MỠI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - NGÀY 27-5-2020 Print

NGÀY MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - 27-5-2020

"CON ĐÃ TRUYỀN LẠI CHO HỌ LỜI CỦA CHA, VÀ THẾ GIAN ĐÃ GHÉT HỌ, VÌ HỌ KHÔNG THUỘC VỀ THẾ GIAN, CŨNG NHƯ CON ĐÂY..." (Gioan 17, 14)

*Khi Sống và Chia sẻ Lời Chúa, tôi có nhiều người mến; nhưng có bị ai ghen ghet không, chê bai không?

---------------------------------