thật về Chúa Giêsu. Tôi nên làm gì? Tôi nên cầu nguyện như lời cầu nguyện của Thánh Augustine. Lạy Chúa Giêsu! Xin Chúa giúp cho con biết Chúa và biết chính con. Tôi nên khiêm tốn để tìm hiểu sự thật từ hội thánh của ngài bởi vì Chúa Giêsu đã cho phép các môn đệ của ngài dạy tôi. Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em."(Mt. 28, 18-20)

Tôi có thể là một trong những môn đệ của Chúa Giêsu và biết Chúa Giêsu là ai. Tôi nên làm gì? "Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án."(Mc. 16, 15-16)

Chúa Giêsu đến để mang ơn cứu rỗi cho tất cả nhân loại. "Là vị cứu tinh, Chúa Giêsu được Luca coi là người cứu vớt nhân loại khỏi tội lỗi và mang nhân loại khỏi tình trạng xa cách của Thiên Chúa."(USCCB - chú thích của LK 2. 11) Nếu tôi thừa nhận rằng tôi là tội nhân, tôi cần phải được tha thứ. Thánh Gioan Tẩy Giả nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian"(Ga. 1, 29) Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Thế của trần gian.

Chúa Giêsu là ai? "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa."(Ga. 3, 16-18) Ông Tô-ma trả lời và nói với Chúa Giêsu: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!"(Ga. 20, 28)

Chúa Giêsu có quan trọng đối với tôi không? Chúa Giêsu là một vấn đề lớn cho tất cả mọi người trên thế giới. Đó là vấn đề của sự sống đời đời hoặc bị lên án. Lạy Chúa Giêsu, Thiên Chúa của con. Con tin tưởng vào ngài bởi vì ngài là vị cứu tinh của con.

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đom. Quang

--

Gospel LK 9, 18-22

"Once when Jesus was praying in solitude, and the disciples were with him, he asked them, "Who do the crowds say that I am?" They said in reply, "John the Baptist; others, Elijah; still others, 'One of the ancient prophets has arisen.' "Then he said to them, "But who do you say that I am?" Peter said in reply, "The Christ of God." He rebuked them and directed them not to tell this to anyone. He said, "The Son of Man must suffer greatly
and be rejected by the elders, the chief priests, and the scribes, and be killed and on the third day be raised."

Beloved Brothers and Sisters,

Jesus asked his disciples who following him two questions. The first question was "Who do the crowds say that I am?" And the second one was "But who do you say that I am?"

The first question was about the thought of the crowds about Jesus. It could mean that Jesus' disciples must know the people in order to help them to know the truth about him. Therefore, Jesus asked what was in their mind about him. If they did not know who Jesus was, they could not tell the people the truth about Jesus.

I might be in the crowds and have no correct ideas about Jesus. What should I do? I should pray like St. Augustine's prayer. Jesus, please help me to know you and myself. I should be humble to learn the truth from his church because Jesus authorized his disciples to teach me. Jesus said to his disciples, "Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you."(Mt. 28, 20)

I might be one of Jesus' disciple knowing who Jesus is. What should I do? " Jesus said to his disciples, "Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature. Whoever believes and is baptized will be saved; whoever does not believe will be condemned."(Mk. 16, 15-16)

Jesus came to bring the salvation to all humanity. "As savior, Jesus is looked upon by Luke as the one who rescues humanity from sin and delivers humanity from the condition of alienation from God."(USCCB - footnotes of LK 2. 11) If I acknowledge that I am a sinner, I need to be forgiven. St. John the Baptist said, "Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world."(Jn 1, 29) Jesus is the Son of God and a Savior of the world.

Who is Jesus? "For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him.
Whoever believes in him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the only Son of God."(Jn. 3, 16-18) Thomas answered and said to Jesus, "My Lord and my God!"(Jn. 20, 28)

Does Jesus matter to me? Jesus is a great matter for everyone in the world. It is the matter of eternal life or condemnation. O, Lord Jesus, my God. I trust in you because you are my savior.

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang

---------------------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - THU NAM CN25TN-B PDF Print E-mail

- Thứ Năm 27-9-18

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ: Tin Mừng Theo Thánh Lu-ca (9, 7-9)

"Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng: "Ông Gioan đã từ cõi chết sống lại"; còn kẻ khác lại nói: "Ông Êlia đã hiện ra"; kẻ khác nữa nói rằng: "Một tiên tri thời xưa đã sống lại". Nhưng Hêrôđê thì nói: "Ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?" và vua tìm cách gặp Người."

Anh Chị Em yêu quý,

"Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai?" Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ."(Mt. 16, 13-14) Bài đọc hôm nay nói về sự bối rối của quận vương Hê-rô-đê. 

Sau này, vua Hê-rô-đê có cơ hội gặp Chúa Giêsu là một người thật trước mặt ông. "Vua Hê-rô-đê thấy Đức Giê-su thì mừng rỡ lắm, vì từ lâu vua muốn được gặp Người bởi đã từng nghe nói về Người. Vả lại, vua cũng mong được xem Người làm một hai phép lạ.9 Nhà vua hỏi Người nhiều điều, nhưng Người không trả lời gì cả.

Điều gì đã xảy ra với vua Hê-rô-đê? Ông háo hức muốn biết sự thật về Chúa Giêsu nhưng ông không thể hiểu được. Lời của tiên tri I-sa-ia được ứng nghiệm với ông: "Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy;vì lòng dân này đã ra chai đá."(Mt. 13, 14-15)

Lòng dân này đã ra chai đá. Đó có thể là niềm đam mê cho những dục vọng xác thịt như tiền bạc, quyền lực, danh vọng, và tính dục bất hợp pháp. Nó là một chướng ngại cho những người không nhìn thấy Thiên Chúa. "Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha, vì mọi sự trong thế gian: như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của, tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian."(1 Ga 2, 15-16)

Chúa Giêsu là một mầu nhiệm của Nước Thiên Chúa. Bất cứ ai khiêm tốn, Chúa Thánh Thần sẽ tỏ lộ Chúa Giêsu cho người ấy. "Không ai có thể nói rằng: "Đức Giê-su là Chúa", nếu người ấy không ở trong Thần Khí."(1 Cor. 12, 3) Với con mắt của đức tin, tôi có thể thấy Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể như Ngài đã phán: "Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.""(Mt. 28, 20)

Chúa Giêsu còn quan trọng hơn là một vị tiên tri cao cả. Chúa Giêsu là Đấng Cứu Rỗi của trần gian để mang ơn cứu độ đến mọi dân tộc. Chúa Giêsu là chiên Thiên Chúa Trời đấng gánh tội trần gian (Ga 1, 29). Xin thương xót chúng con!

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đom. Quang

--

Gospel LK 9, 7-9

"Herod the tetrarch heard about all that was happening, and he was greatly perplexed because some were saying,
"John has been raised from the dead"; others were saying, "Elijah has appeared"; still others, "One of the ancient prophets has arisen." But Herod said, "John I beheaded. Who then is this about whom I hear such things?" And he kept trying to see him."

Beloved Brothers and Sisters,

When Jesus went into the region of Caesarea Philippi he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets."(Mt. 16, 13-14)

Later, Herod had a chance to meet Jesus in a real person in front of him. "Herod was very glad to see Jesus; he had been wanting to see him for a long time, for he had heard about him and had been hoping to see him perform some sign. He questioned him at length, but he gave him no answer. The chief priests and scribes, meanwhile, stood by accusing him harshly. [Even] Herod and his soldiers treated him contemptuously and mocked him, and after clothing him in resplendent garb, he sent him back to Pilate."(Lk. 23, 6-11)

What did happen to Herod? He was eager to know the truth about Jesus but he could not get it. Isaiah's prophecy is fulfilled in them, which says: 'You shall indeed hear but not understand, you shall indeed look but never see. Gross is the heart of this people."(Mt. 13, 14-15)

Gross is the heart of this people. It can be the passion for the flesh as money, power, fame, and illegal flesh. It is an obstacle for the people not seeing God. "Do not love the world or the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, sensual lust, enticement for the eyes, and a pretentious life, is not from the Father but is from the world."(1 Jn. 2, 15-16)

Jesus is a mystery of the kingdom of God. Whoever is humble, the Holy Spirit will reveal Jesus to him. "No one can say, "Jesus is Lord," except by the Holy Spirit."(1 Cor. 12, 3) With the eyes of faith, I can see Jesus in the Eucharist as he said, "And behold, I am with you always, until the end of the age."(Mt. 28, 20). With my love for Jesus, I can see him in the least brothers and sisters.

Jesus is more important than a prophet. Jesus is a Savior of the world to bring the salvation to all nations. Jesus is the lamb of God who takes away the sins of the world (Jn. 1, 29). Have mercy on us!

Peace of Christ!

------------------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA -THU TU CN25TN-B PDF Print E-mail

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ Chia sẻ Lời Chúa - thứ Tư 26-9-18 CN25TN-B

"Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật. Ðoạn Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. (Lc. 9, 1-2)

Anh Chị Em yêu quý,

Ma quỷ muốn cho Chúa Giêsu các vương quốc của thế gian và vinh hoa lợi lộc của chúng nếu ngài bái lạy nó. Chúa Giêsu đã chối bỏ điều đó và nói với ma quỷ: "Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi."(Mt. 4, 10) Chúa Giêsu chối bỏ ma quỷ và công bố vương quốc của Thiên Chúa.

Trong vương quốc của Thiên Chúa có Thiên Chúa là vua của dân mình. Chúa Giêsu đến để loan báo vương quốc Thiên Chúa cho những người tin Ngài sẽ có sự sống đời đời bởi vì Chúa Giêsu đã chiến thắng sự đau khổ và sự chết. Chúa Giêsu là vua sẽ đến trong vinh quang để phán xét người sống và kẻ chết. "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê.."(Mt. 25, 31-32)

Khi Chúa Giêsu đến thế gian để ban sự sống, điều đó có nghĩa là "Thiên Chúa đã viếng thăm dân Ngài." (Lc. 7, 16) Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết và đi vào vinh quang của Thiên Chúa. Chúa Giêsu vẫn đang hiện diện với chúng ta nơi Thánh Thể trên toàn thế giới, đó có nghĩa là Nước Trời đã đến gần.

Tin vào Chúa Giêsu và lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, dân chúng sự có thể trở thành con dân của Thiên Chúa. Dân Chúa sẽ thờ phượng ngài và ngài sẽ cứu dân mình khỏi quyền lực của kẻ thù họ.

Trước khi lên trời, Chúa Giêsu đã sai các môn đệ của Ngài đi đến tận cùng trái đất. Chúa Giêsu đến gần và nói với họ: ""Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."(Mt. 28, 18-20)

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đom. Quang

--

Bible sharing 9-26-18

"Jesus summoned the Twelve and gave them power and authority over all demons and to cure diseases, and he sent them to proclaim the Kingdom of God and to heal the sick. (Lk. 9, 1-2)

Beloved Brothers and Sisters,

The devil offered Jesus the kingdoms of the world in their magnificence if he would prostrate himself and worship him. Jesus rejected it and said to the devil, "The Lord, your God, shall you worship and him alone shall you serve."(Mt. 4, 10) Jesus rejected the devil and proclaimed the kingdom of God.

In the kingdom of God has God as the king of his people. Jesus came to proclaim the kingdom of God for the people who believe him would have the eternal life because Jesus won the suffering and the death. Jesus is the king who will come in glory to judge the living and the dead. "When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, he will sit upon his glorious throne, and all the nations will be assembled before him."(Mt. 25, 31-32)

When Jesus came into the world to give life, it means "God has visited his people."(Lk. 7, 16) Jesus rose again from the dead and came into the glory of God. Jesus has still been with us in the Eucharist in the whole world, it means the kingdom of God is at hand.

Believing in Jesus and being baptized, the people can become God's people. The people of God will worship him and he will save his people from the power of their enemies. Before ascending the heaven, Jesus sent his disciples to the end of the world. Jesus approached and said to them, "All power in heaven and on earth has been given to me. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, until the end of the age."(Mt. 28, 18-20)

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang

--------------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI LOI CHUA- THU BA CN25TN-B PDF Print E-mail

Thứ Nâm CN25TN-B

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ: Tin Mừng Theo Thánh Lu-ca (8, 19-21)

Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm Người, nhưng vì đám đông, nên không thể đến gần Người được. Người ta báo tin cho Người rằng: "Có mẹ và anh em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp Thầy". Người trả lời với họ rằng: "Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành."

Anh Chị Em yêu quý,

Chúa Giêsu đã nói về gia đình thiêng liêng mới bao gồm tất cả những ai đã nghe và sống lời Chúa. Hiểu biết Lời Chúa thì chưa đầy đủ. Tuân giữ Lời Chúa là cần thiết để chứng minh tình yêu dành cho Thiên Chúa.

Thiên Chúa là tình yêu! Do đó, tuân giữ Lời Chúa là yêu mến Chúa và thuộc về Ngài. Chúa Giêsu phán: "Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy."(Ga. 14, 15) Và "Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy."(Ga. 14, 24)

Thánh Gia-cô-bê nói: "Dức tin không có hành động thì quả là đức tin chết."(Gia. 2, 17) Tình yêu không có hành động là tình yêu giả. Thánh Gioan nói: "Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm."(1 Ga. 3, 18)

"Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành." Nghe Lời Chúa phải có một hành động theo sau, đó là thực hành Lời Chúa. Chúa Giêsu nói: "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành."(Mt. 7, 24-27)

Lạy Chúa Thánh Thần! Xin hãy giúp chúng con biết lắng nghe, thấu hiểu, sống, và rao giảng Lời Chúa bằng mọi cách trong đời sống hàng ngày, ĐỂ Nước CHÓNG TRỊ ĐẾN, nhờ Chúa Giêsu Ki-tô, Chúa chúng con. A-men!

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đom. Quang

--

Gospel LK 8, 19-21

The mother of Jesus and his brothers came to him but were unable to join him because of the crowd. He was told, "Your mother and your brothers are standing outside and they wish to see you." He said to them in reply, "My mother and my brothers are those who hear the word of God and act on it."

Beloved Brothers and Sisters,

Jesus talked about the new spiritual family which included all who heard and acted on the word of God. Understanding the word of God is not enough yet. Observing the word of God is required to prove the love for God. God is love! Therefore, to obey the word of God is to love God and belongs to him. Jesus said, "If you love me, you will keep my commandments."(Jn. 14, 15) And "Whoever does not love me does not keep my words."(Jn. 14, 24)

St. James said, "So also faith of itself, if it does not have works, is dead."(Jam. 2, 17) Love without actions is a false love. St. John said, "Children, let us love not in word or speech but in deed and truth."(1 Jn. 3, 18)

"My mother and my brothers are those who hear the word of God and act on it." To hear the word of God must be one action followed by another action, it is to act on it. Jesus said, "Everyone who listens to these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on rock. The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house. But it did not collapse; it had been set solidly on rock. And everyone who listens to these words of mine but does not act on them will be like a fool who built his house on sand. The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house. And it collapsed and was completely ruined."(Mt. 7, 24-27)

O, Holy Spirit! please help us to listen, to understand, to love, to live, and to preach the word of God by all means in our daily life for the kingdom of the heavenly Father comes through Jesus Christ, our Lord. A-men!

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 7 of 130