CAM NGHIEM SONG LOI CHUA # 69 =DOI SONG TAM LINH CHO TIN HUU Print

 

Cảm nghiệm Sống # 69:   ĐỜI SỐNG TÂM LINH CHO TÍN HỮU

                           Pt: Nguyễn Định

* Ét-ra nghiên cứu Lời Chúa: Từ chương 7 đến 10 nói đến chủ tâm tìm hiểu kỹ càng Luật Chúa. Dân Chúa đã có đền thờ, một trung tâm thờ phượng Chúa, nhưng đại đa số dân Chúa chưa hiểu biết Lời Chúa..

Thầy tế lễ Ét-ra dù sống tha hương nhưng đã chuyên tâm nghiên cứu Lời Chúa, thực hành và dạy Lời Chúa cho dân chúng (Ét-ra 7:10). Ét-ra nhận thấy dân chúng tại quê hương ông có nhu cầu hiểu biết và sống theo Lời Chúa để thành công về thể chất lẫn tâm linh.

Ét-ra đã kiên trì dạy dỗ Lời Chúa cho dân chúng và đem lại một sự tái sinh, đổi mới lớn (x. Nơ-khe-mi-a 8:13). Cuộc đổi mới này đem lại sức sống cho dân chúng và kéo dài khoảng năm trăm năm cho đến thời Chúa Cứu thế đến thế gian.

1- Sự Mạc khải của Lời Chúa: Rất cần thiết cho đời sống tâm linh của Tín hữu người Việt Nam tại hải ngoại cũng như tại quê hương :

1/ Mỗi Tín hữu VN cần có một cuốn kinh Thánh chính xác, dễ hiểu.

2/ Mỗi Tín hữu VN cần tập dần, có giờ cầu nguyện với Lời Chúa mỗi ngày và học hỏi Lời Chúa với các Nhóm nhỏ hàng tuần.

3/ Mỗi người trách nhiệm cần có những đường lối khuyến khích Tín hữu tập học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu Kinh Thánh, các sắc lệnh về Công đồng Vatican II, các Tông huấn và Giáo huấn của Giáo hội.

4/ Giaó hội tại VN cũng như hải ngoại cần có ngân sách chính đáng để đầu tư vào cho người nghiên cứu chuyên môn, cũng như nhiệm vụ học hỏi, chia sẻ Lời Chúa một cách rộng rãi, để mọi Tín hữu dễ dàng hiếu biết sống đạo trong Gia đình và Giáo xứ mỗi ngày trưởng thành hơn.

2- Đức Thánh Cha Bemedict với Lời Chúa: Ngài nói trong ngày 7-11-2007 với 40.000 Tín hữu: Đối với tôi trước hết là yêu mến Lời Chúa:

1/ Mỗi Kitô hữu cần sống trong sự tiếp cận và đối thoại cá nhân với Lời Chúa, vì Chúa muốn nói với từng người trong chúng ta.

2/         2/ Mỗi Tín hữu cần đọc Kinh Thánh như là Lời Thiên Chúa đang nói với ta bây giờ, tâm sự, gặp gỡ với Ngài trong giây phút hiện tại.

3/ Đ     3/ Đọc trong sự hiệp thông xây dựng cộng đoàn và Giáo hội, lắng nghe trong Phụng vụ để Lời Ngài hiện diện giữa chúng ta.

3/ L   4/ Lời Chúa là Lời của sự sống vĩnh cửu, khi ta đem theo Lời Chúa trong mình là đem theo Đấng Vĩnh Cửu, Sự Sống Vĩnh Cửu.

 

Hát là Cầu nguyện 2 lần :   LỜI CHÚA LÁ ÁNH SÁNG


     Lời Chúa là Ánh Sáng dẫn con đi vào đời,

     Lời Chúa Ánh Sáng cứu con trong cuộc đời.

    Con hân hoan bước đi bình an,

     Không lo chi những ngày bào tố !


     Lời Chúa là Ánh Sáng....Con hân hoan bước đi bình an. Tương lai con mai ngày rỡ ràng.