CẢM NGHIỆM SỐNG LC - LM NGUYỄN AN NINH - CN8TN-C Print

Suy Niệm Phúc ÂmChúa Nhật 8 Thường Niên - Năm C
Ngày 27 tháng 2, 2022

Trước khi vào bài suy niệm, tôi xin phép nhắc Quý vị: Tuần tới,chúng ta sẽ bắt đầu vào Mùa Chay Thánh với Thứ Tư Lễ Tro. Chúng ta gọi là Mùa Chay Thánh, vì:
1. Mùa Chay là thời gian của những biến cố cực Thánh mà Giáo Hội và chúng ta là con cái sẽ long trọng cử hành đặc biệt là cuộc thương khó và tử nạn của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế và cuộc Phục Sinh của Ngài
2. Là thời giờ Chúa kêu gọi và làm cho chúng ta nên thánh thiện.
Chúng ta hãy cùng nhau bước vào Mùa Chay Thánh với lòng tin yêu, Phó thác và tri ân.

Phúc Âm: Lc 6:39-45
"Tiên vàn, hãy lấy cái đà trong con mắt các ngươi trước"
Tội hay phê phán anh em
Thấy người ta hay phê phán người khác, Chúa dạy: "Sao các ngươi thích lấy cái rác trong con mắt người khác, mà không thấy cái đà trong con mắt ngươi? Ta bảo thật: trước tiên, hãy lấy cái đà ra khỏi con mắt ngươi đã, rồi ngươi mới thấy rõ hơn cái rác trong con mắt anh em mà lấy ra".
Sự thường, chúng ta dễ thấy những lỗi lầm của người khác, dù là những cái lỗi rất nhỏ, nhưng cái lỗi của mình sờ sờ trước mắt thì lại không thấy!
Bài học này không có gì là khó hiểu, chỉ có việc đem ra thực hành mới là khó.

Tự Vấn:
1. Tôi có hay bực mình khó chịu vì những lỗi lầm của người khác không?
2. Tôi có ưa sửa lỗi người khác không?
3. Khi bị người khác sửa lỗi, tôi có khó chịu không?
4. Tôi hay phản ứng thế nào khi bị người khác sửa lỗi?


----------------------------------------------------