SONG VA CHIA SE LOI CHUA = CN 29 TN - B Print

 

                        Sống và chia sẻ Lời Chúa – CN 29 TN - B

                                                Giesu7

                             HÃY UỐNG CHÉN THẦY SẮP UỐNG

A-Mời các Gia đình-Nhóm-Quý chức-Hội đoàn-Phong trào cùng ngồi lại khiêm tốn, mở lòng, chia sẻ kinh nghiệm Sống Lời Chúa tuần này, dưới sự dẫn dắt và thúc đẩy của Chúa Thánh Linh. - Vì “Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô”. (Thánh Giêrônimô)

Bài đọc 1: Sách Isaia 53, 10-11= Đức Chúa đã muốn người tôi trung phải nghiền nát vì đau khổ…(c. 10)

1/ Phục vụ là phải hy sinh, tôi đã noi gương Chúa làm được những gì?

2/ Hãy chia sẻ những kết quả, khi bạn thực tâm phục vụ tha nhân ?

3/ Tại sao theo Chúa, tôi phải hy sinh chịu những trái ý, thiệt thòi… ?

 

Bài đọc 2: Thư Do thái 4, 4-16= Vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta; nhưng không phạm tội.” (c. 15)

1/ Những đau khổ hằng ngày đã giúp ích gì cho bạn và gia đình ?

2/ Chia sẻ những niềm vui khi tôi quyết tâm phục vụ Chúa và anh em?

3/ Nhờ đâu bạn đã đứng vững trước những thử thách trong cuộc sống?

 

Bài Tin Mừng: Mac-cô 10, 35-45: “Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu phép rửa Thầy sắp chịu không ? (c. 38)

1/ Chúa dùng hai danh từ “chén” và “phép rửa” để nói gì với tôi ?

2/ Chia sẻ thánh giá cuộc đời bạn đã và đang vác đi theo Chúa ?

3/ Tại sao có những Tín hữu đã bỏ cuộc những thử thách hiện tại ?

 

B- Ý Chúa muốn dạy tôi điều gì ?- Tôi lắng nghe và nói với Chúa.

1-Uống Chén và Phép Rửa cuả Thầy: Chén tượng trưng cho sự đau khổ, và sự trừng phạt của Thiên Chúa trong Cựu Ước. Phép Rửa gợi lên hình ảnh nước, nhận chìm trong nước là tai họa, nói lên cuộc thương khó của Đức Giêsu. Chúa muốn ai theo Ngài hãy sẵn sàng uống chén và chịu phép rửa như vậy.

2-Tôi nói với Chúa: Lạy Thầy Giêsu ! Nói theo Ngài thì dễ; nhưng bước theo Chúa thì con sợ quá! Vì Thầy đã nói: “Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu.” (c.39) - Nước và lửa nói lên sự tử đạo mỗi ngày của con và nói lên một khí cụ để phán xét, con cũng sẽ chịu để giống như Thầy.

*Xin lưu ý : Khi chia sẻ mỗi người chỉ nói 2 phút, còn để người khác; chỉ nói việc làm của mình, không nói việc của người khác. Luôn xưng là: “Tôi hay con”, không xưng là “chúng ta” để khuyên bảo người khác /dạy đời thì không nên. * Vì chia sẻ khác với học tập hay thảo luận . - Pt Định Nguyễn.