THAN TAM MANH KHOE # 21 = CUOI GIUP TOI SONG KHOE VA AN BINH Print

 

                        THÂN TÂM MÂNH KHỎE # 21

Cười Giúp Tôi Sống Khỏe và Bình An

*PTế Định –Sưu Tầm

Bạn và tôi chỉ có một cuộc sống, mà đời sống thì ngắn ngủi. không ai chọn được “sinh ra”, cũng không chọn được “giờ chết”; nhưng có thể chọn “cách sống”. Kinh Thánh nói : “Hãy sống thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh.” (Thư 1 Pr 6, 16).

 

1-    Khi bạn và tôi thắng được chính mình sẽ có niềm vui: “vì thắng mình là thắng ba vạn quân.” Nên ta sẽ VUI CƯỜI, Cười là kết quả của một đời sống luôn cho đi hơn là nhận lãnh.

 

2-    Vậy bạn và tôi “hãy cười lên”: Cười với sự tuyệt vời của tạo hóa, cười với cái đang có của chính mình, với vợ chồng, cha mẹ, con cháu. Cười với bạn bè, với mọi người : người cô đơn, người đau khổ, người cao niên, với giới trẻ…

 

3-    Cười thật nhiều và thật lâu, sẽ thêm sức sống cho bạn, sẽ sưởi ấm cõi lòng nhiều người. Cười sẽ đem lại nguồn an vui, niềm hy vọng và lòng can đảm cho những cõi lòng thất vọng, khổ đau…

 

  • Chuyện vui : Một người đi đường bị cọp rượt chạy gần trối chết. Chạy cùng đường anh ta bèn nhẩy đại xuống một cá hố sâu…May sao lại vớ được một dây leo, và leo lủng lẳng giữa không –không.

Nhìn lên miệng hố, anh thấy con hổ đói đang há miệng chờ mồi. Dòm ở đầu sợi dây, hai con chuột một đen, một trắng đang gậm mòn đầu giây…Nhìn trước mặt: thấy một trái dâu rừng chín mọng…    

Anh ta bèn một tay nắm lấy sợi dây, một tay với hái trái dâu…Ăn ngon lành, dâu ngọt lịm làm sao ! ?

  • Cái tức cười trong câu chuyện trên đây là đang bị nguy hiểm bao vây, mà chỉ vì một trái dâu chín mọng làm anh quên tất cả mọi khốn khổ bao quanh. Ông Oscar có viết : “Đời chỉ là một khỏanh khắc, một khỏanh khắc đầy gian nguy, gồm những giây phút khóai trá.

         Vậy nếu có cơ hội để cười thì cười lên ! để khỏi phải khóc.!