CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ BẢY 03-7-2020 Print

qua1955 .

Lễ Thánh Tôma Tông Ðồ

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Sáu 3-7-20

Tin Mừng Thánh Gioan. (20, 24-29)

Bấy giờ trong Mười Hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđy-mô, không ở cùng với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người thì tôi không tin". Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà, và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Ðoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay vào đây và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin."

CẢM NGHIỆM SỐNG LC

Ông Tôma tin Chúa Giêsu phục sinh khi Ngài cho ông đã xem thấy vết thương của ngài. Ông Tôma đã tuyên xưng Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Các tông đồ đã được chọn để tiếp tục sứ mệnh cứu độ của Chúa Giêsu cho mọi dân tộc trên thế giới.

Họ đã chứng kiến Chúa Giêsu phục sinh và mang tin mừng này đến tất cả các dân tộc. Vì "nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng."(1 Cr. 15, 14) Chúa Giêsu nói với các tông đồ: "Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất."(Công vụ 1, 8)

Chúa Giêsu đã nói với mỗi người: "Phúc cho những người đã không thấy mà tin."(Ga. 20, 29) Chúa Giêsu phục sinh đã lên trời hơn hai ngàn năm trước. Không ai có thể xem Chúa Giêsu như là tông đồ đã được gặp Ngài. Tuy nhiên, như là người Kitô hữu Công giáo, mỗi người đều có thể nhìn thấy Chúa Giêsu phục sinh nơi Bí tích Thánh Thể bằng con mắt đức tin. Với các ân sủng của Chúa Thánh Thần, mỗi người cũng phải là chứng nhân của Chúa Giêsu cho bất kỳ ai xung quanh.

Chúa Giêsu sống lại là niềm vui và hy vọng cho những ai không thấy mà tin. Vì "nếu Đức Ki-tô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em. Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Đức Ki-tô cũng bị tiêu vong. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Ki-tô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người."(1 Cr. 15, 17-19)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Feast of Saint Thomas, Apostle

Bible sharing - Friday 7-3-20

Gospel JN 20: 24-29

Thomas, called Didymus, one of the Twelve, was not with them when Jesus came. So the other disciples said to him, "We have seen the Lord." But Thomas said to them, "Unless I see the mark of the nails in his hands and put my finger into the nail marks and put my hand into his side, I will not believe." Now a week later his disciples were again inside and Thomas was with them. Jesus came, although the doors were locked, and stood in their midst and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands, and bring your hand and put it into my side, and do not be unbelieving, but believe." Thomas answered and said to him, "My Lord and my God!" Jesus said to him, "Have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not seen and have believed."

Reflection:

Thomas believed Jesus was resurrected when Jesus showed him his wound. Thomas did confess Jesus as God. The apostles were chosen to continue Jesus' saving mission to all nations of the world.

They witnessed Jesus being resurrected and brought this good news to all nations. Jesus told them, "You will be my witnesses in Jerusalem, throughout Judea and Samaria, and to the ends of the earth."(Acts 1, 8)

Jesus said to anyone, "Blessed are those who have not seen and have believed."(Jn. 20, 29) The risen Jesus ascended to heaven more than two thousand years ago. No one can see the risen Jesus as apostles. However, as Catholic Christians, each person can see the risen Jesus in the Eucharist with the eyes of faith. With the grace of the Holy Spirit, each person must be a witness of Jesus to anyone around him.

The risen Jesus is a joy and hope for those who do not fail to believe. For "If if Christ has not been raised, your faith is vain; you are still in your sins. Then those who have fallen asleep in Christ have perished. If for this life only we have hoped in Christ, we are the most pitiable people of all. "(1 Cor. 15, 17-19).

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

--------------------------------