CẢM NGHIỆM SỐNG LC -LM TRẦM PHÚC - Print

GỢI Ý SUY NIỆM/CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA

Chúa Thánh Thần hiện xuống

Lời Chúa : Ga 20,19-23

Thánh Gioan, trong sách Tin Mừng ngài chỉ nói một cách ngắn gọn về việc Chúa Giêsu ban Thánh Thần khi hiện ra với các môn đệ sau khi sống lại. Ngài thổi hơi trên các ông và nói : "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, người ấy được tha..." Nhưng trong sách Tông Đồ công vụ, thánh Luca tường thuật chi tiết việc Chúa Thánh Thần hiện xuống trong ngày lễ Ngũ Tuần của người Do thái. Hai tường thuật bổ túc cho nhau.

Sau khi sống lại, Ngài hiện ra với các môn đệ và thổi hơi trên các ông, lặp lại cử chỉ sáng tạo của buổi ban đầu. Thánh Thần là hơi thở sáng tạo của Chúa, tái tạo nhân loại thành những tạo vật mới. Ngài ban quyền tha tội cho các môn đệ để chỉ rằng, từ nay, Ngài đã chiến thắng tội lỗi và những kẻ tin Ngài cũng sẽ được tái tạo. Đối với thánh Gioan, Thánh Thần là hơi thở thần linh của Chúa Giêsu. Ngài ban Thánh Thần ngay sau khi sống lại cho các môn đệ,đang lúc thánh Luca tường thuật việc Chúa Thánh Thần hiện xuống là một biến cố quan trọng đối với Giáo Hội.

Chúa Thánh Thần hiện xuống dưới hình một cơn gió mạnh và hình lưỡi lửa, chứng tỏ Ngài là một sức mạnh huyền bí thổi vào Giáo Hội để giúp Giáo Hội tiếp tục công trình cứu độ Chúa Giêsu đã khởi đầu. Ngài cũng xuất hiện như một lưỡi lửa. Ngài thiêu đốt các tâm hồn và giúp họ biết nói lên lời Chúa, rao giảng Lời mà họ đã lãnh nhận. Chúng ta hãy cầu xin Thánh Thần Chúa thổi mạnh vào tâm hồn chúng ta sinh khí của Ngài, đốt cháy tâm hồn chúng ta để chúng ta dám can đảm làm chứng cho Chúa trong cuộc đời chúng ta.

Mỗi người chúng ta phải là một chứng nhân cho Chúa. Chúng ta cần Chúa Thánh Thần trong mọi lúc, chính Ngài là sức mạnh, là ánh sáng cho chúng ta. Không có Ngài, chúng ta chỉ là những cành cây khô không có sức sống. Giáo Hội luôn nhắc nhở chúng ta cầu xin ơn Thánh Thần mỗi khi bắt đầu một công việc gì. Nhưng chúng ta dễ quên và vì thế, chúng ta chỉ là những nhân chứng yếu ớt, không thuyết phục được ai.

Chính Chúa Thánh Thần, trong thánh lễ biến bánh và rượu chúng ta dâng trở thành Mình và Máu Chúa Giêsu để nuôi sống chúng ta. Xin Ngài giúp chúng ta mỗi ngày, trở thành của lễ hiến dâng trên bàn thờ cuộc sống như thánh Phaolô đã dạy chúng ta : " Anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa".

Chúng ta không thể trở nên của lễ nếu không cùng hiến dâng với Chúa Giêsu trên bàn thờ hiến tế và ăn lấy Ngài để nên một với Ngài trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Xin Thánh Thần Chúa giúp chúng ta càng ngày càng gắn bó tha thiết hơn với Chúa Giêsu, cho chúng ta cảm thấy rằng chỉ có một con đường hạnh phúc duy nhất là yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, và không từ chối Chúa một điều gì. Tại sao chúng ta phạm tội ? Vì chúng ta đã quên Chúa và chạy theo những dục vọng trần thế của chúng ta.

Con đường tình yêu là con đường đầy chông gai và bỏ mình. Chỉ có Thánh Thần, với sức mạnh thần linh của Ngài, mới có thể giúp chúng ta dám bước vào con đường chông gai nầy. Các thánh đều đã trải nghiệm bước đường chông gai nầy và đã vượt qua được mọi trở ngại để trung thành với Chúa đến cùng.

Thánh Thần sẽ biến chúng ta thành con Thiên Chúa đúng nghĩa. Thánh Phaolô đã nói : " Phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa...Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, khiến chúng ta kêu lên : " Abba, lạy Cha". Đây chính là hồng ân tuyệt hảo mà Thánh Thần ban cho chúng ta, là chúng ta ý thức một cách rõ rệt mình là con Thiên Chúa. Ai cũng nghe biết mình là con Thiên Chúa, nhưng ý thức điều nầy không đơn giản là do trí khôn ngoan của chúng ta, mà là do Thánh Thần.

Thánh Phanxicô Assisi, ngày nọ đi đường xa với một thầy dòng. Thánh nhân đề nghị dọc con đường dài, hai người sẽ đọc kinh lạy Cha. Khi đến cổng nha dòng, thánh nhân dừng lại và hỏi thầy kia : " Dọc đường thầy đọc được bao nhiêu kinh ?" Thầy kia vui vẻ trả lời : " Con đọc được 250 kinh". Thầy hỏi lại : "Còn cha, cha đọc bao nhiêu kinh ?" Thánh nhâ trả lời : " Tôi đọc chưa được một kinh". Thấy thầy ngạc nhiên, thánh nhân giải thích :

" Khi tôi đọc được hai chữ lạy Cha, tôi cảm thấy tâm hồn vui sướng đến mức độ không thể nói được, và suốt con đường dài, tôi chỉ nói : " Lạy Cha" mà thôi". Chúng ta có cảm thấy hạnh phúc tuyệt vời đó không ? Hãy cầu xin Thánh Thần Chúa ban cho chúng ta hiểu được hạnh phúc Chúa dành cho chúng ta nhờ Thánh Thần, là biết được và cảm nghiệm được hạnh phúc làm con Thiên Chúa. Bao nhiêu đó đủ để chúng ta hạnh phúc.

Lm Trầm Phúc

Kính chuyển:

Hồng