DOI SONG TAM LINH - CONG VA TOI - CN26TN-B Print

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT
----oooOooo----
CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM B (30/09/2018)

CÔNG VÀ TỘI TRƯỚC MẶT CHÚA

"Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước
vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô,
Thầy bảo thật các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu.
Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm
cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy,
thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn. "

I. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ (9,38-43.45.47-48):
Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y". Nhưng Chúa Giêsu phán: "Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, Thầy bảo thật các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn. "Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hoả ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hoả ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt".

II. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ (9,38-43.45.47-48):
2.1 Sau khi ông Trần Đại Quang qua đời, nổi lên hai luồng thông tin: một số người/bài viết đề cao CÔNG lao to lớn, một số người/bài viết khác khui ra những TỘI tầy trời của cố chủ tịch họ Trần. Chúng ta không đi vào sự đúng sai của hai luồng thông tin ấy và để cho Chúa phán xét người quá cố theo lẽ công bằng của Chúa! Nhưng từ chuyện thời sự nóng hổi này chúng ta hãy tìm xem đối với Đức Ki-tô và Đạo Công giáo thì công tội được xác định như thế nào. Đức Giê-su đã tuyên bố "Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Ki-tô, Thầy bảo thật các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn. "
2.2 Vậy thì dựa vào Lời Đức Giê-su ở trên, chúng ta có thể xác định được những người lập CÔNG và những kẻ gây TỘI trước mặt Chúa: Những ai đối xử tốt (hay giúp đỡ) với các Ki-tô hữu là những kẻ đã lập CÔNG trước mặt Chúa. Nhưng những ai đối xử tốt (hay giúp đỡ) không chỉ với các Ki-tô hữu mà với tất cả đồng loại (vì mọi người đều là con cái, là tạo vật được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa) đều là những người đã lập CÔNG trước mặt Chúa. Còn những kẻ làm gương mù gương xấu (hay làm cớ vấp phạm) cho các Ki-tô hữu hay cho những người sống xung quanh đều là những kẻ đã gây TỘI trước mặt Chúa.

III. THỰC THI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ (9,38-43.45.47-48):
3.1 Suy nghĩ kỹ chúng ta sẽ thấy rằng cách hay lối sống của chúng ta không chỉ ảnh hưởng đến số phận của bản thân chúng ta mà còn gây ảnh hưởng hoặc tác hại cho người xung quanh, nhất là cho những người bé nhỏ, những người dưới quyền mình. Cụ thể là những người nắm quyền (dân sự hay tôn giáo) các bậc làm cha làm mẹ, các thầy cô giáo, huynh trưởng đều không được làm gương xấu cho người dân hay giáo dân, cho con em mình.

3.2 Còn trên bình diện tích cực thì tất cả những việc làm có lợi có ích cho người khác đều là CÔNG trước mặt Chúa. Cụ thể những ai làm cho đất nước giầu mạnh, dân chúng được tự do giầu sang hạnh phúc, người nghèo bớt khổ, người già bớt cô đơn, người tàn tật bớt tủi hổ, người bé mọn được tôn trọng đều là những người lập CÔNG trước mặt Chúa!
IV. CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁC-CÔ (9,38-43.45.47-48):
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô là Thầy dậy khôn ngoan, chúng con cám ơn Chúa đã đưa ra cho chúng con một tiêu chuẩn để chúng con biết cách lập CÔNG và tránh TỘI.
Chúng con xin hứa với Chúa là chúng con sẽ cố gắng hết sức mình để làm đẹp lòng Chúa và đem lại ích lợi cho tha nhân.
Xin Chúa giúp chúng con thực hiện lời hứa ấy..
Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống hằng trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần Amen.

Sài-gòn ngày 25 tháng 09 năm 2018
Giêrônimô Nguyễn Văn Nội

-------------------------------------