CẢM NGHIỆM SỐNG LC - CHA VƯƠNG Print

phung phung CHUYỂN
Thu, May 19 at 8:18 PM

Chúa Thánh Thần đã hành động trong, với, và qua Đức Mẹ Maria thế nào?

Thứ 5 rồi bạn ơi, chúc bạn và gia đình một ngày bình yên trong Chúa. Đừng quên đọc Kinh Mân Côi trong Tháng kính Đức Mẹ nhé.

Cha Vương

Thứ 5: 19/05/2022

GIÁO LÝ KINH THÁNH: Chúa Thánh Thần đã hành động trong, với, và qua Đức Mẹ Maria thế nào? Đức Mẹ Maria đã hoàn toàn đáp ứng và cởi mở tâm hồn cho Thiên Chúa (Lc 1, 38).

Do đó, qua tác động của Chúa Thánh Thần, Người đã trở nên Mẹ Thiên Chúa, và vì là Mẹ Chúa Kitô, Người cũng trở nên Mẹ các Kitô hữu, và là Mẹ của loài người nữa. (YouCat, số 117)

SUY NIỆM LỜI CHÚA: Đức Maria đã để cho Chúa Thánh Thần thực hiện một phép lạ tuyệt vời: Thiên Chúa làm người. Đức Maria thưa vâng với Chúa:

"Tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói" (Lc 1,38).

Được Chúa Thánh Thần nâng đỡ, Đức Maria đã đi theo Chúa Giêsu trong những vui buồn của Chúa cho đến chân thập giá. Chính ở đó Chúa Giêsu đã ban Đức Maria làm Mẹ chúng ta (Ga 19, 25-27). (YouCat, số 117 t.t.)

❦ "Cha muốn ban cho Mẹ Maria đặc ân này vì lòng nhân từ của Cha, và để tôn kính Ngôi Hai đã nhập thể: bất cứ ai, dù tội lỗi đến đâu, mà kính cẩn tin yêu chạy đến kêu xin Mẹ Maria, sẽ không rơi vào quyền lực của quỉ dữ". (Chúa phán với thánh nữ Catarina Siena)

LẮNG NGHE LỜI CHÚA: Thánh Thần Chúa sẽ đến trên Bà, và quyền phép Đấng Tối cao sẽ phủ bóng trên Bà. (Lc 1:35)

CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG CẦU NGUYỆN: NHỜ Chúa Thánh Thần THÚC ĐẨY, CON QUYẾT TÂM đốt lên ngọn lửa tình yêu của Ngài trong lòng con để con sống và luôn tin cậy vào Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria.

THỰC HÀNH: Đọc chậm và suy niệm Kinh Hãy Nhớ: Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Ðức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Ðức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Ðức Mẹ là Nữ Đồng Trinh trên hết các kẻ đồng trinh, xin Ðức Mẹ đoái đến con là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen

From: Đỗ Dzũng

----------------------------------------