mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay1937
mod_vvisit_counterHôm Qua7671
mod_vvisit_counterTuần Này25406
mod_vvisit_counterTuần Trước43672
mod_vvisit_counterTháng Này79126
mod_vvisit_counterTháng Trước155737
mod_vvisit_counterTất cả12275359

We have: 52 guests online
Your IP: 54.234.228.78
 , 
Today: Dec 13, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA- THU BAY CN24TN-B PDF Print E-mail

Chia sẻ Lời Chúa - thứ Bảy 22-9-18

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ: Tin Mừng theo thánh Lu-ca (8, 4-15)

"Khi nói những lời đó, Người kêu lên rằng: "Ai có tai để nghe thì hãy nghe!". Bấy giờ các môn đệ hỏi Người dụ ngôn đó ý nghĩa thế nào. Người nói rằng: "Phần các con, thì cho các con biết những mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; đối với người khác, thì dùng dụ ngôn, để chúng xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Dụ ngôn đó có nghĩa thế này: Hạt giống là lời Thiên Chúa."(Lc. 8, 8-11)

Anh Chi Em yêu quý,

"Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ;2 nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử."(Dt. 1, 1-2) Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và Lời Chúa. "Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa."(Ga. 1, 1). Thánh Gioan nói: "Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết."(Ga. 1, 18)

Con người không thể biết Thiên Chúa là ai do bởi tài năng cao nhất của mình bởi vì Thiên Chúa là Thiên liêng và ngự ở trên cao. Cách Thiên Chúa có thể để cho con người biết Ngài do sự mặc khải của Ngài bằng cách nói với con người qua Con yêu dấu của Ngài. "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!"(Mt. 17, 5)

Thiên Chúa đã tạo ra con người có hai tai để nghe lời của Ngài. Nghe lời dạy của Chúa là cách để học biết Ngài, yêu Ngài, và phục vụ Ngài để được vào Nước Trời. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, Chúa Giêsu đã sử dụng những dụ ngôn để dạy cho dân chúng về Thiên Chúa và những mầu nhiệm Nước Trời. Khi Chúa Giêsu dạy mọi người nơi công chúng thì mọi người đều có thể nghe lời của Ngài.

Tại sao Chúa Giêsu nói: "Ai có tai để nghe thì hãy nghe!"? Có nhiều người từ chối nghe lời Chúa vì nhiều lý do khác nhau. Một số người không muốn nghe Lời Chúa. Họ đã mất Nước Trời bởi vì họ thích nghe lời của Satan và của thế gian. Một số người không muốn nghe Lời Chúa vì họ kiêu ngạo và hài lòng với trí thông minh của họ, truyền thống từ tổ tiên ... Nhiều người phớt lờ Lời Chúa vì nó chống lại bản tính xác thịt của họ. Họ không muốn nghe sự thật vì sự thật đã lên án lương tâm của họ. Chúa Giêsu nói với ông Philatô: "Tôi đã sinh ra và đã đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật. Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi."(Ga. 18, 37) Người ta nghe Lời Chúa nhưng không thể hiểu được điều đó bởi vì họ không có thiện tâm như các thầy thông giáo và người Pha-ri-siêu, họ đến nghe Chúa Jêsu nhưng để tìm cách làm điều ác để hại Ngài.

Các môn đệ của Chúa Giêsu được chúc phúc bởi vì họ đã nghe lời Ngài và sự giải thích. Họ nghe và hiểu lời ngài và hành động. Đó là con đường đến Nước Trời. Ông Phê-rô bày tỏ đức tin nơi Chúa Giêsu và lời của Ngài: ""Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời."(Ga. 6, 68-69)

Chúa Giêsu phán: "Ai có tai để nghe thì hãy nghe!" Vâng lạy Chúa: "Xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe."(1 Sam. 3, 10) Xin Chúa Thánh Thần mở lòng soi trí để con có thể hiểu, sống và loan truyền Lời Chúa. A-men!

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Bro. Dominic Quang

--
Gospel LK 8, 4-15

"After saying this, he called out, "Whoever has ears to hear ought to hear." Then his disciples asked him what the meaning of this parable might be. He answered, "Knowledge of the mysteries of the Kingdom of God has been granted to you; but to the rest, they are made known through parables so that they may look but not see, and hear but not understand. "This is the meaning of the parable. The seed is the word of God."(Lk. 8, 8-11)

Beloved Brothers and Sisters,

"In times past, God spoke in partial and various ways to our ancestors through the prophets; in these last days, he spoke to us through a son."(Heb. 1, 1-2) Jesus is the Son of God and the Word of God. "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God."(Jn. 1, 1) St. John said, "No one has ever seen God. The only Son, God, who is at the Father's side, has revealed him."(Jn. 1, 18)

The human can not know who God is by its own highest talent because God is the Spirit and is on high. The way God could let the human knowing him by his revelation by telling the human through his beloved Son. "This is my beloved Son, with whom I am well pleased; listen to him."(Mt. 17, 5)

God created the human with ears to hear his word. Hearing the word of God is the way to learn to know him, to love him, and to serve him in order to go to the kingdom of heaven. However, on some occasions, Jesus used the parables to teach the people about God and the mystery of the kingdom of heaven. When Jesus taught the people in the public, everyone could hear his word.

Why did Jesus say, "Whoever has ears to hear ought to hear."? There were many people denying to hear the word of God for many different reasons. Some people did not want to hear the word of God. They lost the kingdom of heaven because they preferred to hear the word of Satan and of the world. Some people did not want to hear the word of God because they were arrogant and pleased themselves with their own intelligence, the traditions from the ancestors... Many people ignored the word of God because it was against their own natures as flesh. They did not want to hear the truth because the truth denounced their conscience. Jesus said to Pilate, "For this I was born and for this I came into the world, to testify to the truth. Everyone who belongs to the truth listens to my voice."(Jn. 18, 37) The people heard the word of God but could not get it because they did not have the goodwill like the scribes and the Pharisees. They came to hear Jesus but to find the way to do evil to him.

Jesus' disciples were blessed because they heard his word with his explanation. They heard and understood his word and act on it. It was the way to the kingdom of heaven. Peter showed his faith in Jesus and his word, " Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and are convinced that you are the Holy One of God."(Jn. 6, 68-69)

Jesus said, "Whoever has ears to hear ought to hear."O, Lord! "Speak, for your servant is listening."(1 Sam. 3, 10) O, Holy Spirit, please open my heart and mind so I understand, live, and preach the word of God. A-men!

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang

----------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - CN24TN-B PDF Print E-mail

Chia sẻ Lời Chúa - thứ Năm 20-9-18

Phúc Âm Theo Thánh Lu-ca (7, 36-50)

Vì vậy, Tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít, thì yêu mến ít". Rồi Người bảo người đàn bà: "Tội con đã được tha rồi". Những người đồng bàn liền nghĩ trong lòng rằng: "Ông này là ai mà lại tha tội được?" Và Người nói với người đàn bà: "Đức tin con đã cứu con, con hãy về bình an."

Anh Chị Em yêu quý,

Chúa Giêsu phán cùng các thầy thông giáo và người Pha-ri-siêu rằng: "Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi... Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giê-su, và người phụ nữ thì đứng ở giữa."(Ga. 8, 7; 9) Mọi người đều là tội nhân xúc phạm đến Thiên Chúa và với nhau. Mọi tội nhân đều cần lòng thương xót của Thiên Chúa bởi vì "Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng?"(TV. 130, 3)

Một người phụ nữ tội lỗi trong thánh kinh đã nhận biết mình là tội nhân và muốn được cứu thoát khỏi tội lỗi của mình. Cô đã thể hiện niềm tin lớn lao của mình vào Chúa Giêsu, Đấng có thể tha thứ tội lỗi của mình. Cô đã biểu hiện niềm hy vọng lớn lao của mình được tự do khỏi sự nô lệ cho tội lỗi. Điều quan trọng nhất mà cô đã bày tỏ cho Chúa Giêsu là tình yêu tuyệt vời của cô dành cho ngài qua những dâng hiến tốt nhất của cô với những hành vi khiêm nhường và kính trọng của cô mà cho dù cô không nói một lời nào với ngài.

"Thiên Chúa là tình yêu!"(1 Ga. 4, 8) Tình yêu của Thiên Chúa có thể thay đổi cuộc đời của một tội nhân. Một phụ nữ tội lỗi đã đi trong bình an. Điều đó có nghĩa là cô ấy sẽ được tự do vì đã thoát khỏi tội lỗi ràng buộc mình và sống một cuộc đời mới như một người con của Thiên Chúa. Thiên Chúa phán: "Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Hãy xem, Ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta, thành luỹ ngươi, Ta luôn thấy trước mặt."(Is. 49, 15-16)

"Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa."(Ga. 3, 16-18)

Thiên Chúa đã bày tỏ tình yêu lớn nhất của Ngài dành cho con người qua Chúa Giêsu. "Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình."(Ga. 15, 13)

Sự khác biệt duy nhất giữa thánh nhân và tội nhân là mọi thánh nhân đều có quá khứ, và mọi tội nhân đều có tương lai."(Oscar Wilde) Hãy tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa bởi vì : "Thiên Chúa phán: Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông."(Is. 1, 18)

Mặc dù tôi là một người rất tội lỗi, tôi sẽ tin cậy vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Nếu tôi yêu mến Thiên Chúa, tình yêu của ngài sẽ khiến tôi thực sự tự do và tôi sẽ hạnh phúc mãi mãi trong tình yêu của ngài.

Hãy nhớ rằng: "Phần chúng ta, chúng ta hãy yêu thương, vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước."(1 Ga. 4, 19) Chúa Giêsu sẽ phán xét nhân loại theo luật tình yêu và công lý của tình yêu (Mt. 25, 31-46).

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đom. Quang

--

Gospel LK 7, 36-50

So I tell you, her many sins have been forgiven; hence, she has shown great love. But the one to whom little is forgiven loves little." He said to her, "Your sins are forgiven." The others at table said to themselves, "Who is this who even forgives sins?" But he said to the woman, "Your faith has saved you; go in peace."

Beloved Brothers and Sisters,

Jesus said to the scribes and the Pharisees, "Let the one among you who is without sin be the first to throw a stone at her... And in response, they went away one by one, beginning with the elders. So he was left alone with the woman before him."(Jn. 8, 7; 9) Everyone is a sinner against God and one another. Every sinner needs the mercy of God because "If you, LORD, keep account of sins, Lord, who can stand?"(Ps. 130, 3)

A sinful woman in the scripture acknowledged herself as a sinner and wanted to be freed from her sins. She has shown her great faith in Jesus who could forgive her sins. She has shown her great hope to be free from the slave of sins. The most important thing she has shown to Jesus was her great love for him through her best offerings with her humble and respectful behaviors though she did not say a word to him.

"God is love!"(1 Jn. 4, 8) The love of God can change the life of a sinner. A sinful woman went in peace. It means she would be free from her sins and live a new life as a daughter of God. God said, "Can a mother forget her infant, be without tenderness for the child of her womb? Even should she forget, I will never forget you. See, upon the palms of my hands I have engraved you; your walls are ever before me."(Is. 49, 15-16)

"For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life.
For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him.
Whoever believes in him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the only Son of God."(Jn. 3, 16-18)

God has shown his greatest love for the human in Jesus. "No one has greater love than this, to lay down one's life for one's friends."(Jn. 15, 13)

The only difference between the saint and the sinner is that every saint has a past, and every sinner has a future."(Oscar Wilde) Let's trust in the mercy of God because "The LORD said: Though your sins be like scarlet, they may become white as snow; Though they be red like crimson, they may become white as wool."(Is. 1, 18)

Although I am a very sinful person, I will trust in the mercy of God. If I love him, his love will set me free indeed and I will be happy forever in his love.

Remember that "We love because he first loved us."(1 Jn. 4, 19) Jesus will judge all nations by the law of love and the justice of love (Mt. 25, 31-46).

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang

-------------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA- THU TU CN24TN-B PDF Print E-mail

CẢM NGHIỆM SỐNG Chia sẻ Lời Chúa - Thứ TƯ 19-9-18

"Khi Con Người đến có ăn có uống, thì các ngươi lại nói: "Kìa con người mê ăn tham uống, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi"."(Lc. 7, 34)

Anh Chị Em yêu quý,

Chúa Giêsu nói rõ ràng là: "Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn."(Lc. 5, 32) Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế của thế giới và ngài muốn cứu những người tội lỗi. Trong tình bạn, họ có thể ngồi chung bàn với nhau trong bữa ăn như bình thường, họ có thể chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của họ với nhau, và họ có thể thuyết phục hoặc giúp đỡ để thay đổi những người khác.

Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si coi bản thân họ là những người tôn giáo, những người đẹp lòng Đức Chúa và tránh xa những người tội lỗi. Họ cố gắng tìm ra những lỗi lầm với Chúa Giêsu và các môn đệ của ngài bất cứ khi nào họ có cơ hội. Chúa Giêsu phán: "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào."(Mt. 23, 13) Họ sai lầm về Chúa Giêsu. Chúa Giêsu phán: "Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người." Chúa Giê-su đã hiến dâng mạnh sống của mình trên thập tự giá để cứu con người thoát khỏi tội lỗi của họ và mang họ về với Thiên Chúa.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói về những người chăn chiên phải có mùi của chiên. Nếu hội thánh không đến với dân chúng, thì người ta sẽ không đến hội thánh. Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi của tôi, vì vậy tôi phải giúp những người tội lỗi tin cậy vào lòng thương xót của ngài để có sự tha thứ.

"Lạy Chúa, xin dò xét để biết rõ lòng con, xin thử con cho biết những điều con cảm nghĩ. Xin Ngài xem con có lạc vào đường gian ác thì dẫn con theo chính lộ ngàn đời."(TV. 139, 23-24)

"CHÚA là Đấng nhân từ chính trực, chỉ lối cho tội nhân, dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của Người."(TV. 25, 8-9)

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đom. Quang

--

Bible sharing on Thursday 9-19-18

"The Son of Man came eating and drinking and you said, 'Look, he is a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners.'"(Lk. 7, 34)

Beloved Brothers and Sisters,

Jesus said clearly, "I have not come to call the righteous to repentance but sinners."(Lk. 5, 31) Jesus is a Savior of the world and he wants to save the sinners. Jesus made friend with the sinners in order to stay close with them. In friendship, they can recline at the table together for meals as normal. They can share their thoughts and feelings with each other, and they can convince or help to change the others.

The scribes and the Pharisees considered themselves as the religious ones who pleased God and to stay away from the sinners. They tried to find faults with Jesus and his disciples whenever they got any chances. Jesus said, "Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites. You lock the kingdom of heaven before human beings. You do not enter yourselves, nor do you allow entrance to those trying to enter."(Mt. 23, 13) They were wrong about Jesus. Jesus said, "The Son of Man did not come to be served but to serve and to give his life as a ransom for many."(Mt. 20, 28) Jesus even offered his own life on the cross to free the human from their sins, and bring them back to God.

Pope Francis talked about the sheep must smell its tastes. If the church does not come to the people, the people would not come to the church. Jesus died for my sins, so I have to help the sinners to trust in his mercy to have the forgiveness.

Good and upright is the LORD, therefore he shows sinners the way, He guides the humble in righteousness, and teaches the humble his way."(Ps. 25, 8-9)

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang

----------------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - THU BA CN24TN-B PDF Print E-mail

Chia sẻ Lời Chúa thứ Ba 18-9-18

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CS : Tin Mừng Theo Thánh Lu-ca (7, 11-17)

  * HÃY CHỖI DẬY LÀ BỎ CON NGƯỜI CŨ ĐẦY THAM-SÂN-SI*

Trông thấy bà, Chúa động lòng thương và bảo bà rằng: "Ðừng khóc nữa". Ðoạn tiến lại gần, Người chạm đến quan tài và những người khiêng đứng lại. Bấy giờ Người phán: "Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy". Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi Người trao lại cho mẹ nó. Mọi người đều sợ hãi và ngợi khen Thiên Chúa rằng: "Một tiên tri cao cả đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã thăm viếng dân Người"

Anh Chị Em yêu quý,

Viên đội trưởng tin vào lời nói quyền năng của Chúa Giêsu: "Xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh." (Lc, 7, 6-7) và người nô lệ của ông được chữa lành. Chúa Giêsu phán: "Hỡi thanh niên, Ta truyền cho ngươi hãy chỗi dậy". Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Rồi Người trao lại cho mẹ nó."(Lc. 7, 14-15)

Khi làm cho ông La-gia-rô được sống lại, Chúa Giêsu "kêu lớn tiếng: "Anh La-da-rô, hãy ra khỏi mồ! "Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. Đức Giê-su bảo: "Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi."(Ga. 11, 43-44)

Lời của Chúa là quyền năng. Ngay từ đầu, Thiên Chúa đã dùng lời để sáng tạo trời và đất (Sáng thế Ký 1, 1-31) Khi cho người thanh niên và ông La-gia-rô đã chết được chỗi dậy, lời của Chúa Giêsu đã mang họ trở lại cuộc sống. Thánh Phêrô thưa với Chúa Giêsu: "Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời."(Ga. 6, 68)

Nhiều lần Chúa Giêsu thấy đám đông và người sầu khổ, ngài đã chạnh lòng thương xót họ. Tại sao? Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu nơi Chúa Giêsu, ngài đã bày tỏ lòng thương xót của Ngài đối với dân chúng qua sự chữa lành và phục hồi sự sống cho họ. Thiên Chúa là tình yêu và tạo nên con người giống như hình ảnh của mình. Điều "giống như hình ảnh" này có thể nói đó là tình yêu. Con người có thể yêu thương bởi vì Thiên Chúa đã tạo ra họ từ tình yêu của Ngài. Tuy nhiên, tình yêu của con người bị sai lệch bởi sự ích kỷ... Họ không thể chạnh lòng thương xót với các anh chị em bé mọn ngay trước mắt họ. Tình yêu mang đến sự sống trong khi sự ích kỷ chỉ tạo ra vô cảm và sự chết cho chính mình.

Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và lời nói của ngài là quyền năng và ban cho cả sự sống trần thế và cuộc sống vĩnh cửu. Mặc dù Chúa Giêsu cho một vài người từ cái chết chỗi dậy, họ vẫn có một cuộc đời duy nhất để sống trên trái đất. Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế của thế gian. Ngài đến thế gian để ban cho nhân loại sự sống đời đời. "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời."(Ga. 3, 16)

*TÔI CÓ QUYẾT TÂM ĐỔI MỚI- SỐNG LẠI-BỎ CON NGƯỜI TỘI LỖI - TÁI SINH VỚI CHÚA NGAY TỬ BÂY GIỜ KHÔNG ?

Chúa Giêsu bảo cô Mát-tha: "Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?"(Ga. 11, 25-26)

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đom. Quang

--

Gospel LK 7, 11-17

When the Lord saw her, he was moved with pity for her and said to her, "Do not weep."
He stepped forward and touched the coffin; at this the bearers halted, and he said, "Young man, I tell you, arise!" The dead man sat up and began to speak, and Jesus gave him to his mother. Fear seized them all, and they glorified God, exclaiming, "A great prophet has arisen in our midst," and "God has visited his people."

Beloved Brothers and Sisters,

The Centurion believed in the power of Jesus' word: "Lord, say the word and let my servant be healed."(Lk, 7, 6-7) and his slave was healed. Jesus said to a dead young man, "Young man, I tell you, arise!" The dead man sat up and began to speak, and Jesus gave him to his mother."(Lk. 7, 14-15) When raising Lazarus, Jesus "cried out in a loud voice,* "Lazarus, come out!" The dead man came out, tied hand and foot with burial bands, and his face was wrapped in a cloth. So Jesus said to them, "Untie him and let him go."(Jn. 11, 43-44)

The word of God is mighty. From the beginning, God used the word to create the heavens and the earth (Gen. 1, 1-31) When raising the dead young man and Lazarus, the word of Jesus brought them back to life. Peter said to Jesus, "You have the words of eternal life."(Jn. 6, 68)

Many times Jesus saw the crowds and the sorrows, he moved with pity for them. Why? Because God is love revealed by Jesus who has shown his mercy to the people through his healing and restoring life. God is love and created the human beings like his images. It could be love. The human can love because God created them out of his love. However, the love of human beings was distorted by the selfishness... They could not move with their pity with the least brothers and sisters right before their eyes. Love brings up the life while the selfishness only produces the death to humanity.

Jesus is the Son of God and his word is mighty and gives both earthly life and eternal life.Ălthough Jesus raised a few persons from death, they still had an only life to live on earth. Jesus is a Savior of the world. He came to the world to give the humanity the eternal life. "God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life."(Jn. 3, 16)

Jesus told Martha, "I am the resurrection and the life; whoever believes in me, even if he dies, will live,
and everyone who lives and believes in me will never die. Do you believe this?"(Jn. 11, 25-26)

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang

-----------------------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - THU HAI CN24TN-B PDF Print E-mail

Thứ Hai 17-9-18

CẢM NGHIỆM SỐNG-Chia sẻ Lời Chúa Theo Thánh Lu-ca (7, 1-10)

Đức Giê-su chữa người nô lệ của một viên đội trưởng

Anh Chị Em yêu quý,

Viên đột trưởng rất yêu thương người nô lệ của mình đến mức ông cố hết sức để cứu anh. Ông ấy chỉ nghe về Giêsu và chưa gặp ngài nhưng ông ấy tin vào ngài. Mặc dù ông là một viên đội trưởng, ông khiêm tốn với Chúa Giêsu.

Ông biết mình không xứng đáng được gặp Chúa Giêsu; do đó, ông nhờ đến những kỳ lão xin giúp cho ông để chữa lành nô lệ yêu quý của mình trong giây phút gần kề sự chết. Ngay cả khi viên đội trưởng biết Chúa Giêsu nhận lời cầu xin của mình qua việc ngài đi đến nhà của mình, ông vẫn biết nơi ở của mình không xứng đáng để đón rước Chúa Giêsu. Ông chỉ xin Chúa Giêsu chỉ chữa lành cho người nô lệ của ông và không mong ước gì nhiều hơn từ Chúa Giêsu. Viên đội trưởng rất kính trọng Chúa Giêsu và không muốn làm phiền ngài chút nào cả.

Viên đột trưởng có một can đảm mạnh mẽ để cầu xin Chúa Giêsu cứu mạng sống người nô lệ của ông mặc dù ông là một người ngoại quốc với người Do Thái. Tình yêu của ông dành cho người nô lệ là sức mạnh của ông để vượt qua bức tường của một người nước ngoài với Chúa Giêsu. Niềm tin của Ngài vào Chúa Giêsu đã phá vỡ bản ngã kiêu ngạo của ông là viên đội trưởng và khiêm nhường với Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã kinh ngạc trước đức tin của viên đội trưởng so với những người người Do-thái của ngài.

Có nhiều người mới gia nhập đạo Công giáo có đức tin mạnh mẽ hơn nhiều người bổn đạo gốc. Đó không phải là một sự ngạc nhiên đối với tôi.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con tăng thêm niềm tín thác và lòng yêu mến Chúa.

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Bro. Dominic Quang

--

Gospel LK (7, 1-10)

The Healing of a Centurion's Slave.

Beloved Brothers and Sisters,

The Centurion loved his slave so much that he tried his best to save him. He only heard about Jesus and not saw Jesus yet but he believed in Jesus. Although he was a centurion, he was humble to Jesus. He knew himself not worthy to see Jesus; therefore, he asked the elders to intercede for him to heal his beloved slave with his crucial point in time of his death. Even the centurion knew Jesus answered his asking by coming to his house, he still knew his dwelling place not worthy to have Jesus come in. He asked Jesus just healed his slave and asked no more than that from Jesus. The century highly respected Jesus and did not want to bother him at all.

The Centurion had a strong courage to ask Jesus to save the life of his slave although he was a foreigner to Jews. His love for his slave was his strength to overcome his wall of a foreigner for Jesus. His faith in Jesus broke his arrogant ego of the Centurion and humble himself to Jesus. Jesus was amazed at the faith of the Centurion in comparing to his narrative people.

There are many Catholic converts having their stronger faith than many cradle Catholics. It is not a surprise to me.

O, Lord Jesus, increase our faith and love for you!

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang

-------------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 8 of 130