VAN HOA VA GIA DINH # 154 = CHUCUNG NAM MOI Print

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Chúng con cùng thành tâm cầu chúc, cầu nguyện dựa vào và với Lời Chúa cho nhau, những điều tốt đẹp nhất trong Năm Lòng Chúa Thương Xót :

"Xin Đấng giữ gìn bạn đừng để bạn lỡ chân trật bước, xin Người chớ ngủ quên... - -Ngày sáu khắc, vâng ô không tác họa, đêm năm canh vòng nguyệt chẳng hại chi. -Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh, giữ gìn cho sinh mệnh an toàn. -Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới, từ giờ đây cho đến mãi muôn đời" (Tv 121:3-8)

******

"Nguyện Đức Chúa chúc lành và gin giữ anh em! 

Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và dủ lòng thương anh em!

Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em!". (Dân số 6: 24-26)

 ******

Đầu xuân năm mới chúc BÌNH AN,
Chúc luôn TUỔI TRẺ chúc AN KHANG.
Chúc sang năm mới nhiều TÀI LỘC,
Công thành danh toại chúc VINH QUANG.

Cung chúc tân niên,
Sức khỏe vô biên,
thành công liên miên,
hạnh phúc triền miên,
túi luôn đầy tiền,
sung sướng như tiên.

www.ChiaseLoiChua.com

------------------------------