MOI NGAY MOT CAU KINH THANH- 19-6-2018 Print

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

>
> "Vì nếu các con yêu thương những ai mến trọng các con, thì các con được công phúc gì? Các người thu thuế không làm thế ư?
> Nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con thôi, thì các con đâu có làm chi hơn? Những người ngoại giáo không làm như thế ư?
>
> Vậy các con hãy nên hoàn hảo như Cha các con trên trời là Đấng hoàn hảo".
> (Mt 5, 43-48)
>
> "Happy moment, seek God.
>
> Quiet moment, worship God.
>
> Painful moment, trust God.
>
> Every moment, thank God."
>
> Tuyet Van
>
> --
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Linh Thao Tin Yeu" group.
--------------------------------