MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - NGÀY 29-5-2020 Print

MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH - NGÀY 29-5-2020

"ĐỨC GIÊ-SU NÓI VỚI ÔNG PHÊ-RÔ: "HÃY CHĂM SÓC CHIÊN CON CỦA THẦY". (Gioan 21, 15)

- Bạn làm gì để chứng tỏ yêu mến Chúa?

- Tôi đã chăm sóc chiên con của Thầy là những ai ?

--------------------------------