SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - LECTIO DIVINA - CN24TN-C Print

SỐNG VÀ CHIA SẺ LC - LECTIO DIVINA
CHÚA NHẬT TN 24 C
"TRÊN TRỜI AI NẤY SẼ VUI MỪNG
VÌ MỘT NGƯỜI TỘI LỖI ĂN NĂN SÁM HỐI"
Luca 15, 7
Hát thánh ca khai mạc.
Chúng ta hãy cầu nguyện để bắt đầu.
Nhân Danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen
Lạy Chúa, vì yêu thương nhân loại,
Ðức Giêsu Ki-tô đã hiến thân chịu khổ hình;
xin ban ơn trợ giúp, để chúng con biết noi gương Người
tận tình yêu thương mọi anh em.
Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.
(Sách lễ Rôma, Lời nguyện CN 5 Chay)
1. LẮNG NGHE LỜI CHÚA
Tin Mừng theo T. Luca 15, 1-10.
• Một người công bố Lời Chúa. Mọi người đứng lắng nghe.
• Sau đó, mỗi người, ngồi, tự mình đọc lại Lời Chúa, to-rõ-chậm, đủ nghe, một hay hai lần, nếu cần.
2. SUY NIỆM
Sau khi đọc, dành vài phút thinh lặng, nhớ lại Lời Chúa và suy nghĩ về 1 hay 3 câu hỏi gợi ý sau :
• Lời Chúa hôm nay nói gì với TRÍ tôi về Chúa Giêsu?
Tôi hiểu biết Chúa tôi rõ hơn ở chỗ nào?
• Lời Chúa hôm nay đánh động TÂM tôi ở chỗ nào?
Lòng tôi được thúc đẩy yêu mến Chúa Giêsu hơn ở điểm nào?
• Lời Chúa hôm nay thúc đẩy THÂN tôi làm gì để đi theo Chúa?
(Nếu đã quen làm Lectio Divina, sau khi suy niệm, có thể mời vài người chia sẻ vắn tắt câu trả lời của mình. Không giải thích).
3. CHIÊM NGHIỆM
Đọc lại Lời Chúa một lần nữa, sau đó suy nghĩ: Lời Chúa tôi nghe được hôm nay nối kết với kinh nghiệm cuộc sống hàng ngày của tôi ở chỗ nào?
KHÔNG CHIA SẺ CHUNG
1. "Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe Người giảng". (c.1)
Hãy dừng lại một phút để mường tượng cảnh Chúa Giêsu ngồi giữa những người thu thuế và tội lỗi để giảng dạy họ. Ngài vui vẻ trò chuyện với họ, kể cho họ nghe chuyện một ông đi tìm con chiên lạc và một bà đốt đèn tìm đồng bạc bị mất. Và không phải họ đi tìm Chúa mà chính Chúa đích thân đi tìm ông Gia kêu, gọi ông thu thuế Matthêu. Tôi có tìm đến với Chúa Giêsu để nghe Ngài giảng dạy không? Tôi có cần nghe hay đọc Lời Chúa không? Để làm gì?
................................................................................................................
.......................................................................................................
2."Để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất" (c. 4)
Môt con chiên lạc mất. Quên 99 con kia, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị lạc. Thiên Chúa không đợi cho người tội lỗi quay về, mà Ngài còn đích thân phái Con Một là Chúa Giêsu xuống thế làm người để đi tìm, và chết thay cho người tội lỗi. Ngày nay, Hội Thánh Chúa, các môn đệ của Chúa cũng được sai đi tìm và cứu những người tội lỗi nhân danh Chúa. Nhưng có mấy ai sốt sắng đi tìm con chiên lạc như Chúa ? Tại Việt Nam, nếu nhiều người sẵn lòng ra đi loan báo Tình yêu của Thiên Chúa cho 80 triệu đồng bào chưa nghe biết Niềm Vui Giêsu, và cho các nạn nhân xì ke, trộm cắp, những người phải bán thân nuôi miệng...thì tình trạng xã hội ngày nay có khác chăng ? Tôi tự hỏi Chúa : "Chúa muốn con làm gì ?"
......................................................................................................
.......................................................................................................
3. Đức Giêsu nói : "Giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối". (c.10. 7)
Niềm vui của thần thánh trên trời là gì? Các ngài không chỉ vui mừng hưởng nhan thánh Chúa và sống trong tình yêu của Ngài, mà còn vui mừng khi có một người tội lỗi ăn năn sám hối, vì Thiên Chúa chính là Người Cha hân hoan đón chào đứa con hoang đàng trở về. Tôi cũng có thể làm cho thiên đàng vui mừng khi tôi ăn năn sám hối tội tôi, và giúp người khác đổi mới đời sống. Tôi có muốn không ?
......................................................................................................
.......................................................................................................
4. CẦU NGUYỆN
Tôi đọc lại Lời Chúa một lần nữa.
Rồi dâng lời ngợi khen, cảm tạ, xin tha thứ, cầu cho mình hay chuyển cầu cho người khác, tùy theo sự thúc đẩy của Lời Chúa.
* Khi chia sẻ chung, hãy để giờ cho anh chị em dâng lời nguyện.
Lời nguyện kết (Đáp ca Thánh vịnh 50)
Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,
mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.
Xin rửa con sạch hết lỗi lầm
tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.
Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.
Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh,
đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của Ngài.
Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,
cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.
Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát,
một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê. Sáng danh..
5. HÀNH ĐỘNG TRONG TUẦN
• Tôi chọn 1 câu Tin Mừng để đọc đi đọc lại và suy ngẫm.
....................................................................................
• Tuần này, gia đình tôi sẽ nghe biết xem có người "thu thuế và tội lỗi" nào gần mình không? Để cầu nguyện cho họ. Cầu xin Chúa Giêsu sai người đến với họ, để chia sẻ với họ lòng thương xót của Ngài. Gia đình tôi sẽ cầu nguyện cho các người sau đây:
.........................................................................................
CẦU NGUYỆN VỚI ĐỨC THÁNH CHA
(130) Chân Phước Phaolô VI khi đề cập đến những trở ngại cho việc loan báo Tin Mừng, đã nói về sự thiếu dũng cảm là điều "càng trầm trọng hơn bởi vì nó xuất phát từ bên trong". Chúng ta thường bị cám dỗ để luẩn quẩn gần bờ! Tuy nhiên, Chúa kêu gọi chúng ta đi ra chỗ nước sâu và thả lưới (x. Lc 5: 4). Người mời gọi chúng ta hiến thân phục vụ Người. Khi bám chặt vào Người, chúng ta được hứng khởi để đem tất cả các đặc sủng của mình ra phục vụ tha nhân. Nguyện xin cho chúng ta luôn cảm thấy được tình yêu của Người thúc đẩy (2 Cr 5:14) và cùng nói với Thánh Phaolô rằng: "Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!" (1 Cr 9:16).
(131) Chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giêsu. Lòng từ bi sâu thẳm của Người không phải là điều đặt trọng tâm vào mình, không phải là một từ bi làm cho tê liệt, sợ hãi hay xấu hổ như bao nhiêu lần xảy ra với chúng ta, mà hoàn toàn ngược lại. Đó là một lòng từ bi thúc đẩy Chúa ra khỏi chính mình với quyền năng để rao giảng và sai những người khác đi làm sứ vụ chữa lành và giải thoát. Chúng ta hãy nhìn nhận sự yếu đuối của mình, nhưng để cho Chúa Giêsu nắm lấy nó trong tay Người và sai chúng ta đi loan báo Tin Mừng. Chúng ta yếu đuối, nhưng chúng ta vẫn mang một kho báu có thể biến mình thành to lớn và làm cho những người đón nhận kho báu ấy trở nên tốt hơn và hạnh phúc hơn. Sự táo bạo và lòng can đảm tông đồ là một phần thiết yếu của việc loan báo Tin Mừng.
(trích Tông Huấn "Vui mừng và Hoan Hỷ", 130-131)
liên lạc : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
website : giadinhctc.com

-----------------------------------