SONG VA CHIA SẺ LOI CHUA - THU TU-CN18TN-C Print

SỐNG VÀ CHIA SẺ TIN MỪNG Mat 15, 21-28

Ngày Thứ Tư -CN18TN-C

1/ Câu Kinh Thánh đánh động tôi nhiều nhất : Này lòng tin của bà mạnh thật ! Bà muốn thế nào sã được như vậy !" (câu 28) - Vì người đàn bà Ca-na-an này can đảm với lòng tin vào quyền năng của Chúa Giêsu, làm vẻ vang cho giới phụ nữ.

2/ Ngay bây giờ tôi phải làm gì ? Tôi tác động và tôn trong tinh thần của các bà Mẹ Công giáo siêng năng suy niệm Lời Chúa, để chu toàn bổn phận chồng con, rồi tham gia việc Giáo xứ và xã hội cho tha nhân.

Ptế Hướng Dương