MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - 10-5 CN5PS-A Print

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - NGÀY 10-5-2020 - CN5PS-A

"Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm.

Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thấy đến cùng Chúa Cha.". (Gioan 14, 12)

*SUY TƯ VÀ HÀNH ĐÔNG:

-Tôi có tin vào Lời Chúa để rao giảng Tin mừng không?

-Bạn có quyết tâm nói Lời Chúa dù iện hay không thuận tiện không?

--------------------------