MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - THỨ NĂM CN7PS-A Print

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - NGÀY 28-5-2020

"LẠY CHA LÀ ĐẤNG CÔNG CHÍNH, THẾ GIAN ĐÃ KHôNG BIẾT CHA; NHƯNG CON, CON ĐÃ BIẾT CHA,

VÀ NHỮNG NGƯỜI NÀY ĐÃ BIẾT LÀ CHÍNH CHA ĐÃ SAI CON". (Gioan 17, 25)

* Bạn có chán nản bỏ cuộc trong sứ vụ đang rao giảng và làm chứng cho Tin mừng không?

--------------------------------------