CẢM NGHIỆM SỐNG LC - THỨ NĂM TUẦN 1 TN Print

qua1955 .

Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Năm 16-1-20

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátcô. (1: 40-45)

      *BỆNH CÙI THỂ XÁC VÀ BỆNH CÙI TÂM LINH*

Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch". Động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: "Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh". Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: "Anh hãy ý tứ đừng nói gì cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môsê, để minh chứng mình đã được khỏi bệnh". Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người.

TÔI ĂN - NHAI VÀ NUỐT LỜI CHÚA: CẦN XIN CHÚA CHỮA BỆNH CÙI TÂM HỒN BẠN.

Một người bệnh phong đã QUYẾT TÂM TÌM đến với Chúa Giêsu bằng cử chỉ quỳ xuống và cầu xin Chúa Giêsu chữa cho ông khỏi bệnh phong. Quỳ xuống hoặc phủ phục trước Chúa Giêsu là cử chỉ của mọi người tin tưởng và tôn thờ Ngài.

Bất cứ ai tin Chúa Giêsu ngự trong Bí tích Thánh Thể trong nhà thờ thì nên thờ phượng Ngài trong cử chỉ của người khiêm nhường như quỳ xuống và cầu nguyện với Ngài.

Một người bệnh phong chắn chắn là phải vui mừng khôn xiết VÌ ÔNG ĐÃ ĐƯỢC CHÚA CHỮA LÀNH BỆNH CÙI TÂM HỒN, nên ông không thể giữ lại trong lòng nhưng mà chia sẻ niềm vui và đức tin của mình với mọi người khắp mọi nơi ông đi. Ông không có ý định không vâng lời Chúa Giêsu, nhưng trái lại, ông trở thành môn đệ của Chúa Giêsu để loan báo Tin mừng cho người khác và đưa người khác đến với Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu đã có được những gì ngài muốn có từ người bệnh phong. Đó là niềm tin của ông vào Chúa Giêsu. Dĩ nhiên, Chúa Giêsu luôn tràn đầy lòng thương xót và đã chữa khỏi người phong khỏi bệnh. Điều này dạy tôi cầu nguyện với Chúa Giêsu với đức tin của tôi. Đến với Chúa Giêsu nơi Thánh Thể, tôi phải chuẩn bị cho mình một cách thích hợp trong trang phục và những cử chỉ khiêm nhường để thờ phượng Ngài. Ngoài ra, tôi không được làm bất cứ điều gì để gây chia trí hoặc tai tiếng cho những người khác xung quanh trong nhà thờ.

Là Kitô hữu, tôi nhận được tình yêu của Thiên Chúa, vì vậy tôi nên nói với người khác về tình yêu của Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu và toàn năng. Thiên Chúa là Cha của tất cả mọi người. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và đầy lòng thương xót cho bất cứ ai tin cậy vào Ngài và đến với Ngài.

Chúa Giêsu luôn mời gọi tất cả mọi người: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng."(Mt. 11, 28)

"CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì... Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm."(TV. 23, 1; 4)

Bình an của Chúa Kitô!

Đa-Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu.

--

Bible sharing - Thursday 1-16-20

Gospel MK. 1: 40-45

A leper came to him and kneeling down begged him and said, "If you wish, you can make me clean." Moved with pity, he stretched out his hand, touched the leper, and said to him, "I do will it. Be made clean." The leprosy left him immediately, and he was made clean. Then, warning him sternly, he dismissed him at once. Then he said to him, "See that you tell no one anything, but go, show yourself to the priest and offer for your cleansing what Moses prescribed; that will be proof for them." The man went away and began to publicize the whole matter. He spread the report abroad so that it was impossible for Jesus to enter a town openly. He remained outside in deserted places, and people kept coming to him from everywhere.

Reflection!

A leper came to Jesus with a kneeling gesture and asked Jesus to cure him of leprosy. Kneeling down or prostrating before Jesus is the gesture of everyone who believes and adores Him. Anyone who believes that Jesus dwells in the Blessed Sacrament in the church should worship Him in the gesture of a humble person who knelt and prayed to Him.

A leper was certainly overjoyed, so he could not keep it in his heart but shared it and his faith with everyone everywhere he went. He had no intention of disobeying Jesus, but on the contrary, he became a disciple of Jesus to evangelize others and bring others to Jesus. A leper was delighted to forget that he should immediately do what Jesus told him to do according to Moses' laws.

Jesus got what he wanted from the leper. That is his belief in Jesus. Of course, Jesus is always full of mercy and has cured lepers. This taught me to pray to Jesus with my faith. Coming to Jesus in the Eucharist, I have to prepare myself appropriately in costumes and humble gestures to worship Him. In addition, I must not do anything to distract or disrupt other people around the church.

As a Christian, I receive God's love, so I should tell others about God's love. God is love and almighty. God is the Father of all people. Jesus is the Son of God and merciful to anyone who trusts in Him and comes to Him.

Jesus invites all people, "Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest."(Mt. 11, 28)

"The LORD is my shepherd; there is nothing I lack... Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me."(Ps. 23, 1; 4)

Peace of Christ!

Dominic Quang Hoang, a Christian.

---------------------------