SONG VA CHIA SE LOI CHUA -CN4 MUA VONG-NAM C Print

 

            GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA –CN4MV-NĂM CMaria3

       “EM THẬT CÓ PHÚC, VÌ ĐÃ TIN VÀO LỜI CHÚA”

* Mời các Gia đình-Nhóm-Qúy chức-Hội đòan-Phong trào cùng ngồi xuống chia sẻ kinh nghiệm Sống Lời Chúa CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG-NĂM C - Mừng Chúa Giáng Sinh Năm nay:

 

A- Cảm nghiệm Sống và chia sẻ ba bài đọc sau: (Reflection&share)

Bài đọc 1: Sách Mi-kha (5:1-4a). “Người sẽ dựa vào quyền lực Đức Chúa, vào uy danh Đức Chúa,..mà đứng lên chăn dắt họ.” (câu 3)

1/ Đấng Cứu Tinh đến từ đâu, Ngài sinh bởi ai và đã làm gì cho tôi?

2/ Nhờ đâu mà gia đình, giáo xứ bạn được phồn thịnh như hôm nay?

Bài đọc 2: Do thái 10:5-10. “Này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. Thế là người bãi bỏ các tễ lễ cũ, thiết lập lễ tế mới.”(câu 9)

1/ Thiên Chúa có ưa hy lễ, hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội? Tại sao?

2/ Chúa không ưa của lễ theo Luật truyền, Đức Giêsu đến để làm gì?

Tin Mừng: Luca (1:39-45). “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” (câu 45)

1/ Khi nghe Đức Mẹ chào, nhờ ai bà Elisabet đã lớn tiếng nói về Mẹ?

2/ Chia sẻ nhờ đâu Chúa ban cho gia đình bạn hạnh phúc hôm nay?

3/ Nhân đức nào tôi cần noi gương Đức Mẹ trong bài Tin Mừng này?

B- Lắng nghe Lời Chúa nói trong bài đọc 2 và bài Tin Mừng:

1- Thư Do thái(10:5-10): a/ Bạn và tôi hãy suy niệm và cầu nguyện: Thư Do thái quyết liệt cho rằng chỉ tế lễ thực sự có tính cách cá nhân mới hữu hiệu. Vì thế Đức Kitô nói: “Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể.” (câu 5). Đúng vậy, Chúa Cha đã cho Ngôi Lời Nhập thể làm người để hiến chính thân mình, đổ máu ra làm của lễ đền tội cho mọi người…

b/ Chúa Cha cũng chẳng ưa thích gì lễ toàn thiêu và lễ xá tội, vì những của lễ đó được dâng tiến theo Lề Luật truyền      Mô-sê. Vì thế, Đức Giêsu nói: “Lạy Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài. (câu 7). Thế là Người đã bỏ cũ thiết lập lễ tế mới. Bạn và tôi hãy noi gương Đức Giêsu xuất hiện là một người khiêm tốn, đi con đường vâng phục cho đến chết và chết trên thập giá. (x. Phil 2,8-9)

2- Bài Tin Mừng Luca(1:39-45). a/ Bạn và tôi hãy lắng nghe Chúa Thánh Thần nói về những nhân đức của Mẹ Maria: “Vâng tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi.” (câu 38). Đây là một thái độ vừa khiêm tốn vừa tin kính, được làm tôi tớ Chúa là một vinh dự.

b/ Bà Ê-li-sa-bét ca tụng Mẹ aria trong Thánh Thần : Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhẩy lên,, và bà được tràn đầy Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.” (câu 41-42).

c/ Như vậy, rõ ràng Mẹ Maria được vô vàn hồng ân Chúa ban trên tất cả mọi người phụ nữ, tôi hãy tôn vinh và noi gương Mẹ. Mẹ Maria lại còn được mang tước hiệu là Mẹ Chúa qua lời bà Êlisabét nói lên: “Bởi đâu tôi được phúc này là Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi như vậy. Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng (thánh Gioan)đã nhẩy lên vui sướng.” (câu 43-44).

c/ Mẹ Maria là một trong những Tín hữu đầu tiên của Tân Ước và là người đã tin vào Lời Chúa nói và thực thi Lời Ngài, bà Êlisabét đã nói: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.” (câu 45). Bạn và tôi mang tiếng là người theo Chúa, đã noi Đức Mẹ thực hành được những nhân đức nào?

C- Câu Kinh Thánh đánh động bạn và tôi chọn Sống tuần này:

EM THẬT CÓ PHÚC, VÌ ĐÃ TIN RẰNG CHÚA SẼ THỰC HIỆN NHỮNG GÌ NGƯỜI ĐÃ NÓI VỚI EM.” (C. 45)

1/ Tôi cần sống suy niệm Lời Chùa hằng ngày, để có sức sống mới.

2/ Bạn noi gương Đức Mẹ sống phó thác và tin vào Lời Chúa đã dạy.

D- Bạn và tôi cùng cầu nguyện và Sống Cầu nguyện: (Pray in Action)

   Lạy Cha, Cha đã nói, Ta không ưa hy lễ - hiến tế và Đức Giêsu đã trả lời: này con đến để thực thi ý Ngài. Xin dạy con đừng giữ lề luật hình thức cũ, để thực hành lễ tế mới là hiến thân chính mình cho tha nhân như Đức Kitô đã thực hiện. Xin Mẹ Maria giúp con khiếm tốn và tin vào Lời Chúa phán sẽ được thực hiện trong đời Mẹ và cho nhân loại, để con xứng đáng là những Tín hữu Kitô hôm nay.

 

Lời hay ý đẹp:     BAN CHO LÀ THƯỚC ĐO CỦA TÌNH THƯƠNG.

                             Giving is the true measure of love

              CHÚA PHẢI ĐƯỢC LỚN LÊN, CÒN TÔI NHỎ ĐI. (Ga 3, 30)

             Phó tế: GB Huyền Đồng/Nguyễn Văn Định * This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it