NGAY TRO VE NHA CHA - GM BUI VAN DOC Print

PHÂN ƯU
10/03/2018 P. Trần Đình Phan Tiến

Thành kính phân ưu cùng Giáo phận

Vị chủ chăn yêu kính đã xa trần

Về với Chúa muôn phần an lạc

Hưởng trọn đời Nhan Thánh vinh quang

PHAO-LÔ danh gọi thật xứng hàng

Giám mục là tông đồ truyền lại

Dẫu tường rằng : SINH , KÝ , TỬ , QUY

Nhưng ngỡ ngàng vì diễn ra như chớp mắt

BÙI ngùi cho kẻ ở người đi

VĂN phong , bút tích cũng chia ly

ĐỌC mãi những gì ngài xây dựng

Trên trần đời bảy tư đời dương thế

Chốn thiên thu ngài ở mãi vĩnh hằng

Tình Thiên Chúa mới là đời cùng đích

Chốn an nhàn chính Nước Trời cao

Đời thành tín là đời vẫn mãi đẹp sao !

Đời lữ thứ, ai rồi cũng qua mất

Đời tín trung mới thật đẹp muôn đời

Tuổi chưa già, xin cũng hoài thương tiếc !

Nhưng, bình an khi Chúa gọi ngài về

Dâng Thánh Lễ cuối đời trong Hy Tế

Của chính Người là Chúa Tể muôn loài

Nguyện cùng Chúa cho ngài vào "Nước "sớm

Trong vinh quang chỉ đượm thắm ân Trời

Cũng có nhiều người cao niên muốn thế

Nhưng , mấy ai được Chúa gọi như ngài

Trong thư thái , bình an, cực lạc

Dẫu ngỡ ngàng, nhưng thật BÌNH AN ./.

Thành kính phân ưu cùng Giáo Phận. RIP-

09/03/2018

ĐBĐM CHUYỂN

-------------------------------------