CAM NGHIEM SONG LOI CHUA - KHO VA VINH- CN24TN-B Print

CẢM NGHIỆM SỐNG

CN 24B TN-B – KHỔ và VINH - 16/9/2018

TIN MỪNG MC 8, 27

Can Thầy đừng có hy sinh

Phê-rô bị mắng quả tình không oan

Đừng ham mạng sống thế gian

Chết vì mến Chúa vinh quang muôn đời.

.Lạy Chúa, thánh gía là những khổ đau. thử thách trong cuộc sống hằng
ngày. Xin giúp chung con vui lòng vác thập giá mình và biết chia sẻ
đau khổ của Chúa Ki-tô trên thập giá vì có đau khổ rồi tới vinh quang
sống lại, để từ đó chúng con sẽ tìm được nguồn an ủi tuyệt vời.

Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa là Con Thiên Chúa, là Đức Kitô,
Chúa của cuộc đời chúng con

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa.

+ And until we meet again. May God hold you in the palm of His hand.

Hẹn gặp lại bạn. Xin Chúa gìn giữ bạn trong bàn tay của Ngài.

//

Ngày xưa tình bạn như mơ

Giờ đây xa cách mịt mờ nhớ nhung.

Người bạn xưa của tôi ơi !

Chuyện dĩ vãng, chuyện tương lai sắp đến
Hãy quên đi, xin nhớ hiện tại thôi
Nếu tâm an - trí lạc ! Thế đủ rồi !
Người còn đó! Tôi còn đây ! Phúc lắm!

VÔ VÀN TẠ ƠN CHÚA !

đã ban cho con một người bạn có được tình bạn đẹp và có được người
bạn đích thực không phải dễ dàng tìm kiếm.

ĐẢNG VĂN NGUYỄN

--------------------------------