CẢM NGHIỆM SỐNG LỜI CHÚA Print

"ANH EM HÃY ĂN Ở THẬT KHIÊM TỐN, HIỀN TỪ VÀ VÀ NHẪN NẠI; HÃY LẤY TÌNH BAC ÁI MÀ CHỊU ĐỰNG LẪN NHAU". (Thư Ê-phê-xô 4, 2)

- Hôm nay bạn và tôi đi lễ, dâng lễ trực tuyến có nghe và thực hành câu Kinh Thánh này không?

Nếu có nghe thì nhớ đem thực hành vào đời sống Gia đình và Giáo xứ nhé !

- Hơn một năm qua Chúa cảnh tỉnh qua Đại dịch, tôi có nhận ra để sám hới, sửa mình chua?

Hướng Về Chúa

------------------------------