SONG VA CHIA SE LOI CHUA - THU NAM - CN18TN-C Print

SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA

THỨ NĂM SAU CN18TN-C -TIN MỪNG Mt 16,13-23

1/ Câu Kinh đánh động tôi nhiều nhất : "Xa-tan, lui lại đằng sau Thầy ! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người." (c. 23) - Vì đã nhiều lần tôi vô tình trở thành người bị cám dỗ, cản trở, phá ngang đường lối của Chúa.

2/ Ngay bây  giờ tôi phải làm gì ? - Nhờ ơn Chúa, tôi không giữ đạo một chiều, không sợ sệt, tỏ ra dấn thân, hy sinh phục vụ tha nhân bằng việc làm.

Ptế Hướng Dương