SONG VA CHIA SE LOI CHÚA -CN2TN-A= GOI THIEU CHUA Print

Sống và Chia sẻ Lời Chúa Chúa nhật 2 TN/A /2nd Sunday in Ordinary Time
Lời Chúa cho hôm nay : ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA
* Look there! the Lamb of God *

Giesu1
* Alleluia. Ngôi Lời của Chúa đã thành người và sống ở giữa chúng ta... (Ga 1, 14)
* Kính chuyển: Các Gia đình - Qúy chức - Nhóm - Hội đoàn - Phong trào...
• BÀI ĐỌC 1: Isaia 49,3.5-6= Người là Đấng nhào lặn ra tôi, từ khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi thành người tôi trung./ Now the Lord has spoken, Who formed as His servant from the womb.
• BÀI ĐỌC 2: 1 Cor 1, 1-3= Kính gởi Hội thánh của Thiên Chúa ở Côrintô, những người đã được hiến thánh trong Đức Kitô Giêsu./ to the Church of God that is in Corinth, to you who have been sanctified in Jesus Christ.
• TIN MỪNG (Gospel): John 1,29-34= Khi ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa./ John the Baptist saw Jesus coming toward him and said: "Behold, the Lamb of God..."

A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc trên dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Linh: (Some points of Reflections, live out and share under the Power of Holy Spirit)
1/ Đấng xoá tội trần gian: Nhờ cái chết của Đức Giêsu mà nhân loại thoát khỏi tội lỗi đè lên như một gánh nặng, vì con người đã chìm đắm trong bóng tối và thù nghịch với Thiên Chúa: "Đây là Chiên |Thiên Chúa, đây đấng xoá bỏ tội trần gian." (Ga 1,29) Đã bao lần tôi đã xúc phạm đến Chúa trong lời nói và việc làm, trong gia đình và ngoài xã hội, với bản thân và với tha nhân; nhưng tôi vẫn không nhận ra lỗi lầm mình và lòng thương xót cuả Ngài. Chia sẻ một cảm nghiệm thấy Chúa đang thương cứu giúp tôi hôm nay?

2- Phép Rửa trong Thánh Thần: Đây là công việc quan trọng của Đức Giêsu tức là xoá bỏ tội lỗi, bằng cách tuôn đổ Thánh Thần là dòng nước đem lại sự Sống: "Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép Rửa trong Thánh Thần." (Ga 1,33) Bạn đã nhận phép Rửa để đón nhận ơn tái sinh, đổi mới, đó là học hỏi thêm giáo lý, chịu thêm phép bí tích để mỗi ngày nói năng, suy nghĩ, phản ứng hành động giống Chúa. Chia sẻ một chứng từ đổi mới của bạn hôm nay trong Gia đình, Nhóm...?

3- Người Tôi Tớ trung tín: Trong bài ca II về Người Tôi Tớ trung tín, tiên tri Isaia viết: "Giờ đây Đức Chúa lại lên tiếng, Người là Đấng nhào nặn ra tôi, từ khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi thành người tôi trung...Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng trái đất."(Is 49,5-6) Tôi thử xét lại cuộc đời tôi biết bao thăng trầm đều được bàn tay Chúa nâng đỡ, dẫn dắt, ủi an. Hiện giờ Ngài vẫn còn săn sóc và chờ đơị tôi. Chia sẻ vài hoa trái Thánh Linh tôi đang có hiên nay?

4- Tín hữu là dân thánh: Đây là cách xưng hô mà thánh Phaolô ưa thích, ông hay gọi Hội thánh là dân thánh của Đức Kitô nhập thế ở địa phương như sau: "Kính gởi Hội thánh cuả Thiên Chúa ở Corintô, những người đã được hiến thánh trong Đức Kitô Giêsu, được gọi là thánh..." (1Cor 1,2) Thánh ở đây là do ơn gọi làm tông đồ, mà Hội thánh thuộc về Thiên Chúa, nên các thành viên đều được thông phần sự thánh thiện của Chúa, mỗi Tín hữu đều được gọi là thánh. Chia sẻ niềm vui được gọi là dân thánh của bạn?

B- Câu Kinh Thánh bạn và tôi chọn làm Châm ngôn Sống tuần này: (The Best of God's Word)
ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA, ĐẤNG XOÁ BỎ TỘI TRẦN GIAN. (Gioan 1, 29)
Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world
C-Bạn và tôi thực hành Lời Chúa (Action) 1/ Sửa mình khi qua một dịp may hay tai nạn. 2/ Năng thăm hỏi người ốm đau , nghèo khổ. 3/ Gíup đỡ vợ, chồng, con cháu việc nhà. 4/ Cộng tác, làm hòa trong Giáo xứ.
D- Cầu nguyện với Lời Chúa: Lạy Cha, ông Gioan đã làm chứng: Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Xin cho con biết Sống chứng nhân cho Chúa trong tha thứ, nhịn nhục và phục vụ từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội, để con xứng đáng là dân thánh của Chúa. Con noi gương Mẹ Maria luôn khiêm nhường đón nhận, vâng theo ý Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống hôm nay. Amen.

Lời hay ý đẹp: LỜI CHỨNG CỦA TA VỀ CHÚA CỨU THẾ LÀ ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN TĂM TỐI
Our witness for Christ is the light for a world in darkness CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN, CÒN TÔI NHỎ ĐI (Ga 3, 30) Phó tế: Nguyễn Định * Mời thăm : www.ChiaseLoiChua.com