MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - NGÀY 13-3-2020 Print

nguyenthi leyen
Fri, Mar 13 at 12:38 AM

Ai yêu mến cha mình thì đền bù tội lỗi.

Ai thảo kính mẹ thì như người thu được kho tàng.

Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng người khi người còn sống. Trí khôn người có suy giảm, con cũng hãy nể vì, đừng nhục mạ người khi con đương sức trai tráng.

Của dâng cho cha sẽ không rơi vào quên lãng.

Của biếu cho mẹ sẽ đền bù tội lỗi và xây dựng đức công chính.

Vào ngày bĩ cực, công việc con sẽ được nhớ đến, như băng giá khi trời tối, tội con sẽ tan đi. Người lộng ngôn, khinh cha, dể mẹ là xúc phạm đến Thượng Đế, kẻ tác tạo nên họ.
(Huấn ca 3,3. 12-16).