SONG VA CHIA SE LOI CHUA - THU TU CN12TN-C Print

SỐNG LỜI CHÚA THỨ TƯ - CN12TN-C

Tin Mừng Mt 7, 15-20

1/Câu Kinh Thánh tôi thích nhất : " Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quang vào lửa" (câu 19) - Vì chứng tỏ thái quyết tâm, tích cực sửa mình. làm việc tốt, bỏ tật xấu.

2/ Ngay bây giờ tôi phải làm gì ? - Tôi bỏ tật nói nhiều, khiêm tốn, lắng nghe người khác, luôn mỉm cười khi không vừa ý và sẵn sàng tha thứ cho nhau.

3/ Tôi dựa vào Lời Chúa cầu nguyện : Lạy Cha, Đức Giêsu đa dạy : Cây nào không sinh quả tốt thì chặt đi... hôm may con quyết  thực hành những điều con nói ở trên, để mọi người thấy con là người môn đệ của Chúa. Amen.

 

Pt Hướng Dương