CẢM NGHIỆM SỐNG LC - CN17TN-A Print

qua1955
CẢM NGHIỆM SỐNG&Chia sẻ Lời Chúa - Chúa Nhật 17TN-A 26-7-20

Tin Mừng Matthêu. (13, 44-52): NƯỚC TRỜI GIỐNG NHƯ KHO TÀNG CHÔN DẤU TRONG RUỘNG.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy. {"Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Trong ngày tận thế cũng vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không?" Họ thưa rằng: "Có". Người liền bảo họ: "Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái mới, cũ trong kho mình."

SỐNG VÀ CHIA SẺ LỜI CHÚA:

Chúa Giêsu đã luôn không ngừng giảng dạy về Nước Trời qua nhiều câu chuyện ngụ ngôn khác nhau. Hôm nay, tôi có thể ứng dụng chuyện ngụ ngôn vào khía cạnh khác. Hội thánh Công giáo ví như là một thửa ruộng và kho tàng hay là viên ngọc quí được che giấu trong ruộng đó là Chúa Giêsu Thánh Thể. Chỉ những ai có con mắt đức tin mới tìm thấy Ngài. Khi đã tìm được Chúa Giêsu, họ phải thay đổi đời sống của mình để tiếp nhận Chúa Giêsu. Họ phải sám hối tội lỗi và từ bỏ những nguyên cớ gây ra các tội. Họ phải mạnh mẽ để từ bỏ tất cả những thói quen xấu làm hại thân thể và linh hồn của họ.

Bán hết những gì mà mỗi người đang có cũng có thể là từ bỏ những nguyên nhân gây ra tội lỗi như tiền bạc, danh vọng, quyền lực thế gian, đam mê xác thịt... "Thật thế, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé."(1 Tm. 6, 10)

Vào ngày phán xét thì tất cả những người tốt lành trung thành tuân giữ lời Chúa Giêsu sẽ được vào Nước Trời vĩnh hằng, những người khác sẽ bị ném vào lò lửa, nơi sẽ có tiếng khóc lóc và nghiến răng, đó là hoả ngục đời đời. Các bạn có hiểu tất cả những điều này không?

Nước Trời chào đón tất cả nhân loại nhưng nó không miễn phí. Ơn cứu rỗi của Thiên Chúa được mua chuộc với giá cao nhất. Đó là cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Chúa Giêsu đã trả giá đắt để có được ơn cứu rỗi của Thiên Chúa bằng chính máu của mình đổ ra vì tội lỗi loài người. Mỗi người cũng phải vác thập giá của mình hàng ngày để theo Chúa Giêsu để được vào Nước Trời.

Bất cứ ai muốn tìm thấy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ trong Hội Thánh Công giáo đều được hoan nghênh vào đó. Cánh cửa của Giáo hội luôn mở rộng cho mọi người mà không bị phân biệt đối xử bởi vì tất cả đều là con cái của Thiên Chúa, ngoại trừ những ai muốn là con cái của ác quỉ.

Bình an của Chúa Kitô!

Đa Minh Quang Hoàng, người Kitô hữu

--

Bible sharing - Sunday 7-26-20

Gospel MT 13: 44-52

Jesus said to his disciples: "The kingdom of heaven is like a treasure buried in a field, which a person finds and hides again, and out of joy goes and sells all that he has and buys that field. Again, the kingdom of heaven is like a merchant searching for fine pearls. When he finds a pearl of great price, he goes and sells all that he has and buys it. Again, the kingdom of heaven is like a net thrown into the sea, which collects fish of every kind. When it is full they haul it ashore and sit down to put what is good into buckets. What is bad they throw away. Thus it will be at the end of the age. The angels will go out and separate the wicked from the righteous and throw them into the fiery furnace, where there will be wailing and grinding of teeth. "Do you understand all these things?" They answered, "Yes." And he replied, "Then every scribe who has been instructed in the kingdom of heaven is like the head of a household who brings from his storeroom both the new and the old."

Reflection:

Jesus has constantly taught the Kingdom through various fables. Today, I can apply the parable to another aspect. The Catholic Church is like a field and a treasure or a fine pearl hidden in it, the Eucharistic Jesus. Only those who have the eyes of faith will find Him. Once they have found Jesus, they have to change their lives to receive Jesus. They must repent of their sins and renounce the causes of their sins. They must be strong to eliminate all the bad habits that harm their body and soul.

Selling everything that each person has can also be giving up the causes of sin such as money, fame, worldly power, passion for the flesh ... "For the love of money is the root of all evils, and some people in their desire for it have strayed from the faith and have pierced themselves with many pains."(1 Tim. 6, 10).

On the day of judgment, all faithful ones who obey Jesus' words will enter the Kingdom of God forever, others will be thrown into the furnace of fire, where there will be weeping and gnashing of teeth, which is hell. forever. Do you understand all of this?

The Kingdom of heaven welcomes all mankind but it is not free. God's salvation is redeemed at the highest price. It was the death of Jesus on the cross. Jesus paid dearly for the salvation of God with his own blood shed for human sin. Each person must also carry their daily cross to follow Jesus in order to enter the Kingdom of heaven.

Anyone who wants to find Jesus, Son of God, Savior in the Catholic Church is welcome into it. The door of the Church is always open to everyone without discrimination because all are children of God, except those who want to be children of the devil.

Peace of Christ.

Dominic Quang Hoang,a Christian.

-----------------------------------------