mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm Nay6452
mod_vvisit_counterHôm Qua7975
mod_vvisit_counterTuần Này38107
mod_vvisit_counterTuần Trước32590
mod_vvisit_counterTháng Này96058
mod_vvisit_counterTháng Trước182520
mod_vvisit_counterTất cả11958699

We have: 109 guests online
Your IP: 54.161.116.225
 , 
Today: Oct 18, 2018

 

Vì lỗi kỹ thuật nên số lượng người truy cập sẽ được đếm lại từ tháng 3 ngày 25 năm 2014 và bắt đầu từ con số 1.581.247 (số người truy cập cũ)Cảm Nghiệm Sống Lời Chúa
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - THU NAM CN25TN-B PDF Print E-mail

- Thứ Năm 27-9-18

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ: Tin Mừng Theo Thánh Lu-ca (9, 7-9)

"Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng: "Ông Gioan đã từ cõi chết sống lại"; còn kẻ khác lại nói: "Ông Êlia đã hiện ra"; kẻ khác nữa nói rằng: "Một tiên tri thời xưa đã sống lại". Nhưng Hêrôđê thì nói: "Ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?" và vua tìm cách gặp Người."

Anh Chị Em yêu quý,

"Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai?" Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ."(Mt. 16, 13-14) Bài đọc hôm nay nói về sự bối rối của quận vương Hê-rô-đê. 

Sau này, vua Hê-rô-đê có cơ hội gặp Chúa Giêsu là một người thật trước mặt ông. "Vua Hê-rô-đê thấy Đức Giê-su thì mừng rỡ lắm, vì từ lâu vua muốn được gặp Người bởi đã từng nghe nói về Người. Vả lại, vua cũng mong được xem Người làm một hai phép lạ.9 Nhà vua hỏi Người nhiều điều, nhưng Người không trả lời gì cả.

Điều gì đã xảy ra với vua Hê-rô-đê? Ông háo hức muốn biết sự thật về Chúa Giêsu nhưng ông không thể hiểu được. Lời của tiên tri I-sa-ia được ứng nghiệm với ông: "Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy;vì lòng dân này đã ra chai đá."(Mt. 13, 14-15)

Lòng dân này đã ra chai đá. Đó có thể là niềm đam mê cho những dục vọng xác thịt như tiền bạc, quyền lực, danh vọng, và tính dục bất hợp pháp. Nó là một chướng ngại cho những người không nhìn thấy Thiên Chúa. "Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha, vì mọi sự trong thế gian: như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của, tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian."(1 Ga 2, 15-16)

Chúa Giêsu là một mầu nhiệm của Nước Thiên Chúa. Bất cứ ai khiêm tốn, Chúa Thánh Thần sẽ tỏ lộ Chúa Giêsu cho người ấy. "Không ai có thể nói rằng: "Đức Giê-su là Chúa", nếu người ấy không ở trong Thần Khí."(1 Cor. 12, 3) Với con mắt của đức tin, tôi có thể thấy Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể như Ngài đã phán: "Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.""(Mt. 28, 20)

Chúa Giêsu còn quan trọng hơn là một vị tiên tri cao cả. Chúa Giêsu là Đấng Cứu Rỗi của trần gian để mang ơn cứu độ đến mọi dân tộc. Chúa Giêsu là chiên Thiên Chúa Trời đấng gánh tội trần gian (Ga 1, 29). Xin thương xót chúng con!

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đom. Quang

--

Gospel LK 9, 7-9

"Herod the tetrarch heard about all that was happening, and he was greatly perplexed because some were saying,
"John has been raised from the dead"; others were saying, "Elijah has appeared"; still others, "One of the ancient prophets has arisen." But Herod said, "John I beheaded. Who then is this about whom I hear such things?" And he kept trying to see him."

Beloved Brothers and Sisters,

When Jesus went into the region of Caesarea Philippi he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets."(Mt. 16, 13-14)

Later, Herod had a chance to meet Jesus in a real person in front of him. "Herod was very glad to see Jesus; he had been wanting to see him for a long time, for he had heard about him and had been hoping to see him perform some sign. He questioned him at length, but he gave him no answer. The chief priests and scribes, meanwhile, stood by accusing him harshly. [Even] Herod and his soldiers treated him contemptuously and mocked him, and after clothing him in resplendent garb, he sent him back to Pilate."(Lk. 23, 6-11)

What did happen to Herod? He was eager to know the truth about Jesus but he could not get it. Isaiah's prophecy is fulfilled in them, which says: 'You shall indeed hear but not understand, you shall indeed look but never see. Gross is the heart of this people."(Mt. 13, 14-15)

Gross is the heart of this people. It can be the passion for the flesh as money, power, fame, and illegal flesh. It is an obstacle for the people not seeing God. "Do not love the world or the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, sensual lust, enticement for the eyes, and a pretentious life, is not from the Father but is from the world."(1 Jn. 2, 15-16)

Jesus is a mystery of the kingdom of God. Whoever is humble, the Holy Spirit will reveal Jesus to him. "No one can say, "Jesus is Lord," except by the Holy Spirit."(1 Cor. 12, 3) With the eyes of faith, I can see Jesus in the Eucharist as he said, "And behold, I am with you always, until the end of the age."(Mt. 28, 20). With my love for Jesus, I can see him in the least brothers and sisters.

Jesus is more important than a prophet. Jesus is a Savior of the world to bring the salvation to all nations. Jesus is the lamb of God who takes away the sins of the world (Jn. 1, 29). Have mercy on us!

Peace of Christ!

------------------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA -THU TU CN25TN-B PDF Print E-mail

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ Chia sẻ Lời Chúa - thứ Tư 26-9-18 CN25TN-B

"Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai Tông đồ lại, ban cho các ông sức mạnh và quyền năng trên mọi ma quỷ và được chữa lành các bệnh tật. Ðoạn Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. (Lc. 9, 1-2)

Anh Chị Em yêu quý,

Ma quỷ muốn cho Chúa Giêsu các vương quốc của thế gian và vinh hoa lợi lộc của chúng nếu ngài bái lạy nó. Chúa Giêsu đã chối bỏ điều đó và nói với ma quỷ: "Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi."(Mt. 4, 10) Chúa Giêsu chối bỏ ma quỷ và công bố vương quốc của Thiên Chúa.

Trong vương quốc của Thiên Chúa có Thiên Chúa là vua của dân mình. Chúa Giêsu đến để loan báo vương quốc Thiên Chúa cho những người tin Ngài sẽ có sự sống đời đời bởi vì Chúa Giêsu đã chiến thắng sự đau khổ và sự chết. Chúa Giêsu là vua sẽ đến trong vinh quang để phán xét người sống và kẻ chết. "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê.."(Mt. 25, 31-32)

Khi Chúa Giêsu đến thế gian để ban sự sống, điều đó có nghĩa là "Thiên Chúa đã viếng thăm dân Ngài." (Lc. 7, 16) Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết và đi vào vinh quang của Thiên Chúa. Chúa Giêsu vẫn đang hiện diện với chúng ta nơi Thánh Thể trên toàn thế giới, đó có nghĩa là Nước Trời đã đến gần.

Tin vào Chúa Giêsu và lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, dân chúng sự có thể trở thành con dân của Thiên Chúa. Dân Chúa sẽ thờ phượng ngài và ngài sẽ cứu dân mình khỏi quyền lực của kẻ thù họ.

Trước khi lên trời, Chúa Giêsu đã sai các môn đệ của Ngài đi đến tận cùng trái đất. Chúa Giêsu đến gần và nói với họ: ""Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."(Mt. 28, 18-20)

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đom. Quang

--

Bible sharing 9-26-18

"Jesus summoned the Twelve and gave them power and authority over all demons and to cure diseases, and he sent them to proclaim the Kingdom of God and to heal the sick. (Lk. 9, 1-2)

Beloved Brothers and Sisters,

The devil offered Jesus the kingdoms of the world in their magnificence if he would prostrate himself and worship him. Jesus rejected it and said to the devil, "The Lord, your God, shall you worship and him alone shall you serve."(Mt. 4, 10) Jesus rejected the devil and proclaimed the kingdom of God.

In the kingdom of God has God as the king of his people. Jesus came to proclaim the kingdom of God for the people who believe him would have the eternal life because Jesus won the suffering and the death. Jesus is the king who will come in glory to judge the living and the dead. "When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, he will sit upon his glorious throne, and all the nations will be assembled before him."(Mt. 25, 31-32)

When Jesus came into the world to give life, it means "God has visited his people."(Lk. 7, 16) Jesus rose again from the dead and came into the glory of God. Jesus has still been with us in the Eucharist in the whole world, it means the kingdom of God is at hand.

Believing in Jesus and being baptized, the people can become God's people. The people of God will worship him and he will save his people from the power of their enemies. Before ascending the heaven, Jesus sent his disciples to the end of the world. Jesus approached and said to them, "All power in heaven and on earth has been given to me. Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, until the end of the age."(Mt. 28, 18-20)

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang

--------------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI LOI CHUA- THU BA CN25TN-B PDF Print E-mail

Thứ Nâm CN25TN-B

CẢM NGHIỆM SỐNG VÀ CHIA SẺ: Tin Mừng Theo Thánh Lu-ca (8, 19-21)

Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm Người, nhưng vì đám đông, nên không thể đến gần Người được. Người ta báo tin cho Người rằng: "Có mẹ và anh em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp Thầy". Người trả lời với họ rằng: "Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành."

Anh Chị Em yêu quý,

Chúa Giêsu đã nói về gia đình thiêng liêng mới bao gồm tất cả những ai đã nghe và sống lời Chúa. Hiểu biết Lời Chúa thì chưa đầy đủ. Tuân giữ Lời Chúa là cần thiết để chứng minh tình yêu dành cho Thiên Chúa.

Thiên Chúa là tình yêu! Do đó, tuân giữ Lời Chúa là yêu mến Chúa và thuộc về Ngài. Chúa Giêsu phán: "Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy."(Ga. 14, 15) Và "Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy."(Ga. 14, 24)

Thánh Gia-cô-bê nói: "Dức tin không có hành động thì quả là đức tin chết."(Gia. 2, 17) Tình yêu không có hành động là tình yêu giả. Thánh Gioan nói: "Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm."(1 Ga. 3, 18)

"Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành." Nghe Lời Chúa phải có một hành động theo sau, đó là thực hành Lời Chúa. Chúa Giêsu nói: "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành."(Mt. 7, 24-27)

Lạy Chúa Thánh Thần! Xin hãy giúp chúng con biết lắng nghe, thấu hiểu, sống, và rao giảng Lời Chúa bằng mọi cách trong đời sống hàng ngày, ĐỂ Nước CHÓNG TRỊ ĐẾN, nhờ Chúa Giêsu Ki-tô, Chúa chúng con. A-men!

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đom. Quang

--

Gospel LK 8, 19-21

The mother of Jesus and his brothers came to him but were unable to join him because of the crowd. He was told, "Your mother and your brothers are standing outside and they wish to see you." He said to them in reply, "My mother and my brothers are those who hear the word of God and act on it."

Beloved Brothers and Sisters,

Jesus talked about the new spiritual family which included all who heard and acted on the word of God. Understanding the word of God is not enough yet. Observing the word of God is required to prove the love for God. God is love! Therefore, to obey the word of God is to love God and belongs to him. Jesus said, "If you love me, you will keep my commandments."(Jn. 14, 15) And "Whoever does not love me does not keep my words."(Jn. 14, 24)

St. James said, "So also faith of itself, if it does not have works, is dead."(Jam. 2, 17) Love without actions is a false love. St. John said, "Children, let us love not in word or speech but in deed and truth."(1 Jn. 3, 18)

"My mother and my brothers are those who hear the word of God and act on it." To hear the word of God must be one action followed by another action, it is to act on it. Jesus said, "Everyone who listens to these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on rock. The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house. But it did not collapse; it had been set solidly on rock. And everyone who listens to these words of mine but does not act on them will be like a fool who built his house on sand. The rain fell, the floods came, and the winds blew and buffeted the house. And it collapsed and was completely ruined."(Mt. 7, 24-27)

O, Holy Spirit! please help us to listen, to understand, to love, to live, and to preach the word of God by all means in our daily life for the kingdom of the heavenly Father comes through Jesus Christ, our Lord. A-men!

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - SONG DIỀU RAN 1 PDF Print E-mail

nguyenthi leyen
Sep 23 at 11:37 PM

ĐIỀU RĂN I : THỜ PHƯỢNG VÀ KÍNH MẾN THIÊN CHÚA

"Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, và hết trí khôn ngươi" (Mt 22,37).

 H. Mười điều răn Chúa truyền là những điều nào?

T. là những điều này:

Thứ nhất, Thờ phượng một mình Thiên Chúa và kính mến Người trên hết mọi sự.

 H. Ta phải yêu mến Thiên Chúa như thế nào?

T. Ta phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự và mau mắn làm theo ý Chúa để đáp lại tình Chúa thương ta.

Chia sẻ kinh nghiệm sống đạo/ SỐNG LỜI CHÚA:

1) Nhìn vũ trụ bao la nhưng trật tự, chúng ta chưa đáng là hạt bụi / Nhìn thế giới, núi non, biển cả hùng vĩ, đẹp tuyệt vời, so với con người thì chúng ta quá nhỏ bé / Nhìn lại chính con người của mình chúng ta thấy với biết bao điều kỳ diệu đang xảy ra trong con người của chúng ta như những phép lạ, nếu không phải tất cả đều là kỳ công của Thiên Chúa / tại sao ta không thờ lạy và luôn cảm ơn Ngài?

2) Người nào chúng ta tôn kính, yêu thương và biết ơn thì không bao giờ chúng ta dám lấy danh người ấy ra để mà đùa cợt / Đó là bất kính, là xúc phạm.

3) Mỗi tuần một lần, nhớ đến và viếng thăm Ngài, đó không phải là đạo làm người, làm con đối với vị đại ân nhân của chúng ta sao? Tiếc làm gì mỗi tuần chỉ có một chút dành cho Ngài mà chúng ta còn muốn cướp đi, hoặc muốn làm một cách thờ ơ, tắc trách?

4) Sinh thành dưỡng dục là công ơn to lớn tựa trời biển, chúng ta làm người thì phải biết đền đáp / Cớ sao lại có người muốn đối xử tệ bạc bất hiếu đối với cha mẹ mình / Tội này nếu mắc phải sẽ bị trời tru đất diệt.

5) Quyền sinh sát là của Thiên Chúa / Quyền xét xử cũng của Thiên Chúa / Chúng ta có bổn phận duy trì sự sống mà Thiên Chúa trao ban chứ không có quyền hủy diệt.

6) Thân xác chúng ta là đền thờ Chúa Thánh Thần, tà dâm là tội phạm đến chính thân xác của mình, làm dơ bẩn đền thờ của Chúa / Hãy luôn chuẩn bị đền thờ luôn thanh sạch, xứng đáng.

7) Hãy chấp nhận trật tự của cải do Thiên Chúa phân phối cho mỗi người và sử dụng nó cho đúng mục đích, đừng gây bất công cho anh em / Nếu không dám bỏ tiền từ túi mình ra cho người khác thì chớ lấy tiền trong túi của họ.

8) Thiên Chúa là Đấng Chân Thật / Chúa Yesus dạy: có thì nói có, không thì nói không, mọi sự gian dối đều là con cái ma quỷ.

9) Thiên Chúa đã thiết lập Giao Ước và nâng tình yêu đôi lứa lên hàng Bí Tích / Con người không có quyền phá vỡ trật tự do con người tự lựa chọn và ký kết / Gia đình là nền tảng của xã hội / Nếu hôn nhân gia đình bị đổ vỡ thì trật tự xã hội cũng rối loạn.

10) Thiên Chúa là Đấng Công Bình vô cùng sự gì của Thiên Chúa, phải trả lại cho Thiên Chúa / Sự gì thuộc về anh em, hãy trả lại cho họ.

Đúc kết: Yêu mến Chúa là giữ đúng luật Chúa. Yêu Chúa cũng là không gây bất công cho anh em. Hãy tuân thủ mọi trật tự mà Thiên Chúa đã sắp đặt và ban hành.

Thực hành Lời Chúa

-------------------------

 
CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - PHUC VU - CN25TN-B PDF Print E-mail

CẢM NGHIỆM SỐNG/Chia sẻ Lời Chúa - Chúa Nhật 25TN-B / 9-23-18

Ngài đang giảng dạy các môn đệ và nói với họ rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại" (Mk. 9, 31)

Anh Chị Em yêu quý,

Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và dạy các môn đệ về điều đó. Nhiều đám đông theo Chúa Giêsu. Dân chúng và môn đệ của ngài đã thấy Chúa Giêsu đã thực hiện nhiều việc làm lạ lùng. Trong tâm trí của các môn đệ của ngài nghĩ về vương quốc Ít-ra-en sẽ được phục hồi. Điều đó có thể khiến họ thảo luận về vị trí của họ trong một vương quốc mới của Chúa Giêsu.

Các môn đệ đã suy nghĩ sai lầm về Nước Trời. Tại một thời điểm, Chúa Giêsu đã nói trước về cu
ộc khổ nạn và cái chết của ng
ài.
Ông Phê-rô đã chống đối lời của Chúa Giêsu. Nhưng Chúa Giêsu đã phán với
ông Phê-rô: "
Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.""(Mt. 16, 23) Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu phải dạy cho các môn đệ của mình để sửa chữa suy nghĩ của họ về Nước Trời.

Nước Trời không giống như các vương quốc của trần gian. Trong các vương quốc trên trần gian, người dân phải tuân theo và phục vụ các vị vua của họ. Ngược lại, vương quốc của Thiên Chúa thay đổi trật tự của các vương quốc trần gian. "Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người."(Mc. 9, 35)


ước Trời đã đến gần với ai yêu thương và phục vụ Thiên Chúa nơi tha nhân nhỏ bé. Nước Thiên Chúa sẽ không dành những ai đam mê của cải, quyền lực, danh vọng và những thú vui trần tục của thế gian mà họ đã và đang chiếm đoạt cho họ bằng sự lừa đảo thật tinh vi và sát nhân cách man rợ. Bọn người này dã bán linh hồn cho quỉ dữ và chắc chắn chúng đã thuộc về vương quốc của Satan.

Cuộc khỏ nạn và cái chết trên thập giá của Chúa Giêsu chính là xây dựng Nước Thiên Chúa nơi trần gian mà tình yêu của ngài đã sáng ngời cho nhân loại. Vua Giêsu đến để yêu thương, phục vụ, và hiến cả mạng sống mình. Là thầy và là Chúa mà ngài hạ mình xuống để rửa chân cho các môn đệ của minh. "Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người."(Mt. 20, 28)

Tôi có thuộc về Nước Thiên Chúa không? Tôi có khiêm tốn và phục vụ những người bé mọn chung quanh mình trong tình yêu thương không?

Kính chúc bình an của Chúa Ki-tô!

Đom. Quang

--

Bible sharing on Sunday 9-23-18

He was teaching his disciples and telling them, "The Son of Man is to be handed over to men and they will kill him, and three days after his death the Son of Man will rise."(Mk. 9, 31)

Beloved Brothers and Sisters,

Jesus preached the kingdom of heaven and taught his disciples about it. Many crowds followed Jesus. The people and his disciple saw Jesus performed many wondrous deeds. In the minds of his disciple thought about the kingdom of Israel to be restored. That might bring them their discussion about their positions in a new kingdom of Jesus.

The disciples had their wrong thought about the kingdom of heaven. At one time, Jesus foretold his passion and death, Peter opposed Jesus for what Jesus said. But Jesus said to Peter, "Get behind me, Satan! You are an obstacle to me. You are thinking not as God does, but as human beings do."(Mt. 16, 23) That was why Jesus must teach his disciples to correct their thought about the kingdom of heaven.

The kingdom of heaven is not the same as the kingdoms of the world. In the kingdoms of the world, the people must obey and serve their kings. On the contrary, the kingdom of God changes the order of the kingdoms of the world. "If anyone wishes to be first, he shall be the last of all and the servant of all."(Mt. 9, 35) When Jesus came to proclaim the kingdom of God at hand, it can be anywhere in all communities. The people love and serve one another. The kingdom of God can be in any family, any group of people, or in the church. The kingdom of heaven is the kingdom of love where God is love, especially the last people to be served. Together with Jesus, we can build the kingdom of God at hand where there is only love and serve in their midst.

The kingdom of heaven has come close to those who love and serve God in the little ones. The kingdom of God will not devote to those who are passionate about the wealth, power, glory and worldly pleasures that they have and are appropriating to them by sophisticated fraud and murderous character. These people have sold theỉ souls to the devil and they will surely belong to the kingdom of Satan.

The crucifixion and death on the cross of Jesus is the building up of the Kingdom of God on earth, whose love has shone for mankind. King Jesus came to love and serve. As teacher and Lord, he humbled himself to wash the feet of his disciples. "The Son of Man does not come to be served, but to serve and to offer his life as a ransom for many"(Mt 20:28).

Do I belong to the Kingdom of God? Am I humble and serving the little ones around me in love?

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang

--------------------------------

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 125